/ ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó
Épülettervek/Hallgatói terv

A Cinkotai Strandkert újjáélesztése - Trásy Krisztina diplomamunkája

1/12

A tervezés helyszíne: Budapest, Cinkota

A strand múltja képeslapokon

A strand története térképeken

A terület jelenlegi elszomorító állapota, fotó: Trásy Krsiztina

Zöldfelületi és zöldterületi összefüggések a kerület térképén bemutatva

Szabadtér-építészeti terv

Állomás park látványterve

Gázlómedence látványterve

Vízi és hagyományos játszótér látványterve

Fogadótér látványterve

Metszetek

Trásy Krisztina tájépítész

?>
A tervezés helyszíne: Budapest, Cinkota
?>
A strand múltja képeslapokon
?>
A strand története térképeken
?>
A terület jelenlegi elszomorító állapota, fotó: Trásy Krsiztina
?>
Zöldfelületi és zöldterületi összefüggések a kerület térképén bemutatva
?>
Szabadtér-építészeti terv
?>
Állomás park látványterve
?>
Gázlómedence látványterve
?>
Vízi és hagyományos játszótér látványterve
?>
Fogadótér látványterve
?>
Metszetek
?>
Trásy Krisztina tájépítész
1/12

A tervezés helyszíne: Budapest, Cinkota

A strand múltja képeslapokon

A strand története térképeken

A terület jelenlegi elszomorító állapota, fotó: Trásy Krsiztina

Zöldfelületi és zöldterületi összefüggések a kerület térképén bemutatva

Szabadtér-építészeti terv

Állomás park látványterve

Gázlómedence látványterve

Vízi és hagyományos játszótér látványterve

Fogadótér látványterve

Metszetek

Trásy Krisztina tájépítész

A Cinkotai Strandkert újjáélesztése - Trásy Krisztina diplomamunkája
Épülettervek/Hallgatói terv

A Cinkotai Strandkert újjáélesztése - Trásy Krisztina diplomamunkája

2013.04.19. 11:09

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Trásy Krisztina

A Cinkotai Strandkert újjáélesztése - diplomamunka

Tervezés éve:
2013

Trásy Krisztina tájépítész az egykori Cinkotai Strand területét választotta diplomamunkája helyszínéül. Célja egy olyan terv megalkotása volt, amely tiszteleg a hely múltja előtt, ugyanakkor jól használható, korszerű rekreációs felületet hoz létre, amely egyúttal közösségi térként is funkcionál, s az igényes szórakozás biztosításán túl szerepet vállal az értékek közvetítésében is.

A strandkert története

A Budapesttel szomszédos Cinkota határában a 20. század elején sok városit vonzó, nagy üdülőtelepek jöttek létre, így a falu látványos fejlődésnek indult. A városi lakosok kitelepülésével új lendületet kapott a fürdőkultúra is: az 1920-as években helyi összefogással alakult meg a Fürdőtársulat, melynek közreműködésével a cinkotai HÉV-megálló mellett, egy egykori lóúsztató helyén megépült a Cinkotai Strandfürdő, mely 1926. július 8-án nyitotta meg kapuit.1 Az idényjelleggel üzemelő szabadtéri strandot kezdetben a Caprera-patak, később két fúrt kút is táplálta, vize kristálytiszta, ám legendásan hideg volt. A 6350 m2 felületű, 4500 m3 köbtartalmú medence a második legnagyobb volt az országban.2 A medence környezetében szép parkot alakítottak ki, így a strand több, mint kéthektáros zöldterületet képviselt. A HÉV-vonalnak köszönhetően a Cinkotai Strand nem csupán helyi szinten, hanem a városból ideutazó látogatóknak is szórakozást és felüdülést biztosított. A kilencvenes évek elején aztán a strand bezárta kapuit, mert leromlott állapota és korszerűtlensége miatt üzemeltetése már nem volt gazdaságos. A terület állami tulajdonból magánkézbe került. Az utóbbi évtizedekben állapota egyre csak romlott: ma derékig érő dzsungelben gázolhatunk, a fák és cserjék birtokba vették a medencét.

A strand múltja képeslapokon
2/12
A strand múltja képeslapokon

A terület jelenlegi állapota

A tervezési terület három részre tagolódik: egyik az Állomás téren található, önkormányzati tulajdonú és fenntartású közpark, 5721 m2 területtel. A tervezési terület legnagyobb része a volt Cinkotai Strandkert területe, amely magántulajdonú, 22027 m2 nagyságú. A strandterülethez keleti irányból egy önkormányzati fenntartású, 8244 m2 területű, háromszögletű erdőfolt kapcsolódik.3

Az Állomás tér korábban a strand bejárataként funkcionált, ma főként átközlekedő – a HÉV-megálló felől érkezők szelik át a parkot a környező lakóterületek felé. Korábban a HÉV-re várakozóknak is helyet biztosított, mára azonban az egykor volt padok eltűntek, a terület igencsak leromlott állapotú. Egyetlen ékessége az Istók János alkotta szobor, melyet 1931-ben állítottak az I. világháború hőseinek emlékére.4 A parkban nem egy 100 évnél idősebb fát (főként japánakácokat és juharokat) találhatunk.

A strandterületnek mindössze egyetlen bejárata van az Állomás tér felől, egyébként minden oldalról kerítés határolja. A tér közepén még látszanak a valaha volt hatalmas medence nyomai, bár a benne növekvő bokroktól és fáktól egyre kevésbé. 2006-ban egy takarító akció során az építményeket (fogadóépületet, öltözőket) elbontották, az évek során pedig, amíg a terület elhagyatottan állt, minden mozdítható, értékesíthető elemet elhordtak. A területen értékes, idős növényállomány található, ugyanakkor a fenntartás hosszú hiánya miatt a növényzet igen rossz állapotú, elvadult. A strand elhagyatott helyzete sok konfliktust indukál; a két legfőbb probléma a hulladéklerakás, illetve a hajléktalanok megjelenése.

A terület jelenlegi elszomorító állapota, fotó: Trásy Krsiztina
4/12
A terület jelenlegi elszomorító állapota, fotó: Trásy Krsiztina

A háromszögletű erdőfolt minden oldalról zárt, délkeleti és nyugati irányból a HÉV-sínek, északkeletről pedig magántelkek által elszigetelt, túlnyomó része áthatolhatatlan fás állomány. Egyetlen szűk ösvény vezet az északi sarokból egy kis tisztásra, ahol egy kiemelt dombhalmon található az 1848-as forradalom 100. évfordulójára emelt országzászló.

Környezeti összefüggések – adottságok és lehetőségek

A tervezési terület mind a tömegközlekedés, mind az autós és kerékpáros közlekedés frekventált pontja mellett helyezkedik el. Itt válik ketté a Gödöllői és a Csömöri HÉV vonala, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a várossal. A helyi buszközlekedés mellett a távolsági közlekedés tekintetében is fontos megálló. A strandkert mellett P+R parkoló található, mintegy 50 autónyi befogadóképességgel, a 3-as út mentén futó kerékpárút pedig lehetőséget teremt a biciklis megközelítésre is. A területtől délkeleti irányban, mintegy 500 méterre fekszik Cinkota történeti településmagja a főbb kulturális és közigazgatási intézményekkel.

Helyzeti energiái mellett a terület helyi energiái is számottevők: bár környezetében jellemzően családi házas beépítés található, ahol a zöldfelületi mutatók és ökológiai viszonyok relatíve kedvezőek, ám jelentős faállományával és nagy kiterjedésű parkjával a strandkert kerületi szinten is jelentős zöldfelületi és településökológiai értéket képvisel.

Zöldfelületi és zöldterületi összefüggések a kerület térképén bemutatva
5/12
Zöldfelületi és zöldterületi összefüggések a kerület térképén bemutatva

Előnyös adottságai mellett azonban a terület – leromlott állapota és az ezáltal indukált konfliktusok miatt – égető problémát is jelent, melynek megoldása nem tűr halasztást. Ráadásul ezzel párhuzamosan – ahogy a háttérvizsgálatokból kiderül – mind a lakosság, mind az Önkormányzat részéről megjelenik az igény a kerületrészben új közpark, új közösségi zöldfelület létesítésére, a fennálló zöldterület-hiány rendezésére. A tervezési területtől mintegy 1 km távolságban északnyugatra folyó magas presztízsű ingatlanfejlesztések is indokolják a zöldterületi fejlesztéseket. Az egykori Cinkotai Strand helyszínében igény és lehetőség találkozik: helyi és helyzeti energiái révén a terület revitalizációjában nagy potenciál rejlik, jelenlegi leromlott helyzete ellenére egy közpark beruházásának remek helyszíne lehet. Ez a cél összhangban van a magasabb szintű tervekkel is. A konkrét intézkedéseknek egyelőre a bonyolult tulajdonviszonyok szabnak gátat, ami viszont jelenleg minden fejlesztési elképzelést meghiúsít.

Tervezési program

A tervezési program kidolgozásában szerepet játszottak a kerület zöldterületi infrastruktúrájában való hiányosságok, a lakosság részéről megfogalmazódó igények, valamint a kerület családbarát és sportbarát arculata. A strandkert különleges adottsága a múltja; ez a tervezés egyik sarkalatos alappillére. Koncepcióm, ha nem is újjáéleszti, de a jelen igényeknek és lehetőségeknek megfelelően átértelmezi az egykori funkciót, és korszerű formában tárgyalja újra.

Állomás park látványterve
7/12
Állomás park látványterve

Az Állomás tér rendezése

Az Állomás téri kis parkocska átmenetet jelent a városi térből a rekreációs területek felé, a strandkert fogadó- illetve pufferterülete, emellett szobrával önálló entitás. A főúthoz közelebbi bejárati tér csillapítja és szétosztja a zebrán keresztül érkező gyalogos forgalmat, egyúttal az egész park emblematikus fogadótere is. A tér többletjelentőséget kap egy szabadtéri kiállítás által: itt a strand történetét bemutató tablók, fotók kaphatnak helyet, időszakos jelleggel helyi művészek kiállítása is, teret adva a kultúrának. A galéria mellett szabálytalan elrendezésben ülőkockákat helyeztem el, amelyek a rövid tartózkodáshoz, a HÉV-re való várakozáshoz biztosítanak ülőhelyet. Az emlékmű környezetében letisztult, „üres" szabadteret alakítottam ki, amely akár rendezvények, megemlékezések lebonyolítását is lehetővé teszi. A térszélen kényelmes padok vannak elhelyezve a várakozóknak, szemlélődőknek. A kellemes mikroklímát párásító csíkok biztosítják. A szobor reprezentativitását emelendő annak tengelyében négy darab, kissé kiemelt, évelő díszfüvekkel beültetett növényágyat alakítottam ki.

Vizes közpark koncepciója

A park fő attrakciója és szervező eleme egy hatalmas gázlómedence, melynek fő funkciója az év nagyobb részében az esztétikum, illetve a mikroklíma javítása, emellett időszakosan emberi tartózkodásra is alkalmas. A koncepció előnye a hagyományos strandmedencékhez képest, hogy kialakítása olcsóbb, üzemeltetése, fenntartása egyszerűbb, ugyanakkor mégis strandélményt nyújt, kisgyermekes családok számára pedig ideális. A medence keleti partján a park fő gyalogos útvonala vezet végig, ahol a változó szélességű sétányon pihenésre alkalmas padok vannak. Itt a járófelület szintje magasabb a víz szintjénél, a partfal függőleges. A medence többi részén a víz szépen felkúszik az enyhén lejtős partra. A vízfelület szélén a fősétányhoz kapcsolódó parti sétány vezet végig. Az alsó medencerész egyetlen töretlen vízfelület, a felső részen benyúló stégek viszik még közelebb a látogatót a vízhez. A medence elsődleges funkcióin túl is sokoldalúan használható. Rendezvények alkalmával ideiglenes színpad állítható fel benne mobil elemekből - a víz hangulatos hátteret ad az előadásoknak. Kis kreativitással maga a medence is különböző közösségi programok vagy művészeti projektek színtere lehet. A medence kialakítása lehetővé teszi a téli használatot is, fagy esetén ugyanis korcsolyapályaként hasznosítható.

A medence hatalmas statikus tömege mellett a víz különböző mozgó formái is megjelennek a koncepcióban: a medencéhez kapcsolódva a Nyugat-Európában és Amerikában már elterjedt és népszerű vízi játszóterek előképére egy olyan tér kerül kialakításra, ahol az egyszerű játszószerek többletfunkcióval rendelkeznek: vizet köpnek, spriccelnek, fröcskölnek… Ezek amellett, hogy nagy hőség idején felfrissülést nyújtanak, izgalmas játékteret adnak a gyerekeknek.5 A vízi játszótér időjárástól függő, időszakos használhatóságát a hagyományos játszószerek elhelyezése kompenzálja. A játszótéren elhelyezett ülőkockák innovatív anyagból, a környezettudatosság jegyében újrahasznosított gumiból készülnek.6 Mivel hulladék anyagból készül, így költségtakarékos, emellett időtálló, biztonságos, könnyen tisztítható.

Fogadótér látványterve
10/12
Fogadótér látványterve

A park bejáratánál található fogadóépület előtt nagyobb szabad tér nyílik, mely szintén a kompozíció fő elemére, a medencére van szervezve. A szórt burkolatú téren egyedi gyártású fa ülőbútorok kaptak helyet. A térnek különleges hangulatot kölcsönöznek az évelő díszfüvekkel beültetett növénycsíkok. Az árnyékolásról burkolatba ültetett fák gondoskodnak. A fogadótér figyelemfelkeltő eleme a napóra, mely funkcióján túl többletjelentéssel is rendelkezik: a strandkert történetét mutatja be a felületére rajzolt ‘idővonalon’, ezzel a teret a kollektív emlékezés színterévé teszi.

Az aktív kikapcsolódás szolgálatában

A terület északi és keleti részén kaptak helyet a sportfunkciók, melyek a lakosság igényére és örömére olyan sportlehetőségeket kínálnak, amelyek eddig nem vagy csak elvétve találhatók meg a kerület palettáján. Kialakításra került két szabványos strandröplabdapálya, valamint három petanque-pálya, melyek akár bajnokságok rendezésére is alkalmasak. Viszonylag nyugodt környezetben, fákkal körülvett tisztáson egy óriás sakkpályát helyeztem el. A játékokhoz szükséges sporteszközök kölcsönözhetők.

A terület alkalmas egy 500 méter hosszú futópálya kialakítására, ez a tér szélein kígyózik végig. A lendületes vonalvezetésű út minden pontjáról izgalmas képek tárulnak föl. A terület délkeleti sarkában, a futópályához kapcsolódva szabadtéri fitness-eszközöket helyeztem el, amelyek segítik a futás előtti bemelegítést, a futás utáni nyújtást, valamint lehetőséget biztosítanak az erősítésre. Az egészséges, sportos életmód ösztönzésére különböző gyakorlatokat, a futás helyes technikáját ismertető táblát állítottam.

Egyéb parki funkciók

A terület északi részén, remek benapozottságú területen kerülnek kialakításra a napozódombok. Ez valójában három, a medence felé egyre csökkenő intenzitású terephullámot jelent. A hullámok legmagasabb pontjain egy-egy lendületes vonalú látszóbeton csík húzódik végig, amelyben szabálytalan közönként Solár térkő elemeket helyeztem el, ezáltal azok sötétedés után apró fénypontokból (mint csillagokból) összeálló fénycsíkokká válnak.
A terület északkeleti, fás-ligetes részén kapott helyet a piknikliget, mely családok, baráti társaságok találkozóhelyeként szolgál.
Koncepciómban nem igyekszem minden négyzetmétert megtölteni, tudatosan hozok létre “üres", “szabad" tereket is, amelyet a látogató tölt meg funkcióval.

Metszetek
11/12
Metszetek

Az elszigetelt zöldterület visszacsatolása

A strandkert melletti háromszögletű erdőterületet mindenképpen a közparkhoz akartam kapcsolni, s ezzel visszacsatolni a jelenleg zárványként működő HÉV-sínek által levágott zöldterületet. Adottságaiból következően a terület nem alkalmas arra, hogy hagyományos parki funkcióval töltsük meg, ezért elsősorban vizuális kapcsolatot kerestem a környezettel. Cinkota viszonylag magas fekvésű településrész, egy-egy magas építményről jó időben egészen a belvárosig ellátni. Egy kilátótorony elhelyezésével a kis erdőfolt nem csak a strandkert kompozíciójába, de tágabb környezetébe is bevonható. A markáns, kiemelkedő elem mindenképp vonzó, a látogatók kis sétával biztosan szívesen felkeresik. A magas vertikális jelenség önmagában is figyelemfelkeltő, a környező területekről jól látható, ezért fontos a megjelenése. Diplomamunkámnak nem része a létesítmény megtervezése, erre tervpályázat kiírását javaslom, de valamilyen jelszerű objektum, akár landart alkotás kialakítását képzelem.

A megvalósíthatóság kérdései

Bár diplomamunkám témája jelenleg nem egy aktuális projekt, ám létező problémára keres megoldást, ezért igyekeztem a reális megvalósíthatóságra is hangsúlyt helyezni. A terv nagy előnye, hogy a beruházás szabadon ütemezhető, forráshiány esetén kisebb részletek elhagyásával is működőképes a nagy egész. Ugyanakkor az üzemeltetés kérdése bizonyos értelemben új problémákat vet fel. Bár külföldi előképek bizonyítják, hogy az efféle létesítmények működőképesek, Magyarországon a közparkoknak eddig kevésbé ismert, új formája jelenik meg. A nyugati példák ingyenes látogathatóságával ellentétben a park a hazai gazdasági helyzetben valószínűleg csekély (nem profit céllal meghatározott) belépőjeggyel tud gazdaságosan üzemelni, a biztonságos működéshez pedig állandó felügyelet szükséges.

Szabadtér-építészeti terv
6/12
Szabadtér-építészeti terv

Összegzés

A volt Cinkotai Strand helyszíne igen komplex problémakör középpontja, amelyben különféle igények és lehetőségek találkoznak. Még ha a dolgok jelenlegi állása egyelőre nem is túl biztató a megvalósulást illetően, a terv mindenképpen felhívja a figyelmet a strand jelenlegi helyzetének problémásságára, ugyanakkor bemutatja, hogy milyen potenciális értékek rejlenek a területben, és egy lehetséges verziót kínál annak megújulására. Bízom benne, hogy munkám figyelemfelkeltő, értékes, és talán elindít egy olyan folyamatot, amely a Cinkotai Strandkert megújulásával, egy új közösségi zöldterület teremtésével végződhet. A terv megvalósulása mindenféle értelemben mintaprojekt lehetne.


1: Varga Ferenc: A XVI. kerületi sport története II. Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 20., 2010.

2: A Cinkotai strandfürdő törzslapja. Fővárosi Fürdőigazgatóság. Budapest, 1984.

3: Ez utóbbi területre diplomamunkámban csupán programtervet készítettem.

4: A Szoborlap ’I. világháborús emlékmű’ adatlapja

5: A diplomamunka ebben a tekintetben újszerű: Magyarországon az elsők között foglalkozik a vízi játszóterek tervezésével és kialakításával.

6: Az ötletet Kodolányi Gábor formatervező 2009-es diplomamunkája adta.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.