építészet : környezet : innováció

Várfürdő, Gyula

Díjazásban nem részesült 5. sz. pályamű; építészek: Győrffy Zoltán, Hoffman Tamás, Kállay Ferenc

Díjazásban nem részesült 5. sz. pályamű
építészek: Győrffy Zoltán, Hoffman Tamás, Kállay Ferenc

 

Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
 

 


A tervezési terület jelenlegi helyzetének értékelése
A Várfürdő fejlesztésének területe több szempontból problémás. A fürdő arculatát ad hoc módon történt fejlesztések jellemzik, melyek következménye az épületállomány kaotikus funkcionális rendszere, alárendelt építészeti karaktere.

A szomszédos épületek arányai egyenlőtlen helyzetet teremtenek. A fürdő megközelítése nehézkes. A hely jelentőségéhez képest a jelenlegi épületek a fejlesztéseket nem teszik lehetővé, illetve a nemrég elkészült épületek is egyfajta építészeti zsákutcát jelentenek. Átalakításuk arányosan kedvezőtlenebb egy korszerű épület létrehozásához képest. A Vár köré szervezett rendezvények, programok a helyszín egyedi adottságaira építenek. Ez a fajta szerveződés reménykedésre ad okot.

 

 
Várfürdő, Gyula

 

A tervezési terület jövőképe
A fentiek miatt jövőkép nélkül a tervezési feladathoz ezen a helyen nem érdemes nekifogni. A folyamatosan fejlődő város és a Vár adta lehetőségek reményeink szerint a fürdő jövőjére is hatással lesznek. Az új fejlesztés lehetőséget adhat egy átgondolt, egységes jövőképnek, mely további értékes elemekkel gazdagítják a területet. Az adottságai mindenképp megvannak egy tágabb közönség várfürdőhöz való csábításának. De látnunk kell, hogy a fejlesztési lehetőségek ezen a helyen korlátozottak, egy túlvállalt projekt a fürdő végét is jelentheti, ha a folyamatos fejlesztéseknek nem adunk teret.

A fürdő a Kossuth utcából induló alléról közelíthető meg, mely két részre vágja a területet. Északra a Vár, délre a fürdő területe. Mindkét terület sajátságos elrendezéssel bír, mely a tervünk fő konceptuális elemévé vált. A Vár történeti helyzete egy szigetszerű várerőd képét jelenti. Ugyanilyen szigetszerű a fürdő területe, melyet délről a élővízcsatorna határol. Előképekből kitűnt, hogy a vár egykor szigeterődként települt. Minden irányból víz határolta. Ezt a különleges helyzetet meg lehet idézni úgy, hogy az eredeti védműn kívül élővizet hozunk létre. Az allétól északra természetes vizet, délre a fürdő területén mesterséges vizeket terveztünk.

 

Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
Várfürdő, Gyula
 

 

A Kossuth utcáról érkező út végleges eleme, s az így létrejövő teresedés a fürdő bejáratát készíti elő. Ezen a találkozási ponton egyszerre megidézhető a várárok vízfelülete és az új fürdő bejárata.

Az allé mentén tervezett gépkocsi parkolókat nem javasoljuk megépíteni, mert szükségtelen terhet jelent a sétány mentén. Bár a pályázati kiírás erre nem kér választ, mégis a fejlesztés sarkalatos pontja, ezért egy későbbi bővítés lehetőségével számolva a gyógyászati épület előtti park alá süllyesztve tudjuk azt elképzelni.

A tervezett épület státusza, feltételezhető látogatói köre
Az új fürdőkomplexum a város új látványossága lehet. Látogatói távolról jönnek leginkább, sok buszos csoport is várható. A városból tömegközlekedéssel és kerékpárral is megközelíthető kell legyen. Reményeink szerint a fürdő látogatói létszáma folyamatosan bővülni fog.

Alapvetéseink

  • Szigeterőd jelleg visszahozása
  • A bejárati tengely legyen az allé végpontja
  • Az új épület a szigeterőd koncepció része legyen, úgy hogy a Lovarda épületét ne nyomja el, azt egészítse ki
  • A meglévő gyógyászati épület bevonása az új fürdőépület tömegébe
  • Az épület, és annak lényeges funkciói minél szebb rálátást biztosítsanak a Várra
  • A pihenni és a gyógyulni vágyók elkülönítése, a használat (papucs-cipő), és az üzemeltetés (téli-nyári) rendszerezése
  • A tervezett épület a későbbi fejlesztés lehetőségét is hordozza
  • A ház legyen költségérzékenyen környezettudatos. Az energia ésszerű hasznosítása
  • A tervezési program szerinti helyiségméreteket a kiírás lehetőségeit (+-10%) és a rendelkezésre álló (kevés) pénzt figyelembe véve a kisebb értékre állítottuk be
  • A kupolás wellness-központ épületének egy későbbi fejlesztési ütemben történő elbontása, annak szabadtéri központként történő hasznosítása.

A ház funkcionális leírása
A fürdő látogatói két irányból érkezhetnek. Olyan térstruktúrát terveztünk, amelyre mindkét - ellentétes - irányból érkező látogató tévedési lehetőség nélkül rátalál. A Kossuth utca felől gyalogosan, autóval, tömegközlekedéssel érkezők nyílegyenes allén jutnak el a házig. A személygépkocsik a gyógyászat előtti terület alatt parkolhatnak. Az utcaszinten is létesül néhány hagyományos parkolóhely, köztük mozgássérülteknek tervezett is.

 

 
Várfürdő, Gyula

 

A látogatók másik része az Erkel Hotelből érkezik. A már meglévő kapcsolatot átszerveztük egy egységesebb, jobban használható rendszert hozva létre. A gyógyászati épületen keresztül vitt közlekedési útvonalon a továbbiakban is megtalálhatóak a felfűzött egységek, végpontján a lovarda wellness-központtal. Ezt a rendszert kiegészítettük az utcáról érkező vendégek fogadására alkalmas előtérrel, és egy új közlekedési tengellyel, mely a gyógyászati épület öltözőblokkját, illetve az üzemeltetést szervezi. A földszintre konyhát, éttermet, tornatermet, öltözőket, boltokat tettünk. Az üzemeltetést a gyógyászati épület emeletére raktuk, ahonnan kitűnő kilátás nyílik a Várra.

A fürdő látogatói fő irányból a várfal és a vízfelület közötti süllyesztett téren keresztül érkezhetnek. Ezt az érkezési pontot úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen mind nyári, mind a téli üzemeltetés kiszolgálásra. Ebből az elosztó térből a fürdő és az élménypark látogatói egyaránt a pinceszinten található öltözőegységbe juthatnak. Ezen a szinten alakítottuk ki a szaunateret is, illetve a komplexumot kiszolgáló gépészeti helyiségeket, melyeket a folyamatos fejlesztéseket szem előtt tartva túlméreteztünk.

Az élményközpont legfőbb érdekessége a Várat körbeölelő víz egységes megjelenítése a földszinten. A vízfelületen úszó épület tömege különleges hangulatot teremt mind a bent, mind a kint tartózkodók számára. Ezt a teret jól áttekinthetővé teszi a felette kialakított galéria, mely a csúszdák indulópontja is. Itt helyeztük el a büfét, illetve a két épületrész közötti nyaktagba a játszótér került.

Tömegképzés
Az épület, mely vizuálisan nem különíthető el a lovardától és a szomszédos épületektől, azt könnyeden körbeöleli, teret engedve számára, a lepényépülettel egységet hozva létre. A lovarda magassága, helyzete döntően befolyásolja az új tömeg kezelését. A lovardára tapadó épület elvetésének lehetősége a fentiek miatt evidencia volt számunkra. Mindenképp egy könnyed, sejtelmesen átlátható épülettömegben gondolkodtunk, melynek marginális része a vízfelület. Ezt a könnyed épülettömeget belülről átszövi az élménypark növényzete.

 

Várfürdő, Gyula
 

 

A gyógyászati épület új felületet kapott, amire az új élménypark tömege ráharap, azért hogy ezzel szerves egységet képezzen. Tereit, nyílásait az új igényekhez igazítottuk.
Semmiképp nem szeretnénk jel-szerű épületet létrehozni, inkább egy jól üzemeltethető és alkalmazkodó épület tervezésére törekedtünk, mely magában hordozza a mobilitás, flexibilitás lehetőségét!

Homlokzatképzés
Arra törekedtünk, hogy egyszerű és kompakt szerkezetek jelenjenek meg a külső és belső homlokzatokon. A gyógyászati épületre faburkolat jellegű homlokzatot terveztünk, melyhez könnyen kapcsolódhat az élménypark sejtelmesen áttetsző felülete. A fokozottan hőszigetelő (0,9) üvegezett felületek nagy szelektivitású (szuper neutral) bevonatosak lesznek a fokozott napvédelem érdekében. Az árnyékolásban a homlokzati burkolat belső tartóváza is besegít.

Környezetrendezés
A fürdő parkjának, pavilonjainak felújítása, kialakítása önálló tervpályázatot érdemel. A fürdő kellő zöldfelülettel rendelkezik, nyári kihelyezésű mediterrán növényzet javasolt (leanderek, rozmaringok). A bejáratnál lévő juharfákat megmentenénk, ezért a tervezett vízfelületet az épület felé húztuk. Az épület körül, mivel nem lesz gyalogosforgalom, szinte burkolat nélküli zöldfelület alakítható ki. Nagy, egybefüggő kiültetéseket javaslunk (levendula, vadmandula). A lapostetők nem napkollektorral borított felületei passzív zöldtetőt kapnak.

Bővíthetőség
Az épület igény szerint bővíthető keleti és nyugati irányban. Az alaprajzi rendszer ennek a figyelembevételével készült. A gyógyászati épület előtti parkban egy későbbi ütemben parkolóházat lehetne kialakítani.

Fenntarthatóság
A hely jellegéből adódó energiaforrásokat több lépcsőben hasznosítanánk. A fürdő téli és nyári kapacitása jól elkülöníthető. A fürdő hasznosításánál akár attól eltérő rendezvényeknek is helyet lehetne adni, ami jól kiegészítheti a jelenlegi funkciókat. Olyan önállóan is működni tudó szolgáltatás helyet kaphat, ami kiegészíti a fürdő üzemeltetését.

Fontosnak tartjuk a fürdő épületenergetikai- és ivóvíz-ellátás, épületgépészeti rendszer, valamint szenny- és hulladékanyag-kezelés szempontjából környezettudatos és fenntartható kialakítását. Ennek értelmében:

- ivóvíz -
A fogadóépület büféje és mosdója számára szükséges ivóvizet az esővíz begyűjtésével és megtisztításával javasoljuk biztosítani. Az esővizet a gyógyászati és az élménymedencék épületének tetejéről gyűjtik össze, majd egy mészhomokkő burkolatú medencében tárolják. Az így összegyűjtött esővizet kavics- és zúzalékágyon keresztül többszörösen átszűrik, majd vegyi tisztítás eredményeként válik iható vízzé.

- elektromos energia -
Az épület elektromos áram felvételét a gyógyászati épület tetejére telepített
napkollektorokból nyerhetjük, mely jól kiegészíti a hagyományos áramellátást.

- csapadékvíz -
Használható az épületek vizes helyiségeinek kiszolgálására, a wc-k öblítésére, ahol nem igény az ivóvíz felhasználása. Az előbb ismertetett módon.

- termál víz -
Kézenfekvő lehetőség, hogy a rendelkezésre álló vízből energiát termeljünk. Használható lehet az épület hűtésére, illetve fűtésére hőcserélő útján.

vélemény írásához jelentkezzen be »