Épülettervek/Hallgatói terv

Diplomamunka Pécs-Kelet városrész fejlesztésére

1/43

Intézményellátottság vizsgálata, Gyergyák János diplomamunkája

?>
Intézményellátottság vizsgálata, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése északkeletről, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Mentális térkép, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes tervezett beépítése délnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Hősök terén létrehozott közpark mai állapota, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes, Komlói út keleti térfalának részlete, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - György telep omladozó szociális bérlakásai, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes , földszintes övezetbe épített 10 emeletes panelépületek, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Kelet vizsgálata: problématérkép, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése északkeletről, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Kelet vizsgálata: tulajdon vizsgálat, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése délről, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése délnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes - Meglévő 4 szintes társasházak , építés éve: 1955, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs belvárosának látképe madártávlatból, fotó: Proksza Péter, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs, Zsolnay Kulturális negyed, fotó: Pécs2010 EKF központ, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes - Szondy György sétány - sikeres EKF beruházás, mely valós közösségi felületeket teremtett, építész: Bencze Zoltán, Kiss János
?>
Pécs - Meszes, Komlói út keleti térfala, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes tervezett beépítése északkeletről, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes, Komlói út nyugati térfalának részlete, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Beépítési terv, Gyergyák János diplomamunkája
?>
A két választott alközpont rehabilitációjának tervezett pénzügyi forgatókönyve, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere meglévő beépítése délnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Funkcióvizsgálat, Gyergyák János diplomamunkája
?>
A két választott alközpont rehabilitációjának tervezett forgatókönyve, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Kelet vizsgálata: alközpontok, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Hősök terét és a György telepet összekötő Péksor utca beépítése – a fürdőszobák és konyhák a házon kívül, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes meglévő beépítése északnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes meglévő beépítése délnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Hősök tere - Kolónia utca mai lehangoló állapota, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes tervezett beépítése északnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes, sorházak a Bocskai utca mentén, építés éve: 1922-25, Gyergyák János diplomamunkája
?>
A két választott alközpont rehabilitációjának tervezett forgatókönyve, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes - Meglévő 4 szintes társasházak , építés éve: 1955, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Rehabilitációs koncepció, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs - Meszes, Szeptember 6. tér – kiürült funkciókkal, gépkocsi közlekedésnek alárendelve, Gyergyák János diplomamunkája
?>
A két választott alközpont rehabilitációjának tervezett építészeti megújulásának inspirációs képei, Gyergyák János diplomamunkája
?>
A két választott alközpont rehabilitációjának tervezett társadalmi integrációs forgatókönyve, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs-Meszes meglévő beépítése északnyugatról, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Lakásellátottság vizsgálat, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs, Széchenyi tér, fotó: Körtvélyesi László, Gyergyák János diplomamunkája
?>
Pécs- György telep – Hősök tere meglévő beépítése délről, Gyergyák János diplomamunkája
1/43

Intézményellátottság vizsgálata, Gyergyák János diplomamunkája

Diplomamunka Pécs-Kelet városrész fejlesztésére
Épülettervek/Hallgatói terv

Diplomamunka Pécs-Kelet városrész fejlesztésére

2012.11.22. 12:30

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pécs, Magyarország

Építészek, alkotók:
Gyergyák János

Vélemények:
1

Pécs-Kelet Városrész alközpontjainak rehabilitációja

Tervezés éve:
2012

Stáblista

Témavezető: dr. Hübner Mátyás, egyetemi tanár

Letölthető dokumentumok:

Gyergyák János, a Pécsi Tudományegyetem végzős hallgatója diplomadíjas tervében Pécs keleti városrészének átfogó vizsgálata mellett két komoly problémákkal küzdő területet (Meszes, illetve Hősök tere - György-telep) elemzett részletesen és készítette el az átfogó rehabilitációs tervüket.

Részletek a diplomamunkából

XXII. cikk
MAGYARORSZÁG TÖREKSZIK ARRA, HOGY AZ EMBERHEZ MÉLTÓ
LAKHATÁS FELTÉTELEIT ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ
VALÓ HOZZÁFÉRÉST MINDENKI SZÁMÁRA BIZTOSÍTSA.
Magyarország Alaptörvénye
(2011. április 25.)

Diplomatéma bemutatása

Pécs a 2010-es EKF év után új utat, gazdasági lehetőségeket, fejlesztéseket keres. Sok szó esik a kultúráról, egészségről, az élhető környezetről, azonban kevesebb figyelmet szentelnek olyan fontos társadalmi kérdéseknek, mint az egészséges lakhatás, szegregációs problémák vagy szociális fejlesztések.

Diplomatémámban Pécs Keleti városrészének - mely napjaink egy igen rossz presztízsű területe - fejlesztési lehetőségét keresem. A témám során e terület teljes körű analízisét, feltérképezését, a témához kapcsolódó kutatásokat végeztem el, majd a terület jövőbeni lehetőségeire adtam választ.

A munkám során az első lépéstől kezdve a következő gondolat foglalkoztattak:

 • Hogyan lehet Pécs befogadó város, egy nemzetközi példája XXI. század egyik legfontosabb szociológiai és urbanisztikai problémájának, a szegregáció elleni küzdelemnek?
 • Hogyan jöhet létre egy széleskörű támogatás, a társadalom által is elfogadott integrációs program annak, fizikai kereteinek bővebb kidolgozásával?
 • Hogyan lehet a lehető legkevesebb gazdasági befektetéssel - közpénz - önfenntartó épített környezetet és gazdaságot létrehozni?
 • Milyen műszaki fejlesztések szükségesek az élhető, emberhez méltó „élettér"kialakításához, kapcsolatok, közösségek kialakulásához?
 • Hogyan lehet az itt élő lakosságot a lehető legjobban a programba bevonni, a saját magukénak éreztetni a fejlesztéseket?
 • Érdemes e az aktív részvételük nélkül bármit is csinálni?
 • Milyen közösségi és gazdasági fejlesztési elképzelésekre van lehetőség, azok elhelyezkedése, telepítése a területen?
 • Milyen nemzetközi, szegregációs, kirekesztés elleni példák kapcsolódnak a témához?
 • Milyen EU-s források köthetőek az ilyen jellegű fejlesztésekhez?

A feltett kérdésekre elsősorban urbanisztikai, majd építészeti válaszokat adtam, azonban a feladat komplexitása miatt ezekhez szorosan kapcsolódó szociológiai és gazdasági kérdéseket sem kerültem meg, így ezekre utaló válaszokat is megfogalmaztam a magam látószögén belül. Erre azért is van szükség, mert több forrás napjainkban összetett válságról beszél, az emberi történelem egyik legnehezebb időszakának nevezi a XXI. század elejét, ahol egyszerre van jelen egy gazdasági, szociális és környezeti válság. Pécs- Kelet fejlesztéséhez nem várhatjuk el a társadalom jóindulatát, vagy más szemszögből nézve a város határtalan költekezését a probléma megoldására. A munkám során így - tudásom és az információk lehetőségéhez mérten - a pénzügyi és szociológiai lehetőségeket is szorosan vizsgálnom kellett az elsődlegesen építészeti és urbanisztikai programadás mellett.

Intézményellátottság vizsgálata, Gyergyák János diplomamunkája
1/43
Intézményellátottság vizsgálata, Gyergyák János diplomamunkája

Pécs –Kelet történetét, helyzetelemzését, Pécs városának a fejlesztési koncepcióját, illetve Integrált Városfejlesztési Stratégiáját megismerve alkottam meg a programomat, kijelölve az akcióterület. Programalkotásom fő irányelvei a LAKÁSTEREMTÉS, KÖZÖSSÉGALKOTÁS és TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ mentén fogalmazódtak meg, melyeket alpontokba szedve mutatok be:

1. Lakáspiac, lakásmobilitás élénkítése

A terület eddigi lakáspiacára, lakásmobilitásra két irány a jellemző: elsősorban szegényebb, elszegényedő társadalmi rétegek költöztek a területre. A városrészen belül megfigyelhető egy észak-déli mozgás, ahol a déli területek minősége és értéke sokkal magasabb, mint az északié, így a családok sokszor délről északra költöznek, gyakran a különbözetet felélve, napi kiadásokra elköltve. A másik irányú költözés a Pécs körül élő szegényebb rétegek beköltözése, akik falusi tulajdonukat értékesítve csak itt tudnak megfelelő piaci áron ingatlant venni vagy bérelni. Programom ezt a kialakult mozgást szeretné megváltoztatni. Napjainkban Pécsen hiányzik a jó minőségű, könnyen bérbe vehető lakásállomány, mely minőségi alternatívát tudna kínálni a most szegényes, ám valamikor magas szintű ingatlanállománynak.

2. Minőségi lakások építése

A terület hajdanán, ha nem is mintatelep, de tömegeket magas szinten elszállásoló, szakképzett munkaerőt határokon át vonzó terület volt, korának igen magas színvonalú építészeti és városépítészeti kialakítással - az utóbbi 50 ( néha 70!) – évben nem volt jelentős beavatkozás, a meglévő lakásállomány az alapfokú lakhatási feltételeket sem elégíti ki EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSÁBAN! Az itt lakóknak nincs pénzük a fejlesztésekre – saját tulajdon, az önkormányzat pedig nem foglalkozik a kérdéssel, gyakoriak az illegális házfoglalók. Ezt a folyamatot megállítva új, a társadalom felé mintaértékű lakásépítési beruházások lehetőségét mutatom be, javaslatomban a közszféra és magánszféra együttműködésében, operatív városfejlesztés mentén, ahol az önkormányzat a magántőkés beruházások megfelelő minőségi előkészítése következtében magas minőségű végeredményt vár el, mely mind építészetileg, mind ökológiailag a társadalom számára mintaépületek lesznek, és ezekben presztízs lesz élni.

3. Lakásállomány fenntartásának egyszerűsítése, lakásfelújítások

A helyzetelemzést elvégezve egyértelműen megállapítható, hogy a lakásokat korszerűsíteni kell, fel kell újítani azokat, hogy a tisztességes emberi körülményeknek megfeleljenek. A meglévő lakások több gonddal is küzdenek. Ezek a rossz elrendezés, kis alapterületek, fürdőszoba hiánya, a konyha kis mérete, stb. Ezeken próbáltak időnként változtatni, azonban ennek következtében nagy összevisszaságot mutat a terület. A problémák megoldására - a lakásokat tekintve - különválasztanám a jellemzően földszintes családi házakat, illetve a társasházakat. A földszintes lakásállományban jelentős potenciál áll rendelkezésre azok függőleges irányú bővítésére, ahol az alsó szinteken ki lehet alakítani a közösségi zónát vizesblokkal – fürdőfülkével. Erre jönne létre az új épületszint, a magánzóna, hálókkal, és ha szükséges, egy különálló – akár nagyobb – fürdőszobával. Ez megfelelő pénzügyi keretek – hitelek – létrehozásával egyszerűen megoldható lenne.

A másik épülettípus esetén azonban nehezebb a helyzet, itt a belső terek átalakítására van lehetőség egyszerű eszközökkel. Ha ennél többet szeretnénk - például erkélybővítéssel a használható felület nagyobbítása - akkor elég költséges, és építészetileg markáns beavatkozásokat kell létrehoznunk. Ez utóbbi megoldás a kisebb költségi tételektől egészen a nagyobb, drágább beruházásig is eltolódhat, melyre az anyagi keretek szűkösek. A lakásállományra általánosságban jellemző hogy elöregedettek, fenntartási költségeik magasak. Az épületek külső szerkezeteinek
hőtechnikai mutatói rosszak, gépészetük elavult. Több helyen az épületek közművesítettsége ellátott lenne, azonban a drága fenntartási költségek miatt ezeket nem tudják igénybe venni.

4. Önkormányzati szerepvállalás, bérlakások

A hatalmas bérlakás-állomány privatizálása után az önkormányzatot a „mosom kezeimet" szerepvállalás jellemezte leginkább, nem igazán akart, illetve tudott beavatkozni - megfelelő források híján - az egyre romló állapotok kezelésébe. Napjainkban változás érzékelhető, az önkormányzat európai uniós forrásokat keres a tervezendő szociális város rehabilitációhoz. Az önkormányzaton kívül nagyon fontos a civil szervezetek, szeretetszolgálatok, alapítványok
aktív jelenléte, mely segíti az önkormányzati üres tér betöltését, az itt élők életének, kapcsolatainak javítását.

Javasolt lakástámogatások, önkormányzati szerepvállalás: a területen, a jövőt illetően egységes, az ingatlanállomány nagyobb mennyiségű fejlesztésére a magánszféra részéről nem lehet számítani. Az önkormányzat szerepvállalása meghatározó a terület további fejlesztéseiben, azonban napjainkban erősen meg van kötve a keze gyenge pénzügyi forrásai miatt. A területre egy hosszú távú, stratégiai koncepció kialakítása és ahhoz tartozó szociális város rehabilitáció, illetve funkcióbővítő város rehabilitáció kidolgozása lenne megfelelő, ez tudná elhozni azt az eredményt mely Pécs keleti részén ismételten megfelelő feltételeket nyújtanak lakóinak.

Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése, Gyergyák János diplomamunkája
5/43
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése, Gyergyák János diplomamunkája

5. Közösségi funkciók minősége és mennyisége, fejlesztése

A terület legnagyobb hiánya a közösségi funkciók távolléte. Pécs- Kelet rendezési tervében mindig is sokkal nagyobb számú intézményállomány szerepelt, azonban a folyamatos lakásépítések miatt a 20-as és 70-es években a közösségi épületeknek és tereknek kijelölt helyeket folyamatosan beépítették, illetve a bánya működéséhez nélkülözhetetlen volt a kellő számú lakás, így ha volt a beruházásra pénz, a fejlesztések mindig a lakóépületek építését jelentették. Az utóbbi 20 évben több intézmény és szolgáltatói épület telepítése felvetődött - a Lánc utcai rendelő először kijelölt helye a mai Budai Vám területén lett volna -, azonban azoknak a beruházása elmaradt, vagy máshol épültek fel.

6. Operatív szemléletű városfejlesztés

A közszféra és a magánszféra harmonikus kapcsolata., ahol a közszféra által diktált közügyek élveznek prioritást úgy, hogy a beruházás fejlesztés a piaci körülményeknek megfelelő, rentábilis legyen.

7. Társadalmi integráció elősegítése

A helyiek érezzék újra pécsieknek, városlakóknak magukat. A városlakók idecsábítása legyen a cél, így hozva össze a
különböző társadalmi csoportokat.

8. Gazdasági beruházások elősegítése

Intenzív központi fejlesztések kezdetben építőipari beruházások mentén, később szolgáltatások, illetve egyéb gazdasági szereplők ide vonzásával indulhat meg.

9. „Image" építése

A területhez egy új identitás megalkotása, mely magas minőségű lakással, közösségi felületekkel és együttéléssel van összhangban.

10. Jelenlét program

A fejlesztések, új felületek létrehozása után a helyiekkel azok elfogadtatása, azok használatának megmutatása.

Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése északkeletről, Gyergyák János diplomamunkája
11/43
Pécs- György telep – Hősök tere tervezett beépítése északkeletről, Gyergyák János diplomamunkája