/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Emberek/Portré

Málnai, a bérház-mester

1/14

Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

lead

Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Népszínház utca 35. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra utca 25. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

?>
Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
lead
?>
Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Népszínház utca 35. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
?>
Tátra utca 25. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
1/14

Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

lead

Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Népszínház utca 35. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Tátra utca 25. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

Málnai, a bérház-mester
Emberek/Portré

Málnai, a bérház-mester

2018.12.12. 17:03

Cikkinfó

Szerzők:
Pesti Monika

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Málnai Béla

Cég, szervezet:
Lechner Tudásközpont

Vélemények:
2

Lechner Ödön nem kapott műegyetemi katedrát és a sokak által remélt mesteriskolája sem valósult meg, ennek ellenére a következő generáció építészei között sok követőre talált. Komor Marcell, Jakab Dezső, Lajta Béla, a Vágó-fivérek nem a formajegyeit másolták, hanem a szemléletét vették át és ennek szellemében törekedtek egy sajátosan magyar építészet létrehozására. Ebbe a körbe tartozott a 140 éve született Málnai Béla is, aki pályája első szakaszában Haász Gyulával, majd önállóan dolgozott, és az épületei – köztük sok igényes bérház – mellett A Ház folyóirat alapítójaként és főszerkesztőjeként is ismertté vált.

Málnai Béla 1878. december 14-én született Budapesten. A Műegyetemen 1901-ben szerzett diplomát, majd a kor szokásának megfelelően külföldi tanulmányútra indult, beutazta Olasz-, Francia- és Németországot, Angliát és Belgiumot. Lechner Ödön irodájában kezdte meg a munkát, ahol a Postatakarékpénztár és az Irányi u. 15. alatti bérház tervezésében működött közre. Lechnernek később is mindvégig odaadó híve maradt, a szakmai mellett kitűnő személyes kapcsolatban is álltak.

 

Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
6/14
Budafoki út 51. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

Erről a Lechner és Málnai között fennálló mester-tanítvány viszonyról a Művészet folyóirat 1915/4. számában megjelent Budapesti építészet című cikk így írt: „Ezidőtájt történtek az építészet századvégi megújhodásának első erős lökései, amelyeknek központjában nálunk Lechner Ödön állt, Bécsben Otto Wagner. Berlinben főként Messel, a modern német áruház művésze. Málnai Béla azok közt volt, akik habozást nem ismerő lelkességgel szegődtek Lechner mellé. Igaz, nem nevezhető Lechner-tanítványnak oly’ értelemben, ahogyan egy Yblnek, Hansennek, Schinkelnek voltak tanítványai, követői, akik aztán „Schinkelesen", „Yblesen" építettek. Nem folytatta stílusát annak a mesternek, aki a maga építészeti kultúrájával különleges magaslaton járt, megnyilatkozásában izolált jelenség volt, mint valami tünemény."

 

Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
2/14
Bartók Béla út 50. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

Majd így folytatja a Dimitrino álnéven író szerző: „… ami az utolsó tíz-tizenöt évben Budapesten nemcsak az új anyagok és konstrukciók egy-egy lépését jelentette, hanem az ezekkel együtt változó művészi megoldás, a modern ízlés térfoglalását: mindezt, csekély kivétellel, azok csinálták, akikkel Lechner kapcsolatot tartott. Akik benne látták valóban az „első mestert", amiért az építészetet ismét művészetté tudta tenni, s egyenest izgató probléma gyanánt dobta a magyar kultúréletbe. E kis építőgárda egyik tagja Málnai Béla, aki sokat tanult régi műemlékek, patinás házak kövein, az olasz föld és angol vidék architektúrája mellett nem ment el csukott szemmel, de az építés nagy és modern princípiumait Lechner alkotásaiból szívta magába, tőle tanult legtöbbet."

Málnai Béla kezdő éveiben különböző építész kollégáival társulva sok pályázaton vett részt és többször díjat vagy megvételt is nyert. Lechner irodája után Lajta Béla műtermében kezdett dolgozni (aki egyébként csak három évvel volt idősebb nála), majd 1907-től saját építészirodát nyitott Haász Gyulával társulva. Az 1877-ben született Haász a Műegyetemen Hauszmann, Steindl és Cziegler tanítványa volt. Diplomája megszerzése előtt Franciaországban és Olaszországban, valamint Németország déli részén tett tanulmányutat; végzett építészként pedig Bécsben tartózkodott hosszasabban, ahonnan Észak-Németországba is eljutott. Egy újabb olasz tanulmányút után alapította meg a Málnaival közös építészirodát.

 

Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
7/14
Eötvös utca 29. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

Közös pályaterveik legtöbbször a díjazottak közé kerültek, Málnai pedig önállóan is sikeresen szerepelt: a Magyar Mérnök és Építész Egylet Nagypályázatán 1908-ban ezüst-, majd 1909-ben aranyérmet nyert. Ezek az elismerések sok megbízást is hoztak a Haász-Málnai irodának, túlnyomórészt bérházak tervezésére, ezek sorába tartozik például a Hungária körúti kislakásos bérháztömb.

Bérházaikon új megoldásokkal kísérleteznek, sokszor – például a Bartók Béla úton – cour d’honneur-t alakítanak ki, vagy több emeletet átfogó, gyakran fém és üveg zárterkélyeket, mint ahogy az Eötvös utcai lakóházukon. A Székely Mihály u. 10. alatti bérház is az utóbbi vonalát viszi tovább, némileg kevésbé szigorúan. A Visegrádi és a Tátra utcai épületeknél megint más elemekkel: frízekkel, timpanonokkal kísérleteznek. A Tátra u. 4. Málnai saját bérháza volt, itt működött a Haász és Málnai építésziroda is, talán ebből is adódott a homlokzat méltóságteljes, némileg középületszerű megfogalmazása.

 

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
11/14
Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

Málnai 1908 és 1911 között A Ház című építészeti és művészeti folyóirat főszerkesztőjeként is tevékenykedett. A korszakra általában is jellemző volt, hogy a különböző építészeti és művészeti irányzatok saját folyóiratok hasábjain fogalmazták meg elveiket és célkitűzéseiket. Málnai rendkívül igényes megjelenésű lapja elsősorban a Lechner Ödön nyomdokain haladó, saját magyar stílust megteremteni kívánó építészek fóruma volt. Céljaikhoz az is hozzátartozott, hogy a nívós külföldi építészeti folyóiratok mellett (amelyekből akkoriban tájékozódtak az építészek) színvonalas hazai szaklapok is a tervezők rendelkezésére álljanak.

A lapszerkesztés mellett a KÉVE (Képzőművészek és Iparművészek Egylete) munkájában is részt vett, kiállításokat rendezett, 1909-től az egylet vezetőségi tagja lett, ahol a következő évi bécsi kiállítás enteriőrjeit ő tervezte, sőt saját munkáival is részt vett a kiállításokon. 1910-ben a Magyar Iparművészeti Társulásnak is a tagja lett. Ebben az évben a Vörösmarty utcában lakóházak közé egy ipari épületet tervezett: Vasadi Gyula és Társa papírnemű-gyárát. Az eredeti homlokzatot ma már csak fotókról ismerhetjük.

 

Népszínház utca 35. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
13/14
Népszínház utca 35. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

Az 1910-es évek elején Málnai újra nagyobb külföldi utazást tett Berlinen, Párizson, Londonon keresztül, amelyen személyesen is megismerkedett Baillie Scott-tal és Eliel Saarinennel. Ezek a tapasztalatok nagy hatással voltak a további pályájára. Ebben az időszakban készült el a Magyar-Cseh Iparbank székháza a Nádor u. 6. alatt. Az épület tervezésére kiírt pályázat eredményeként a zsűri felhívta a legjobb terveket elkészítő Haász-Málnai irodát és Heidelberg Sándort, hogy a zsűritől – amelynek tagjai között Alpár Ignác és Lajta Béla is ott volt – kapott instrukciók alapján közösen készítsék el a végleges terveket. Így nem tudhatjuk pontosan, hogy végül is ki mekkora szerepet játszott a tervezésben. A későbbi kiállításokon és publikációkban az épület Haász és Málnai, vagy csak Málnai neve alatt jelent meg, ez alapján feltételezhetjük, hogy az ő koncepciója volt a meghatározó.

Az I. világháború szakította meg Málnai pályáját. A Tanácsköztársaság alatt a Népbiztosok Tanácsa felkérésére a művészeti direktórium tagja lett és a Műszaki Egyetem Ipar- és Gazdaságépítészeti Tanszékére is nyilvános rendes tanári kinevezést kapott.

 

Tátra utca 25. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
14/14
Tátra utca 25. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

A háború és Trianon után az építkezések csak lassan indultak meg. Málnai – aki a Tanácsköztársaság idején történt szerepvállalása miatt sem nagyon reménykedhetett megbízásokban – ebben az időszakban színházi díszlettervezéssel kezdett foglalkozni. 1925-ben felvételt nyert a kamarába, ami a mégis lehetővé tette tervezői pályafutásának folytatását. 1927-ben pályázaton nyerte el a Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság Kossuth téri bérházának tervezési megbízását. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa Hültl Rezső javaslatai alapján nagyon szigorúan megkötötte az épület alapkompozícióját, az emeletsorok számát, a párkányzatok és a rizalitok elhelyezését, Málnainak ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével kellett dolgoznia. Ekkor már saját építészirodája volt, ahol Tálos Gyula volt az állandó rajzolója és munkatársa, valamint rövidebb ideig Wannenmacher Fábián is itt dolgozott.

Villák és nyaralók tervezésére is kapott megbízásokat, ezek az építtetői igényeknek és a kor általános stílusfelfogásának megfelelően barokkos vagy klasszicizáló felfogásban készültek el. Az Orló utcában, 1931-ben felépült Mende-villa azonban – köszönhetően a rokoni megbízásnak és a közízlés időközbeni változásainak – már modernebb stílusú. Málnai elméleti szinten is sokat foglalkozott a lakóépületekkel, családi lakóház-telepek, sorházas negyedek kialakítását látta volna kívánatosnak.

 

Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
3/14
Bimbó út 6. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

A harmincas években az újra megélénkülő építkezések a városrendezési kérdéseket is előtérbe helyezték. Pályázatokat írtak ki a Szabadság tér déli oldalának egységes kiképzésére és az Erzsébet (később Madách) sugárút kialakítására. Málnai mindkét pályázaton indult, az Erzsébet sugárút torkolatához modern, szalagablakokkal megnyitott bérházakat tervezett, kicsit beljebb pedig a szemben lévő házakat íves árkáddal kötötte össze.

 

Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont
12/14
Tátra u. 4. - fotó: Kis Ádám - Lechner Tudásközpont

 

1931-től – Führer Miklós mellett – a Magyar Építőművészet folyóirat szerkesztője, majd 1934 és 1939 között munkatársa volt. Ebben az időszakban sok modern szellemű bérházat is épített többek között az Attila úton, a Pozsonyi úton, a Bimbó úton és a Kitaibel Pál utcában. Utolsó műve az Ürömi és Daru utcai bérházcsoport, amelyet már a fia, a Corbusier-nél is tanult Málnai László fejezett be. Málnai Béla 1941. augusztus 31-én hunyt el Budapesten.

P.S.: Zöldi Anna - aki most fél évig kutatta Málnai életművét - alábbi
hozzászólásából kaptam az információt, hogy a Tátra u. 4., ahol a Haász-Málnai
építésziroda is működött, a korábbi szakirodalmi adatokkal ellentétben nem Málnai bérháza volt, hanem Haász Bertalan - Haász Gyula egy rokona - számára épült. Málnai saját bérházat csak később, a MÁK Rt. Kossuth téri bérháza után, valószínűleg annak a honoráriumából építtetett a Budafoki úton.

Pesti Monika

 

 

Források:

 

Vélemények (2)
Zöldi Anna
2018.12.16.
10:38

Kedves Monika, úgy adódott, hogy az elmúlt félévben az NKA táámogatásával MÁlnait kutattam, ezért merek most itt hozzászólni. Gratulálok a fantasztikus képkeért, nekem ilyesmi nem sikerült, viszont alpaosan utána néztem az életműnek, a díszletekig, bútorokig, belsőépítészetig. Épp egy nappal azelőtt adtam le a kéziratot, hogy itt ez a cikk megjelent. azóta már az indexen is olvastam zubreczky dávid cikkét, ami a tiedre hivatkozik. sok érdekes részletre sikerült bukkannom, gazdagabb és sokszínűbb málnai működése, mint ahogy azt a szakirodalom eddig bemutatta, amire a cikked is épül. itt most csak egy adatot szeretnék  pontosítani, ami talán lényegtelen, de tény, és mendöl zsuzsa is írja. a tátra u 4-et málnai és haász nem maguknak építették, hanem haász bertalannak, haász gyula rokonának, akivel több anyagi ügyletük is volt. az igaz, hogy itt működött az irodájuk, sőt,  málnaié még akkor is, amikor már nem volt közös haásszal az iroda. ez ugyan sztén nem tiszta, mert 1922-23-as lakásjegyzékben még haász és málnai építészekként szerepelnek, igaz, falk miksa utcai címmel. 1928-ban haász szerepel tátra u 4 címmel, viszont málnai a hiredtéseiben sztén ezt a címet adja meg.

málnai saját maga számára - tehát tulajdonosként - azután épített bérházat, hogy a MÁK palota megbízását befejezte, gondolom, ekkor volt anyagilag rá lehetősége. ez a ház a mendöl monográfiában nem szerepel, de a hungaricana oldalán tervekkel igen, és meg is épült, a budafoki úton (nem az a kettő, amit mendöl említ, egy harmadik) van még több háza is, ami a mendöl monográfiában még nem szerepel, de pl ferkai andrásnál már igen. 

úgyhogy sem az indexen,sem itt nem jó megjelölés az, hogy a tátra utca 4 málnai "saját bérháza"

üdvözlettel

zöldi anna

Pesti Monika
2018.12.20.
12:57

@Zöldi Anna: Kedves Anna, nagyon izgalmas félév lehetett, Málnai épületei rendkívül érdekesek! Köszönöm szépen az információt, nekem egy ilyen cikkre sajnos nincs félévem, csak pár napom :) A cél az, hogy ezeket a régi, nagyszerű mestereket és az értékes épületeinket a köztudatban tartsuk. A cikk végére hozzáfűztem a helyesbítést ennek az új kutatási eredményednek megfelelően és Zubreczky Dávidnak is továbbítottam az infót.

Üdvözlettel,

Pesti Monika

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.