Épülettervek/Hallgatói terv

A városi piacok helyzete és szerepe egykor és napjainkban - Pécsi piacok – a Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

1/7

Pécsi vásárok

?>
Pécsi vásárok
?>
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
?>
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
?>
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
?>
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
?>
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
?>
1/7

Pécsi vásárok

A városi piacok helyzete és szerepe egykor és napjainkban - Pécsi piacok – a Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
Épülettervek/Hallgatói terv

A városi piacok helyzete és szerepe egykor és napjainkban - Pécsi piacok – a Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

2008.06.04. 08:45

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pécs, Magyarország

Építészek, alkotók:
Steiner Mónika

Vélemények:
1

Letölthető dokumentumok:

Steiner Mónika munkája a Magyar Urbanisztika Társaság Diploma-díjában részesült.

Steiner Mónika
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, Településmérnök Egyetemi Kiegészítő Szak.
Diplomamunkája a Magyar Urbanisztika Társaság Diploma-díjában részesült.

 

A diplomaterv koncepciója
A diplomaterv általános betekintést nyújt a vásári életforma kialakulásába, társadalmi-, városfejlődési szerepébe. A megváltozott vásárlási szokások elemzését követően, Európa több országából hozott példákon keresztül érzékelteti, hogy a piacoknak a társadalomban, a település turizmusában betöltött szerepe mennyire fontos.

Ezt követően a konkrét tervezési terület – Pécs - Vásárvárosi szerepét, történeti kialakulását ismerteti a munka. A városban jelenleg működő piacok rendjének, helyzetének, szerepének elemzése után, rátér a városrendezési szempontból legérdekesebbnek ítélt, Felsőmalom utcai piac és tágabb környezetének elemzésére, az ismertetett problémák megoldására.

Pécsi vásárok
1/7
Pécsi vásárok

 

Pécsi vásárok
A piacok, vásárok szerepe minden egyes korban, társadalomban, a világ összes országában, városában igen jelentős. Nem csak a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi létesítményekről van szó, annál sokkal többről. A piac formálja az adott város karakterét, arculatát, turisztikai vonzerővel bír, gazdasági erővel rendelkezik.
Az emberek többsége ösztönösen törekszik arra, hogy a mai, egyre gyorsuló, és egyre inkább elszemélytelenedő világunkban, megőrizze saját településén azokat a helyeket, amelyek a személyes kapcsolatteremtés lehetőségét megadják. Az egyik ilyen hely a piac!

Pécs ősi vásárhelynek számít, kialakulásában fontos szerepet játszott földrajzi elhelyezkedése. Már a római korban jelentős település volt, kereskedelmi központ. A város és környékének mediterrán klímája mindig kedvező volt a szőlő, gyümölcs és zöldségtermesztésre, valamint az erre alapuló állattenyésztésre.
A pécsi vásárok jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Pécs a Dél-Dunántúl vezető települése lett, gazdasági-, társadalmi- és kulturális központtá, valódi nagyvárossá vált.

 

A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
2/7
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
3/7
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

A rehabilitációs terv ismertetése
A tervezési koncepció fő mozgatórugóját Pécs Város Vezetésének azon elképzelése szolgáltatta, miszerint a Felsőmalom utcai piac területét – a piac kereskedelmi forgalmának csökkenése miatt – egyéb módon kívánja hasznosítani. A befektetési szempontból igen potenciális telek beépítését irányozták elő, lakások, irodák, üzletek kialakításával.

Jelen terv, a hasznosításnak egy olyan alternatíváját dolgozza fel, - kitekintve a piac területének tágabb környezetére is - amelyben a jelentős mennyiségű új beépítés mellett, a város és lakossága gazdagodik egy új, modern kialakítású, többfunkciós köztérrel is. Véleményem szerint kerülni kell minden olyan elképzelést, amely a tömbbelső zsúfolt beépítését, a közfunkció mellőzését tartalmazza.
A tervezési terület rehabilitációja során, az alább felsorolt problémák megoldására került sor:

 

A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
4/7
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
5/7
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja
6/7
A pécsi Felsőmalom utcai piac tömbjének rehabilitációja

 

1. A Felsőmalom utcai piac funkciójának megváltoztatása
Az új tér kialakításában fontos szerepet játszott, hogy az egy többfunkciós, korszerű és minőségi kialakítású üde színfoltja legyen a városnak. A köztér általános használata mellett, - mint például pihenés, kikapcsolódás, találkozás ismerősökkel, barátokkal – lehetőséget adjon különböző kirakodóvásárok, kézműves vásárok megrendezésére, és nem utolsó sorban kisebb rendezvények, zenei előadások lebonyolítására.

A teret körülölelő új épületekben kaphatnak helyet azok a vendéglátó létesítmények, melyek a térre nyitottan, esténként is megtölthetik azt élettel.

A tömb belsejében kialakított teret minden irányból nyitottá kell tenni. Egyik fontos megközelítési pontja a Király utcai észak-déli kapcsolat. A Felsőmalom utcai foghíj, passzázs szerű felvezetése adja a tér kelet-nyugati tengelyét, amely a Magyar Állami Közpince feliratú épület megnyitásával a Búza térre vezeti a gyalogost. Ezen tengely mentén folyhatna az időszakos árusítás, olyan modern utcabútorok segítségével, melyek alapállapotban ülőpadként, kirakodó vásár tartásakor árusító asztalként funkcionálnak.

Az észak-déli és kelet-nyugati gyalogos tengelyek kereszteződésében elhelyezhető egy olyan alkotás, ami egyben a téren tartott rendezvény „színpada" is lehet. A tér dél felé történő gyalogos megnyitása ma is létezik, a műemléki épületen kialakított átjárón keresztül, egy nagyon hangulatos, zöldbe ágyazott felületre juthatunk, amely közvetlen kapcsolatban van a Tímárházzal.

2. A Koller utca 7. 9 szám alatti, továbbá a Béri Balog Ádám utca 1. 3. szám alatti, rossz szociális állapotban lévő területek felújítása
A Koller utca menti épületek szanálását követően, egy új - a terep adottságokat (rézsűt) jól kihasználó – földszint + emeletes, a jelenlegi kispiacnak keretet adó lakóház kialakítására nyílik lehetőség. A tömbbelső felé, minden oldalról nyitott átjárókkal, egy belső otthonosabb zöldfelülettel, mélygarázzsal.

3. A Királyház keleti oldalán elterülő tér használatának átgondolása

A teret, az épület megtervezése előtt kiírt pályázat nyertes elképzelésének megfelelően, a gépkocsi forgalom kizárásával képzeli el a terv. A tömböt átszelő kelet-nyugati gyalogos tengely egy részeként, átkötést biztosít a Király ház alatti átjárón keresztül a Lánc utcára, a Zsolnay Kulturális Negyed felé.

4. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Tornacsarnoka előtti tér rendezése
A létesítmény megközelítésének jelenlegi állapota nem felel meg a funkció által megkívántaknak. Az épület előtti tér rendezésével, a gépkocsi-feljáró megszűntetésével kialakul egy olyan burkolt tér, amely egy tereplépcsőn keresztül, a fél szinttel feljebb lévő zöldfelületben folytatódik (alul mélygarázs).

5. A volt Park Mozi, jelenleg Zene Park területének minőségi átalakítása

Pécs zenei rendezvényeinek jelenleg helyet adó egykori mozi, mind minőségében, mind megközelítésében hagy kívánni valót maga után. A Felsőmalom utca felőli foghíj beépítésével, a nyaktag kiszélesítésével (a Felsőmalom utca 21. szám felé), a nem használt szabadtéri mozi elbontásával, egy olyan reprezentatív dísztér jön létre, amely egyben gyalogos átkötést is jelent a Felsőmalom utca és a Koller utca között. A teret övező új épületek részben lakó, részben üzleti funkciókat látnak el. A Park Mozit jelen terv távlatban művészmoziként kívánja hasznosítani.

6. A Zsolnai Vilmos utca, Lánc utca, Nagy Lajos utca által határolt, jelenleg parkolóként használt terület beépítése
A terület beépítésével kapcsolatban több elképzelés is született már. A mostani beépítési javaslat a - minőségi fejlődés szellemében gondolkodva - 5 csillagos szálloda kialakítását irányozza elő. A hatalmas tömb beépítését mélygarázs létesítésével kell megoldani. Az épület által körülvett tér fontos része a Király utca és az EKF helyszínek közötti észak-déli gyalogos átkötésnek.

7. A gyalogos kapcsolatok megteremtése, az útvonalak kijelölésével
Pécs turisztikai tengelyeként emlegetett Király utca, és az EKF helyszínek észak-déli irányú összekapcsolását a tervezési terület oldja meg, az egymásba futó utcákkal, közterekkel.

8. A gépkocsiforgalom átgondolása, a parkolási gondok megoldása, mélygarázsok segítségével.
A parkolási gondokat mélygarázsok építésével (a piac tér alatt, a Koller utca menti új beépítés alatt, a tervezett szálloda alatt) oldja meg a terv. A szálloda alatti mélygarázs megközelítése egy, a Harangöntő utcából nyíló rámpával történik. Itt egy térszín alatti körforgalom ad lehetőséget arra, hogy a távlatban elképzelt földszint alatti parkolórendszer összekapcsolódhasson. A tervezési terület parkoló ellátottsága, a 3 új mélygarázs elhelyezésével, 100 %-osra nőt.

9. Új, minőségi zöldfelületek, burkolt terek, díszterek kialakítása.

Az elképzelések szerint a város fontos parkokkal övezett köztér-együttese valósul meg, melynek használata gyalogosan, kerékpárral egyaránt biztosított.
A tér-együttes, a kapcsolódó ingatlanokat kiváló helyzetbe hozza, felfűzi, funkcióváltásra illetve beépítésre inspirálja, az „Európa kulturális Fővárosa-Pécs, 2010" programjaiba is illeszkedő programok realizálásával.

Vélemények (1)
haramija
2008.06.04.
10:44

az olvasható a leírásban, miszerint

"Pécs Város Vezetésének azon elképzelése szolgáltatta, miszerint a Felsőmalom utcai piac területét – a piac kereskedelmi forgalmának csökkenése miatt – egyéb módon kívánja hasznosítani. A befektetési szempontból igen potenciális telek beépítését irányozták elő, lakások, irodák, üzletek kialakításával."

nos az nem a diplomamunka készítőjének róható fel, hogy eleve rossz a kiindulási pont. Pécs ezen, a belvárostól keletre eső területének ez volt a piaca, amelynek azért csökkent a forgalma, mert az önkormányzat elhatározta, hogy a területet másképpen hasznosítja és beépíti. Ez a hitegetés kb. 3-5 éve folyik, amennyire visszaemlékszem. Mindig a következő év elejét jelölték meg, mint a piac bezárásának a dátuma. Kb. 3 éve ezt elég sokan el is hitték az itteni kereskedők közül és átmentek a Pécsi Vásárcsarnokba. A rossz hir gyorsan terjed és az újabb és újabb határidőket sokan megelégelték és a tavalyi évben drasztikusan lecsökkent a vásározók száma. A nagy változás akkor következett be, amikor az összes nagy standos kereskedő is otthagyta. Nos ezért van forgalom csökkenés.

A piac környéke az ingatlanbefektetők fantáziáját is megmozgatta, hiszen a piac Felsőmalom felőli bejáratától északra épp most építettek egy elég sűrű beépítésű "lakóparkot".

a tervről. az alábbi olvasható:

egy többfunkciós, korszerű és minőségi kialakítású üde színfoltja legyen a városnak. A köztér általános használata mellett, - mint például pihenés, kikapcsolódás, találkozás ismerősökkel, barátokkal – lehetőséget adjon különböző kirakodóvásárok, kézműves vásárok megrendezésére, és nem utolsó sorban kisebb rendezvények, zenei előadások lebonyolítására.

A teret körülölelő új épületekben kaphatnak helyet azok a vendéglátó létesítmények, melyek a térre nyitottan, esténként is megtölthetik azt élettel.

nos én a bemutatott (elég gyenge minőségű) látványtervek alapján úgy látom, hogy a kialakított tér se nem korszerű, se nem minőségi, se nem üde szinfolt, hanem sokkal inkább ötlettelen és sivár. Javaslom megtekintésre a nemrég elfogadott és már S73 által tervezés alatt lévő Tettyei közterulet projektet, az valóban korszerű, szellemes és üde.

A piac jelenlegi bejáratából kialakitott erőltetetten kialakitott ny-k-i tengely sajnos nem vezet sehonnan sehová. Arra ott van az alig 50-80 m-re lévő Király utca, amely valóban fontos eleme, tengelye a városnak és amely valóban összekötést tud majd (talán) teremteni a majdani Zsolnay kulturális negyeddel.

A diplomatervben emlegetett kapcsolódás e negyeddel semmilyen formában nem valósul meg és szerepeltetése csak egy jól hangzó lózung.

nem tudom, mikor készült a terv, de a Zsolnay V. út (és nem Zsolnai!) és a Lánc utca sarkán lévő volt parkoló területén egy Corso nevű újabb bevásárló intézmény épül, a kivitelezése most indul (jelenleg régészeti feltárások folynak), tehát erre a területre felesleges volt bármilyen funkciót is kiötölni.

Mivel a terület közvetlen közelében, a Zsolnay út túloldalán épül meg Kellerék hangversenyterme és rendeződik a közvetlen környezete is, igy ebbe a tömbbelsőbe "kisebb rendezvények, zenei előadások lebonyolítására" gondolni nem tűnik túl életképesnek.

számomra meglepő, hogy ezt a tervet diplomadíjban részesítették.

Új hozzászólás

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk