Épülettervek

Egy felszakadt tömb begyógyítása

1/13

Feljutások rendszer - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

?>
Feljutások rendszer - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Előképek a növényi térfalhoz- Tölgy katedrális, Jardin-du-Palais-Royal
?>
Helyszínrajz - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Homlokzat - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
A megérkezés térsora - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Metszet - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Párhuzamosan futó karaktersávok - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Történeti térképek (1929,1949)
?>
Történeti látképek (1957_1799)
?>
Ütemezés - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
?>
Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
1/13

Feljutások rendszer - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

Egy felszakadt tömb begyógyítása
Épülettervek

Egy felszakadt tömb begyógyítása

2018.04.13. 12:30

Projektinfó

Földrajzi hely:
Veszprém

Építészek, alkotók:
Nagy Iván, Dévényi Tamás, Vadász Balázs, Monory Rebeka, Salacz Ádám, Bajusz Csaba

Cég, szervezet:
Mesteriskola

A Veszprémi vár akadálymentesítése tervpályázat

Tervezés éve:
2018

Stáblista

építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

Letölthető dokumentumok:

A Mesteriskola csapata nemcsak az akadálymentes feljutás megoldására, de a vár aljának téri hiány pótlására is törekszik a Veszprémi vár akadálymentesítésére kiírt tervpályázatra benyújtott pályaművében. A terv megosztott I. díjban részesült.

Problémafelvetés

A tervezési terület a Várdomb északi részén található domboldal és völgy terület. A jelenlegi feljutások a domb hosszanti végein találhatóak, így az észak-nyugati oldal a meredek lejtés és a beépítés alakulása miatt nem kommunikál a völgyben lévő városrésszel. A meglévő lépcsős feljutások karakterben jól illeszkednek a vár összképéhez, ám a vár alatt elterülő sávos városszövet hosszanti irányú közlekedését erősítik a szövetszerű szerkezet helyett.

A Séd vonalvezetéséből és a domborzati viszonyokból kialakult hosszanti irányultságú szövet a völgy jellegzetes karaktere, ugyanakkor a történeti térképeken látható, hogy a korábban egységesebb sávok a kijelölt területen sérültek. A tervezési tömbön belül lebontott épületek miatt jelenleg a Deák Ferenc utca és Úrkút utca térfala hiányos, zavaros térsort eredményez a megérkezésnél. A pályázat során nem csak az akadálymentes feljutás megoldására, de a vár aljának téri hiány pótlására is törekszünk.

 

A felújítás módjának kiválasztása

A feljutás módjára olyan megoldást kerestünk, amely a terület atmoszféráját, a meglévő rétegek identitásteremtő képét a lehető legkevésbé zavarja. Mind a siklót, mind a libegőt elvetettük, mivel ezek megjelenésükben hangsúlyosan belenyúlnak a látképbe. Így tervünkben egy lift kialakítására teszünk javaslatot, amely a várfalon belül érkezik fel, minél kevésbé befolyásolva a sziluettet.


Feljutások rendszer - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
1/13
Feljutások rendszer - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

 

A feljutás helyzetének megtalálása

A fogadótér a lenti tömb felnyitásával azt két részre tagolja, elhelyezkedését a jelenleg felszakadozott térfalak miatt az Úrkút és Deák Ferenc utca találkozásánál javasoljuk, a meglévő támfalas pince rendszer továbbgondolásával. A felérkező lift szervezi a teraszt is. A jelenleg jól definiálható, arányos teret megőrizve, annak határára helyeztük a liftet, így a feljutás minden eleme önmagában is kompakt egységként tud működni.

 

A feljutás térfüzére

A fő megérkezés a meglévő parkoló felől történhet, innen gyalogosan megközelítve a fogadó teret. A kialakított tér már inkább burkolt köztérként viselkedik, az ide nyíló kávézó és lift karakteresen épített térhatárt képez az északi oldalon, míg dél felől a meglévő kerítésfal és a nyírt növényfal adja a mesterségesnek ható keretet. A fogadótérből a lift előtér szűkülő terébe érkezhet a látogató, innen történik a feljutás a teraszra, ami szintén burkolt köztérként viselkedik, ám amíg a lenti tér térfalainak húzása egyértelműen irányít, a fönti térnél a perspektíva kinyílik. A teraszról a szűk átjárón keresztül érkezünk meg a Vár utca felőli előudvarra, majd az utcára. A feljutás tehát egy különböző publikusságú pulzáló térsoron keresztül történik.


A megérkezés térsora - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
7/13
A megérkezés térsora - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

 

Fogadótér

A fogadótér esetében egy városias, jellemzően burkolt teret alakítottunk ki. A két karakteresen eltérő térfal egyértelműen definiálja a kereteit, irányultságot ad neki. Az elhelyezésre kerülő elemek mind a kávézó épület, mind a növényekből kialakított átmeneti tér a környezeti elemekből építkeznek, de nem rivalizálnak az épületekkel. A tér nem csak a feljutás helyeként, de a felszakadt tömböt elvarró kapocsként is értelmezhető. Javasoljuk a tömb befejezését a jelenlegi zavaros utcakép definiálása céljából.

 

Ütemezés

A távlati tervek miatt a beavatkozást ütemezve érdemes megvalósítani. Az első ütemben az észak-nyugati rész felparcellázható és értékesíthető, befejezve az Úrkút utca földszintes, családi házas beépítését. A befolyt összeg akár a köztér rendezést is segítheti. Ezzel párhuzamosan a fogadótér és a felvonó készülhetne el, létrehozva az új városi kapcsolódási pontot, és az egykori középiskolai épület átalakítására, és a felső terasz rendezésére kerülhetne sor. A következő ütemben javasoljuk a közösségi és kereskedelmi funkciók fejlesztését, lakó és közösségi funkciójú zónával, befejezve a Deák Ferenc utcai térhatárokat. A kialakult térrendszert erősíti a fenti teraszok egykori átjárhatóságának újbóli lehetővé tétele, és a völgyben meglévő surranó utak erősítése.


Ütemezés - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
12/13
Ütemezés - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

 

Épületek kialakítása

Az építmények kialakításánál arra törekedtünk, hogy a térfal képző elemeink elváljanak a völgy lakóépületeinek karakterétől, de a várral ne konkuráljanak, tehát ne idegen testként ékelődjenek be a szövetbe. Így az itt található környezeti elemekből építkeztünk, de nem egy az egyben átemeléssel, hanem a talált válaszokat továbbgondolva. A fogadóépület sávos földbetonból képzett falszerű tömegével a meglévő támfalakat egészíti ki. A ellenpontjaként megjelenő térfalat a telekhatáron álló kerítésfal és az azt kiegészítő növénysáv adja. Az így kialakuló növényekből álló fedett-nyitott tér, vágott fasorként, a természetes növényzetnél geometrikusabban jelenik meg, felülről egy tömegszerű elemet képez, ugyanakkor a térről nézve oldja annak szigorúan szerkesztett keretezését.


Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
5/13
Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

 

Lift kialakítása

A lift barlangszerű bejárata a térről nyílik, helyzetét a meglévő támfalak, a közöttük elinduló lépcső és az új épület jelöli ki. A liftet - a minél rejtettebb kialakítás miatt- a várfal mögött, a hegybe vájva helyezzük el. A barlang falának anyagát a helyi dolomit adja, mivel kellő keménységű, így maga az anyag jelenik meg térformáló elemként. Vele szemben öntött beton fal készül, amely eltakarja a szükséges installációs zónát,, egyben tovább hozza a fogadótér épített, természetes, de megmunkált kettősségét. A támfal szerű, hátrahúzott liftfej nem akadályozza a teraszok közötti átközlekedést, és a vár látképében is rejtett marad. A belső térben a lift acél-üveg szerkezetként jelenik meg, a feljutás közben a barlangtér dolomit kürtője és a láthatóvá tett barokk kori várfal között haladva, így csak a felérkezéskor tárul elénk teljes egészében a panoráma.


Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs
6/13
Látványterv - építész: Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs

 

Beavatkozás továbbélése

A létrejött térsor és feljutás a meglévő szövet hiányzó szálait pótolja, a folytatás lehetősége már most is adott, mind a lenti, mind a fenti térrészen. A fenti lépcsőzetes teraszsor átjárhatósága részben jelenleg is biztosított a kerítésfalakban található nyílásokon keresztül. Ennek folytatása erősíthetné a vár köztér rendszerét. Az alsó részen kialakuló rendezett utcakép az új lakó és közösségi épületekkel befejezi a tömböt és egy méltóbb lezárást ad a Séd sétánynak.

Bajusz Csaba, Dévényi Tamás, Monory Rebeka, Nagy Iván, Salacz Ádám, Vadász Balázs (Mesteriskola)

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk