Pályázatok

Agóra PóLUS interaktív kiállítási központ, Győr — pályázati felhívás

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Agóra PóLUS interaktív kiállítási központ, Győr — pályázati felhívás
Pályázatok

Agóra PóLUS interaktív kiállítási központ, Győr — pályázati felhívás

2008.12.30. 10:44

A pályázat tárgya: a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületek eredményeinek interaktív bemutatására alkalmas, az Agóra PóLUS program keretében megvalósítandó épület és környezetének kialakítása.A helyszíni szemle időpontja 2009. január 6. A pályaművek postára adásának határideje 2009. február 27.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
(részletek, a teljes kiírás és a tervezési program csatolt pdf-ben)

kiíró
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
lebonyolító
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai-Városfejlesztési Osztály
9021 Győr, Városház tér 1.

a pályázat tárgya
A város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületek eredményeinek interaktív bemutatására alkalmas, az Agóra PóLUS program keretében megvalósítandó épület és környezetének kialakítása.

a pályázat célja
Kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt.

a pályázat jellege, formája
a) A tervpályázat jellege: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c) A tervpályázat: TITKOS
d) A tervpályázat lebonyolítása a:
- Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
- 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet,
- a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.
e) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati
Szabályzatának 2008. évi 3. számú melléklete felhasználásával készült.

a pályázaton való részvétel feltételei
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
d) aki személyében vagy a tervpályázati adatlapon feljegyzett módon biztosítani tudja, hogy:
- ha magyarországi letelepedésű a pályázó – a pályázat tervezési feladatának elvégzésére – a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint – jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetésekor a szükséges névjegyzéki besorolással rendelkezik;
- ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó – a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezésével mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, valamint a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik.

időtáblázat
a) Tervpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete 2008. december 23.
(árusítás 2009. február 27-ig)
b) Helyszíni szemle időpontja 2009. január 6.
c) Kérdések határideje 2009. január 16.
d) Kérdésekre adott válaszok határideje 2009. január 23.
e) A pályaművek postára adásának határideje 2009. február 27.
f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, a tervpályázat nyilvános
bemutatása 2009. március 12.
g) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2009. április 15-ig.

a tervpályázati dokumentáció árusítása
A tervpályázati dokumentációt 50.000,- Ft (bruttó) összeg átutalásáról szóló bizonylat ellenében (számlaszám: 11737007-15466004-00000000) vagy a helyszínen kapott csekk befizetését követően Győr MJV Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Városfejlesztési Osztályán lehet kiváltani 2008. december 23-tól munkanapokon 9-12 óráig.
9021 Győr, Városház tér 1., II. emelet, 62. szoba, 96-500-278

helyszíni szemle
A kiíró 2009. január 6-án, kedden helyszíni szemlét tart.
Találkozás: 10 órakor az Egyetemi Csarnok bejárata előtt
Győr, Egyetem tér (Hédervári út felől)
A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2009. január 16-ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Stratégiai-Városfejlesztési Osztály
9021 Győr, Városház tér 1.
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon (96-500-194) vagy e-mailben is az agora-polus/kukac/gyor-ph.hu címre.

a bíráló bizottság összetétele
Szavazásra jogosultak:
Elnök: Révi Zsolt, építész, Győr MJV
Tag: Zsuffa Zsolt, építész, MÉK
Tag: Bolberitz Henrik, építész, Győr MJV
Tag: Szaksz Vince, építész, Győr MJV
Tag: Barabás Réka, osztályvezető, Győr MJV
Tag: Kardos Károly, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem
Szakmai titkár: M. Fábián Edit, építész, Győr MJV

Szavazásra nem jogosultak, szakértők:
Dr. Tóth Péter, gépészmérnök, GYMS Megyei Mérnök Kamara
Helyes Péter, beruházási szakértő, Győri Városfejlesztési Kft.
Németh Katalin, projektvezető, Győri Városfejlesztési Kft.
Egyed László, üzemelt. szakértő, Csodák Palotája KHT
Jogi szakértő: Dr. Laczkó Katalin, ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
Pótszakértők: Lajos István, gépészmérnök, GYMS Megyei Mérnök Kamara
Technikai személyzet: Kóczán Veronika Győr MJV

a pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 12.500.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb bruttó összege: 4.000.000,-Ft lehet.
A megvétel legkisebb bruttó összege: 600.000,-Ft lehet.

a továbbtervezésre vonatkozó feltételek
A Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósulása esetén, a jogszabályoknak megfelelő - amennyiben a jelenlegi jogszabályi környezet nem változik meg, akkor a tervező kiválasztására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos - közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, melyre a jelen pályázat I. helyezettje/i azaz nyertese/i illetve amennyiben I. díj nem kerül kiadásra a Bíráló Bizottság döntése alapján a pályázat nyertese/i kap/nak meghívást a Kbt. és a tervpályázatra vonatkozó egyéb jogszabályi előírásainak megfelelően.
Kiíró jelzi, hogy a közbeszerzési eljárásban legalább az alábbi alkalmassági feltételeket fogja meghatározni (amennyiben azt az aktuális jogszabályok is lehetővé teszik):
- a felelős építész tervező csak a jelen tervpályázaton díjazott pályamű szerzője lehet. Amennyiben ő nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, akkor a pályázati adatlapon feltüntetett jogosult tervező.
- a felelős építész tervező É1, É, É/1; a felelős tartószerkezeti tervező TT
(teljeskörű); a felelős épületgépészeti tervező GT (teljeskörű); felelős elektromos tervező VT; felelős közmű tervező GF-T; felelős úttervező KÖ-T jogosultsággal rendelkezik.
Kiíró még az alábbi egyéb követelményeket határozza meg a továbbtervezésre
vonatkozóan:
- A felelős tervező megbízás esetén bármely a megvalósítás során szükséges tervfajta (pl.: kiviteli terv) készítését is vállalja.
- Az összes felelős tervező rendelkezik tervezői felelősségbiztosítással.
- A közbeszerzési eljárásban a kiíró meg fogja határozni a rendelkezésre álló, tervezésre fordítható költségkeretet, amely várhatóan nettó 50 millió Ft lesz.
A szerződésben kiíró az alábbi tervezési határidők teljesítését várja:
Épület és szükség esetén útépítési engedélyezési tervek: 2009. május 18.
Kiviteli tervek (épület és szükség esetén útépítési kiviteli tervek); csak az Agóra Pólus pályázat nyertessége esetén kerülnek megrendelésre: 2009. szeptember 4.
A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra.
A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak
nyilatkozatot kell tenni.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk