Épületek/Örökség

A 2103 éves Botorrita III. építési napló

1/6

A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo

A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo
Contebria Belaisca, Botorrita Celtiber Központi épület romjai ( Kr.e. 87.)
Chimere dArezzoi etruszk oroszlánszobor felirattal, Lucarelli 2007
Chimere dArezzoi etruszk szobor felirata és fordítása, foto sailko 2012
?>
A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo
?>
Contebria Belaisca, Botorrita Celtiber Központi épület romjai ( Kr.e. 87.)
?>
Chimere dArezzoi etruszk oroszlánszobor felirattal, Lucarelli 2007
?>
Chimere dArezzoi etruszk szobor felirata és fordítása, foto sailko 2012
?>
?>
1/6

A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo

A 2103 éves Botorrita III. építési napló
Épületek/Örökség

A 2103 éves Botorrita III. építési napló

2016.05.11. 11:44

Kiss József táj- és kertépítész következő tanulmányában a Botorrita III. lemezen olvasható szöveg fordítását fejtette meg, amelyről kiderült, hogy egy Kr. e. 87-ből származó építési napló. A szövegfordítás egy ókori vízvezető, öntöző csatornarendszer építési mindennapjaival ismerteti meg az olvasót. 

A Botorrita III. most újra olvasható

A Botorrita II. ókori bronz lemez latin írású szövegéből tudható, hogy a Kr.e. 87. május 15-én hozott jogi határozat szerint megépülhetett a nagy kiterjedésű vízvezető rendszer, öntővíz hálózat. Mivel a mai Alagon város (régi neve: Alaun) által beterjesztett tiltakozást, L(ucius) Cornelius (Cinna) és Cn(eus) Octavius Consulok elvetették.

A spanyolországi Zaragozától 19 km-re lévő Botorrita település, a Celtiber Contrebia Belaisca oppodium, az ókori vízvezeték, öntözővíz hálózat építés, tájrendezés nagyszabású, és most már talán egyik legjobban ismert példája. Az előkerült ókori bronzlemezek - az I-es (1970-ben), a II-es, amit latin nyelven írtak és a III-as (1979-ben ) és IV-es (1999-ben) - celtiber nyelvű írásait ez ideig nem sikerült megfejteni.

A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo
1/6
A Botorrita III. bronzlemeze (részlet), Zaragoza Museo

A most közreadott, PDF mellékletben letölthető, Botorrita III. lemez jelentőségéről:

Contebria Belaisca, Botorrita ókori épületmaradványainál talált bronzlemezt (Botorrita III.), a Celtiber történelmi emlékek és az ókori írások egyik legjelentősebb dokumentumának tartják, amelynek mindeddig nem tudták megfejteni a szövegét. Ez a leghosszabb szövegű Celtiber írás, de jelentősége az ásatási eredmények és a többi megfejtésre váró írások miatt is fontos. A szakmán belüli várakozás hasonló a Rosetti Kő kulcsfontosságú szerepéhez. Nem csak az I. és IV. számú Botorrita lemezek várnak fordításra - bár ezek sokkal rövidebbek-, hanem az eddig megfejtetlen etruszk, celtiber, egyéb kelta szövegek tízezres nagyságrendű számáról van szó.

A Botorrita III. szövegét névsorként valószínűsítették eddig. A felső két hosszabb sor alatt az első 3 oszlopsor 60-60 sorból áll, majd a 4. oszlopsor 40 sorával végződik a lemezre írt szöveg, tehát 2+(3x60)+40=222 sorból áll. Olyan rossz állapotú a bronz lemez, hogy a szövegét csak röntgen eljárással tudták grafikusan értelmezhetővé tenni. Köszönet a MNAMON ősi írásrendszerek Pisában működő központjának a szöveg elérhetőségéért. Az ottani, de más honlapokon is megtekinthetőek a fotók és az eddigi szövegértelmezések.

A Botorrita lemezek közötti latin nyelven írt emlék pontos tájékoztatást ad a azok keletkezéséről. A Zaragoza melletti Alagon település és a Contebriai Senatus közötti jogvita döntését és annak pontos idejét rögzíti. A jogvita az ókor legjelentősebb vízvezető - és öntözőrendszer építésének lehetősége kapcsán alakult ki, és ennek a jogdöntésnek illetve az építkezésnek dokumentumai ezek a bronzlemezek, aminek pontos idejét a szöveg tartalmazza: Kr.e. 87. május 15-ei dátummal meghatározva. Éppen napjainkban 2103 éve.

A Botorrita III. bronzlemez szövegének megfejtéséhez nagy segítséget nyújtott a korábban már közzétett etruszk, umber, lepontei és celtiber szövegek megfejtései, fordításai, és a hosszabbak is mint: a Cippo di Prugia, Tavola Eugubina közzétett szövegrészei.

Mint már korábban is, jelen esetben is az ősi magyar írásrendszerünket kellett segítségül hívni, és mint az előbb említett szövegek esetében is, most is 85.72 % arányban az ómagyar írásjeleket használták a bronzlemezen. Az eredeti írásjelekkel írt szöveget is közlöm, ahol pontosan nyomon követhető betűről betűre és a balról jobbra, és a jelazonosítást is. Látható a latinos "betűfordító" hatás is. A betűket az Ómagyar Érvényes Magyar Szabvány szerinti módon, a Kárpát-medencei, sztyeppei, székely-magyar írásjelekkel, leginkább mássalhangzókat használva, balról jobbra, fonetikusan leírva használtam. A szavaknak csak a legfontosabb betűjeleit írtam le az ómagyar írás (rovás) szerint a bronzlemezre, ezért azok kiegészítése szükséges volt, amit mindenhol zárójelekkel jeleztem, az eredeti szöveg szótagolása szerint.

A 222 sor rengeteg információt tartalmaz, amely elemzése sokrétű feladat, speciális szakterületek igen fontos munkájára lesz szükség. Eddigi vizsgálataim után annyi már látszik, hogy a szokásos történeti, nyelvészeti és egyéb besorolások, helyenkénti fontos és alapos módosítása vált kétségkívül indokolttá. Az újonnan feltárt dokumentumok egyértelműsége mindenkit megkímél a további parttalan "elbeszélésektől".

Az eddigi etruszk és kelta (celtiber, lepontei, umber, stb.) megfejtett szövegeimet is azért tettem a lehető leggyorsabban közre, mert Európa, Kárpát-medence és a magyarság történelmének több mint 2000 éves, írásos dokumentumai ezek. Köszönet az epiteszforum.hu-nak a lehetőségért. A további kutatások számára nyílik meg számos lehetőség most.

Contebria Belaisca, Botorrita Celtiber Központi épület romjai ( Kr.e. 87.)
2/6
Contebria Belaisca, Botorrita Celtiber Központi épület romjai ( Kr.e. 87.)

A jelenlegi Botorrita III. szövegfordítás egy olyan ókori vízvezető, öntöző csatornarendszer építési-tájépítészeti teljesítmény mindennapjaival ismertet meg minket, ami igen nagy teljesítmény volt és aminek ilyen kiterjedt részleteiről eddig nem voltak ismereteink.

A Botorrita III. szövege: építési napló. Az építkezés tábora, Botorrita mint kiderült, félsivatagos terület, ahol csakis oda vezetett vízzel lehet települési életet fenntartani, és ez a nagyobb térségre is igaz. Ezért volt oly fontos ennek az öntöző fürt hálózatnak és fővezeték rendszernek kiépítése egészen Zaragoza városáig. A téli és időszakos nagy mennyiségű, máshol lehullott csapadék itt árvizeket okoz.1 

Oly fontos adatok birtokába jutottunk most, hogy tisztázódott olyan alapvető kérdés is, hogy egyáltalán kik építették ezt a nagy kiterjedésű létesítményt. A későbbi vizsgálatok nyilván sok részletében elemzett eredményeket hoznak majd, de annyit előzetesen mondhatok a szöveg ismeretében, hogy akik írták is, a mi írásunk jelkészletével, tehát a hozzá tartozó ősi magyar nyelv ismeretében is; a celtiberek, és talán mondhatjuk, hogy az etruszkok fennhatóságával, Róma fensőbbségével. Mellékelek néhány fontos, rövid, de eddig meg nem fejtett etruszk és celtiber szöveget, amikhez hasonlóak olvasásához most már elég lesz használni az eddigi közölt olvasási ábécét.

Így vált olvashatóvá most már például a firenzei Chimera d'Arezzoi etruszk oroszlánon látható szöveg: LIVEO NE IUPPITER SIRIT azaz: IRIGYKEDÉS ISTEN ŐRIZZ! és a többször említett MEDuAINUM, ami fordított irányból és ómagyar betűk használatával = N(E)CU(BI) ANN(E)C(TO) N(I), tehát: HOGY SEHOL SE KEBELEZZ BE, NE! és ILDiRDa, ami szintén fordított irányból és ómagyar betűk használatával = NUNCU(PO) CH(ARTA) tehát: ÜNNEPÉLYES FOGADALMAT TESZ, OKMÁNY szövegek, amiket latinra fonetikusan írtak a korábban használt betűkkel.

Az ókor élete sajátos jellemzőivel tárul fel a táblasorait olvasva (egyelőre nyers fordításban a könnyebb hitelesítés kedvéért, a ragozások további pontosítások lehetőségét is tartogatják). Számunkra néha megrendítő módon jelennek meg az ókori élet sajátosságai. A főbb eseményeket rögzítette a "nemzetközi építési tábor vezetője" a táblára, néha saját panaszait is beleszőtte leírásokba, helyenként egészen obszcén szövegekkel, amiket nem fordítottam le, csak jeleztem.

A részletes elemzések és vizsgálatok előtt is megállapítható, hogy több személy követte egymást a vezető pozícióban. Egyéniségük a rövid sorokon keresztül is kirajzolódik ugyanúgy, ahogyan a tábor élete is, ahol mintegy 600 ember lakott 100 házikóban. A tábor életében döntően meghatározóak a szenátus döntései. Hol az állandó élelmezési nehézségeken segített, hol ünnepi ebédet tartottak, de néha hóhért is hívtak.

Megjelennek a kelta kor népei, sokszor egészen nagy távolságokról is érkezve: székely (1.1 és 1.22. sor), szabinus (1.2. sor), etruszk (1.23. sor és még sokszor), nantuates (1.25. sor), cantaberi (1.48. sor), noreia (1.50. sor), uszkanusok (1.3. és még sokszor), tarquiniusok (3.8. sor), szarmata (3.32. sor), Kilencedik Légió, talán már elődje (pl. 1.53.-3.44. sor), pannon (4.7. sor), szkíta, Noricumból (4.32 sor). A tábor munkás életében az egyéni sorsok is felvillannak, és bizony van, amikor szinte reménytelen helyzetbe került a vízvezető csatorna: temető helyként használják, de a váltott vezetés után folytatódik az építkezés.

Áldozási szokások, ünnepek, ételek, a tömlő (bor) - ami hol van hol nincs-, halálozások és gyógyulások, de a VÍZ(VEZETÉKRENDSZER) mint a legfontosabb dolog, a mindennapok munkájában vagy csak megnyugvással említik, vagy a riadalom miatt válik különössé. Láthatjuk magunk előtt ahogy az etruszk megérkezvén igen jó ellátásban részesül és a ritka római pedig igen félelemes óvatossággal védett. A pannon jövevény, mint olvashatjuk etruszk helyettes lesz.

Chimere dArezzoi etruszk oroszlánszobor felirattal, Lucarelli 2007
3/6
Chimere dArezzoi etruszk oroszlánszobor felirattal, Lucarelli 2007



Chimere dArezzoi etruszk szobor felirata és fordítása, foto sailko 2012
4/6
Chimere dArezzoi etruszk szobor felirata és fordítása, foto sailko 2012

Ennek a hatalmas építkezésnek a Botorritában megmaradt központi "építésvezetői " épületének romjára tekintve elevenedik meg előttünk száz és száz most már olvasható pillanat és az emeleti ebédlőcske, a nagy síkon a megtartott ünnepség, ahol még diadalív is készült.  Az egész építkezés kiterjedt alapos mai állapotot is mutató feldolgozást adja: José Carlos Abadia Donaque: Észrevételek Caesar Augusta vízellátásához cikke. Illetve a Celtiberia Histórica honlapján szintén látható a Botorrita ásatási alaprajz, elméleti építészeti rekonstrukció, térkép és ismertető leírás. 

A közreadott fordításommal együtt ritkán adódó ismertetésben lesz részük.
A szótári, nyers fordítás ellenére igen élvezetes, tanulságos olvasmány!

PDF melléklet: Kiss József, A Botorrita III. Kr.e. 87. Latin és magyar szövege az eredeti rovás tagolásaival

Kiss József
táj - és kertépítész


1. José Carlos Abadia Donaque sok térképpel és fényképpel illusztrált szakcikk részletes és kiterjedt építési és történeti ismertetést ad az ókori építkezésből. http://salduie.blogspot.hu/2011/06/csarvgvstas-water-supply-some-comments.html 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk