Épülettervek/Középület

A hatvani Grassalkovich kastély felújítása

2013.04.05. 11:23

Projektinfó

Széchenyi Zsigmond Kárpát - Medencei Magyar Vadászati Múzeum

URL:
Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ

Tervezés éve:
2012

Építés éve:
2014

Bruttó szintterület:
4500 m2

Stáblista

építész munkatársak: Erdélyi Erika, Ráthné, Tóth Ibolya, Lasztóczi Péter, Bors András, Kiss Balázs
szakági tervezők:
belsőépítészet: atelierarchitectsvezető belsőépítész tervezők: Kiss-Gál Gergely és Varga Anikó

belsőépítész tervezők: Debreczeni Péter, Kiss-Gál Zsuzsanna, Mattyasovszky Zsolnay Mihály, Moser Balázs, Petró Margó, Pongrácz-Albert Virág, Szabó Edit

táj-és kertépítész: Szabadics Anita, Németh Zita

statikus: Dr. Vándor András

épületgépészet: Piltz Norbert, Sárdi Norbert - KIPTERV Kft.,
erős-és gyengeáram: Nagy Júlietta, Szabó György - KIPTERV Kft
bruttó beruházási költség: 1.850.000 eFt
generálkivitelező: ÉPKAR Zrt.
beruházó: Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., Hatvan 

Összetett belsőépítészeti koncepció mentén alakul a hatvani Grassalkovich kastély felújítása, mely 2013-tól egyedi adottságokkal rendelkező intézmény-komplexum szerepét tölti majd be: falai közé költözik a Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Magyar Vadászati Múzeum. Az atelierarchitects tervező csapata a kastély tereinek belsőépítészeti tervezési munkáit végezte.

A belsőépítészeti koncepció mozaikszerűen áll össze: egyrészt épít a kastély átfogó művészettörténeti kutatása során feltárt eredményekre, másrészt alkalmazkodik és figyelembe veszi az építészeti tervekből következő adottságokat, tereket és elvárásokat, végül pedig asszociációiban, anyaghasználatában felhasználja a vadászati tematika adta inspirációt.

A kastély múltjában a rehabilitáció szempontjából három fő szakasz határozható meg: a késő barokk kori Grassalkovich-időszak, a Hatvany család korabeli neorokokó, historizáló időszak és az 1960-as évektől a kórházi funkciót betöltő időszak, melyben jelentős funkcionális átalakítások történtek. A rekonstrukciós terek az épület középtengelyében egy magot alkotnak, mind a földszinten, mind az emeleten. Mindkét szinten Hatvany korabeli rekonstrukciós terek vannak. A rekonstrukciós terekben végzett helyreállítások Csomortány Levente és Rozman Viktor kutatásai és helyreállítási javaslatára valósulnak meg.

Az épület története, megmaradt térosztása, emlékei alapján egyöntetű egység nem alakítható ki. A rehabilitáció és a tervezett hasznosítás szempontjából a barokk és a Hatvanyak időszaka meghatározó, egyik sem mellőzhető. A térszervezést illetően az eredeti barokk térosztás szinte az egész épületben rekonstruálható. Mivel a barokk időszakból az épület térosztásán kívül kevés emlék maradt, az emeleti enfilád-os térsor,rekonstrukciójának lehetősége felértékelődött A földszinten a Hatvanyak időszakának hangulata a meghatározó, a korabeli enteriőr emlékszobából a kávézóba átlépve már a korszak átiratát tapasztaljuk meg. A rekonstruált tereken kívül érvényesülő Hatvany-átirat a Hatvany család egy-két korabeli bútorával, a kornak megfelelő anyagok kiemelésével és új kontextusba helyezésével érhető el.

A vadászati tematika mentén olyan inspiráló irányokat gyűjtöttünk össze, melyek kapcsolatba hozhatók az épület használatával is. Ilyen kapocs a barokk főúri vadászat, az ezzel kapcsolatos anyaghasználat.

Rejtőzködés
A camouflage magyar jelentése álca, rejtőzködés, amely a vadászatban az egyik legizgalmasabb tényező. A vad és a vadász is igyekszik elrejtőzni a környezetében, vizuálisan beolvadni, azonosulva a körülötte lévő anyagok színével, formáival, közben a saját adottságainak megfelelően átírva azokat.
A barokk enteriőr fontos jellemzője volt a camouflage. A festett falak és mennyezetek gyakran plasztikus megformálást imitáltak. Gyakori eszköz volt a megtévesztő, hamis anyaghatás. Tervünk nagyon fontos alappillérének tekintjük ezt a jelenséget.

Belsőépítészeti szempontból a “rejtőzködés" eszköze kiválóan alkalmazható a falburkolati megoldásoknál, bútoroknál, fontosabb funkcionális- és világítási kérdésekben és ezek összhatásaiban is. Egy olyan vizuális közös nevezőként tekinthetjük, ami összefogja, egységesíti a kastély tereit.

Optikai illúzió és tükrözés
A tükrök használata a barokk kor egyik leghatásosabb eszköze az illúzió elérésére. Az optikai csalódást (vizuális illúziót) olyan képek jellemeznek, melyek eltérnek az objektív valóságtól. A szem által gyűjtött információ az agyban kerül feldolgozásra, egy olyan észleletet adva, ami nem egyezik az ingerforrás fizikai mértékével. A szabályrendszereken alapuló szerkesztés és a tükrözés alapvető segédeszköz a tervezés során, a konkrét terek és illúziók keltette térhatások határait feszegetjük a kastély egész területén.

Lenyomat
Minden élőlény hagy maga után lenyomatot a környezetében, ami a vadászatban is egy fontos tényező. Az erdőben rengeteg lábnyom árulkodik az állatok mozgási irányairól, számáról, méretéről, koráról.

Tárgyak, anyagválasztás és megmunkálásuk
A belsőépítészeti tervezés során a vadász által használt eszközök és tárgyak anyag-és formavilágát, azok felületeit, illetve technológiáit is adaptáltuk. A vadászatból származó alapanyagok iparművészeti szintű feldolgozása a bútorzatban köszönnek vissza, például a csapdák kapcsolatai, puskák részletmegoldásai, övek és egyéb bőrből készült használati eszközök rögzítéseinek megoldásai megjelennek az egyedi bútorok kialakításaiban, csomópontjaiban, anyaghasználatában.

Egységes elem: a barokk elliptikus forma
Arra törekedtünk, hogy a kastély és múzeum működését segítő 21. századi funkcionális megoldások egységet alkossanak. A kastély földszinti és emeleti termeiben, ahol új funkcióra van szükség, megjelenik a barokkból kölcsönzött egységesített forma, az ellipszis. Minden belsőépítészeti elem ezt az egységes formát követi: a shop tér bútorai, az enfilád-os térsor kályhafülkéiben elhelyezett információs felületek az új ülőbútorok, kiállítási vitrinek, stb.

Anyagok
A kastély belső tereibe olyan anyagokat javasolunk, melyek mind a múzeum tematikájához, mind a kastély két meghatározó korszakához szervesen kapcsolhatóak. A tárgyak, anyagok használata a vadászat hasznosságát is kifejezik, közvetítik a vad és a vadász szoros kapcsolatát. Fontos azonban, hogy ezen anyagok ne konkuráljanak a kiállítás anyagával, a háttérben maradjanak, apró részletekben frappáns megoldásokként jelenjenek meg, melyek a látogatóban csak elmélyült figyelemmel, “becserkészéssel" tudatosodnak.

Minden térben megjelenik a nemes natúr fa anyaga, melyhez különböző típusú terekben más és más anyag társul. Az emeleti termekbe tervezett ülőkék anyaga nemes natúr fa és fehér durván varrott, rusztikus bőr ülőfelületek. Az irodákban a fehér csontszínű bútorzatban nemes natúr fa intarzia emeli ki a bútorzat egyes részeit.

Kávézó
A múzeumhoz kávézóval bővített emlékszobák tartoznak. Tervek szerint a Hatvanyak idejéből az ún. telefonszoba és a kisebédlő lesz korhűen berendezve, ezek archív fotók alapján rekonstruált terek. A kávézóban olyan teret kívánunk létrehozni, ami minden felületén elárul valami személyes dolgot a kastély egykori lakóiról. A térbe belépve, szemben egy tükröződő pultot pillantunk meg, amelyben a tér vizuális esszenciája összemosódik a saját formánkkal. A koncepció fontos kiemelnénk olyan hangulati elemeket, mint a zenét és a friss virágillatot.

Kiszolgáló terek
A kastély kiszolgáló tereinek nagyon eltérő használati igényeinek kielégítésén túl, célunk az, hogy a folyosóról belépve ne szűnjön meg az érzés, amit a kastély reprezentatív terei sugároznak. A kávézó, a foglalkoztatók, a mosdók és az irodák vizuálisan egységes világot képviselnek. A berendezésük tervezésében a Hatvany család bútorai inspirálták. A bútorokon megjelenő színek: mázolt csontszín és finoman lakkozott középbarna fa szín.

Múzeum shop - recepciók, pultok
A shop tér komplex fogadótér, mely több funkciót foglal magába: ide tartozik a múzeum shop, pihenőtér, jegypénztár, információs pult és szekrényes ruhatár. Ez a sok funkció szigeteket alkot az egységes térben. A már említett jelen kori egységesítő elem, az elliptikus forma itt is érvényesül.

A tér közepén van a múzeum shop szigete, az “erdő". Az erdő, a múzeumot szolgáló központi tér a vadászat tematikájára épül.

A vertikális osztású térstruktúra optikailag nyújtja a teret. A két erős vizuális hatású tárgycsoport, a shop és a pihenő tér mellett, formailag semlegesebb marad a jegypénztár és a szekrényes ruhatár.

Enfiláde-os térsor- múzeumi kiállító terek
Az enfiláde-os térsor összefüggő barokk tértípus, mely a kastély korabeli és mai használatának is leginkább összetett része. A múzeumi igényeket is jól szolgáló belsőépítészeti kialakítása eltérő szemléletből fakadó viták kereszttüzében formálódott. Nehéz volt a viszonylag kevés, anyagában is létező részlet és az ezekből kifejthető műemléki érték csomópontjainak, hangsúlyainak, illetve ezek hierarchiájának kiérlelése, majd elfogadtatása. Ezek különösen:

  • A barokk korból fennmaradt értékek bemutatása (elsősorban a térszerkezet és néhány műforma: ajtó, ablak, festésnyom, parketta-töredék, stb.)
  • A Hatvany korban egységes arculattal kialakított kapualj, lépcsőház, díszterem együttese.
  • A Hatvany korban készült fotókból hitelesen rekonstruálható térformák, felületek és épületszerkezeti részletek, mint a padló és falburkolatok, párkányok, kályhafülkék, ajtók, stb., azok színe nélkül.

E terek berendezését már a kiállítások anyaga határozta meg. A kettő határvonala és a legtöbb vitát kiváltó kérdés a falfelületek kialakítása volt. A tervezett szürke-árnyalatos, felületi struktúra érzetét keltő, növényi absztrakciókból képzett aprómintájú, egyedi tapéta utal a termek egykori használatának eleganciájára és minőségi szintjére és színvonalas kiállítási környezetet is képez a vadászati témájú tárgyaknak, trófeáknak.

Kétszintes kiállítótér, bejárható dioráma
Nemcsak a kastély történetének de a vadászati tematikájú kiállításnak egyik legizgalmasabb terének terveit a következő összefoglalóban tesszük közzé.

forrás: atelierarchitects

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk