Épülettervek/Hallgatói terv

„Kultúrsziget” Siófok

1/18

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
?>
1/18

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

„Kultúrsziget” Siófok
Épülettervek/Hallgatói terv

„Kultúrsziget” Siófok

2009.09.15. 05:12
MÉD

Többfunkciós kiállító- és rendezvényteret, vízi színpadot, szabadtéri szoborparkot, éttermet magába foglaló kultúrszigetté lehetne átalakítani a Sió-csatorna torkolatában lévő, jelenleg ipari zárványterületnek számító kis szigetet. Ripszám Ágnes diplomaterve.

Tervezési feladatom tárgya „kultúrsziget" : többfunkciós kiállító- és rendezvényteret, vízi színpadot, szabadtéri szoborparkot, éttermet magába foglaló, több egységből álló épületegyüttes. A tervezési terület a Balaton térségének egyik kivételes adottságú helyén, a Sió-csatorna torkolatában kialakított öbölben, vízzel körülvett szigeten fekszik. Az öböl keleti oldalán, a városközpont felőli fő gyalogos tengelyek végpontjában található a siófoki hajóállomás. Az öböl nyugati oldalán alakult ki a Vitorlás utcáról megközelíthető vitorláskikötő.

 

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
1/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
2/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
3/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

 

 

Jelenleg a közforgalom elől elzárt szigetet szinte teljes egészében a BAHART műszaki bázisa foglalja el, tehát ipari üzemként működik, annak minden negatív hatásával együtt. Település-szerkezeti szempontból az öböl a kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló város vízparti sávját kettémetszi, a két városrész között csak a víztől jóval távolabb van lehetőség a Sión való gyalogos átkelésre, a meglévő gyalogos sétányok az öböl mindkét oldalán megrekednek.

A területen több meglévő, elég vegyes képet mutató épület van, melyek közül néhány jól beilleszthető a terület revitalizációs koncepciójába. A terület környéke az elmúlt években jelentős fejlődésnek indult, így halaszthatatlan feladat a terület közepén zárványként ott lévő, páratlanul szép adottságú sziget bevonása a város életébe, fizikai és szellemi értelemben egyaránt.

A fent megfogalmazott cél egyértelműen kulturális rendeltetésű, ugyanakkor „nyitott" létesítményt feltételez, mely valóságosan és átvitt értelemben is hidat képez: gyalogos sétányok és városrészek, helybeliek és turistavendégek, magyarok és külföldiek, nézők és előadók között. Ennél fogva építészeti megközelítésben túlmutat csupán egy épületen, s „híd" szerepéhez méltóan kell képviselnie a kint és bent, a természeti és épített környezet harmóniáját.

 

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
4/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
5/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
6/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
7/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
8/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

 

 

A meglévő épületek kusza rendetlenségében pedig felfedezhető egy keresztirányban húzódó rejtett nyílegyenes vonal, melyre a fenti gondolatiság valóságosan is felfűzhető, ez adja a koncepció gerincét. A szigeten átmenő vonal mindkét öbölszáron át szervesen hozzákapcsolható a város gyalogos sétány-rendszeréhez, megszüntetve annak kettészakítottságát. Ehhez hidakra van szükség, melyek egyrészt pontonokon úszva követni tudják a vízszint ingadozásait, másrészt két oldalra nyithatók.

A felfedezett közlekedési tengely mentén meglévő 3 csarnokszerű épületben van valami közös vonás, melyek okán a megfogalmazott alapgondolathoz kapcsolhatók, és megtartandók. Ilyen a keleti öbölszárnál álló lepketetős ház,  a terület közepén álló 40 m hosszú csarnoképület és a nyugati öbölszár melletti régi csónaképítő műhely.

A sziget tervezett revitalizációjával igényes, ligetes zöldfelületbe ágyazott kulturális központ jön létre. Ennek működése, természetes használatánál fogva, alapvetően gyalogos forgalomra alapozott. A meglévő épületeket összekapcsoló új épülettestek határozottan elkülönítik a sziget egyes területeit: az épület északi oldalára kerül a ligetes szoborpark, a déli oldalra a szabadtéri víziszínpad.

A tervezett kulturális rendeltetésű főépület összekapcsolja az első két meglévő csarnokot, ugyanakkor felvállalja az „átjáróház" szerepét. Egyrészt kelet-nyugati irányban magába olvasztja a fő közlekedési vonalat, másrészt keresztben szélesen felnyílva tudatosan, térben és vizuálisan is összekapcsolja az északi és déli öblöt, illetve az épület két oldalán lévő szoborparkot és a belső öbölben lévő víziszínpadot és annak nézőterét. Az épület főbejárata a keleti hídról érkezve pontosan szemben nyílik. Az összekapcsoló új épülettest lényegében a régi gyártócsarnokba tervezett rendezvénytér előcsarnokának funkcióját látja el, mely nyáron keresztben szinte teljesen felnyitható. Az előcsarnok funkcionálisan teljesen nyilvános, átjárható tér. A tervben a rendezvényterem sokféle használati lehetőségéből 8 különböző berendezési alternatíva jelenik meg. Ezek azokat a lehetőségeket mutatják be, mely rendezvényekre a terem a bútorzat átrendezésével és egy kis fantáziával alkalmassá tehető: filmklub, konferencia, képzőművészeti kiállítás, táncház, a városban már hagyományos ásványbörze, bálterem, játszóház, vagy éppen a zeneiskola év végi kamara hangversenye.

 

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
9/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
10/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
11/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
12/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

 

 

A főbejárattól balra található „lepketetős" épületben, és annak nyugati irányú bővítményében a  létesítmény összes szükséges kiszolgáló funkciójú helyisége szép feszes rendben elhelyezhető. Az ismertetett 3 egységből álló L-alaprajzú épület szélvédett belső öble szabadtéri víziszínpadot és hozzá tartozó, igényesen megformált nézőteret rejt. A nézőtér nem mereven kialakított széksorokból álló tribün, hanem lejtőre ültetett, helyenként alul világító padokkal gazdagított geometrikus szemlélettel megtervezett és megépített kert. Ugyanilyen fontos a ház északi oldalán kialakított, feszes geometrikus ligetes park, melyben, mint egy szabadtéri szoborparkban, a hajózás kiállított emlékei járhatók körbe, esténként pedig a vitorláskikötőre és Tihanyra néző parti falépcsőkön élvezhető a Balatoni naplemente élménye.

A csónaképítő műhely szép szimmetrikus belső tere ideális környezet egy igazi, patinás hangulatú vízparti vendéglőhöz. Az épület tudatosan nem kapcsolódik közvetlenül a főépülethez, hiszen annyira önálló, határozott karakterrel rendelkezik, amit hiba lenne alárendelni bármi másnak, inkább erősíteni kell. A tervezett 80 fős fogyasztótér a főépülethez hasonlóan a vitorláskikötő felé szervezett faburkolatú pergolás teraszra nyitott, a déli zárt oldalra kerültek, a meglévő csarnok mellé épülő bővítményben elhelyezve a teljes konyhaüzemi rész helyiségei.

A tervnek fontos kifejező eleme a beszédes kettős formaképzés és anyaghasználat. A meglévő épületek kívülről hagyományosan vakolt homlokzatokkal jelennek meg, míg az új épületek és bővítmények a karakteres modern mérnöki faépítészetet képviselik. Hasonlóan a tömegformálásban is: a meglévő épületek ferde tetői mellett az új részek optikailag derékszögű, lapos tetős fa dobozokként jelennek meg. A főépületen használt külső fakeretes szerkezet (a ráfüggesztett födémszerkezettel) átértelmezve idézi a hajóbordák anyagát és szerkesztési elvét, egyben visszaköszön a környezetben fellelhető ritmusokra. A lécezés iránya és sűrűsége érzékelteti a mögötte lévő nyílászárók helyét és működését. A felnyitható lécezett keretek nyitott állapotban pergolaszerű árnyékolókká válnak.

 

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
13/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
14/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
15/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
16/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes
17/18
Kultúrsziget Siófok - Ripszám Ágnes

 

 

A hosszanti dinamikus közlekedőtengely feletti üvegtető szembefeszül a statikusabb tartózkodó terek monolit fatáblás mennyezetével. A zártabb déli homlokzatokat ellenpontozzák a Balatonra néző nagy üvegfelületek, ezzel az építészeti eszközzel kifejezve az épület nyitott szellemiségét. Ugyancsak ez a kettős anyaghasználat jelenik meg a külső terek részleteiben, a pergolákban, a faburkolatú teraszok és kerti sétányok felületén, támfalakban és padokban. Az ismétlődő kettősség szándékolt szimbolikája arról beszél, hogy a „kultúrsziget" kapcsolatteremtő erő kíván lenni a hagyományos és modern, a külső és belső, a múlt és a jelen között.

A meglévő épületek acél vázszerkezetes csarnokok, a pillérek között helyenként kitöltő tégla falazattal. A tervezett bővítmények tiszta könnyűszerkezetes építésmóddal készülnek, statikailag méretezett KLH tömör fa építőelemekből, csavaros rögzítéssel. A főépület új összekötő fogadócsarnokának markáns külső bordás egyedi faváz szerkezete harántirányú, 15/45 cm keresztmetszetű RRfa kerettartókra függesztett páros 15/25 cm-es RRfa födémtartókból, kétoldalt az üvegfalak fölött végigfutó 28/18 cm fa hosszmerevítőkből és az üvegtető 7,5/10 cm-es fabordáiból áll össze.

A létesítmény nyitottságának és flexibilis használhatóságának érdekében a homlokzati üvegfalak nagy felületen eltolhatók. A nyílászárókkal összeépítve a homlokzaton motorosan felnyitható acélkeretes fa árnyékoló rácsok is helyet kapnak, melyek a homlokzatképzés fontos elemei.  Az ablakok körül a deszkával  burkolt épületrészen vörösfenyő deszka nyíláskeretezés készül.

Az épületben háromféle padlóburkolat alkalmazására kerül sor: a fogadó- és közlekedőfelületek csiszolt beton padlóburkolatúak, a vizes helyiségekben a megfelelő vízszigetelési eljárások után kerámia lapburkolat kerül. A kiszolgáló épület egyes helyiségeinek (iroda, egyéni öltöző) burkolata szalagparketta. Az épület frekventált helyénél és funkciójánál fogva a tető héjazata állókorcos Rheinzik fémlemezből készül, patinás  szürke színben. A homlokzaton használt anyagok megválasztása az építészeti gondolat megjelenítését szolgálja: a meglévő épületek zártabb törtfehér vakolt kubusai  között a könnyed, sejtelmesen áttört, szövetszerűen  strukturált fa szerkezet ritmusos felületei teremtik meg a kapcsolatot.

Ripszám Ágnes
Diplomaterv – BME Építészmérnöki Kar

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk