Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Épülettervek/Tervpályázat

A szegedi sportuszoda tervezésére kiírt pályázat zárójelentése

1/1

A győztes terv - forrás: szegedma.hu

?>
A győztes terv - forrás: szegedma.hu
1/1

A győztes terv - forrás: szegedma.hu

A szegedi sportuszoda tervezésére kiírt pályázat zárójelentése
Épülettervek/Tervpályázat

A szegedi sportuszoda tervezésére kiírt pályázat zárójelentése

2016.10.19. 13:00

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szeged

Lezárult a szegedi Etelka sori sportuszoda tervezésére kiírt pályázat. 22 pályamű érkezett be, ami jelzi, hogy a terület hasznosítása nagy érdelődésre tart számot. A Bíráló Bizottság két díjat osztott ki és további négy pályaművet részesített megvételben.

A tervpályázat tárgya, célja

Szegeden, az Etelka sori sportcentrum területén egy FINA előírásoknak is megfelelő fedett sportuszoda tervezőjének kiválasztása. A Megrendelő célja volt, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programnak megfelelő, legszínvonalasabb, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja, amelynek szerzőjével - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kbt. 98. § (5) bek. alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően - tervezési szerződést kíván kötni az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 

A pályaművek értékelésének szempontjai

1. Energiatudatos épület, gazdaságos üzemeltethetőség;
2. Megvalósíthatóság (reális költségeken való kivitelezhetőség);
3. A tervezési program betartása;
4. Funkcionalitás és sporttechnológiai elvárások teljesítése;
5. Építészeti, esztétikai értékek, valamint környezetbe való illeszkedés;

A szempontok közül a Kiíró a megvalósíthatóságot kiemelten fontosnak tartotta, a többi szempont egyenrangúan fontos.

A tervpályázati kiírás szerinti előírások betartása, a tervpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése

A szabályozási tervnek való megfelelés, az uszoda telepítése, ill. telkének beépítése:

A tervpályázati kiírás rögzítette a tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályokat és – "építési hely" formájában – kijelölte a beépíthető területet. A részletes bírálatban részesített pályaművek a szabályozási elemek döntő többségét (pl. az építési hely határa, beépítettségi arány, és a zöldterületi, burkolati fedettség) maradéktalanul betartották. Egyedül az építmény magasságot lépte túl két pályamű. Ez azt igazolja, hogy a tervezett sportuszoda céljára kijelölt területen kompromisszumok nélkül megvalósítható az új intézmény anélkül, hogy változtatni kellene a városrendezési előírásokon.

A telek beépítésére alapvetően kétféle megközelítési mód körvonalazódott: a centrális és a "külpontos" elrendezés. A Bíráló Bizottság véleménye szerint a centrális telepítéssel az ingatlan be nem épített, zöldfelület kialakítására alkalmas területeit a legtöbben előnytelenül elaprózták. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy ez megoldás a belső térszervezés és alaprajzi elrendezés szempontjából kedvezőbbnek bizonyult. (Nem véletlenül választották a legtöbben ezt az utat) Az oldalkertekben kialakuló "maradék"- területek ésszerű és szép megoldására kevés elfogadható megoldás született. A zöldfelületi arány javítását és a szabadtéri funkciók bővítését több pályamű zöldtető/tetőterasz/napozó terasz létesítésével igyekezett megoldani. A hossztengelyre rendezett, külpontos megoldásoknál a zöldfelület kialakítása többnyire praktikus és esztétikus, ugyanakkor az épület elnyújtottságából adódó funkcionális hátrányok is szembetűnőek.

Közlekedési kapcsolatok:

A tervezési terület megközelítésére és feltárására a kiírás és tervi mellékletei egyértelmű megoldást adtak, mind a jelenlegi állapotot, mind a távlati elrendezést bemutatva. A pályaművek többsége megerősítette azt a kiírói munkahipotézist, hogy az új sportuszoda probléma nélkül beilleszthető az Etelka sor érintett szakaszára elkészített közlekedésfejlesztési előtervekbe, beleértve az új körforgalmi csomópontot, a napi- és a rendezvényparkolót valamint a Lippai utca térségét is. Azon pályaművek, amelyek jelentősen eltértek a kiírás útmutatásától nem tudtak kedvezőbb alternatívát felmutatni.

A pályázók a főbejárati hangsúlyt jellemzően az Etelka sor felől biztosították, a gazdasági, VIP, Média megközelítést a Lippai utca felől. A rendezvény parkolóra való direktebb rávezetés/rányitás csak néhány terven volt tetten érhető. Ez esetben a bejáratok is ráfordultak erre az irányra, ezek a változatok többségében az Etelka sori megközelítés lehetőségét is biztosították.

Alaprajzi és funkcionális elrendezés, enteriőrök:

A telepítés függvényében a pályaművek jellemzően 2 alternatívát mutattak be. A hosszanti - telekbelsőbe nyúló – elrendezés a medencék egymás után sorolását tette csak lehetővé, amely megoldás a belső tér szempontjából egy hosszan elnyúló, sok közlekedési felülettel rendelkező, gazdaságtalanul üzemeltethető létesítményhez vezetett. A kompaktabb, ill. tömörebb alaprajzú épületbelsőben háromféle elrendezési javaslat volt megfigyelhető:

1. a versenymedencét az Etelka sorral párhuzamosan helyezték el, mögötte pedig a többi medencét
2. az Etelka sorra merőleges versenymedence folytatásában a keresztbe fordított bemelegítő medence került, majd velük párhuzamosan a tanmedence
3. az Etelka sorra merőleges versenymedencével párhuzamosan tervezték a kiírás szerinti további medencéket.

Néhány pályaműnél ez utóbbi változat eredményezett praktikus és viszonylag helytakarékos megoldást. Megjegyzendő, hogy a legkisebb és legnagyobb nettó alapterületű változatok között közel kétszeres volt a különbség. Ugyanakkor a pályaművek nagy részének alapterülete a szélső értékek átlaga közelében volt. A túlzottan nagy alapterületek többnyire a gazdaságtalanul kialakított közlekedő felületekből és a hasznosítatlan terekből adódtak.

A szempontok együttes vizsgálatából és érvényesítéséből következett, hogy a centrális elrendezés takarékosabb területgazdálkodást, rövidebb és ésszerűbb közlekedőket, jobban szervezhető, kedvezőbb funkcionális kapcsolatokkal bíró, olcsóbb uszodát eredményezhet. Egyidejűleg – megfelelő kvalitás esetén – megteremthetőek a világos, jól átlátható, és vidám hangulatú enteriőrök is.

Tömeg és téralakítás, homlokzatképzés:

A leendő uszoda környezete városképi szempontból vegyes, és egyenetlen képet mutat. Ez önmagában is nagy kihívást jelentett a pályázóknak. A pályaművek egy része az illeszkedés mechanikus, egyszersmind kockázatmentes módját választotta, és nem vállalta a merészebb és attraktívabb megoldásokat. Emiatt jónéhány épület homlokzata sematikussá, monotonná, vagy ingerszegénnyé vált.

A Bíráló Bizottság véleménye szerint azok a pályázók jártak el helyesen, akik – a kiírásban is megfogalmazottak szerint – nem csak gördülékenyen használható és gazdaságosan üzemeltethető létesítményt, de kellően attraktív, jelszerű, "megjegyezhető és megszerethető" városi középületet is vizionáltak. Ezt az elvárást a 13-as sz. pályamű közelíti meg legjobban. Előnynek minősült az időtálló és igényes, ugyanakkor friss szellemű architektúra, ill. építészeti formanyelv. Ugyancsak kedvezően értékelte a Bíráló Bizottság a "zöld-szellemiségű", ökologikus szemléletű pályaműveket.

Összefoglalás

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy a pályázat elérte célját és eredményesen zárult. A beérkezett 22 pályaműből 19 érdemi bírálatára került sor. A pályaművek viszonylag nagy száma elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy a Bizottság megnyugvással tudjon dönteni a megfelelő terv kiválasztásáról. Az egy témára adott alternatívák számossága bizonyította, hogy érdemes és megalapozott volt az építészeti tervpályázat eszközéhez nyúlni.

Az értékelési szempontok szinte mindegyikében a 13. sz. pályamű adta legmegfelelőbb tervjavaslatot, ezért azt a Bíráló Bizottság 1. díjjal jutalmazta.

A 16-os sz. pályamű elsősorban kiérlelt alaprajzi rendszere és funkcionális erényei miatt érdemelt 2. díjat, míg a 11. számú pályamű a gondolatgazdag, újszerű és attraktív építészeti megjelenése, továbbá értékes részletei miatt kiemelt megvételt.

A bíráló bizottság 4. sz. pályaművet a térstruktúrájában és alaprajzi szervezésében megjelenő részértékei, a 8. pályaművet  "zöldszemlélete", valamint építészeti rész-értékei, míg a 12. pályaművet ökologikus szemlélete és megoldásai, továbbá értékes enteriőr kialakításai és részletmegoldásai miatt részesítette megvételben.

 

Díjazott pályaművek

I. díj (7.500.000 Ft): 13. sorszámú pályamű - TSPC Mérnökiroda Kft. és DPI-DESIGN Kft. (vezető építészek: Kádár Mihály és Pintér Tamás)
A pályamű a kiírás feltételeit szinte teljes körűen, magas építészeti színvonalon, reális megvalósítást garantáló módon teljesítette.

II. díj (6.000.000 Ft): 16. sorszámú pályamű - Artonic Design Építészeti Kft. (vezető tervező: Szőkedencsi Géza)
A pályamű kiírásnak megfelelő, mintaszerű funkcionális kialakítása és igényes, ötletes környezetrendezési megoldásai okán érdemelte ki a díjazást.

Megvételben részesült pályaművek

4.000.000 Ft - 11. sorszámú pályamű - RAS-DESIGN Kft. (vezető tervezők: Rosta S. Csaba és Szabó Ranáta)
A pályaműben a gondolati és szerkesztési következetesség, valamint a részletekbe menő alapos munka tükröződik. A pályaművet a bírálóbizottság a gondolatgazdag, újszerű és attraktív építészeti megjelenése, továbbá értékes részletei miatt kiemelt megvételben részesítette.

1.500.000 Ft - 12. sorszámú pályamű - Másfél Építész Stúdió Kft. (vezető tervező: Sebestyén Péter)
A pályaművet a bírálóbizottság ökologikus szemlélete és megoldásai, továbbá értékes enteriőr kialakításai és részletmegoldásai miatt részesítette megvételben.

1.500.000 Ft - 4. sorszámú pályamű - Szántó és Mikó Építészek Kft. (vezető tervező: Mikó László, Bérces László, Juhász Kristóf Attila)
A pályaművet a bírálóbizottság a térstruktúrájában és alaprajzi szervezésében megjelenő részértékeire tekintettel részesítette megvételben.

1.500.000 Ft - 8. sorszámú pályamű - Építész Kaláka Kft. (vezető tervező: Kalo Emese)
A pályaművet a bírálóbizottság „a zöldszemléletére", valamint építészeti rész-értékeire figyelemmel részesítette megvételben.

 

Az ajánlattételre vonatkozó ajánlások

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz arra, hogy kizárólag az első díjazott ajánlattevőt hívja fel ajánlattételre a kiíró a tervpályázatot követő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban, mivel a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 26. § (2) bek.-nek megfelelően a második díjas pályamű szakmai színvonalában az első díjazotthoz képest jelentősen alacsonyabb értéket képvisel.

A Bíráló Bizottság javaslatot tesz arra vonatkozóan a tervpályázati eljárásban, hogy a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 25. § (6) bek.-nek megfelelően az ajánlattételre első díjazottként javasolt pályázó kizárása esetén a rangsorban következő pályázót hívja fel ajánlattételre a kiíró a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban.

A tervpályázat hasznosításának módjára és lehetőségeire, valamint a továbbtervezésre vonatkozó ajánlások

A bírálóbizottság továbbtervezésre és megvalósításra a 13-as sz. pályaművet javasolja, amely logikus funkcionális és alaprajzi rendszere, kellően tágas és elegáns belső terei, valamint korszerű felszereltsége révén magas színvonalon elégíti ki a többcélú uszodával szemben támasztható használati, illetve sportszakmai igényeket. Ez a pályamű nagyvonalú és magas építészeti színvonalon megformált épülettömegével, attraktív megjelenésével városépítészeti jelet képez, továbbá mind közvetlen, mind tágabb környezetét is felértékeli.

A kiíró által joggal elvárt ikonikus megjelenés igényes térképzést – környezetrehabilitációt – feltételez. Ennek érdekében hosszútávon indokolt megfontolni az új uszoda szomszédságában meglévő – jelenleg megmaradó - garázssor, és üzemanyagtöltő állomás helyzetét, felszámolását. Ezek elbontása lehetővé tenné a nagyvonalúbb és igényesebb környezet megvalósítását, egyidejűleg az uszodai funkciók kézen fekvő bővítését. A kedvezőbb városképi megjelenéshez nagyban hozzájárulna, ha a szomszédos sportcsarnok homlokzati korszerűsítésére is sor kerülne.

A területen meglévő sportpályák helyzete, tájolása, szigorú rendet szab a beépítetlen területeknek. A fennmaradó és hasznosítható zöldterület kevés, ezért a pályaművek jelentős része tetőkertek kialakítását javasolja. Létesítése esetén a funkciót átgondoltan, szervesen kell illeszteni az építészeti koncepcióba.

A továbbtervezés során indokolt az épített és természeti környezet közötti kapcsolat összhangjára kiemelt figyelmet fordítani annak érdekében, hogy az alkalmazott kertészeti elemek az épület habitusát kiemeljék, tovább hangsúlyozzák.

A Bíráló Bizottság az első díjas pályamű tartalmát és általános színvonalát a továbbtervezés során a részletes értékelésben megfogalmazott észrevételek alapján a terv továbbgondolását és fejlesztését javasolja. Ennek során a tervezőknek támaszkodniuk kell a második helyen díjazott és a megvételt nyert tervekben szereplő értékes gondolatokra is.

A Bíráló Bizottság tagjai:

 • Dr. Szentgyörgyi Pál
 • Sz. Fehér Éva
 • Kiss Lajos
 • Schulcz Péter
 • Zana Attila
 • Zékány Márta
 • Péter Tamás
 • Nyilas István
 • Tapasztó Sándor
 • Kóczián György
 • Csuzdiné Dr. Deák Ildikó

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk