Épülettervek/Középület

Millenáris Velodrom - az Artonic Design Kft. megvételben részesült munkája

1/15

Helyszínrajz

?>
Helyszínrajz
?>
Elemzés
?>
Elemzés
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Látványterv
?>
Homlokzat
?>
Metszet
?>
Emeleti alaprajz
?>
Földszinti alaprajz
1/15

Helyszínrajz

Millenáris Velodrom - az Artonic Design Kft. megvételben részesült munkája
Épülettervek/Középület

Millenáris Velodrom - az Artonic Design Kft. megvételben részesült munkája

2014.02.12. 09:41

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Töős György, Fátyol Tibor

Millenáris Velodrom építészeti tervpályázat

URL:
Artonic Design Építészeti Kft.

Tervezés éve:
2014

Stáblista

építész tervezők: Csővári Linda, Ujhelyi Katalin, Páncsics Dávid
tartószerkezet tervező: Sterner Pál
tájépítész: Király-Salgó Borbála
gépész tervező: Pál József
elektromos tervező: Tóth Zoltán
látványtervező: Ölbey Zoltán

Dosszié:

Bemutatjuk az Artonic Design Kft. megvételben részesült munkáját, amelyben a Velodrom megjelenését és formáját egyszerre határozta meg a belső, a 250 m-es pályaív, a külső betonívek és a kerékpársport formavilága.

KONCEPCIÓ
Telepítés, régi és új viszonya, integráció

A jelenlegi, ÉNy–DK tengely mentén nyújtott alakú 400 méteres kültéri beton versenypálya található. Ennek délnyugati oldalán, a Szabó József utca mentén helyezkedik el az 1927-ben emelt főépület. A főépület 2 ponton is tompaszögben törik, mely az egész épületre kiható szervező erővé válik és egy logikus, ugyanakkor lendületes viszonyulást ad a kerékpárpályához, az azt szegélyező beton lelátókhoz és határoló részükhöz.

Helyszínrajz
1/15
Helyszínrajz

A tribünépület és a pálya a két világháború közötti vasbeton technológia jelentős példája. A tribünépület sok átalakításon ment keresztül, utcai homlokzata elvesztette eredeti jellegét, a belső terei is átalakultak. Műszaki állapota romos. A beton pálya állapota elfogadható (ha nem is versenysport számára), vonalvezetése magával ragadó, a hely szellemét leginkább megidézni képes szervező erő a területen. A pályát szegélyező lelátók nagyon romosak, funkciójukat vesztették, kapacitásuk túlméretezett.

A fentieket is mérlegelve, úgy terveztük az új épületet és környezetét, hogy a meglévő épület/építmények és helyszíni értékeket megtartsuk, azokat kiemeljük. Ezek az értékek a koncepciónk részei lettek és új funkciót kapva biztosítják a történeti folytonosságot, megőrzik a hely szellemét.
A Hajós Alfréd tervezte épületet kapuként és fogadóépületként megtartottuk. A Velodrom közötti hídként is szolgál. Kiinduló és végpontja lesz az egész területet körbeölelő biciklis és gyalogos utak gyűrűjének. A tribünépület sokszor átalakított homlokzati kitöltő falait, évek során többször átalakított belső elválasztó szerkezeteit kibontjuk, láthatóvá téve a korabeli vasbeton szerkezeteket, a törttengelyt formáló lemezeket, lépcsőzetes tribünszerkezetet. A belsejében tervezett új lépcsők, dobozok, és hidak könnyed, transzparens kialakításúak. A meglévő szerkezetektől markánsan elválasztottuk őket. A meglévő épület szerkezeti keretei egységes kapuzatot képeznek a Szabó József utcára, míg törttengelyű tömeg megtartja a térfal jellegét, irányultságot és vizuális határt is adva az új térnek. A lépcsőző lelátók alulról tölcséresen szűkülő látványa átvezeti az érkezőt az új csarnokba.

A meglévő beton pályaívet 75%-ban megtartottuk, csak ott bontottuk el, ahol az új épület kapcsolódik a régihez és az új térhez. A szervező erejét, azaz a körkörös forgalmát megtartottuk, bekapcsolva a nem túl meredek felületeket a gyalogos és bringás körforgalomba. A meredekebb szakaszokon a kerékpár és gyalogos forgalom mellette, vele koncentrikusan halad tovább. Ahol az elbontott szakaszhoz érünk, ott hidakon lehet haladni, melyeket átfűztünk az épületen. A gyalogos és biciklis hídról kilátni az új térre, ezáltal izgalmas élmény itt tekerni, vagy szemlélni a Millenáris történeti kiállítás belógatott tablóit. A térről látható híd és azokon suhanó kerékpárosok egyben reklámjai a területnek és funkcióinak. A megmaradó pálya betonfelületét továbbra is hasznosítanánk, igaz most már a tömegsport számára. Elérhetővé tennénk a lankásabb szakaszait, míg a meredekebbet skateboard-osok, görkorisok, és egyéb extrém sport hobbit űzők vehetnék igénybe, a kijelölt területeken.

Földszinti alaprajz
15/15
Földszinti alaprajz

A pályát szegélyező romos lelátok többségét elbontanánk, kivétel a Stefánia út felőli hosszanti oldal mentén található sorok alsó 4-5 sorát, melyeknek teteje lenne az új rézsű korona szintje. Így a területen sétálók belátnak még a legalacsonyabb szintről is a versenypályára, az üvegezett homlokzati szakaszokon.

Az új Velodrom

A meglévő fogadóépület középtengelye jelöli ki az új csarnok kereszttengelyét és fő feltárási, belső szervezési irányát. A Velodrom épületét ezen tengely mentén helyeztük el figyelve arra, hogy a hátsó részen a pályaívet, annak körkörös forgalmát ne vágja el, de optimális távolság alakuljon ki a régi és új között. Ez a távolságot a tömegarányok és az itt elhelyezendő bejárati funkciók együttesen alakították ki.

Maga a Velodrom megjelenését és formáját egyszerre határozta meg a belső, a 250 m-es pályaív, a külső betonívek és a kerékpársport formavilága. A versenypálya, az azt körülvevő üzemi, sportolói, közönségforgalmi funkciók és lelátók koncentrikus szervezése kivetül a tömegre, melynek magassági viszonyai lekövetik a szükséges belső térigényeket. Ezáltal a hossztengelyek végein, ahol már nem számítunk galériaszinti lelátok építésére, alacsonyabb tud lenni a ház, míg középen, ahol a tornatér is igényli, magasabb. A homlokzatokat kifele dőlnek, mely kedvezőbb belső teret biztosít a későbbi lelátó bővítés számára. A tetőbevilágító sávok hosszirányban futnak, mint a légterelők a kerékpár sisakon.

Látványterv
4/15
Látványterv

Lelátó összegzés
I. ütem
ülőhelyek 835 fő
kerekesszékes férőhely 12 fő
állóhely (ülővé alakítható) 701 fő
VIP férőhelyek 33 fő

II. ütem – bővítés után összes férőhely: 3043 fő

Rehabilitált tribünépület

További funkciók is helyet kaptak itt. A földszinten helyeztük el az pavilon jellegű üzleteket, melyek szétszórt és beúsztatott elhelyezkedésükkel, valamint anyaghasználatukkal elkülönülnek a katonás rendben álló meglévő szerkezeti keretektől. Ilyen könnyűszerkezetes pavilonokban kaptak helyet a pénztárak is a földszinten, melyek üzemeltetése jól párosítható akár szakújság árusítással is. A térszintről elérhető még itt a kerékpárbolt és kölcsönző, valamint a kerékpártárolók. A térszintről induló lépcsőkről és látványlifttel juthatunk feljebb az épületben. Az első emeleten található a korábban részletezett közönségforgalmi bejárat, egy köztéri kialításként működő kiállítótér, valamint egy kulcsos öltözőrész. A gyalogos körforgalom kiállítótéren vezet át, melynek egyes elemei installációként itt-ott felbukkannak a térben. Az öltözőrészt pedig bérelhető kulcsos szekrényekkel (bekamerázott területen), a tömegsport számára biztosítanánk.

Fentebbi szinten már a kerékpáros út hídként szalad át a házon, valamint ki lehet jutni a régi tribün területére is meglévő és megtartott kijáratokon.

Látványterv
8/15
Látványterv

Szerkezetek és anyaghasználat

A Hajós Alfréd által tervezett épület esetében maga a megtartott tartószerkezet és merevítő falak, valamint a törtfelületű beton lemezek adják az épület vázát és megjelenését is. Az ide bekerülő új elemek, eltérő anyaghasználatukkal, alapvetően transzparens jellegűekkel, a régi és új megkülönböztethetőségét szolgálják. A hidak és dobozok könnyűszerkezetesek, fémháló, illetve üveg burkolattal. A megtartott épülethez és új Velodromhoz kapcsolódó, azokba beharapó átkötő szárny is könnyed, transzparens. Üvegezett falak határolják és az előcsarnok teteje pedig üvegtető.

Az új Velodromnál, az épület szoborszerűsége megkívánta a minél egységesebb anyaghasználatot. Ezt egy árnyékoló héj szerepét is betöltő, egész épületet beborító fém hálóval értük el. A háló áttörtségénél olyan mértékűt választottunk, amely egyszerre biztosítja az árnyékolást, de lehetővé teszi a szórt fény bejutását a csarnokba. További szempont volt a, hogy az épületből ki lehessen látni, és kívülről érzékelhetőek legyenek a nyitott és zárt homlokzati felületek, a különböző mélységek, a bejáratok és a héjszerkezet mögött vezetett rámpák. A háló anyaga a kitett időjárási hatásoknak ellenáll, anyaga horganyzott acél vagy eloxált alumínium.

A háló mögötti határoló szerkezeteknél az egyszerűségre és gazdaságosságra törekedtünk, de fontos szempont volt a felületek színe, azok tónusa. A sötét felület előtt ellebegtetett világos fémháló, a kerekpár gyártásban, már nem csak verseny kategóriában, egyre nagyobb teret hódító szénszálas anyaghasználatra emlékeztet.

Látványterv
11/15
Látványterv

A csarnok teteje több bevilágító sávot is kapott, melyek egy része nyitható, akár napi szellőztetéshez, akár füstmentesítés számára. A második emeleti szinten egy üvegezett sáv fut végig a homlokzaton, mely a földszint funkciók által meghatározott ritmusban helyenként nagyobb üvegfelületekbe vált át. A csarnok végeinél pedig nagyobb homlokzati felület kap üvegezett megnyitást. A tető és homlokzat megnyitásával és a fémháló alkalmazásával nagymértékű, de nem zavaró hatású, természetes fény tud a csarnoktérbe jutni, melyhez szabályozható világítást terveztünk.

Fátyol Tibor, Töős György

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk