Közélet, hírek

A Kamara válaszolt...

1/3

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

?>
Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter
?>
Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter
?>
1/3

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

A Kamara válaszolt...
Közélet, hírek

A Kamara válaszolt...

2011.07.01. 09:38

Cikkinfó

Szerzők:
Garai Péter

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
9

Dosszié:

2011. június 30-án, csütörtökön délután ugyan nem telt zsúfolásig a Kós Károly terem, de üresen sem maradt: mintegy 30 érdeklődő kísérte figyelemmel a Kamara elnökségének a közelmúltban megjelent Nyílt levélre adott válaszait. Az eseményről "hivatalos" közleményt is ki fog adni a köztestület, most egy rövid beszámolót olvashatunk Garai Pétertől.

A megjelenteket Ertsey Attila köszöntötte, elnézést kérve a meghívó-válaszlevél stílusáért, majd Noll Tamás "mit tesz a Kamara?" címmel röviden áttekintette a MÉK stratégiáját, főbb programpontjait. Ebben kiemelten kezelik az építészek pozíciójának megerősítését, ezt azonban nagyban nehezíti az aggasztó gazdasági helyzet és az építésügy gazdátlansága a jelenlegi kormányzatban. Részt vesznek az Építésügyi Fórum munkájában, amely január óta öt munkacsoportban a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát végzi.

Szerteágazó tevékenységükben csupán egy szelet a tervpályázat és a munkához jutás, de mindig támogatják a tervpályázatokat és a közbeszerzésben a minőség alapú kiválasztást. A megrendelők az elmúlt években igen sok negatív tapasztalattal szembesülhettek nagyobb projektek pályázatai kapcsán (Kormányzati negyed, Városháza-projekt, Budai Vár EU-s pályázati csomagja, Clark Ádám téri foghíj), s ez jelentősen alááshatja bizalmukat a rendszer eredményességével kapcsolatban. A politikusok számára pedig sikeres dolgok kellenek, amelyek mögé bátran odaállhatnak, továbbá szeretnek kész anyagokat kapni - ez is nehezíti hozzáállásuk megváltoztatását. Az elnökség tagjai többször hangsúlyozták, a Nyílt levél kezdeményezői közül hárman (Sándor Gergely, Szabó Levente, Szentirmay Tamás) a MÉK Tervpályázati Bizottságának tagjaként az érintett projektekről szóló megbeszéléseken, tájékoztatókon ott ültek, így kellő ismeretük lehetett az ügyek hátteréről.

 

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter
1/3
Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

 

 

A Nyílt levélben említett konkrét ügyekkel kapcsolatban Noll Tamás tájékoztatta a jelenlévőket az eddig tett lépésekről, illetve az elért eredményekről és ígéretekről.

A debreceni stadionnal kapcsolatban a Kamara megkeresésére Kováts Ákos levélben írt az előzményekről. Kezdetben 30.000 fős stadionok típustervei születtek meg pályázat nélkül, még a magyar-horvát közös labdarúgó EB-kandidálás kapcsán. Nemzetközi gazdaságossági számításokat is alapul véve, a befogadóképességet később 15-20.000 főben maximálták. Ezután Kováts Ákos főépítészként saját hatáskörben erről vázlattervet készített, amelyet a város közgyűlése is megvalósíthatónak ítélt és elfogadott. Erről a főépítész a Tervpályázati Bizottság előtt is beszámolt, a testület pedig nem állapított meg törvénytelenséget. Jelenleg a tervek egy 90%-ban állami, 10%-ban önkormányzati tulajdonú projekttársaság tulajdonában vannak, a folytatásról még nincsen döntés. Kósa Lajos polgármester korábban azt nyilatkozta, nem fognak tervpályázatot kiírni ebben a kérdésben.

A Népstadion átépítéséről (vagy bontásáról) a Kamara is "a sajtóból értesült". Mivel egyetlen cég vagy személy sem rendelkezik olyan szerzői joggal, amely a stadion áttervezésére feljogosíthatná, levelet írtak az ilyenkor szokásos szakmai eljárás rendjéről a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökének, amelyre még várják a választ... Kálmán Ernő hozzátette: a Népstadion fejlesztésére 2006-ban kiírt ötletpályázat eredményeit nem lenne szabad kidobni az ablakon. Vígh László kormánybiztos felügyeli a sportlétesítmény-fejlesztést, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) pedig remélhetően országos tervpályázatot fog kiírni ebben a témában.

A Tarlós István főpolgármester fiókjában lévő tervek mennyisége és tartalma a Kamara számára nem ismert, a sajtóban megjelent híd-projektről maga Finta József is úgy nyilatkozott: ez csak egy ötlet... Kálmán Ernő, a MÉSZ elnöke szerint a főváros újabb jövőképének kialakításához nem a tanácsadó testületet, hanem a szakmai szervezeteket kellene felhasználni. A közelmúltban sikerült elérni, hogy Bálint Imre a BÉK képviseletében részt vehessen a tanácsadók zártkörű megbeszélésein; elmondása szerint a testület jelenleg szakmai programot dolgoz ki és ezekhez kapcsolódóan pályázatokat készít elő a fejlesztési területekre.

A Széll Kálmán tér átépítésével kapcsolatban a meghívott három közlekedés-tervező csapat mindegyike egy-egy neves építészt kért fel közreműködésre (Finta József, Makovecz Imre, Zoboki Gábor). A nyertes FŐMTERV Zrt. 7 millió forintért készíti el azt a tanulmánytervet, amely a közgyűlési döntést alátámasztó háttéranyag lesz. A tér építészeti kialakítására a közeljövőben pályázatot fognak kiírni.

A Budai Vár fejlesztési koncepcióvázlatát a Magyar Építész Kamara tárta a nyilvánosság elé a szakmai diskurzus megindítása végett. A tervezők április 1-jén mutatták be elképzeléseiket ugyanezen a helyen, illetve az anyag a legutóbbi Építész Közlönyben is megjelent. Zumbok Ferenc kormánybiztos folyamatosan tájékoztatja a Kamarát a fejleményekről: kormányzati előterjesztés készült a Budai Vár fejlesztéséről, amelyben az említett munka a szakmai vita és a végleges fejlesztési koncepció alapját képezi. A konkrét helyszínekre tervpályázatokat, a Várbazárra ötletpályázatot szándékoznak  kiírni. A Kamara fontosnak tartja, hogy a programalkotás szakmai és civil konszenzuson nyugvó közös ügy legyen.

Nagy Ervin országos főépítész felhívását a Kamara komolytalannak, amatőrnek és szakszerűtlennek tartotta, ezért nem tette közé a honlapján. Ennek ellenére mintegy 20, jórészt már régen a fiókban lévő terv érkezett be. Az utcára került devizahitelesek problémáját nem egy újonnan épített, "adósok gettója" jellegű teleppel kell megoldani, hanem elsősorban üres lakások, épületek felvásárlásával, másodsorban pedig szigorúan az igényekhez igazodó, decentralizált építkezésekkel.

 

Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter
2/3
Ertsey Attila, Kálmán Ernő, Noll Tamás, fotó: Garai Péter

 

 

Kálmán Ernő hangsúlyozta: a MÉSZ ma is azt vallja, hogy a minőségi építészet tervpályázatokon jön létre (C&Q - Competition and Quality) - ez a 2000-es évek elejéig jól működött, amelyet számos akkor megszületett középület (Debrecen, Élettudományi Intézet és Ítélőtábla, Budapest, Semmelweiss Egyetem új épülete, stb.) is tanúsít. Kiemelte a nemzetközi pályázatok erős befektető-vonzó és országimázs-növelő szerepét, amelyek lebonyolítási rendszerében jelenleg számos joghézagot találtak, amely lehetetlenné teszi működtetését - ezen anomáliák feloldása folyamatban van. A legfontosabbnak a programalkotás egységes rendszerének felállítását tartja, közös munkával - hiszen ezeket a munkákat nem lehet ad-hoc ötletekkel megoldani. Jelentős kitörési pontként említette a hallgatók számára kiírt pályázatokat (pl. idén a Város és Víz), amelyek ebben a nehéz időszakban is fenntarthatják valamelyest a szellemi pezsgést. A pályázatoknak a munkaszerzés mellett főként egyfajta szellemi tréningnek és a fiatal tehetségek bemutatkozása színterének kellene lennie.

Sári István hozzászólásában néhány érdekes adatot sorolt fel a hazai tervpályázatok évenkénti számának alakulásáról a 20. század folyamán. A résztvevők közül többen hiányolták a Kamara megfelelő érdekérvényesítő szerepét, és mielőbbi fellépést sürgettek az etikai vétséget elkövető kollégák ellen. Eva M. Amichay városgazdász, újságíró hozzászólásában hangsúlyozta a projektek rossz előkészítését, megalapozatlanságát, rámutatott az értékalapú fejlesztések fontosságára, továbbá felajánlotta segítségét és kapcsolatait a Kamara kommunikációjának javítására - ez utóbbi hiányosságait Ertsey Attila is elismerte, továbbá felhívta a figyelmet, hogy a valós vagy vélt etikai vétségek tekintetében minden esetben a tagoknak kell kezdeményezniük az eljárás megindítását.

Garai Péter

 

Vélemények (9)
másik
2011.12.22.
17:43

fradi stadion: ismét nincs pályázat, nem is volt ez ellen egyöntetű tiltakozás (és sajnos erről sem az épfórum számol be) http://hg.hu/cikk/epiteszet/13634-zold-utat-kaphat-a-fradi-stadion#

rojan
2011.07.07.
16:42

Roth János Itt olvasható "Van mit vesztenünk....."c. cikk egy mérnök kollégánk tollából "Mi lenne, ha nem futnánk egy olyan szekér után, amely nem akar felvenni bennünket?" idézem a legfontosabb kérdését. A MÉK és a MÉSZ "erőfeszítéseit" ilyen pótcselekvésnek gondolom. Ugyanez a véleményem a Főépítészi Iroda Nyilatkozatáról is. Helyettük az építészek - a polgárok - alulról jövő véleménynyilvánítására, kezdeményezéseire lenne szükség. Ezekkel kellene elárasztani minden elérhető fórumot, honlapot és minden hírportált! Ez a feladat még megmaradt, ez mirajtunk múlik!

EMA
2011.07.09.
14:36

@rojan: http://epiteszforum.hu/node/19058 Eva M. Amichay városgazdász, újságíró http://podo-pro.hu/

Masznyik Csaba
2011.07.01.
18:40

Szeretnék néhány, szerintem fontos kiegészítést hozzátenni Garai Péter beszámolójához. Nem azért, mintha nem lenne korrekt, de pár, általam lényegesnek vélt dolog kimaradt belőle: - A MÉK és a MÉSZ írásban is válaszol majd, mondta E. Attila, a szóbeli tájékoztató nem helyettesíti, hanem csupán megelőzi az írásos reakciókat. - Attila elismerte, hogy hiba van a kommunikációban, JOGOS a tagság igénye arra, hogy a folyó ügyekről tájékoztatást kapjon. (És valóban, szinte minden témában új információkat tudtam meg.) Ide egy megjegyzés kívánkozik: Noll Tamás többször megjegyezte, hogy a levélírók - köztük többen a munkatársai a pályázati bizottságban - majd' minden kérdésben ismerték a válaszokat. Ezért nem érti a levelet. A levélírók ezt nem is tagadják, az ő fellépésük azt jelenti, hogy a MÉK és a MÉSZ reakcióit nem tartják elég hatékonynak, radikálisnak, célravezetőnek stb. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert stratégiai kérdésről van szó: a MÉK lelkiismerete tiszta - ezt Noll Tamás hangsúlyozta - és nem semmittevő az egyes ügyekben, hanem más technikával akar célt érni. - A debreceni stadion ügyében fontos részlet maradt ki G. Péter szövegéből. A korábbi magyar-horvát EB tervezésekor kijelölt helyszínt akarta a város a Loki új stadionja számára is fenntartani. A főépítész szerint sem a túlméretezett stadion, sem a helyszín nem jó, ezért a város vezetése számára csak úgy tudta érthetővé tenni a maga igazát, hogy rajzolt egy olyan vázlatot, amely illusztrálja az érveit. Nem munkaszerzési céllal, hanem "rajzban beszélve". Ezt a MÉK el kellett, hogy fogadja, nincs ok etikai vétségről beszélni. Az, hogy a továbbiakban pályázat lesz-e, az Kósa Lajos hatásköre, aki udvarias levélben hárította el a kamarai megkereséseket. A Kósa Lajosnak írt levelek a nyílt levél fogalmazói szerint túl puhák voltak... ha jól értettem az eseményeket, a konfliktus forrása tehát a "hogyan érjünk célt" technikája elsősorban. Szinte minden tételt lehetne még finomítani, remélhetőleg a kamarai írásos válaszok pontosabbak lesznek... talán annyit érdemes hozzátenni, hogy E. Attila megpróbálta illusztrálni, mennyire kicsi az Építészkamara mozgástere és SÚLYA például az Iparkamaráéhoz, vagy más, nagyobb kamarákhoz képest. Ezek olyan tények, amelyeken nehéz egyik napról a másikra változtatni és lehetetlen nem számításba venni. A történetből a számomra az egyik fontos tanulság, hogy valóban jó lenne tudni, hogy miről mit gondol és mit tesz a kamara, hiszen a sajtóban megjelenő hírek gyakran igencsak messze állnak a valóságtól. Másrészt pedig meglep, ha elvileg együtt dolgozó szereplők ennyire nem találnak közös hangot - és mindkét oldal úgy érzi, hogy neki van igaza, miközben az ügyek óvatos, vagy radikális megközelítésmódja az igazi vízválasztó - ha jól értem, teszem hozzá ismét. (És nem az, hogy a kamara ab ovo hülye, például, ami néhány hozzászólás refrénje.) Üdv! mCs

kinke
2011.07.07.
10:14

@Masznyik Csaba: Csabának igaza van sajnos abban, hogy a Kamara nyilvánossága, tagsága távolabb állnak egymástól. Mindenki munkát vár, feladatot, de az sajnos nincs. Ettől van az a sajátos szituáció, hogy sokak az útkeresésben, a vélt hibák egymásra hárításában látnak kiutat önnön nehézségeikből. Ezek a viták sajnos a megosztottságot növelik a Kamara, a Szövetség "eleje" és derékhada között. Az elkeseredettség nagy, hiszen a munka hiányzik, és sok a vadász a kevés fókához. Fontos lenne, ha a Kamara a tagság számára nyilvánvalóvá és elérhetővé tenné saját "harcának" aktuális lépéseit és érezné ebből a tagság, hogy kiállnak értük. Ezt nem lehet nem elégszer jelezni - ma a támaszra szükség van, az építészek - járjunk akár keleti országrészben, vagy nyugaton - elkeseredettek, mert munkáik nincsenek megbecsülve, kifizetve. Ez a kiszolgáltatottság komoly napi nehézségekhez vezet mára... Sajnos amíg ez a körbetartozás, a tisztességes megrendelem-megcsinálja-kifizetem mentalitás nem tér vissza, addig a keserűség, gyanakvás minden jó kezdeményezést meg fog nehezíteni és ahogy a nyílt levélből is látható, vélt, vagy hitt, vélt, vagy valós sérelmeken keresztül üzen egymásnak öregebb és fiatalabb, keresve valóban az igazát egy-egy esetben. Ezek az igazságok - ahogy Csaba is írta, részigazságok,a melyek nyilván kiragadva közegükből bulvár-gyanússá tudnak válni, olykor alaptalanul, olykor talán jogosan. Kellene egy-két tiszta lap és az rányomná bélyegét a haladásra és jobban el lehetne kezdeni együtt dolgozni. Ez ugyanis - az összefogás - ma létszükséglet és véleményem szerint a megmaradás alapja. Még akkor is, ha emiatt önnön eredményeink nem is olyan jók, de a lemondásért cserébe kapjuk az "életbenmaradás" esélyét. Egyedül lehet, hogy jobb(nak tűnik) egy-egy feladat, de bele is rokkannak cserébe a vállalkozó kollégák... / a vélemény szubjektív és elfogult(nak is tartható) / Tibor

epiteszikon
2011.07.01.
10:15

sajnálom. elkéstek... már nem kommentelek... 2011.07.01. van már... csak rosszat tudnék írni... nem akarok bírságot az ÉF nek... szép napot!

sanyiahegyről
2011.07.01.
10:33

@epiteszikon: (a kirívó hozzászólásokat eddig is moderálták, nem lesz szerintem lényegi változás ezután sem, nem kellene ezen a július 1-en lovagolni.)

zapata
2011.07.01.
12:43

@epiteszikon: Nyugodj meg zorro, nyilatkoztak a főcenzorok: "nem tartoznak például a blogok, a fórumozás és a kommentek a médiatörvény hatálya alá, mert a médiatörvény a médiaszolgáltatásokra és a sajtótermékekre vonatkoznak - és az említettek nem tartoznak ezen kategóriákba"

zapata
2011.07.01.
16:17

@zapata: félni lehet... a népszava ellen már megy... vki azt írta hogy sittpál az "pojáca". gondolom a véleményünk az lehet hogy "bölcs és igazságos nemzet nagy férfiúja" ez nem blog. ez hírportál.. itt az ÉF fizet bírságot... pl a népszavás eljárásban vki a zorbán halálát kívánta... ezek után én sem merném leírni pl hogy pezsgőt... azért milyen ország ahol az országos főépítész... a debreceni főépítész... stb félhecc. ez nem játék.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk