Épülettervek/Tervpályázat

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve

1/5

?>
?>
?>
?>
?>
1/5

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve
Épülettervek/Tervpályázat

Integritás és transzparencia: Hajdúszoboszló Multifunkcionális Rendezvénycsarnok – a Kettőpera Stúdió díjazott terve

2021.01.29. 16:17

A kettőpera stúdió tervében egy olyan épület jelenik meg, amely egyszerre hivatott a környező park elemeként jelentős közösségformáló, központi szerepet betölteni, miközben lágy formáival belesimul a tájba. A Hajdúszoboszló Multifunkciós Rendezvénycsarnok tervezésére kiírt ötletpályázaton a hivatalos eredmények alapján a Kettőpera Stúdió díjazásban részesült.

A terület közvetlen és tágabb környezetének tanulmányozása után, valamint a közlekedési hálózat, a környező park és zöldfelületek vizsgálata alapján egyértelművé vált, hogy a tervezett multifunkcionális csarnoknak az összekapcsolás-összefogás szerepét kell betöltenie ezen a területen.

Az alábbi tervezési szempontokat kellett figyelembe venni:

- a teljes területet egy egységként kell kezelni

- a meglévő szabadidő parkot ki kell terjeszteni

- az erdős területet be kell vonni

- a meglévő épületállomány bontásával lehet számolni

- a meglévő sportpályákat megtartva optimalizálni lehet a költségeket

- a terület egy PARK közúttal NEM szabad átvágni

- a tervezett csarnok központi pozícióba kerüljön

- a tervezett csarnok több legyen mint “multifunkcionális rendezvénytér"

- segítse elő a közösség építést

- legyen átlátható, transzparens

- a parkhoz illeszkedjen nem fordítva

A tervezési terület jelenleg közútról nem érhető el. A meglévő sportpályák mellett egy új út átvezetése a terület feltárásához elengedhetetlen. Ha az a cél, hogy a szabadidő park - a sportpályák területe  - nyári tábor - Tessedik erdő egy komplex sport és szabadidőpark lehessen, az új feltáróúttal nem vághatjuk keresztbe a területet. Ezért azt javasoljuk, hogy a Szép Ernő utcát a műfüves pálya vonalában, arra merőlegesen kössük össze a Tessedik Sámuel utcával. Az így létrejövő nyomvonalnak köszönhetően pedig a bánomkerti területről érkezők a Fürdő utcai csomópont elkerülésével tudják a területet elhagyni.

Az új feltáróút a gépjárműforgalmat a tervezési terület peremén tartja, miközben mind a Sport utca felől mind pedig a Debreceni út - Tessedik Sámuel utca felől a terület jól megközelíthető. További előny, hogy a meglévő sportpályák mellé a terület súlypontjába helyezhető az új rendezvénycsarnok. Így a műfüves sportpályát nem kell elbontani.

5/5

KONCEPCIÓ

A tervezett épületkomplexum a meglévő - megmaradó sport területek és az erdő között helyezkedik el. A területen a különböző irányokból érkező gyalogos és “sport" forgalom, valamint az épülethez tartozó parkolók irányaira ráfeszített több rétegű hálózat centrumába kerül a multifunkcionális rendezvényközpont. Ez a hálózat minden oldalról érinti az épületet, melynek földszinti tömege felveszi ezen érintők görbéit - kitölti a területet köztük. A szabadidőpark - meglévő sportpályák tengelyét felvéve a csarnok a helyére kerül.

Transzparencia

Az épület a park elemeként részt vesz annak mindennapi működésében, közösségformáló, közösségteremtő szerepet is betölt. Közösség építés egyik része a transzparencia, mely egy a közösség által fenntartott szolgáltatás esetén kiemelten fontos. Ezt szimbolizálja az épület fizikai és átvitt értelemben is, melynek köszönhetően bepillantást enged a működésébe, átlátható, érdekes, egyedi.

Integritás

A rendezvénycsarnok földszintje minden irányba kommunikál - nincsenek élei-sarkai - lágy organikus formája belesimul a parkba. A földszinti tömeg nyitottsága összeköti a parkkal az épület belsejét - fedett városi "teret" hoz létre. A bejáratot a tömegbe finoman visszahúzott üvegezési síkokkal jelöli ki.

Tömeg-anyagok

A földszinti lágy, íves tömeg külső kontúrján végigfut egy monoton ritmusú oszlopsor mely a bejáratoknál ritkulva jelzi, hol lehet ebbe a transzparens térbe bejutni. A földszinti lemez és oszlopsor színezett látszóbeton felület. Az ovális “alaplemez" körbeöleli a rendezvénycsarnok magas, súlyos tömbjét. A csarnok egy jól műkődő “gép" kell, hogy legyen. Ezt a dobozt minden oldalról - a földszint felett - felnyitva nem csak a belső használat során ér minket valódi térélmény, hanem az épület megjelenése is egyedi, izgalmas lesz.

Az emelet áttörtsége-transzparenciája mellett az árnyékolást és a tervezett optimális látási viszonyokat is ki kell elégíteni. Erre megoldás egy fehér fém perforált  “függöny", mely finom ritmusával oldja a doboz merev geometriáját.

MŰKÖDÉS

Előcsarnok

Az épület közforgalmi bejáratait az üvegezési síkok törése és a ritmikus oszlop sorozat felszakadása jelöli ki. A rendezvénycsarnokot és a lelátókat körbeöleli az ovális alaprajzú földszinti tömeg. A csarnokot két egymásnak fordított “L" alakban fogja közre a közönségforgalmi tér, valamint az épület működéséhez szükséges funkciók. Ezek bejáratai az épület kerületén egymástól elválasztva kerültek elhelyezésre. Az áramló, közönségforgalmi térben - mely üvegfelületeivel a park felé nyit - szigetszerűen, raszterre illesztve, “dobozokba" szervezve találhatók a kiszolgáló funkciók: ruhatár(ak), mosdók, kávézó, a nézőtér lépcsője, liftjei, valamint a felsőbb szinteken elhelyezett wellness - fitness részleg közlekedő magja. Az előcsarnok tereiben a “dobozok" közötti átmeneti terek függönyökkel leválaszthatók, így további kiscsoportos események helyszínei hozhatók létre.

4/5

Pénztárak

A közönségforgalmi tér - előcsarnok - két oldalról elérhető. Mindkét bejáratnál elhelyeztünk egy-egy pénztárat, amelyek az előcsarnokból és a szélfogóból is megközelíthetőek. Így a jegyvásárlás-érdeklődés komfortosabb környezetben történhet, amennyiben az épület “zárva" van.

Ruhatárak

Az épületben a rendezvénycsarnok kapacitásához tartozó, méretezett ruhatárakat alakítottunk ki. A főbejárattal szemben a lelátók alatti térben egymás mellé sorolt szekrényekbe lehet pakolni. A hosszú szekrénysornak köszönhetően nem alakulnak ki torlódások, de készült hagyományos ruhatár is.

Nézőtér

A nézőtér az emeleti szintről közelíthető meg. A közönségforgalmi attraktív térből lépcsőkkel, valamint liftekkel juthatunk fel. 4 sor fix (612 ülőhely) és 5 sor mobil (790 ülőhely) lelátó került a területre. Az épület két rövid oldalán kialakított 2-2 lépcsőházi magon, illetve a főlépcsőkön keresztül a menekülés megoldott. A csarnok függőleges tartószerkezetei a közlekedő zóna külső oldalára kerültek, így a nézőtéri székek mindegyikéből kiváló kilátás nyílik a küzdőtérre. A nézőtéri közlekedő a teljes csarnokot körbefogja - a rövid oldalon lévő tömör kiszolgáló tömböket kívülről kerüli - tiszta, átlátható, világos nagyvonalú teret eredményezve. A közlekedők külső homlokzati síkja teljes magasságú üvegfelülettel nyit a kilátás felé, megfelelő homlokzati árnyékolással. A keleti oldalán mászófalat foglal magába, mely önállóan is megközelíthető, lezárható. Köszönhetően a több ponton kapcsolódó közlekedő magoknak, flexibilisen alakítható, szekcionálható és az időszakos büfé területek kialakítása is megoldott.

VIP-konferencia

A VIP és a konferencia bejárat és a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók közösek. Saját vizesblokkal, ruhatárral, előtérrel és közlekedő maggal rendelkezik. A földszinten található recepció-fogadó tér elérhető a csarnokon belülről, de igény esetén kívülről is. Akár a rendezvénycsarnoktól teljesen függetlenül is üzemeltethető. A termek az emeleten, a nézőtéri szinttel azonos magasságban kaptak helyet. Igény esetén öszenyithatók, mivel mobil falakat használtunk az elválasztásra. Az emeleti termek előterét a csarnokon keresztül, egy kis folyosón lehet elérni, így a VIP vendég számára megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtására van lehetőség. A VIP lelátó a nézőtér középső szakaszának felső harmadában tágasabb helykínálattal várja a vendégeket. Ez a zóna a nézőtér többi részétől korláttal el van választva. Szükség esetén a VIP páholy mögötti közlekedő zóna kordonokkal lezárható, így a konferencia termek elérésekor nem kell keresztezni a közönség forgalmat.

Vendégszurkolók

A vendégszurkolók elkülönített bejárati részen érkeznek az erre az alakalomra leválasztott előcsarnok részbe. Itt ideiglenes ruhatár-fogasokra rakhatják le a kabátjaikat. Ebbe a térbe állíthatóak fel az ideiglenes büfé asztalok. Erről a területről elérhetőek a mászófal vizesblokkjai, ami a közös használat miatt gazdaságos kialakítású. Az előcsarnokból egykarú lépcsőn lehet feljutni az elzárt nézőtéri részre. Szükség esetén a mászófalhoz csatlakoztatott lift is használható.

3/5

Mászófal

Az előcsarnok főbejárat felőli végén kialakított öltöző-vizesblokk-recepció zónán keresztül átérve juthatunk fel a nézőtér szinten elhelyezkedő, a rendezvénycsarnok rövid oldala mentén kialakított tömör blokk hátfalára került mászófalhoz. A terület teljes felületen természetes megvilágítást kap az üvegfal elé állított árnyékolt-áttört-perforált homlokzatburkolaton keresztül. A mászófal mindkét oldalról lezárható, így akár a  rendezvénycsarnokkal párhuzamosan is üzemeltethető.

Öltözőblokkok és kapcsolódó helyiségei

A sportolói zóna megközelíthető az előcsarnokon keresztül, de “profi" csapatok érkezésekor külön bejárat is rendelkezésre áll. Minden esetben a “piszkos" zónába érkezünk. A tiszta cipős területre csak az öltözőkön keresztül juthatunk be. A kiírásnak megfelelő számú öltözőt alakítottunk ki. A négy általános csapatöltöző közül kettő-kettő közös, de az öltözőkből külön megközelíthető zuhanyzó blokkal rendelkezik. A teljes öltözőkapacitás egyidejű használata igen ritkán fordul elő, így a két közös zuhany kialakítás gazdaságos és széles körben bevett megoldás, valamint amatőr csapatok esetén a “közös" zuhanyzóhasználat mindennapos. A sportolói zónához kapcsolódnak a “tiszta cipős" oldalon a judo, birkózó, karate, illetve az erőfejlesztő terem. A sportorvosi és a dopping terület is erről a folyosóról nyílik.

Színpad

A csarnokban a raktárak felőli oldalon mobil színpad kiépítése lehetséges. Az ide elhelyezett színpadot a raktár felől hátulról el lehet érni. A művészöltözők felől is közvetlenül, a közönségforgalmi tér érintése nélkül megközelíthető. A VIP páholyból a rálátás megfelelő. A tetőszerkezet rácsos tartói között kialakíthatóak világítási és média hidak is, így könnyű és komolyzenei koncertek rendezésére is alkalmas az épület.

Művészöltözők

A művészöltözők az üzemeltetési zónán belülre kerültek, közvetlen kapcsolattal a mobil színpad kiszolgáló tereihez. A két apartman szerűen magas esztétikai színvonalon kialakított öltöző a belső átriumból természetes fényt kap.

Média helyiségek

A csarnoktér keleti, rövid oldalán elhelyezett tömbben kaptak helyet a közvetítő állások, rendezői hangosító központ, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb helyiségek. A kameraállások a nézőtér mögötti területre kijelölt helyre kerülhetnek. A mennyezetről “lógatott" vezérelt kamera kiépítésének műszaki feltételei adottak. Az újságírók a nézőtéren a közvetítő állások közelében kaphatnak helyet, ahonnan elérik azt a közlekedő magot, amelyen keresztül a média helyiségek a közforgalom kereszteződése nélkül megközelíthető. A földszinten kapott helyet az interjúszoba és az akkreditációs helyiség és az orvosi szoba. Ezek a funkciók a közönségforgalmi és a kiszolgáló területek határára kerültek.

Üzemeltetés

Az épület fő funkcióihoz tartozó irodák, tárgyalók egyéb kiszolgáló funkciók területe. Erre a zónára helyeztük a sportszövetségekhez tartozó irodákat és kisebb szertárakat és ezen a területen kapott helyet 2 db művészöltöző is. A sportszövetségek irodái, illetve az épület üzemeltetéséhez tartozó irodák közös tereket használnak, így gazdaságosan méretezhetők ezek a funkciók. Az irodák természetes fénnyel ellátottak, egy részük a nagyméretű belső átriumra néz. Az üzemeltetés külön bejárattal rendelkezik.

Gazdasági bejárat

Az épület gazdasági bejárata nagyméretű kamionnal elérhető és a kamion a kirakodás közben beállhat a fedett térbe. A csarnok belső padlója szintben elérhető, így annak átszerelése megoldható. A gazdasági bejárat csatlakozik az üzemeltetés folyosójához.

Multifunkciós csarnok

A csarnok kialakítása lehetővé teszi a kiírásban szereplő sportok, versenysportok kiszolgálását. A sporton túl a padozat flexibilis kialakításának köszönhetően zenei koncertek, bálok, kiállítások, egyéb rendezvények megtartása is lehetséges. A csarnok a földszinti közönségforgalmi térről a hossztengelyében szintben megközelíthető.

Sporteszköz raktárak

A sporteszköz raktárak közvetlenül és szintben csatlakoznak a rendezvénytérhez. Belső folyosón keresztül pedig a gazdasági bejárat is elérhető. A szertárak megfelelő méretű ajtókkal ellátottak. A raktárakban kerül tárolásra kijelölt helyen a takarítógép, valamint a targonca.

Welness-fitness

Az épületben külön üzemeltethető wellness-fitness szolgáltatást is kialakítottunk. A csarnok végfalán létrehozott tömör tömb felső két szintjére kerül, ami igazán különlegessé teszi mind a fitness, edzőtermi foglalkozásokat, mind pedig a legfelső szinten kialakított wellness részleget.

Akadálymentesítés

A tervezett épület földszintje a rendezett terepsíkkal azonos, így rámpa, lift stb. nem szükséges az épületbe jutáshoz. A csarnokba megfelelő számú akadálymentes mosdót és öltözőket terveztünk. Az emeleti szinteken lévő funkciók mindenhol elérhetők lifttel. A nézőtéren akadálymentes lelátókat alakítottunk ki. Az épület és egész környezete akadálymentes.

2/5

PARK

Gyalogos, futó és kerékpár hálózat kiépítését terveztük a park különböző belépési pontjait összekötve. Ezen vonalak-tengelyek metszéspontjába került a csarnok, így minden pontból ide juthatunk el. A csarnok nemcsak végpont, hanem inflexiós pont is, itt fordul át a kerékpárút és a futópálya. Az épület körül összesűrűsödő utak-burkolt felületek nemcsak a parkot használók számára készülnek, hanem egyúttal az időszakos teher és buszforgalom számára is, így nem kell párhuzamos használat miatt további útfelületeket leburkolni. A műfüves focipályával szemben további kültéri sportpályákat terveztünk. Ezzel is tovább erősítve a terület sport tengelyét.

FÁK

Az épület telepítése nem kizárólag a fogalmi kapcsolatokon alapszik, hanem azon is, hogy minden a helyszínen található növény értékes, ezért a tervezés során kiemelten figyeltük, hogy minél kevesebb fa essen áldozatul. A felszíni parkoló kialakítása során úgy osztottuk ki a várakozóhelyeket, hogy azok miatt ne kelljen több fát kivágni.

HOMLOKZAT

Az épület energetikai mérlegéhez nagy részben hozzájárul a tervezett épület nyári hőterhelés elleni védelme, valamint téli hőnyereség bevonása. A nyári hőterhelés elleni védekezés, árnyékolás szerves része az épület építészeti megjelenésének. A csarnok nagy üvegfelületei elé fehér hullámos perforált lemez homlokzatburkolatot terveztünk, amely a tájolástól függő mértékben sűrűsödik-ritkul, mindezt úgy, hogy a látszólagos szabad formálású “függöny" minta lebontható pár alapelemre.

Kettőpera Stúdió

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.