| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épülettervek/Középület

Csillag Erőd Nemzetközi Művészeti Központ, Komárom - a pályázat eredménye és értékelése

1/1

útvonalterv

Hirdetés
?>
útvonalterv
1/1

útvonalterv

Csillag Erőd Nemzetközi Művészeti Központ, Komárom - a pályázat eredménye és értékelése
Épülettervek/Középület

Csillag Erőd Nemzetközi Művészeti Központ, Komárom - a pályázat eredménye és értékelése

2007.08.08. 11:52

Projektinfó

Földrajzi hely:
Komárom, Magyarország

A meghívásos pályázaton díjazásban részesült a 3. sz. pályamű, szerzői: Zsuffa és Kalmár Építész Műterem; vezető tervezők: Kalmár László és Zsuffa Zsolt.

A meghívásos pályázat célja: A komáromi Csillag Erőd és területének hasznosítására - azaz Nemzetközi Művészeti Központ funkcióra - készülő legjobb tervmegoldás kiválasztása, mely figyelembe veszi az értékes Világörökség-jelölt környezetet, a szlovák oldali hasznosítási terveket, és új, inspiráló, fiatalos, alkotóközpontot hoz létre. Cél egy olyan művészeti központ megtervezése, ami kielégíti a különböző művészeti ágak igényeit, inspiráló környezetben megteremti a nyugodt alkotás feltételeit, ezen kívül helyet ad kiállításoknak, művészeti találkozóknak, előadásoknak, fesztiváloknak, lehetővé téve a helyi lakosság, a turisták, a művészek és minden érdeklődő számára a különböző nemzetközi művészeti áramlatok megismerését, illetve lehetőséget biztosít a kulturális eseményekbe történő bekapcsolódásokra.
Ezzel lehetővé válik: a tervezési program és az építészeti koncepció véglegesítése, a megvalósításhoz szükséges tervek (engedélyezési terv, tenderterv) felelős tervezőjének kiválasztása.

A tervpályázat sikeresen és eredményesen zárult. Eredménye a következő:

Díjazásban részesül, és a továbbtervezésre a tervezési szerződés megköthető a 3. sorszám alatt benyújtott pályamű szerzőjével. A díj bruttó értéke: 1 800 000,- Ft
A 3. számú pályamű szerzői:
Zsuffa és Kalmár Építész Műterem
vezető tervezők: Kalmár László és Zsuffa Zsolt,
építész tervező: Helmle Csaba
munkatársak: Rehus Szilvia és Papp Glória.

Megvételben részesül a következő három pályamű, azonos, 1 millió forintos pénzdíj mellett:

1. számú pályamű
szerző: SZATEKI Kft.
vezető tervező: Galina Zoltán,
munkatársak: Szabó Zoltán, Pongor László, Csapliczky László, Nagypál Géza

10. számú pályamű
szerző: Budai Építész Műhely Kft.
felelős tervező: Koris János DLA, Ybl-díjas építész
tervezők: Narmer Építészeti Stúdió
Kállay Gábor építész, Nagy Zsolt építész, Vasáros Zsolt DLA, Hauszknecht Katalin, Holicska Ádám, Székely György

13. számú pályamű
szerző: CZITA Építész Stúdió Kft.
vezető tervező: Czigány Tamás
munkatársak: Cseh András, Juhász Réka, Papp Róbert, Román László, Czigány Enikő, Nagy András, Polyák György, Kovács István


Díjazatlan pályamű

EGYPEREGY Építész Műterem
vezető építésztervező: Zombor Gábor
építész munkatársak: Bernard Bea, Tolnay Barbara, Vörös Tamás, Báger András, Falvai Balázs, Turai Balázs
makett: Rose Balázs
művészeti szakértő: Hegyi Dóra, Hübler János

 

Díjazásban nem részesült 8. sz. pályamű
vezető tervező: Bruckner Csilla építész,
társtervező: Frikker Zsolt építész,
munkatárs: Tóth Zoltán építész


 

A tervpályázat eredményének összefoglaló értékelése

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaművek értékelése alapján a tervpályázatot eredményesnek és sikeresnek nyilvánítja. A pályaművek építészeti színvonala megfelelt a feladat komplexitásának, és a pályaművek java része a feladatot magas építészeti színvonalon oldotta meg. A tervpályázati kiírásban foglalt értékelési szempontok alapján a főbb építtetői szándékok és építészeti követelmények az alábbiak szerint valósultak meg:

1. Műemléki környezetbe illeszkedés, korszerű műemlék felújítás, anyaghasználat, környezetbarát építés, a hely hangulatának megőrzése
A Bíráló Bizottság előnyben részesítette azokat a beépítéseket melyek az erőd eredeti térrendszerére érzékenyen reagáltak és annak morfológiájával nem konkuráltak, az építészeti tömegformálás igazodik az erőd léptékéhez. Az erődrendszer fő megközelítési irányának, Bíráló Bizottság az északi oldalról való terepszinti megközelítést javasolja. A pályázat igazolta, hogy a kiírásban megfogalmazott program funkcionális igényei, döntő részben, megoldhatók a meglévő épülettömeg felhasználásával. Számos pályamunka kedvező megoldást mutatott arra, hogy a funkcionális többletigények elhelyezhetők, miközben az erőd eredeti térrendszere nem roncsolódik.
Az udvar szintjének megváltoztatását a zsűri nem tartja kívánatosnak, mint ahogy a rézsűk jellegének megtartása is fontos szempont volt.
Ezen szempontoknak leginkább az 1., 11. bírálati sorszámú pályaművek feleltek meg.

2. Jól működő, korszerű, lendületes alkotóközpont létrehozása, könnyű átrendezhetőség, egyes területek ésszerű többfunkciós felosztása
A Bíráló Bizottság előnyben részesítette azon terveket ahol a térhasználat differencializálása, műterem/szállás/túrizmus/vegyes használatú terek elhelyezése, visszafogottan, átgondoltan történt, szemben az inkoherens ötlethalmazokkal.
Ezen törekvést leginkább a 10., 3., 11. sorszámú pályaművek képviselik.

3. Gazdaságos üzemeltetés, minél több természetes szellőzés és világítás használata, energiatudatos gépészeti technológiák alkalmazása
Tekintettel az épület megvalósításának fontosságára ezek a szempontok a díjazás és a megvételek egy részének kiválasztása során döntő szerepet játszottak. A gazdaságos megvalósítást a tömör és funkcionális alaprajzok mellett a terekkel való takarékosság, az anyagok és a szerkezetek gazdaságossága befolyásolja. Ugyanakkor a Bíráló Bizottság azokat a pályaműveket részesítette előnyben, amelyeknél ezek a szempontok egyenlően érvényesültek és semmiképpen sem mentek az építészeti minőség rovására.
Több pályázó tett kísérletet a gazdaságos üzemeltetés alapját képező --helyi viszonyok között is figyelembe vehető-- alternatív energiaforrások használatára. A tervezett új épületek esetében, zsűri kedvező megoldásnak ítélte a meglévő épületekkel párbeszédet folytató, a lyukarchitektúrát transzponáló térképzést, a természetes fény intenzívebb használatát.
A sajátos ökológiai szemlélete miatt a Bíráló Bizottság kiemeli a 13. sorszámú pályaművet.

4. Új elemek, bővítmények (burkolatok, tetők-árnyékolók, utcabútorok, fedett műtermek-kiállítóterek) építészeti kialakítása - innovatív ötletek
Kiemelten fontosnak tartotta a Bíráló Bizottság, hogy a tervezett épület(ek) úgy képviseljen magas építészeti színvonalat és legyen egyúttal emblematikus is, hogy ne feledkezzen meg a környezet sugallta szerénységről, a léptékről és a műemléki szituációról.
A tervek igazolták, hogy helyes azon megközelítés, hogy az új épületek ne emelkedjenek a jelenlegi sziluett fölé. Kivételt képezhet ez alól a kilátótorony elhelyezése, amely helykijelölése és építészeti megformálása átgondolt tervezést kíván.
Igazolódott, hogy a belső udvarban elhelyezhető egy szoborszerű, jellegével és anyaghasználatával ideiglenességet sugalló épülettömeg. Kedvező megoldás a kétoldalt, az északi bástyákban elhelyezett új épületek. Több pályázó tett kísérletet a főépület feletti teraszok mögött, szállás és közösségi funkciók elhelyezésére, mely megoldások nem elvetendőek a továbbtervezéskor.
Ez a törekvés leginkább 3. sorszámú pályaműveknél érvényesül.

5. A „téli- és nyári" funkciók közötti különböző területigény, a gazdaságos „téli" üzemeltetés megoldása (koncentráció), általában a multifunkcionális és szinergikus térkapcsolatok kialakítása
A gazdaságos téli üzemeltetést azok a pályaművek biztosították, amelyek a rendeltetések döntő részét a kedvező épületfizikai adottságokkal rendelkező, meglévő épületben helyezték el. (Ezek a 3. sz. és a 13. sz. pályaművek)

A továbbtervezésre vonatkozó javaslatok
A Bíráló Bizottság ajánlja a Kiírónak, hogy az „első" díjas pályamű szerzőjével a tervezési szerződést mielőbb kösse meg. A díjazott pályamű a Bíráló Bizottság megítélése szerint a Kiíró szándékait maradéktalanul, ütemezhetően és magas építészeti színvonalon megvalósítja. A tervezett épület(ek) környezetével szoros összefüggésben van, nélküle nem fejti ki az elvárt hatást, ezért a Bíráló Bizottság javasolja Kiírónak, hogy a belső udvarok és a tágabb környezetének méltó megvalósítását is tűzze ki célul.
A díjazásban és megvételben részesült pályaművek kiválasztásánál a Bíráló Bizottság fő szempontja az volt, hogy azok maradéktalanul teljesítsék a gazdaságos megépíthetőség követelményeit, és magas építészeti színvonalat képviseljenek.
A Bíráló Bizottság javasolja a Kiírónak, hogy a megvételben részesített pályaművek felhasználható műszaki és építészeti értékeit a továbbtervezés során a tervezővel való egyeztetés alapján, értelemszerűen építse be.

Bíráló Bizottság
Varga István
elnök, Monostori Erőd Kht.
Finta Sándor szakmai titkár, Monostori Erőd Kht. (Sporaarchitects Kft)
tagjai:
Arnóth Ádám, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Erő Zoltán, Monostori Erőd Kht., (Palatium Építész Stúdió Kft.)
Gunther Zsolt, Magyar Építész Kamara
Winkler Gábor, Monostori Erőd Kht.
szakértők:
Dr. Nagy Klára műemlékvédelmi szakértő, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dr. Csikány Tamás (történész), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Baumgartner Ida közbeszerzési szakértő, Monostori Erőd Kht.
Kertész-Molnár Erika, Komárom Város Polgármesteri Hivatal
Perjési Emilné építészeti- és beruházási szakértő, Monostori Erőd Kht.
Rózsehegyiné Fikner Anna pénzügyi szakértő, Monostori Erőd Kht.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.