Épülettervek/Középület

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson

1/13

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

?>
koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
a "MOME szíve" dombja - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
közösségi terv a dombon - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
A épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület, átjáró - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve és Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve metszetek - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
Tudásközpont alulról - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
1/13

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson
Épülettervek/Középület

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson

2016.03.31. 10:05

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Getto Tamás, Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

MOME Campus tervpályázat

Tervezés éve:
2015

Stáblista

építész vezető tervező: Getto Tamás DLA
építész tervezők: Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos (Studiobazaar)

energetika: Póth Bálint, Via Energia Kft. 

A MOME Campus Kreatív Innovációs Tudáspark fejlesztésére kiírt pályázaton Getto Tamás, Kozák Barnabás és Gyergyák Ákos terveiben alapvetés volt a tömegfüzérek elkerülése. Az épületek önálló építészeti entitások, ám a téri koncepció dramaturgiájában dinamikus egyensúlyban maradnak. 

Területalakítási, épület elhelyezési koncepció

A telepítési koncepció lényegében a MOME fejlesztési koncepciójából és az arra épülő tervpályázati kiírásból következik. A telepítés rögzített pontjai: meglévő „A" épület, új műhely és épülő média épület és a meglévő „Gondűző" épület. A telepítés új elemei: a MOME szíve, a Tudásközpont és az Új akadémiai épület - „B" épület.

A telepítés új elemei közül az új B ÉPÜLET a régi helyére kerül. Ezt indokolja a campus működési logikája és a kiírásban szereplő működési sémák is. A Tudásközpont a keleti telekhatárra kívánkozik. A MOME szíve, mint összekötő elem a telepítés centrumában kap helyet.

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
1/13
koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Az új főbejárat a campus új fókuszának, szívének a tengelyében van. Az új főbejárat erőteljes jel, ez a campus szája, szívóhatású tér, amely leveszi, áthelyezi a hangsúlyt a jelenlegi portikuszos bejáratról. A gépjárműforgalom koncepciója a telepítés koncepciójával összhangban van, célja a terület belsejének forgalommentessé tétele. A gépjárművek a perifériákon, kisebb feltárási foltokat foglalnak el.


Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz


A XII. kerület kelet–nyugati tengelye a Széll Kálmán tértől Zugligetig átmenet az intenzív nagyvárosi beépítés és a zöldövezet között. A zárt térfalak és tömbök már a Budapest szállónál fölszakadnak, helyüket zöldbe ágyazott „szoliter" házak szövete veszi át. Ebbe illeszkednek bele az új MOME campus „szoliter" tömbjei.

A telepítési koncepció alapvetése, hogy nem tartalmaz kapcsolt épülettömegeket, tömegfüzéreket, csak különálló épületeket. Ezzel érhető el, hogy a nagy beépítési intenzitású campus elemei között a növényzet és az ég látványa megmarad. Az öt épület különböző szerepet tölt be a téri koncepció dramaturgiájában, de összességük a tervezői szándék szerint dinamikus egyensúlyban van. Az egyes épületkarakterek önálló építészeti entitások, de különbözőségük mellett is rokonságban állnak egymással.

helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
3/13
helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosKörnyezetalakítás, gyalogosforgalom, zöldterületi rendszer

A zöldfelületi koncepció két alapvető karakter megjelenítésén alapszik. Az egyik a MOME meglévő kertje és dús növényállománya. Ez a buja, már erdősült kert érték, amely botanikai korrekcióra szorul. A kiöregedett, megfiatalításra nem alkalmas fákat ki kell vágni, az értékes, életképes példányokat meg kell óvni. Tehát az erdő, tájkert karakter találkozik az új kert plasztikus, vegyes gyepfelületével, dombos rétjével. A domb mesterséges, alatta a MOME szíve „dobog". Az új domb morfológiája mindenhol a meglévő kertszintekhez illeszkedik, ennek következtében a régi és az új törés nélkül vált át egymásba. Az új kert dombjának teteje a MOME campus természetes kilátója.

B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
7/13
B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosA gyalogutakat 1-2 m2-es kőlapok hézagos sorozata képezi. A hézagosság a kert folytonosságának képletszerű megjelenítése. A kerti utak, a kert kitüntetett pontjain felületekké sűrűsödnek és teret adnak az aktív kerti tevékenységnek, sportnak, összejövetelnek, kulturális programoknak. A gyalogutakra felfűzött aktív felületek sora térben és időben átélhetővé teszi a kert változatosságát. A kert egyszerre alkalmas elvonulásra, tanulásra és közösségi létre.


Az épületek funkcionális rendszere


A campus elemei között fedett, fűtött összekötés létesül. A kupola a MOME szívének szimbolikus középpontja. A kupola fókusza egyben a tér együttes funkcionális központja. Ezen súlypont tengelyében kap helyet az új főbejárat. A kupolatérbe lépve a campus funkcionális rendszere egyszerre átlátható, megérthető, megélhető.

Látható a MOME szívének flexibilis tere az auditóriummal, kávézóval, étteremmel. Látható a könyvtár teljes metszetében. Látható a tudásközpont emblematikus fogadótere. Látható az oktatási szárnyakhoz vezető szoborszerű lépcső. Láthatóak a kupolateret fellazító, napsütést, friss levegőt biztosító belső udvarok. A belső udvarokon keresztül a technológiai park épületei. Az auditórium flexibilis tér, amely zárt előadóként is működhet, de összekapcsolható az előcsarnokkal vagy a belső udvarokkal.

MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
12/13
MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosA Tudásközpont földszintjét a könyvtár foglalja el, ami funkcionálisan indokolt, de szimbolikus üzenetként is fontos. A Tudásközpont egytraktusos, flexibilis alaprajzú épület, mely a felsőbb szinteken fogadja be az irodákat, laborokat, képzési műhelyeket.

Az „A" épület három szintje az MA oktatás intézeti struktúrája szerint alakul, egy szint egy intézet. A térstruktúra használata átalakul. Az eddig közlekedésre használt középfolyosó most a statikus funkciókat, mint magokat fogadja be, az eddigi tantermek viszont összenyitva, áramló térsorrá alakulnak. Az „A" épület bővítése által minden intézeti szinthez oktatói szint kapcsolható. A „B" épület funkcionális rendszere az intézeti struktúra szerint alakul, egy szint, egy intézet. Az intézeteket a közlekedési blokk otthon térre és projekt térre osztja meg. Az alagsori szinten az átközlekedés szintjén a fogadótér, HÖK terei és a rekreáció zónája kapott helyet. A tetőtér a kiszolgáló funkcióké.


Építészeti formálás, anyaghasználat


Az építészeti formálásban a viszonyítási alap a MOME főépülete, az „A" épület. Az emblematikusnak gondolt Tudásközpont vastag falaival ezt a viszonyulást tükrözi. A vastag fal, speciális vályogfal, amit a MOME telken található különböző összetételű agyagokból nyerünk, fehéres színét speciális receptúrának, fehér cementadaléknak köszönheti. A vastag fal lyukasztása erős plasztikai hatást generál. A Tudásközpont homlokzataiban rend és oldottság egyszerre érvényesül, íves nyalásai inkább szelíd provokációnak számítanak.

Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
11/13
Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosAz „A" épület toldása a toldás drámájának, kontrasztjának hangsúlyozása helyett, az épület észrevétlen folytatása, amely nem rontja az eredeti épület nyugalmát, eleganciáját. Az új „B" épületnél az építészeti formálás programja: A régi épület újrahasznosítása. Falai a régi épület tégláiból rakott vakolatlan falak. A tégla újrahasznosítását, a ház reinkarnációját a fal külső rétegének szokatlan átlós rakásmódja teszi egyértelművé a szemlélő számára.

A MOME szívének kupolája naturális, beton kristályszerkezet. A kristályszerkezet osztásrendszerébe illeszkednek az udvarok, felülvilágítók kimetszései. A kristályszerkezetet fedő domb az egész campus építészeti koncepciójának fundamentuma. A domb szervezi összefüggő töretlen morfológiai folyamattá a telek összetett terepviszonyait. A domb homogenitása nyugodt posztamensként támasztja alá a szoborszerűen önálló épülettömegeket.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk