Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. / Építészfesztivál: Future Perfect / 07.01.-07.03. /
Pályázatok/Nemzetközi

Fogadótér-KAPU tervezési és építési pályázat

1/1

?>
1/1

Fogadótér-KAPU tervezési és építési pályázat
Pályázatok/Nemzetközi

Fogadótér-KAPU tervezési és építési pályázat

2014.03.07. 08:54

A 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátorai – Jakab Csaba és Márton László Attila – hallgatóknak tervezési és építési pályázatot hirdetnek a VELENCEI MAGYAR PAVILON belső udvarában (átriumában) felépítendő fogadótér-KAPU megtervezésére és felépítésére. 

Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény és/vagy posztgraduális képzés
építész, belsőépítész, tájépítész hallgatói számára

Az ÉPÍTÉS szimbolikus felidézése, bemutatása

1. ELÖLJÁRÓBAN

A velencei magyar pavilonban a kurátorok az ÉPÍTÉS/BUILDING címmel valósítják meg programjukat.

A kiállításon – Az építés személyiség- és közösségépítő ereje, hatása az épített környezetre alcímmel – az általuk „Kárpát-medencei modell"-nek nevezett oktatási módszert mutatják be.

A 2010. évi BorderLINE Architecture és a 2012-es SpaceMaker című kiállítások gondolatmenetét folytatva a kurátorok a rajzolás-modellezés-építés hármasából egy, a Kárpát-medencében sajátos építési gyakorlatot, annak példáit és összefüggéseit állítják ki.

Ezen gondolatok mentén a kiállítás központi, kiemelt része a fogadótér-KAPU megtervezése és demonstratív megépítése, amellyel – szándékuk szerint – egy lehetséges utat, választ mutatnak az építés alapproblémáinak (fundamentals) újragondolására.

2. A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

Kiválasztani azt az ötfős csapatot, akik színvonalas pályamunkájukkal elnyerik a lehetőséget arra, hogy a tervüket a velencei magyar pavilon belső udvarában (átriumában) megvalósíthassák, felépíthessék.

3. A FELADAT

A velencei magyar pavilon belső udvarában (átriumában) a kiállítás gondolati részeként, folytatásaként megvalósuló fogadótér-KAPU megtervezése és megépítése. További feladat a pavilon előtti pad alapszerkezetének ideiglenes kiegészítése. A pad kapcsolódjon az átrium építményéhez.

4. A TERVPÁLYÁZAT HELYSZÍNE

A 2014. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának belső udvara (átriuma). A tervezett építmény indokolt esetben kiterjedhet az épület előtti lépcső külső széléig is. A hiányos állapotban lévő pad a magyar pavilon előtt található (a biennále területén további kb. 15-20 ugyanilyen állapotban lévő pad van).

5. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA és LEBONYOLÍTÓJA

Jakab Csaba és Márton László Attila a 2014-es Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjának kurátorai, Gulyás Gábor nemzeti biztos megbízásából.

6. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
Nyílt, titkos hallgatói tervpályázat az alkotni akaró csapatok számára.

7. A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

– A tervpályázaton részt vehet minden olyan, minimum 5 fős csapat, amelynek tagjai közül legalább 2 fő valamely Kárpát-medencei felsőoktatási intézmény és/vagy posztgraduális képzés, építész, belsőépítész, tájépítész hallgatója. A fennmaradó 3 hely betöltésére nincs feltétel. A pályázó csapat lehet 5 főnél több is, de a velencei építésben csak 5 fő részvételének finanszírozását biztosítjuk.

– Egy csapat több pályamunkát is beadhat. Egy résztvevő több csapatnak is tagja lehet.

– A pályázaton történő indulással a pályázók maradéktalanul elfogadják a kiírásban foglaltakat.

– A pályázaton való részvétel a pályamű kiírás szerinti benyújtásával jön létre. Előzetes regisztráció nem szükséges.

8. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK MENETRENDJE

– A pályázati kiírás közzététele, kiadásának kezdete: 2014. március 5. szerda, 24 óra.

– A pályázattal kapcsolatos kérdések folyamatosan feltehetők a honlapon 2014. április 2. 24 óráig.

– A pályázatok határideje: 2014. április 11. péntek 24 óráig, a 14. pont részletezése alapján.

– Eredményhirdetés: legkésőbb 2014. április 21. hétfő 12 óra. A kiíró az eredményt a weboldalon teszi közzé.

– A velencei építés várhatóan 2014. május 25 – június 10. közti időszakban lesz.

9. A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

 • Az I. díj összege: bruttó 500.000 Ft
 • A II. díj összege: bruttó 200.000 Ft
 • A III. díj összege: bruttó 100.000 Ft

Sikeres tervpályázat esetén a kiválasztott terv alkotói elkészítik a pályamű kivitelezéséhez szükséges terveket, és a kiállítás kurátorainak szakmai felügyelete mellett felépítik azt a velencei biennále magyar pavilonjában. Az I. helyezett a díj átvételével kötelezettséget vállal, hogy elkészíti a szükséges további terveket és felépíti a pályaművét a velencei magyar pavilonban.
A nyertes pályázati csoport (legfeljebb öt személy) utazási és szállásköltségét a kiállítás költségvetésének terhére a kiírók biztosítják. Az étkezésről a csoport tagjainak önállóan kell gondoskodniuk.

A továbbtervezést és a kivitelezést a kurátorok irányítják és felügyelik.

A kurátorok határozott célja, hogy minél több pályázó érdeklődését felkeltsék, és az alkotócsoportok munkáját lehetőségeik szerint elismerjék, bemutassák, illetve honorálják.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.

10. A PÁLYAMŰVEK VELENCEI KIÁLLÍTÁSA

A kurátorok lehetőséget akarnak teremteni a nyertes, megépülő mű mellett további, értékes pályaművek és azok alkotóinak bemutatására, ezért a velencei magyar pavilonban a válogatott alkotásokból egy külön kiállításrész készül.

11. A PÁLYÁZATOT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI

 • Jakab Csaba építőművész-iparművész, kurátor
 • Márton László Attila belsőépítész-iparművész, kurátor
 • Puskás István a Biennále Iroda vezetője

12. A TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS MELLÉKLETEI

A pályázati kiírás és mellékletei letölthetők ide kattintva.

A pályázati kiírás és mellékleteinek tartalma: 

– Tervpályázati kiírás
– Adatlap és nyilatkozat
– I. melléklet: Helyszínrajz és az ÉPÍTÉS helye
– II. melléklet: A kiállítás sémarajza és az ÉPÍTÉS helye
– III. melléklet: A magyar pavilon 2010-es felmérési terve
– IV. melléklet: Fotók a helyszínről

További információ a velencei biennále magyar honlapján.

13. HELYSZÍNI SZEMLE, KÉRDÉSEK, VÁLASZOK

A helyszín szervezett megtekintésére a pályázati menetrendben nincs mód.
A megtekintés egyénileg lehetséges, egyeztetés után.
A pályázattal kapcsolatos kérdések folyamatosan feltehetők a weboldalon 2014. április 2. 24 órájáig.

A kurátorok a feltett kérdésekre a válaszokat ugyanitt teszik közzé.

14. A TERVPÁLYÁZATOK BEADÁSA

A tervpályázatokat kötelező digitálisan feltölteni a http://2014.biennale.hu oldalon, 2014. április 11. péntek, 24 óráig.

A személyes beadás időpontja: 2014. április 11. péntek, 9-12 óra között.

 • A beadás helyszíne: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. IV. emelet 458. szoba
 • A postára adás dátuma (bélyegző): 2014. április 11. péntek, 24 óra
 • Postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1884 Budapest, Pf. 1.
 • A csomagra legyen ráírva: KAPU pályázat
 • A pályaműveket zárt csomagolásban kell beadni.
 • Egy csomag csak egy pályaművet tartalmazhat.

A késve érkező, a titkosságot sértő, valamint a tartalmi és formai követelményeket be nem tartó pályázatokat a kurátorok a pályázatból bírálat nélkül kizárják.

15. TERVEZÉSI PROGRAM
A fogadótér-KAPU tervezésének szempontjai:

– A fogadótér-KAPU idézze fel, értelmezze és emelje ki a kiállítási koncepció gondolatiságát és üzenetét a nemzetközi közönség számára.

– Fontos, hogy a magyar pavilonba érkező látogatót ez a tér, illetve építmény fogadja, bocsájtja el. Figyelembe kell venni, hogy a kiállítás felügyeletét ellátó egy fő is fontos része ennek a helynek. Biztosítani kell a kiállítás látogatóinak a lehetőséget a leülésre, megpihenésre. Legyen a fogadó térben árnyékolt és/vagy esőtől védett terület is.

– A feladat része a pavilon előtt álló, de hiányos állapotban lévő pad kiegészítése. Fontos, hogy a pad igazodjon az átriumban létrehozott térhez. (A biennále területén található további kb. 15-20 hasonló állapotban lévő pad, ezek felújításáról jelenleg egyeztetések zajlanak.)

– A kurátori koncepció fontos eleme a fa-ruhacsipesz. Ezen szándék szerint – a világ minden táján közismert és általánosan használt – csipesz fogja össze és jeleníti meg a látogató részvételét az építés folyamatával.

Minden látogató ajándékba kap egy könyvjelzőt, pár rácsíptetett facsipesszel. A szándék az, hogy az egyiket az építményre vagy padra csíptesse – ezzel szimbolikusan részesévé váljon az építésnek –, egy másikat pedig kitűzőként magán viseljen, ezzel terjesztve a magyar pavilon üzenetét. A fogadótér-KAPU és a pad ennek a forgatókönyvnek a szerves részét képezze.

Figyelni kell arra, hogy a várhatóan nagyszámú látogató (2–300.000 fő) többsége a csipeszek elhelyezésével részt vállal a folyamatos ÉPÍTÉS-ben. Az installáció irányítsa és kezelje ezt a kihívást. Fokozottan ügyelni kell a balesetvédelemre.

– Anyaghasználati, szerkezeti és formai megkötés nincs.

Ezzel együtt felhívjuk az pályázók figyelmét arra, hogy a kiállítás és a bemutatott építések karakteres anyaga a fa.
Gondolni kell arra, hogy az építménynek helyt adó tér felülről nyitott, így ki van téve az időjárási tényezőknek.

– Az építmény anyagköltsége ne haladja meg a bruttó 500.000 Ft-ot.
A megadott keretösszeg túllépése esetén a pályázónak nyilatkoznia kell a többletköltség betervezett forrásáról.

16. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

16.1 A pályázati anyag kötelezően beadandó részei
– A pályázat nyelve magyar.
– Jelige.
– Kötelezően beadandó legalább 1 db szabadon választott kézi rajz (rajz, grafika, akvarell stb.), maximum A3-as méretben. A kötelező látványtervnek számítógépes látványrajzot nem fogadunk el!
– Kötelezően beadandó legalább 1 db térbeli modell, M=1:50 és/vagy M=1:100 léptékben. További részmodell, anyagminta is mellékelhető. Mindent A3 méretű különálló alaplapokon kérünk beadni.
– A terv lényegének megértéséhez szükséges műszaki rajzok, műszaki és megvalósíthatósági leírás, anyagköltséglista maximum 3 db A3-as lapon. Ide kerülhet számítógépes látványrajz is.
– A modellről készült fotókból 1 db A3-as lap.
– A pályázó kitöltve és aláírva, zárt borítékban a pályázathoz csatolja az „Adatlap és nyilatkozat" mellékletet.
A borítékra csak a jeligét szabad ráírni!
A feltöltendő digitális anyagban az „Adatlap és nyilatkozat" nem szerepelhet!

16.2 A beadandó anyag formai követelményei
– A teljes anyagot digitális formában a megadott határidőig a http://2014.biennale.hu oldalon fel kell tölteni. Minimum 300 dpi felbontásban, .pdf formátumban, amelynek mérete nem haladhatja meg a 60 MB-ot.
– Lezárt, C6-os szabvány méretű fehér színű borítékban kell beadni a kitöltött és aláírt „Adatlap és nyilatkozat"-ot. A borítékon csak a jelige szerepelhet.
– A pályaműveken sehol nem szerepelhet a pályázók kilétét felfedő utalás, csak a jelige.

17. A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A bíráló bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárja:
– a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket;
– a titkosságot sértő pályázatokat;
– a késve érkező pályaműveket.

18. A NYERTES PÁLYÁZAT KIVÁLASZTÁSA UTÁNI MENETREND

Az eredményhirdetés után a kurátorok felveszik a kapcsolatot a nyertes pályázókkal.

A pontos kiviteli-gyártási terveket – a pályázati terv alapján – a pályázók készítik el az alábbi ütemterv szerint. Ebben a folyamatban a kurátorok mentorként vesznek részt.

Előzetes ütemterv, amely a nyertes pályamű alapján kerül majd pontosításra:
A kiviteli-gyártási terv határideje: 2014. május 1.
Előkészítés Budapesten: 2014. május 1-25. között.
Helyszíni építés Velencében: 2014. május 25 – június 10. között.

Az ÉPÍTÉS megvalósítása a pályázati terv KALÁKA formában való megépítésével teljesedik ki. 

19. A PÁLYÁZATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZÁSA, PÁLYÁZAT UTÁNI KEZELÉSE

A bíráló bizottság a lezárt borítékokat a pályázat bírálata és a díjak odaítélése után nyitja fel. Minden boríték – a nem nyert pályázatoké is – felbontásra kerül.
A pályaműveket nem adjuk vissza. A kiíró szándékában áll, hogy a pályaműveket és az alkotókat további kiállításokon, illetve egyéb módon (pl. médiában) bemutassa és népszerűsítse.

A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, elfogadja a pályázati kiírást, és az abban megfogalmazott feltételeket.

Dunakeszi-Budapest, 2014. március 5.

Jakab Csaba és Márton László Attila
kurátorok

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk