Közélet, hírek

Előrelépés

1/9

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

?>
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
?>
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
?>
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
?>
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
?>
Balázs Mihály
?>
munkaközi makett
?>
munkaközi makett
?>
munkaközi makett
?>
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
1/9

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Előrelépés
Közélet, hírek

Előrelépés

2008.05.23. 08:16

pécsi haladvány: tervtanács után engedélyezési eljáráson két kiemelt Pécs EKF2010 terv: a Regionális Könyvtár és Tudásközpont és a Konferencia- és Koncertközpont

Fontos pont a kaptár

A Központi Tervtanács 2008. május 15-én tűzte napirendre a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont engedélyezési tervét, mely a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül, "nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás"-ként valósul meg. Balázs Mihály építész a tervet ismertetve elmondta, hogy 2008. februárjában köthették meg a tervezői szerződést, a tervpályázat eredményhirdetése (2007. április 22.) után 10 hónappal. Egy hónapos határidővel vázlattervet, rá két hónapra engedélyezési tervet, majd újabb két hónap elteltével tender tervet kell szállítaniuk. A kiviteli terv elkészíttetése majd a tenderen győztes fővállalkozó feladata lesz.

A szoros határidő teljesítését nagyban segítette, hogy kizárólag telekhatáron belüli létesítésre szól a megbízás, és a szakhatósági és egyéb egyeztetések akadály nélkül zajlottak. Tervükben olyan kompakt házat terveztek, ami jól használható mint könyvtár - ugyanakkor már a pályázat során nagy gondot fordítottak arra, hogy valamilyen módon választ adjanak a kérdésre: mit jelent ma egy könyvtár? A kérdés megválaszolása ellentétpárok hangsúlyozásával lehetséges: nyitott és zárt intézmény egyszerre, olyan hely, ami városi közfunkciókat is ellát és persze hagyományos értelemben a könyvek tárolására alkalmas. Vagyis teret ad a találkozásra, a személyes ismeretátadásra, de az elmélyedő tudásszerzésre is. Az épület lényeges eleme az úgynevezett kaptár, mely üres, nagy belmagasságú, jellegzetes "test" az épületen belül, és ami szintén ellentétpárral írható le: üres-üreges, ugyanakkor szellemileg telített, hangsúlyos elem. A kaptár belső felületére mázas kerámia burkolatot terveznek.

Az épület semleges homlokzatait kétrétegű szerkezettel látják el az átszellőztetés miatt, ami igen fontos a klímaberendezések minél erőteljesebb visszaszorítására. Ebben jelentős változást értek el a pályázati tervhez képest. A homlokzatok jellegzetes anyaga lesz a részben fehér kerámia ráégetéssel készülő üvegtáblák rendszere, aminek szerkezeti tervezője Dr. Becker Gábor. Némileg változott a külső parkolóhelyek telepítése, most két kb. azonos négyzetalakú egységre oszlik a telek, az egyiken van az épület, a másik a pergolával fedett parkoló. A 250 gépkocsi állásból 150 hely a közelben, szintén az EKF program keretében épülő Konferencia- és Koncertközpontba igyekvőket szolgálja majd.

Az ismertetőben szó esett még a funkcionális beosztásról, és az abban szintén megnyilvánuló kettősségről, ami az egyes részlegek nyitva tartását illeti. A legfelső szintre kerülő, nagy terasszal is rendelkező gyerekkönyvtárral kapcsolatban még vannak ellenvélemények. Ezt a vita során Hegedűs Péter is említette, Balázs Mihály pedig válaszában kitért arra, hogy a tervezés során mindenképpen lehetőséget adnak a későbbi változtatásokra. A terv két könyvtártudományi tanácsadója Ramháb Mária (kecskeméti megyei könyvtár, építész: Mátrai Péter, Major György és Batta Imre), illetve Mader Béla (szegedi egyetemi könyvtár, építész: Mikó László és Szántó Tibor).

Az ülésen elnöklő Weiler Árpád (KÖH, Pécs) elmondta, hogy az EKF2010 program kulcsprojektjei közül a Tudásközpont társadalmi elfogadottsága a legnagyobb, és kiemelte, hogy a tervezők nagy figyelmet fordítottak az üzemeltetési költségek csökkentésére. Kálmán Ernő javasolta, hogy bár nincs rá jogszabályi előírás, a tervezők indítványozzák: a lehető legjobb építészeti minőség garantálása céljából csak jóváhagyásukkal legyen kiadható a használatbavételi engedély, ilymódon ellensúlyozható az a körülmény, hogy nem a tervezők készítik a kivitelezési terveket.

A Tervtanács a tervet dícsérettel elfogadta és engedélyezésre javasolta. Ezt követően, 2008. május 21-én a tervezők leszállították a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont engedélyezési tervét a megbízónak, a Pécs2010 Menedzsment Központ képviselőinek. Éppen ugyanezen a napon történt jelentős előrelépés a Konferencia-és Koncertközpont (tervezők: Keller Ferenc, Hőnich Richárd, Fialovszky Tamás, Sólyom Benedek) ügyében is. A Pécs2010 Menedzsment Központtól átadták a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltsége részére az egy héttel korábban leszállított engedélyezési terveket - amit a Központi Tervtanács szintén dícsérettel javasolt elfogadásra.

Tehát jelenthetjük: mindkét terv engedélyeztetési eljárása megkezdődött.

vm

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
1/9
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont


látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
2/9
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
3/9
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
9/9
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont
4/9
látványterv / Regionális Könyvtár és Tudásközpont

Balázs Mihály
5/9
Balázs Mihály


Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont építési engedélyezési terve a Központi Tervtanács napirendjén, 2008. május 15.
tervező: Balázs Mihály DLA (Török és Balázs Építészeti Kft.), Tarnóczky Tamás Attila, Tatár Balázs; munkatárs: Török Dávid és Báger András.
opponens: Dévényi Tamás

Opponensi jelentés
A kincskeresők bohó módon arany, meg ékkövek után kutatnak. Az idő meg itt van, nincs mit keresni rajta. Mégsem állíthatnám, hogy az idő nem kincs. Az, talán a legnagyobb. Pedig az időmilliomosok nem érzik gazdagnak magukat. A könyvtárba (Pécsett: tudásközpontba) járók nem ilyenek. A tudás megszerzésére fordított idő igazi luxus: jól kéne tudni bánni vele.
A terv az idehaza oly ritka nemzetközi tervpályázatok egyikének nyertes munkája alapján készült. A nékem is tetsző tervtanácsi gyakorlat az, hogy pályázatnyertes terveket nem illik kifogásolni. Ez kiváltképp igaz egy nemzetközi tervpályázat estén.
A hazai gyakorlat azonban szinte kivétel nélkül az, hogy a tervpályázat nyertese azonnal hozzáfoghat terve átalakításához; változik a tervezési program, fogy a pénz, kicserélődnek a döntéshozók. Hamar előáll az a helyzet, hogy a bemutatásra kerülő terv már csak messziről emlékeztet a hajdani nyertes műre. Vajon mi dolga ilyenkor a tervtanácsnak?
A pécsi Tudásközpont története is hasonló, bár, szerencsére a ház alapvetően nem alakult át. Az opponens úgy véli, csupán a változások értékelése a feladata.
1. telepítés: a ház ugyanott van, helye nem változott. Új elem a hátsó, feltáró út kétséges megépülésének ismeretében kialakított, az Universitas utcára kikötő szervizút. Ennek egyenes következménye az, hogy a négyzetes parkoló terület helye kicsit módosult, mondhatnám a helyére került. Szintén új, és számomra meghatározó jelentőségű az, hogy a sulyomszerű ház egy határozott, téglalap alakú „tervezett" téren áll immár.
2. pinceszintek: a korábban csak részben alápincézett terület kiegészült; a ház alapjaiban vált határozottabbá. A szervízmagok rendeződtek, kapcsolatrendszerük sokkal jobb lett. Egy új – számomra a legkevésbé hiteles - elem is itt debutál: lépcsős határfalat adva a könyvesboltnak. A tervező által kaptárnak elkeresztelt, tartószerkezetként is működő, univerzális töltetű ikon-szerű jel ad helyet a főbejárattól az előadóteremhez vezető lépcsőnek. Ez a megoldás – noha a kaptár nem átjáró forgalomra kieszelt térbeliség– sokkal szerencsésebb, mint a korábbi, elválasztott szintként kezelt büfé. A lépcső azonban sokkal több lesz, mint szintkülönbség áthidaló. Talán a dunaparti lépcsőkhöz hasonlíthatnám a funkcióját. Minden esetre itt meg-meg kell majd állni és fölnézni, gyakorta.
3. földszint: A ház bejárata ugyanott maradt. A korábbi, visszahúzott zóna lecsökkent, helyét javarészben átvette a lépcsőzetes homlokzatú letekintő portál. Hiányolom a korábbi megoldás nagyvonalúságát, és a fedett várakozóteret! A galériás előcsarnok vizuális kapcsolatba került az alsó, éttermi szinttel. A galéria határa, különösen a bejárat mellett –szerintem- átgondolásra érdemes. A jól elhelyezett közönségforgalmi vertikális magot még egy felvonóval kiegészíteném.
4. I. emelet: a két legfontosabb új elem a katalógustéri különgyüjtemények szép, térbeli elhelyezése, valamint a DNY-i fal mögé tett, különösen barátságos kiscellás térsor.
5. IV. emelet: itt maradt, a legfelső szinten a zenei könyvtár és a gyermekrészleg is. Az átrium kontúrja módosult: követi a lenti galériák formai kánonját.
6. homlokzatképzés: Nem kis örömömre elmarad a házat a kétezres évek elejéhez láncoló háromszögképzésű acélszerkezet. A vasbeton váz logikusabb, egyszerűbb. A polikarbonátos árnyékolás helyére energiatudatos gondolkodás lépett: ott van üveg, ahol indokolt. Az üvegre kerülő kerámia bevonat alkalmas a ház finomhangolására. Az alsó vandálbiztos zóna megjelenése indokolt, jó megoldás.

Összegezve: a terv megépülési esélyének növekedése alapvetően pozitív változásokat indukált, hála az építtetőnek és nem kevésbé a tervezőknek.
Az alábbiakat a tervező figyelmébe ajánlom:
a) a galériarendszer további finomítását indítványozom;
b) a lépcsős, bejárat menti struktúra átalakítását javaslom minden szinten;
c) a közönségliftek számát kettőre növelném;
d) a kaptár külső és belső burkolata, valamint hosszperforációja helyett szervesebb, a szerkezetből kinövő díszítést, pl. átmenő üveg és kerámia betéteket alkalmaznék, noha a javasolt megoldás is nagyon szép;
e) a kollégium felőli homlokzatot kevésbé formagazdagon kezelném.
A kitűnő terv dicséretes elfogadását javaslom.
Megjegyzés: jó lenne biztosnak lenni abban, hogy a ház átadásáig renoválják a kollégiumot és lebontják az Unversitas utca túloldalán éktelenkedő kültelki épületeket.
Dévényi Tamás
építész

munkaközi makett
6/9
munkaközi makett

munkaközi makett
7/9
munkaközi makett

munkaközi makett
8/9
munkaközi makett

Vélemények (2)
rokon
2008.06.11.
20:53

a tervtanácsi állásfoglalás részletei:1. A tervtanács és az opponens megállapítja, hogy a bemutatott terv a nyertes pályázati tervhez képest alapvetően nem változott, a pályázat értékei, gondolatisága, az épület kompakt jellege megmaradt. A telepítés a keleti oldalon végigmenő szervizút biztosításával, a négyzetes, felszíni parkoló terület eltolódásával lett pregnáns kialakítású. Az alaprajzi rendszer funkcionális logikája, a szerkezet- és anyagkezelés finomodott. A belső testként megjelenő, a belső tereket térbeli és szellemi vonatkozásban is összekötő „kaptár” hangsúlyosabb, a térben jobban elhelyezett elemmé vált.2. Az opponens a közönségforgalmi vertikális mag még egy felvonóval való kiegészítését javasolja.3. A homlokzatok energiatudatos kialakítása, az üvegfelületek csökkentése, a kerámia bevonatos üveg alkalmazása pozitív változás a pályázati tervhez képest.4. A tervezési terület előtt kialakítandó forgalmi csomóponttal kapcsolatban a tervtanács felhívja a szabályozás készítőjének figyelmét, hogy a műemléki védelem alatt álló sportcsarnok maradjon el a szabályozási vonaltól, épülete ne kerüljön oldalhatáron álló helyzetbe.5. A tervtanács nem ért egyet a megbízóval, hogy a kiviteli terv készítésére a nyertes terv készítői nem kaptak megbízást. A tervtanács javasolja, hogy a használatbavételi engedély megadását kössék a pályázaton nyertes tervező beleegyező, hozzájáruló nyilatkozatához.Összefoglalva: A tervtanács az elhangzott javaslatok figyelembevétele mellett a tervet dicsérettel elfogadja, engedélyezésre javasolja.

rokon
2008.05.23.
21:42

a koncertteremről a nol adott ma hírt, ugyanott YouTube video a terem látványtervéről!

Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk