Épülettervek

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a K.L.M.V. Csoport terve

1/16

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András

?>
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
távlati helyszínrajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
helyszínrajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
földszinti alaprajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
emeleti alaprajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
tetőtéri alaprajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
pince alaprajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
metszetek - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
?>
jelenlegi helyszín
?>
jelenlegi helyszín
?>
jelenlegi helyszín
?>
jelenlegi helyszín
1/16

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a K.L.M.V. Csoport terve
Épülettervek

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a K.L.M.V. Csoport terve

2016.03.09. 12:47

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Veres Gábor, Greg András

Budakeszi Városközpont

Tervezés éve:
2016

Stáblista

építész vezető tervező: Veres Gábor DLA, Greg András

Letölthető dokumentumok:

Veres Gábor DLA és Greg András a modernitás profán egyszerűségét ötvözte a környezet hagyományos hangulatával a Budakeszi Városközpont Ötletpályázaton megvételben részesült tervében.  

Műleírás

Analízis

A kialakult település szövet sváb praktikuma, amely a keskeny szalag telkes kialakításával, és a telkekre mélyen benyúló épületsoraival lehetővé tette a polgárosodó lakosság épületeinek funkcionális szeparálódását. A Fő utcához csatlakozó részre kerültek a kereskedelmi épületek, és a telek csendesebb felében a családok lakóterei. A jelenlegi művelődési ház építésekor figyelmen kívül hagyta az értékes szövet beépítési karakterét, amelyet tervünkben visszaállítani kívánunk. A jelenlegi helyzet kevésbé teremti meg a közösségi funkciók beltéri és kültéri összekapcsolódásának lehetőségét, amely elengedhetetlen egy mai város kulturális életének aktivizálásában. Ezeket a tereket úgy kellett telepítenünk, hogy a külső funkciók működését és a nagy forgalmú Fő utca forgalmát minél kevésbé zavarjuk meg. A terület belsejében és a régi telekhatárok mentén értékes növényállomány található. Telepítésünk ezek megtartására maximálisan törekszik.

helyszínrajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
3/16
helyszínrajz - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
Telepítés

Három egymástól funkciójában eltérően működő külső közösségi teret képeztünk, és ezek köré úgy csoportosítottuk épületeinket, hogy a belső funkcionális rend a külső adottságaihoz illeszkedjék. A négy épületünket úgy kapcsoltuk össze egy egységes szövetté, amely azt kiegészítve harmonizál a jelenlegi struktúrával, hogy az eltérő funkciók minél kevésbé zavarják egymást, és a rokon funkciók épületei csokrokba szerveződjenek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az épület funkcióit a mellettük lévő külső terekkel együtt mutassuk be.

A Művelődési ház előtere:

A Kossuth utca és a Fő utca találkozásánál, a jelenlegi művelődési ház helyén alakítottunk ki egy nagyobb városi találkozó teret, amely alkalmas lehet nagyobb, aktívabb rendezvények megtartására is. A téren elhelyeztünk egy fedett-nyitott árusító piaci pavilont is, amely leválasztja a Kossuth utca továbbhaladó gyalogos forgalmát a térről, valamint serkenti a tér, és a térre fűzött kereskedelmi egységek kihasználtságát. A szolgáltatóház nyúlánk árkádsora bevezet a telek belső, csendesebb részeihez, a térre közvetlenül 4 üzlete nyílik.

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
9/16
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg AndrásA Kossuth utca felőli a helyzetéből adódóan kiváló lenne a sétaútra indulók információs központjaként, és a városba érkezők fogadása is itt történhetne. A művelődési ház előcsarnoka tengelyesen szerveződik a térre, a Fő utca és a tér sarkán lévő kávézójából mindkét közterületre láthatunk. A két épület a funkcionálisan feltöltődött VAM Design épülettel együttesen alkotják a városi léptékű tér térfalait. A téren a meglévő fasorral létrejön egy másodlagos zöld térfal is, amely a központi zöldsáv telepített fasorával zárul.

Kulturális rendezvénytér:

Erre a térre a városi találkozó térről egy íves kapuzaton keresztül juthatunk, valamint a szolgáltatóház árkádsorán keresztül. Ezen a ponton a telek belső részei - egy finom, áttört fém rácsszerkezettel - védelmi célból akár időszakosan, éjszakára lezárhatóak is. A térre a szolgáltatóház civil irodái, a művelődési ház nagytermének oldalfolyosója nyílnak. A tér fő funkciója ezért a kulturális intézmény külső, csendesebb rendezvényeinek megtartása. Hangulatában ezt a mindhárom térfalának egységes árkádsoros megfogalmazásával erősítettük. A térről juthatunk be a Városi Könyvtár és Egészségház épületébe is.

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
12/16
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg AndrásPihenő park:


A harmadik épület, az azt három oldalról körbe ölelő pihenő parkkal a terület legcsendesebb, vizuálisan a legkellemesebb részére helyeződött. A földszinti -nagy üvegfelületekkel a külső tér felé megnyitható - könyvtár funkcióhoz kapcsolódva a park alkalmas lehet kültéri szakkörök, foglalkozások, író-olvasó találkozók megtartására is.

Lakó és Szolgáltatóház udvara:

Az emeleti és tetőtéri lakóház 12 lakásának nappali és hálószobái jobbára ide nyílnak. Elkerített terület, használata csak a lakók számára biztosított. Megközelítése a lakóház lépcsőházán, vagy a Kossuth utcai gyalogos bejáraton keresztül lehetséges.

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
1/16
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg AndrásFő utca melletti sétány:

Ide egy három egységes, kétszintes üzletházat terveztünk, amely tagolásával a hagyományos beépítés karakterét idéztük, az utcára merőleges, vakolt oromfalas kialakítású épülettömegeivel. Az üzletek megnyílnak a fő utca irányába is, és az épületek közötti teresedések felé is. A sétány nagy forgalma, és a buszmegálló ittléte is az üzletek működő képességét sejteti, és illeszkedik a fő utca kereskedelmi karakteréhez is. A sétányról juthatunk be a művelődési házba a személyzeti bejáraton keresztül, és a sarkon a kávézójába is.

Architektúra
 
Az épületeink szerkesztésében ötvöztük a modernitás profán egyszerűségét, letisztultságát, a környező értékes településszerkezet, és épületállományának hagyományos hangulatát. Fedése kerámiacserép, homlokzatképzése strukturált világos vakolat, mely tömör felületeit a ragasztott fa árkád pengék, és a faárnyékoló lamellák felületei oldanak.

metszetek - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
8/16
metszetek - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
Ütemezés megvalósítás

A négy épület több ütemben, tetszőleges sorendben megvalósítható, az igények pontosodása után rugalmasan alakítható.

Parkolás

Koncepciónkban a Szolgáltatóház, és a Városi Könyvtár és Egészségház épületei alatt elhelyezett teremgarázzsal számoltunk, a minimális személyzeti és tulajdonosi igényeket kielégítve. Természetesen a férőhely szám bővíthető további térfelszín alatti területek beépítésével, ezzel azonban, most a zöld sávban már meglévő és újonnan kialakított parkolók miatt nem számoltunk. A teremgarázs lejárata a kisebb forgalmú Kossuth utcáról történik, amely a tereplejtés miatt is kedvezőbben kialakítható.

Környezetrendezés

A Fő utca mentén az Erkel utcától a református templomig bezárólag húzódó hangsúlyos zöld sáv határozta meg Budakeszi városszöveti rendezési koncepciónkat. A zöldsávba helyenként beékelődő épületek gátként akadályozzák egy egységes, együtt lélegző organizmus kialakulását. Koncepciónk szerint ezekben az épületekben található funkciókat kitelepítenénk a tervezett városközponti épületekbe és a meglévő üresen álló egységekbe. A Magyar Posta és a Coop Üzletház az üresen álló VAM DESIGN épületében kapna helyet. A zöldsáv délebbi területén található kisebb vendéglátó egységek is helyet kapnának az új központi épületben. A zöldsáv erősítésével olyan séta útvonal, sétány tudna kialakulni melyek elegánsan, babakocsival is kényelmesen, gépkocsiforgalomtól védetten összekötné a település kiemelt értékes pontjait (Fő utcai park, Kossuth Lajos utca vége, kálvária, templomok). A sávot keresztbeszelő Coop Üzletház melletti kis utca is egy köztér és sétány részét képezne, így levéve a gépjármű forgalmat a zöldsáv e szakaszáról. Így a már egyre jelentősebbé váló Normafát Budakeszivel összekötő Kossuth utca ezzel a zöldtengellyel tudna találkozni az új városközpontban.

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg András
10/16
Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - építész: Veres Gábor DLA, Greg AndrásA Kossuth utca Normafával és a Budakeszi erdővel összekötő e szakászát is sétányszerűen fásítottuk és a járda szélesítésével, burkolásával összekötöttük a városközpontban található új közterületekkel, útvonalakkal. Az új sétány a Kossuth utcai forgalom kapujának felvezetése tudna lenni, amely végén a városközpontban egy Turisztikai Információs Pont is várná a kirándulókat. A rekreációs övezet és az egyre erősödő kerékpáros életmód alapvetővé tette számunkra a kerékpáros útvonalak beillesztését a zöldsávba, amely a Fő utcától védetten tudná elvezetni a forgalmat, emellett biztosítva a kerékpáros forgalom bekötését a kisebb érhálózatokból. A parkolási gondok okán a meglévő nagyobb parkolót megtartottuk, emellett a parkoló számot növeltük egy nagyobb, és több elszórt kisebb parkolási felülettel. A Coop Üzletház és a Magyar Posta a már beépített területére kerülne a nagyobb parkoló.

Veres Gábor DLA és Greg András
K.L.M.V. Csoport Kft.


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk