Épülettervek

Fenntartható továbbépítés - 3. helyezett terv Paksra

1/10

fenntarthatóság - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel

?>
fenntarthatóság - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
koncepció - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
helyszínrajz - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
helyszínrajz - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
madártávlat - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
tömb - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
utcakép - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
metszet - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
közeli metszet - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
?>
lead - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
1/10

fenntarthatóság - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel

Fenntartható továbbépítés - 3. helyezett terv Paksra
Épülettervek

Fenntartható továbbépítés - 3. helyezett terv Paksra

2017.05.30. 12:41
MÉD

Projektinfó

Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész vezető tervezők: Péterffy Miklós, Deli Brigitta, Dőry Bálint, Müller Dóra, Szabó Dániel

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

Nyeregtetős, oldalhatáron álló házak szigorú, sugaras geometriájú ritmusa jellemzi a Paksra tervezett városrész lakónegyedét. Az újonnan épülő terület illeszkedik a meglévő várostesthez, miközben saját magja köré szerveződő alközpontot, önálló entitást képez. Péterffy Miklós, Deli Brigitta, Dőry Bálint, Müller Dóra és Szabó Dániel terve.

Tervezői diszpozíció - fenntarthatóság

A Pollack Mihály úttól északra eső, a meglévő városszövetbe beékelődő terület együttes kezelése és fejlesztése egy nagyszabású városépítési projektet eredményez, mely számtalan lehetőséget hordoz magában a város jövőjét tekintve. Elsődleges fontosságú, hogy egy ilyen léptékű beruházás a 21. századi igények és megoldások mentén jöjjön létre, így biztosítva hosszú távú fenntartható működését és Paks fejlődését. Az innovatív városépítészeti elveket felhasználó, de a meglévő kontextuson alapuló és abba integrált városrész megvalósulásával a Paks II. beruházáshoz csatlakozóan olyan lakhatási mintaprojekt jöhet létre, mely nemzetközi mércével is előremutatónak tekinthető.

Mindezek szellemében célunk a fenntarthatóság elveinek minden területen való alkalmazásával egy, a meglévő településstruktúrát természetes racionalitással továbbépítő városrész kialakítása, mely egyesítve a környezeti, energetikai, gazdasági és szociális nézőpontokat egy élhető, egészséges és intelligens lakókörnyezetet teremt a létrejövő új lakóközösségnek.


fenntarthatóság - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
1/10
fenntarthatóság - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó DánielEnnek érdekében kiemelt figyelmet kapott a városi fenntarthatóság és a ‘smart city’ szemlélet érvényesítése és integrálása a kialakuló új térbeli, funkcionális és működési struktúrába, mely által egy energiatudatos, hatékonyan működő és okos, magas környezeti- és életminőséget biztosító városrész jöhet létre. A terv egy helyspecifikus eszközrendszert határoz meg, mely a tervezési területen alkalmazható okos és fenntartható megoldásokat mutatja be a környezetalakítás, vízgazdálkodás, energetika, gazdaság, szociális fenntarthatóság és közlekedés témaköreihez kötődően.

A tervezési diszpozíció értelmében a terv célja a városba integrált és a meglévő kontextusba illeszkedő lakónegyed kialakítása, ami azonban önálló identitást, karaktert és minőséget teremt. Célja a város továbbépítése, a funkcionális és térkapcsolati hiányok pótlása és létrehozása, de mindezt úgy, hogy nem kerül alárendelt viszonyba a meglévő várostesttel, hanem önálló entitásként viselkedik. A terv mindezen kettőség ellenére harmóniát teremt, szervesen illeszkedik a meglévő térkapcsolati rendszerbe és beépítési struktúrába. Önállósága ellenére összeköt és kiegészít.


koncepció - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
2/10
koncepció - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel


Közterületek

Az utcahálózat kialakításának egyik fő szempontja a meglévő városi szövetbe való illeszkedés, a megfelelő város-léptékű kapcsolatrendszer és identitás megteremtése, valamint a településre jellemző utcamorfológiai minták követése és alkalmazása. Az Ürgemező területén folyamatban lévő, illetve tervezett fejlesztések, valamint a kishegyi lakótelep sűrű beépítése egy települési alközpont kialakulását indukálják a Gesztenyés utca és a Pollack Mihály utca találkozásánál. A terv figyelembe veszi ezt a jövőképet és a tervezett, meglévő mintákra reflektáló utcahálózat által valóságos alközponti szerepet szán a területnek.

A kelet-nyugati irányú mozgást az új alközpontot a lakóterülettel összekötő, változatos zöldterületekből álló gyalogos tengely biztosítja. A sétány keleti kiindulópontja a Domb utca egy beépítetlen telke, majd a tömböket átvágó zöldterületeken és egy nagyobb léptékű városi parkon át a terület központjába, egy térre vezet, mely nagy arányú burkolt felületeivel a kozmopolita létformának ad teret. A diverz zöld- és közterületi struktúra számtalan lehetőséget rejt magában az itt lakókra nézve: elősegíti a szabadtéri időtöltést és az egészséges életmódot a mindennapok során. Olyan gyalogosbarát környezetet teremt, ami hatékonyan választja szét és differenciálja a motorizált forgalmat a gyalogos és biciklis forgalomtól, de egyben praktikusan biztosítja a megfelelő autós közlekedési kapcsolatokat is.


helyszínrajz - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
4/10
helyszínrajz - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó DánielBeépítés

A beépítési struktúra és az épített környezet egyszerre illeszkedik a határoló területek léptékéhez és a létrejövő új városi sűrűsödéshez. A terület épületállományát egyenletes sűrűsödés jellemzi, mely a kishegyi lakóteleppel és a szabadidőközponttal határos, a Pollack Mihály utca és a Gesztenyés utca kereszteződésében található tömbben csúcsosodik ki. Az átmenet következő lépcsőfokát a közepes sűrűséggel rendelkező, kis társasházas és sorházas tömbök alkotják, míg északról és keletről családi házas területek zárják a tervezési területet, illeszkedve a Domb utca léptékéhez. Az épületmagasságok a sűrűséggel azonosan növekednek, merőlegesen a tereplejtésre, ami biztosítja a panoráma, a városra való rálátás folytonosságát.

A kis telkes elrendezés helyett a terv javaslatot tesz a tömbös kialakításra, mely során egy tömb alkotna egy fejlesztői telket/területet. Ez számos pozitív hatással járna: gazdaságosabb kivitelezést és tervezést, hatékonyabb térhasználatot és egységesebb utcaképet eredményezne. Mindemellett indokolja még ezt a felosztást a tény, hogy a terület nagyobb léptékben, vállalkozók által fog megvalósulni, s nem egyéni építkezések formájában.


tömb - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
6/10
tömb - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó DánielArculat

Paks településképében meghatározó szerepet tölt be az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, oldalhatáron álló házak ritmusa, mely a sűrűn egymás mellé épített pinceépületeknél még szembeötlőbb. A terv célja ennek a karakternek a továbbörökítése, harmóniában a kortárs építészettel és annak részletképzésével. Az utcák ritmusát az arra merőleges, különböző léptékű archaikus, nyeregtetős tömegek alkotják, ami egyben egy szigorú, sugárirányú geometriai irányultságot is meghatároz a területen. A visszafogott, hagyományos tömegek egységes településképet alkotnak, amit azonban sokszínűvé tesz az építtetők által használt különböző részletképzések és anyagok variációja és változatossága. A részletek és a nyílásosztás tagadhatatlanul modernné és kortárssá teszik a negyedet, ami legalapvetőbb építészeti eszközeivel mégis a hagyományos településszövetbe illeszkedik. A városi tömb ettől részben eltérő, nagyvárosibb karakterű, illeszkedve a kishegyi lakótelep építészeti formakincséhez, de emeleti volumeneivel követi a kelet-nyugati tengelyességet, s így morfológiailag egy egésszé válik a teljes terület.


utcakép - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel
7/10
utcakép - Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat - építészek, alkotók: Péterffy Miklós, Müller Dóra, Dőry Bálint, Deli Brigitta, Szabó Dániel

 

Péterffy Miklós, Deli Brigitta, Dőry Bálint, Müller Dóra, Szabó Dániel

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk