Épülettervek/Középület

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson

1/13

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

a "MOME szíve" dombja - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

közösségi terv a dombon - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

A épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület, átjáró - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve és Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve metszetek - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Tudásközpont alulról - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

?>
koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
a "MOME szíve" dombja - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
közösségi terv a dombon - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
A épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
B épület, átjáró - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve és Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve metszetek - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
?>
Tudásközpont alulról - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
1/13

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

a "MOME szíve" dombja - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

közösségi terv a dombon - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

A épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület alaprajza - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

B épület, átjáró - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve és Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve metszetek - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Tudásközpont alulról - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson
Épülettervek/Középület

Emblematikus Tudásközpont a MOME Campuson

2016.03.31. 10:05

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Getto Tamás, Gyergyák Ákos, Kozák Barnabás

MOME Campus tervpályázat

Tervezés éve:
2015

Stáblista

építész vezető tervező: Getto Tamás DLA
építész tervezők: Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos (Studiobazaar)

energetika: Póth Bálint, Via Energia Kft. 

A MOME Campus Kreatív Innovációs Tudáspark fejlesztésére kiírt pályázaton Getto Tamás, Kozák Barnabás és Gyergyák Ákos terveiben alapvetés volt a tömegfüzérek elkerülése. Az épületek önálló építészeti entitások, ám a téri koncepció dramaturgiájában dinamikus egyensúlyban maradnak. 

Területalakítási, épület elhelyezési koncepció

A telepítési koncepció lényegében a MOME fejlesztési koncepciójából és az arra épülő tervpályázati kiírásból következik. A telepítés rögzített pontjai: meglévő „A" épület, új műhely és épülő média épület és a meglévő „Gondűző" épület. A telepítés új elemei: a MOME szíve, a Tudásközpont és az Új akadémiai épület - „B" épület.

A telepítés új elemei közül az új B ÉPÜLET a régi helyére kerül. Ezt indokolja a campus működési logikája és a kiírásban szereplő működési sémák is. A Tudásközpont a keleti telekhatárra kívánkozik. A MOME szíve, mint összekötő elem a telepítés centrumában kap helyet.

koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
1/13
koncepció - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos

Az új főbejárat a campus új fókuszának, szívének a tengelyében van. Az új főbejárat erőteljes jel, ez a campus szája, szívóhatású tér, amely leveszi, áthelyezi a hangsúlyt a jelenlegi portikuszos bejáratról. A gépjárműforgalom koncepciója a telepítés koncepciójával összhangban van, célja a terület belsejének forgalommentessé tétele. A gépjárművek a perifériákon, kisebb feltárási foltokat foglalnak el.


Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz


A XII. kerület kelet–nyugati tengelye a Széll Kálmán tértől Zugligetig átmenet az intenzív nagyvárosi beépítés és a zöldövezet között. A zárt térfalak és tömbök már a Budapest szállónál fölszakadnak, helyüket zöldbe ágyazott „szoliter" házak szövete veszi át. Ebbe illeszkednek bele az új MOME campus „szoliter" tömbjei.

A telepítési koncepció alapvetése, hogy nem tartalmaz kapcsolt épülettömegeket, tömegfüzéreket, csak különálló épületeket. Ezzel érhető el, hogy a nagy beépítési intenzitású campus elemei között a növényzet és az ég látványa megmarad. Az öt épület különböző szerepet tölt be a téri koncepció dramaturgiájában, de összességük a tervezői szándék szerint dinamikus egyensúlyban van. Az egyes épületkarakterek önálló építészeti entitások, de különbözőségük mellett is rokonságban állnak egymással.

helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
3/13
helyszínrajz, utcakép és terepmetszet - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosKörnyezetalakítás, gyalogosforgalom, zöldterületi rendszer

A zöldfelületi koncepció két alapvető karakter megjelenítésén alapszik. Az egyik a MOME meglévő kertje és dús növényállománya. Ez a buja, már erdősült kert érték, amely botanikai korrekcióra szorul. A kiöregedett, megfiatalításra nem alkalmas fákat ki kell vágni, az értékes, életképes példányokat meg kell óvni. Tehát az erdő, tájkert karakter találkozik az új kert plasztikus, vegyes gyepfelületével, dombos rétjével. A domb mesterséges, alatta a MOME szíve „dobog". Az új domb morfológiája mindenhol a meglévő kertszintekhez illeszkedik, ennek következtében a régi és az új törés nélkül vált át egymásba. Az új kert dombjának teteje a MOME campus természetes kilátója.

B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
7/13
B épület - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosA gyalogutakat 1-2 m2-es kőlapok hézagos sorozata képezi. A hézagosság a kert folytonosságának képletszerű megjelenítése. A kerti utak, a kert kitüntetett pontjain felületekké sűrűsödnek és teret adnak az aktív kerti tevékenységnek, sportnak, összejövetelnek, kulturális programoknak. A gyalogutakra felfűzött aktív felületek sora térben és időben átélhetővé teszi a kert változatosságát. A kert egyszerre alkalmas elvonulásra, tanulásra és közösségi létre.


Az épületek funkcionális rendszere


A campus elemei között fedett, fűtött összekötés létesül. A kupola a MOME szívének szimbolikus középpontja. A kupola fókusza egyben a tér együttes funkcionális központja. Ezen súlypont tengelyében kap helyet az új főbejárat. A kupolatérbe lépve a campus funkcionális rendszere egyszerre átlátható, megérthető, megélhető.

Látható a MOME szívének flexibilis tere az auditóriummal, kávézóval, étteremmel. Látható a könyvtár teljes metszetében. Látható a tudásközpont emblematikus fogadótere. Látható az oktatási szárnyakhoz vezető szoborszerű lépcső. Láthatóak a kupolateret fellazító, napsütést, friss levegőt biztosító belső udvarok. A belső udvarokon keresztül a technológiai park épületei. Az auditórium flexibilis tér, amely zárt előadóként is működhet, de összekapcsolható az előcsarnokkal vagy a belső udvarokkal.

MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
12/13
MOME szíve, aulatér - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosA Tudásközpont földszintjét a könyvtár foglalja el, ami funkcionálisan indokolt, de szimbolikus üzenetként is fontos. A Tudásközpont egytraktusos, flexibilis alaprajzú épület, mely a felsőbb szinteken fogadja be az irodákat, laborokat, képzési műhelyeket.

Az „A" épület három szintje az MA oktatás intézeti struktúrája szerint alakul, egy szint egy intézet. A térstruktúra használata átalakul. Az eddig közlekedésre használt középfolyosó most a statikus funkciókat, mint magokat fogadja be, az eddigi tantermek viszont összenyitva, áramló térsorrá alakulnak. Az „A" épület bővítése által minden intézeti szinthez oktatói szint kapcsolható. A „B" épület funkcionális rendszere az intézeti struktúra szerint alakul, egy szint, egy intézet. Az intézeteket a közlekedési blokk otthon térre és projekt térre osztja meg. Az alagsori szinten az átközlekedés szintjén a fogadótér, HÖK terei és a rekreáció zónája kapott helyet. A tetőtér a kiszolgáló funkcióké.


Építészeti formálás, anyaghasználat


Az építészeti formálásban a viszonyítási alap a MOME főépülete, az „A" épület. Az emblematikusnak gondolt Tudásközpont vastag falaival ezt a viszonyulást tükrözi. A vastag fal, speciális vályogfal, amit a MOME telken található különböző összetételű agyagokból nyerünk, fehéres színét speciális receptúrának, fehér cementadaléknak köszönheti. A vastag fal lyukasztása erős plasztikai hatást generál. A Tudásközpont homlokzataiban rend és oldottság egyszerre érvényesül, íves nyalásai inkább szelíd provokációnak számítanak.

Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák Ákos
11/13
Tudásközpont - építész: Getto Tamás, Kozák Barnabás, Gyergyák ÁkosAz „A" épület toldása a toldás drámájának, kontrasztjának hangsúlyozása helyett, az épület észrevétlen folytatása, amely nem rontja az eredeti épület nyugalmát, eleganciáját. Az új „B" épületnél az építészeti formálás programja: A régi épület újrahasznosítása. Falai a régi épület tégláiból rakott vakolatlan falak. A tégla újrahasznosítását, a ház reinkarnációját a fal külső rétegének szokatlan átlós rakásmódja teszi egyértelművé a szemlélő számára.

A MOME szívének kupolája naturális, beton kristályszerkezet. A kristályszerkezet osztásrendszerébe illeszkednek az udvarok, felülvilágítók kimetszései. A kristályszerkezetet fedő domb az egész campus építészeti koncepciójának fundamentuma. A domb szervezi összefüggő töretlen morfológiai folyamattá a telek összetett terepviszonyait. A domb homogenitása nyugodt posztamensként támasztja alá a szoborszerűen önálló épülettömegeket.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk