Épülettervek/Tervpályázat

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve

1/5

?>
?>
?>
?>
?>
1/5

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve
Épülettervek/Tervpályázat

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve

2021.01.29. 16:17

A kettőpera stúdió tervében egy olyan épület jelenik meg, amely egyszerre hivatott a környező park elemeként jelentős közösségformáló, központi szerepet betölteni, miközben lágy formáival belesimul a tájba. A Hajdúszoboszló Multifunkciós Rendezvénycsarnok tervezésére kiírt ötletpályázaton a hivatalos eredmények alapján a Kettőpera Stúdió díjazásban részesült.

A terület közvetlen és tágabb környezetének tanulmányozása után, valamint a közlekedési hálózat, a környező park és zöldfelületek vizsgálata alapján egyértelművé vált, hogy a tervezett multifunkcionális csarnoknak az összekapcsolás-összefogás szerepét kell betöltenie ezen a területen.

Az alábbi tervezési szempontokat kellett figyelembe venni:

- a teljes területet egy egységként kell kezelni

- a meglévő szabadidő parkot ki kell terjeszteni

- az erdős területet be kell vonni

- a meglévő épületállomány bontásával lehet számolni

- a meglévő sportpályákat megtartva optimalizálni lehet a költségeket

- a terület egy PARK közúttal NEM szabad átvágni

- a tervezett csarnok központi pozícióba kerüljön

- a tervezett csarnok több legyen mint “multifunkcionális rendezvénytér"

- segítse elő a közösség építést

- legyen átlátható, transzparens

- a parkhoz illeszkedjen nem fordítva

A tervezési terület jelenleg közútról nem érhető el. A meglévő sportpályák mellett egy új út átvezetése a terület feltárásához elengedhetetlen. Ha az a cél, hogy a szabadidő park - a sportpályák területe  - nyári tábor - Tessedik erdő egy komplex sport és szabadidőpark lehessen, az új feltáróúttal nem vághatjuk keresztbe a területet. Ezért azt javasoljuk, hogy a Szép Ernő utcát a műfüves pálya vonalában, arra merőlegesen kössük össze a Tessedik Sámuel utcával. Az így létrejövő nyomvonalnak köszönhetően pedig a bánomkerti területről érkezők a Fürdő utcai csomópont elkerülésével tudják a területet elhagyni.

Az új feltáróút a gépjárműforgalmat a tervezési terület peremén tartja, miközben mind a Sport utca felől mind pedig a Debreceni út - Tessedik Sámuel utca felől a terület jól megközelíthető. További előny, hogy a meglévő sportpályák mellé a terület súlypontjába helyezhető az új rendezvénycsarnok. Így a műfüves sportpályát nem kell elbontani.

5/5

KONCEPCIÓ

A tervezett épületkomplexum a meglévő - megmaradó sport területek és az erdő között helyezkedik el. A területen a különböző irányokból érkező gyalogos és “sport" forgalom, valamint az épülethez tartozó parkolók irányaira ráfeszített több rétegű hálózat centrumába kerül a multifunkcionális rendezvényközpont. Ez a hálózat minden oldalról érinti az épületet, melynek földszinti tömege felveszi ezen érintők görbéit - kitölti a területet köztük. A szabadidőpark - meglévő sportpályák tengelyét felvéve a csarnok a helyére kerül.

Transzparencia

Az épület a park elemeként részt vesz annak mindennapi működésében, közösségformáló, közösségteremtő szerepet is betölt. Közösség építés egyik része a transzparencia, mely egy a közösség által fenntartott szolgáltatás esetén kiemelten fontos. Ezt szimbolizálja az épület fizikai és átvitt értelemben is, melynek köszönhetően bepillantást enged a működésébe, átlátható, érdekes, egyedi.

Integritás

A rendezvénycsarnok földszintje minden irányba kommunikál - nincsenek élei-sarkai - lágy organikus formája belesimul a parkba. A földszinti tömeg nyitottsága összeköti a parkkal az épület belsejét - fedett városi "teret" hoz létre. A bejáratot a tömegbe finoman visszahúzott üvegezési síkokkal jelöli ki.

Tömeg-anyagok

A földszinti lágy, íves tömeg külső kontúrján végigfut egy monoton ritmusú oszlopsor mely a bejáratoknál ritkulva jelzi, hol lehet ebbe a transzparens térbe bejutni. A földszinti lemez és oszlopsor színezett látszóbeton felület. Az ovális “alaplemez" körbeöleli a rendezvénycsarnok magas, súlyos tömbjét. A csarnok egy jól műkődő “gép" kell, hogy legyen. Ezt a dobozt minden oldalról - a földszint felett - felnyitva nem csak a belső használat során ér minket valódi térélmény, hanem az épület megjelenése is egyedi, izgalmas lesz.

Az emelet áttörtsége-transzparenciája mellett az árnyékolást és a tervezett optimális látási viszonyokat is ki kell elégíteni. Erre megoldás egy fehér fém perforált  “függöny", mely finom ritmusával oldja a doboz merev geometriáját.

MŰKÖDÉS

Előcsarnok

Az épület közforgalmi bejáratait az üvegezési síkok törése és a ritmikus oszlop sorozat felszakadása jelöli ki. A rendezvénycsarnokot és a lelátókat körbeöleli az ovális alaprajzú földszinti tömeg. A csarnokot két egymásnak fordított “L" alakban fogja közre a közönségforgalmi tér, valamint az épület működéséhez szükséges funkciók. Ezek bejáratai az épület kerületén egymástól elválasztva kerültek elhelyezésre. Az áramló, közönségforgalmi térben - mely üvegfelületeivel a park felé nyit - szigetszerűen, raszterre illesztve, “dobozokba" szervezve találhatók a kiszolgáló funkciók: ruhatár(ak), mosdók, kávézó, a nézőtér lépcsője, liftjei, valamint a felsőbb szinteken elhelyezett wellness - fitness részleg közlekedő magja. Az előcsarnok tereiben a “dobozok" közötti átmeneti terek függönyökkel leválaszthatók, így további kiscsoportos események helyszínei hozhatók létre.

4/5

Pénztárak

A közönségforgalmi tér - előcsarnok - két oldalról elérhető. Mindkét bejáratnál elhelyeztünk egy-egy pénztárat, amelyek az előcsarnokból és a szélfogóból is megközelíthetőek. Így a jegyvásárlás-érdeklődés komfortosabb környezetben történhet, amennyiben az épület “zárva" van.

Ruhatárak

Az épületben a rendezvénycsarnok kapacitásához tartozó, méretezett ruhatárakat alakítottunk ki. A főbejárattal szemben a lelátók alatti térben egymás mellé sorolt szekrényekbe lehet pakolni. A hosszú szekrénysornak köszönhetően nem alakulnak ki torlódások, de készült hagyományos ruhatár is.

Nézőtér

A nézőtér az emeleti szintről közelíthető meg. A közönségforgalmi attraktív térből lépcsőkkel, valamint liftekkel juthatunk fel. 4 sor fix (612 ülőhely) és 5 sor mobil (790 ülőhely) lelátó került a területre. Az épület két rövid oldalán kialakított 2-2 lépcsőházi magon, illetve a főlépcsőkön keresztül a menekülés megoldott. A csarnok függőleges tartószerkezetei a közlekedő zóna külső oldalára kerültek, így a nézőtéri székek mindegyikéből kiváló kilátás nyílik a küzdőtérre. A nézőtéri közlekedő a teljes csarnokot körbefogja - a rövid oldalon lévő tömör kiszolgáló tömböket kívülről kerüli - tiszta, átlátható, világos nagyvonalú teret eredményezve. A közlekedők külső homlokzati síkja teljes magasságú üvegfelülettel nyit a kilátás felé, megfelelő homlokzati árnyékolással. A keleti oldalán mászófalat foglal magába, mely önállóan is megközelíthető, lezárható. Köszönhetően a több ponton kapcsolódó közlekedő magoknak, flexibilisen alakítható, szekcionálható és az időszakos büfé területek kialakítása is megoldott.

VIP-konferencia

A VIP és a konferencia bejárat és a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók közösek. Saját vizesblokkal, ruhatárral, előtérrel és közlekedő maggal rendelkezik. A földszinten található recepció-fogadó tér elérhető a csarnokon belülről, de igény esetén kívülről is. Akár a rendezvénycsarnoktól teljesen függetlenül is üzemeltethető. A termek az emeleten, a nézőtéri szinttel azonos magasságban kaptak helyet. Igény esetén öszenyithatók, mivel mobil falakat használtunk az elválasztásra. Az emeleti termek előterét a csarnokon keresztül, egy kis folyosón lehet elérni, így a VIP vendég számára megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtására van lehetőség. A VIP lelátó a nézőtér középső szakaszának felső harmadában tágasabb helykínálattal várja a vendégeket. Ez a zóna a nézőtér többi részétől korláttal el van választva. Szükség esetén a VIP páholy mögötti közlekedő zóna kordonokkal lezárható, így a konferencia termek elérésekor nem kell keresztezni a közönség forgalmat.

Vendégszurkolók

A vendégszurkolók elkülönített bejárati részen érkeznek az erre az alakalomra leválasztott előcsarnok részbe. Itt ideiglenes ruhatár-fogasokra rakhatják le a kabátjaikat. Ebbe a térbe állíthatóak fel az ideiglenes büfé asztalok. Erről a területről elérhetőek a mászófal vizesblokkjai, ami a közös használat miatt gazdaságos kialakítású. Az előcsarnokból egykarú lépcsőn lehet feljutni az elzárt nézőtéri részre. Szükség esetén a mászófalhoz csatlakoztatott lift is használható.

3/5

Mászófal

Az előcsarnok főbejárat felőli végén kialakított öltöző-vizesblokk-recepció zónán keresztül átérve juthatunk fel a nézőtér szinten elhelyezkedő, a rendezvénycsarnok rövid oldala mentén kialakított tömör blokk hátfalára került mászófalhoz. A terület teljes felületen természetes megvilágítást kap az üvegfal elé állított árnyékolt-áttört-perforált homlokzatburkolaton keresztül. A mászófal mindkét oldalról lezárható, így akár a  rendezvénycsarnokkal párhuzamosan is üzemeltethető.

Öltözőblokkok és kapcsolódó helyiségei

A sportolói zóna megközelíthető az előcsarnokon keresztül, de “profi" csapatok érkezésekor külön bejárat is rendelkezésre áll. Minden esetben a “piszkos" zónába érkezünk. A tiszta cipős területre csak az öltözőkön keresztül juthatunk be. A kiírásnak megfelelő számú öltözőt alakítottunk ki. A négy általános csapatöltöző közül kettő-kettő közös, de az öltözőkből külön megközelíthető zuhanyzó blokkal rendelkezik. A teljes öltözőkapacitás egyidejű használata igen ritkán fordul elő, így a két közös zuhany kialakítás gazdaságos és széles körben bevett megoldás, valamint amatőr csapatok esetén a “közös" zuhanyzóhasználat mindennapos. A sportolói zónához kapcsolódnak a “tiszta cipős" oldalon a judo, birkózó, karate, illetve az erőfejlesztő terem. A sportorvosi és a dopping terület is erről a folyosóról nyílik.

Színpad

A csarnokban a raktárak felőli oldalon mobil színpad kiépítése lehetséges. Az ide elhelyezett színpadot a raktár felől hátulról el lehet érni. A művészöltözők felől is közvetlenül, a közönségforgalmi tér érintése nélkül megközelíthető. A VIP páholyból a rálátás megfelelő. A tetőszerkezet rácsos tartói között kialakíthatóak világítási és média hidak is, így könnyű és komolyzenei koncertek rendezésére is alkalmas az épület.

Művészöltözők

A művészöltözők az üzemeltetési zónán belülre kerültek, közvetlen kapcsolattal a mobil színpad kiszolgáló tereihez. A két apartman szerűen magas esztétikai színvonalon kialakított öltöző a belső átriumból természetes fényt kap.

Média helyiségek

A csarnoktér keleti, rövid oldalán elhelyezett tömbben kaptak helyet a közvetítő állások, rendezői hangosító központ, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb helyiségek. A kameraállások a nézőtér mögötti területre kijelölt helyre kerülhetnek. A mennyezetről “lógatott" vezérelt kamera kiépítésének műszaki feltételei adottak. Az újságírók a nézőtéren a közvetítő állások közelében kaphatnak helyet, ahonnan elérik azt a közlekedő magot, amelyen keresztül a média helyiségek a közforgalom kereszteződése nélkül megközelíthető. A földszinten kapott helyet az interjúszoba és az akkreditációs helyiség és az orvosi szoba. Ezek a funkciók a közönségforgalmi és a kiszolgáló területek határára kerültek.

Üzemeltetés

Az épület fő funkcióihoz tartozó irodák, tárgyalók egyéb kiszolgáló funkciók területe. Erre a zónára helyeztük a sportszövetségekhez tartozó irodákat és kisebb szertárakat és ezen a területen kapott helyet 2 db művészöltöző is. A sportszövetségek irodái, illetve az épület üzemeltetéséhez tartozó irodák közös tereket használnak, így gazdaságosan méretezhetők ezek a funkciók. Az irodák természetes fénnyel ellátottak, egy részük a nagyméretű belső átriumra néz. Az üzemeltetés külön bejárattal rendelkezik.

Gazdasági bejárat

Az épület gazdasági bejárata nagyméretű kamionnal elérhető és a kamion a kirakodás közben beállhat a fedett térbe. A csarnok belső padlója szintben elérhető, így annak átszerelése megoldható. A gazdasági bejárat csatlakozik az üzemeltetés folyosójához.

Multifunkciós csarnok

A csarnok kialakítása lehetővé teszi a kiírásban szereplő sportok, versenysportok kiszolgálását. A sporton túl a padozat flexibilis kialakításának köszönhetően zenei koncertek, bálok, kiállítások, egyéb rendezvények megtartása is lehetséges. A csarnok a földszinti közönségforgalmi térről a hossztengelyében szintben megközelíthető.

Sporteszköz raktárak

A sporteszköz raktárak közvetlenül és szintben csatlakoznak a rendezvénytérhez. Belső folyosón keresztül pedig a gazdasági bejárat is elérhető. A szertárak megfelelő méretű ajtókkal ellátottak. A raktárakban kerül tárolásra kijelölt helyen a takarítógép, valamint a targonca.

Welness-fitness

Az épületben külön üzemeltethető wellness-fitness szolgáltatást is kialakítottunk. A csarnok végfalán létrehozott tömör tömb felső két szintjére kerül, ami igazán különlegessé teszi mind a fitness, edzőtermi foglalkozásokat, mind pedig a legfelső szinten kialakított wellness részleget.

Akadálymentesítés

A tervezett épület földszintje a rendezett terepsíkkal azonos, így rámpa, lift stb. nem szükséges az épületbe jutáshoz. A csarnokba megfelelő számú akadálymentes mosdót és öltözőket terveztünk. Az emeleti szinteken lévő funkciók mindenhol elérhetők lifttel. A nézőtéren akadálymentes lelátókat alakítottunk ki. Az épület és egész környezete akadálymentes.

2/5

PARK

Gyalogos, futó és kerékpár hálózat kiépítését terveztük a park különböző belépési pontjait összekötve. Ezen vonalak-tengelyek metszéspontjába került a csarnok, így minden pontból ide juthatunk el. A csarnok nemcsak végpont, hanem inflexiós pont is, itt fordul át a kerékpárút és a futópálya. Az épület körül összesűrűsödő utak-burkolt felületek nemcsak a parkot használók számára készülnek, hanem egyúttal az időszakos teher és buszforgalom számára is, így nem kell párhuzamos használat miatt további útfelületeket leburkolni. A műfüves focipályával szemben további kültéri sportpályákat terveztünk. Ezzel is tovább erősítve a terület sport tengelyét.

FÁK

Az épület telepítése nem kizárólag a fogalmi kapcsolatokon alapszik, hanem azon is, hogy minden a helyszínen található növény értékes, ezért a tervezés során kiemelten figyeltük, hogy minél kevesebb fa essen áldozatul. A felszíni parkoló kialakítása során úgy osztottuk ki a várakozóhelyeket, hogy azok miatt ne kelljen több fát kivágni.

HOMLOKZAT

Az épület energetikai mérlegéhez nagy részben hozzájárul a tervezett épület nyári hőterhelés elleni védelme, valamint téli hőnyereség bevonása. A nyári hőterhelés elleni védekezés, árnyékolás szerves része az épület építészeti megjelenésének. A csarnok nagy üvegfelületei elé fehér hullámos perforált lemez homlokzatburkolatot terveztünk, amely a tájolástól függő mértékben sűrűsödik-ritkul, mindezt úgy, hogy a látszólagos szabad formálású “függöny" minta lebontható pár alapelemre.

Kettőpera Stúdió

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk