Épülettervek/Középület

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat - II. helyezett, CZITA Építész Iroda Kft.

1/8

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
?>
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
1/8

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat - II. helyezett, CZITA Építész Iroda Kft.
Épülettervek/Középület

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat - II. helyezett, CZITA Építész Iroda Kft.

2011.11.04. 10:38
MÉD

Az egri Bárány Uszoda felújítására kiírt építészeti tervpályázat második díját a Czigány Tamás és csapata által kidolgozott elképzelés kapta, „egy nyitott fürdő szellemét, hangulatát idéző, példamutatóan tiszta és következetes építészeti kialakításáért".

1.

Van egy különös világ a kerítésen belül, az elválasztott és mégis a városban benne élő. Belépsz és egyszerűen ott van, saját légkörével, ritmusával, lélegzetével. Érzed. Leülsz a betonlelátó töredezett fokára, vagy csak támasztod a rozsdás korlátot. Vízcsobogás, sípszó hallatszik. Gyerekek jönnek, letámasztják biciklijeiket, öltöznek, valaki tanul.

 

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
8/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
1/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
2/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

 

 

2.

Virágos úszósapkában fürdőzők nevetgélnek, úszómester sípja szól. Medence mellett kabinajtók sorakoznak - színesek, és mindig csapkodják őket. Mindentudó kabinos néni, vízhőfok, időjárás, jövő heti lottószámok. Ki nyeri a hétvégi rangadót? Újra bajnokok leszünk?

3.

A felújítás bontással kezdődik. Fájdalmas, de a rossz állapot miatt nem maradt más megoldás. Viszont az új épület emléket állít majd. Kísérletet teszünk felidézni a régit, megőrizni a légkört, átörökíteni a hely szellemét. Így a régi továbbél az újban. A medence is teljesen megújul. Továbbra is a hőforrásra épül, alja azonban már teljesen kavicsos. A végében lesz süllyesztett pályaelválasztó és a kiemelt melegedő medence.

Beépítés

A medencéé a főszerep, továbbra is az a szervezőerő. Tengelye marad kelet-nyugati. Az eredeti beépítési szisztémát alapul véve, az öltözőépületek északon, a lelátó a déli oldalon helyezkednek el, előtte az előcsarnok kétszintes tömege. Épített fal (kerítés) veszi körbe és húz pontos határt kint és bent között. Rajta a legnagyobb nyílás a park felőli főbejáraté, a „sportolói", ún. művészbejáró a régi helyén, a nyugati oldalon található, az infopont és strand irányából.

 

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
3/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
4/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

 

 

A belső helyiségek hierarchiája nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is osztott. A közönség, látogatók a park felől érkeznek az előcsarnokba. A két szint magas térben állandó és időszakos kiállítások, rendezvények, csapat-összejövetelek lehetnek. Innen belátás nyílik a medencetérre, a belső világ itt tárul fel először. Mobil falakkal osztható a kívánt méretű helyiségekre. A nem publikus sportolói zóna hátul, az északi oldalon kapott helyet. Gondosan ügyeltünk a piszkos-tiszta közlekedés szétválasztására. A földszinti öltözők a hátoldal felől tölthetők és a medence felé üríthetők. Az elválasztott közlekedés következő szintje az emelet. A teljes beépítést ezen a szinten egy közlekedősáv veszi körbe, ami helyenként lelátó, helyenként folyosó. Fedett-nyitott lépcsők vezetnek fel ide. Innen nyílik a konditerem és a tornaterem, valamint ide érkezik a Bitskey uszodából tervezett híd.

 

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
5/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
6/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

 

 

A déli oldalon az előcsarnok és medence közé telepítettük a mobil lelátók sávját. Mérkőzések idején kihúzható rendszer, alsó sorai a medence mellől, míg a felső sorok az emeleti folyosóról tölthetők fel. Nagyobb tömegeket vonzó események idején az emeleti folyosó lelátóként is működhet.

Anyagok, homlokzati kialakítás

Hagyományos szerkezetek, falazott falak, vakolt felületek. A kint és bent kettősségét a homlokzatok kialakításánál is figyelembe vettük. Kifelé az épület fehér színre festett, monolitikus, letisztult, nyugodt tömeg. A belső a kabinok színes világát idézi. A szigorú raszterben kiosztott homlokzatokon nagytáblás, színes burkolatokat alkalmaztunk, ami az emeleti termek előtt árnyékoló szerepet is kapott. A mobil lelátó burkolata és színei szintén ebbe a rendszerbe igazodnak. Ez az osztásrendszer és színvilág jelenik meg a főbejárati nagy megnyitás előtt, ennyit enged sejtetni a külső a belsőből.

 

Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA
7/8
Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat, tervező: CZITA

 

 

Infopont

Egyszerű, földszintes, jól átlátható épület. Pont annyira és ott nyitott, ahol szükséges. Nem fecseg, építészeti formanyelve a benne lévő funkcióról árulkodik. Központi helyzete és egyszerű kialakítása determinálja jó használhatóságát.

Szakmai bírálat

A pályamű vizuális és verbális szinten egyaránt megkapó érzékenységgel közvetíti egy nyitott fürdő szellemét, hangulatát. Tömör egyszerűséggel idézi egy szabadtéri vizes sportlétesítmény funkcionális, építészeti és hangulati elemeit anélkül, hogy bármilyen vonatkozásban direkt utalást tenne a létesítmény történeti eszköztárára.

Az épület tökéletesen illeszkedik a városi szövethez, Agyagási Dezső park felőli főhomlokzati vonala finom töréssel követi a környező beépítést és kijelöli a főbejárat helyét. A funkciókat a telek északi és déli határvonalára csoportosítja, kelet-nyugat irányban csak fal, könnyed pillérsor, tetőlemez határolja a medenceteret. A mindennapi sportolói bejáratot a mai helyén, a Petőfi tér felől adja, nemes egyszerűséggel közvetlenül a medencetérre nyíló kapuval. Az északi telekhatárra telepített, öltözőket és edzőtermeket tartalmazó, kétszintes épületszárny tökéletes kapcsolatban áll a Bitskey uszodához vezető nyitott híddal. A déli épületszárny a látogatói és nézőtéri forgalom, valamint az üzemeltetés funkcióit tartalmazza. A cipős és mezítlábas forgalom szétválasztása a terven tisztán jelölt, de gyakorlati megvalósítása üzemeltetési szempontból aggályos.

Az épület építészeti hangvétele és anyaghasználata aszketikusan letisztult. A koncepció fehér falakkal határolt kubusok és a strand-kabinok világát idéző - szellemesen több szerepben is alkalmazott -, festett fatáblás felületek üdítő kontrasztjára épít. Az utcai intenzív gyalogos forgalom mentén javasolt tömör falfelületek rideg összhatásúak.

Az információs pontra önálló épületként tett arányos javaslata találó. Átgondoltsága és mértéktartó felfogása miatt a terv műszaki megvalósítás és költség szempontjából egyaránt kedvező.

Az épület tökéletesen eltalálja az uszoda léptékét és arányait, de építészeti részletképzéseiben inkább idézi az alföldi fürdők hangulatát, mintsem az egykori Bárány uszodáét.

Egy nyitott fürdő szellemét, hangulatát idéző, példamutatóan tiszta és következetes építészeti kialakításáért a tervet a Bíráló Bizottság II. díjban részesíti.


Eger, Bárány Uszoda felújítása tervpályázat
építész tervezők: Czigány Tamás, Tóth Györgyi, Papp Róbert, Cseh András, Élő József, Kakas Bea, Kozma Zoltán, Mózes Ádám, Németh Dávid, Stein Júlia, Tátrai Ádám
tervezés éve: 2011
bruttó szintterület: 1865 m2
generáltervező: CZITA Építész Iroda Kft.
szakági tervezők: Serfőző István, Kovács István, Luksander Rezső

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.