Épülettervek/Hallgatói terv

„Nem helyzetekben élsz, hanem útközben”

1/22

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszínrajz - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, metszetek - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

?>
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, helyszínrajz - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon, metszetek - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
?>
1/22

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszínrajz - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, metszetek - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

„Nem helyzetekben élsz, hanem útközben”
Épülettervek/Hallgatói terv

„Nem helyzetekben élsz, hanem útközben”

2010.10.20. 11:53

A zarándoklás sok kultúrának és vallásnak része – a testet jólesőn fárasztja, a lelket felemeli, más dimenziókat élhetünk meg általa. Lang Zoltán Mányba tervezett zarándokszállást, melynek kialakításában nem csak a spiritualitás, de a táj tisztelete is nagy szerepet játszott. Diplomamunkáját Hauszmann-díjjal jutalmazták.

„Nem tudod, hogy örökké vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, az úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és változások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihensz biztosabban, sem tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy félórára útközben. Tudjad ezt, mikor terveket szövögetsz. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben."
/Márai Sándor: Füves könyv/

A zarándoklat
A zarándoklaton résztvevők indíttatása sokféle lehet. Ezt a számos lelki indítóokot három fő csoportba lehet sorolni a túrázás szeretete, a spirituális élményszerzés és a szakrális tartalmak megélése szerint. Ezek az intenciók sohasem rontják le egymást, hanem szinte kivétel nélkül erősítik. Persze a hangsúlyok egyénenként máshol és máshol vannak.

 

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
1/22
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
2/22
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán
3/22
Zarándokszállás Mányon, helyszín - Lang Zoltán

 

 

A túrázás szeretete
Mert gyalogolni jó! Olyan testmozgás, mely során rengeteg élménnyel gazdagodik az ember. Ha gyalog indulsz el, nagyobb és színesebb a világ. Többnapos gyaloglás során lassan, de biztosan átvesszük a körülöttünk lévő környezet életritmusát. Számunkra "lelassul" az idő. Ezt az élményt, a természet közelségét, szépségének élvezetét csak a természetben töltött huzamosabb idő adhatja meg nekünk.

 

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
4/22
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
5/22
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán
6/22
Zarándokszállás Mányon, térkép - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, helyszínrajz - Lang Zoltán
7/22
Zarándokszállás Mányon, helyszínrajz - Lang Zoltán

 

 

Spirituális élményszerzés        
Spirituális indíttatás alatt a szellemi, lelki igényből végzett zarándokutat érthetjük. A spirituális indíttatás még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az illető vallásos meggyőződésű. Viszont az emberben élő kielégíthetetlen szellemi vágyak sokakat visznek arra, hogy mindennapi, szokványos környezetüket elhagyják, és akár rendkívüli, nagy távolságokon átívelő utakat is megtegyenek. Ekkor az út nem más, mint az ember helykeresése a világmindenségben. A zarándoklat a lélek által "űzött" emberek számára is komoly, sokszor kielégítő válaszokat képes adni. Sokszor az élethivatás tisztázására is alkalmas. A zarándoklat mint élethelyzet nem vallásfüggő. Megtalálható a buddhizmusban és a kereszténységben éppúgy, mint a mohamedánoknál. Egyetemes emberi igényből jött létre.

 

 

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán
8/22
Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán
9/22
Zarándokszállás Mányon, homlokzatok - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon, metszetek - Lang Zoltán
10/22
Zarándokszállás Mányon, metszetek - Lang Zoltán

 

Szakrális tartalom    
Szakrális indíttatás alatt a Szentséghez, a személyes Istenhez való közeledés vágyát értjük. Ez valójában a spirituális indíttatásnak egy szűkebb köre. A zarándok a tájat mint szakrális teret éli meg. Számára a föld, a haza megszentelt vidék. A templomok, útszéli keresztek, kálváriák, szent kutak, szentfák fontos pontjai az úton lévő lelki fejlődésének. Ez a hatás viszont kölcsönös. A zarándok imádkozik, a szentség útjára lép, és ezáltal a táj is megszentelődik. Kultivált táj lesz, az a tér, ahol az ember Isten dicsőítését végzi. Így a teremtett világnak a lényegi funkcióját valósítja meg. Az Ember szándékától függően a táj, a környezet lehet a termelés, a javak előállításának színtere, vagy a helyváltoztatás, az utazás, a zarándoklat színtere, ezek által válik igazán azzá amire Isten teremtette: az Isten dicsőítésének színterévé.

 

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
11/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
12/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
13/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

 

 

A Mária út                    
… turistaút, zarándokút, értékes program, értékek gyűjteménye, az önismeret útja, új szemlélet, jó társaság, kultúra, szakralitás, turisztikai ajánlat, spirituális élmény, Közép-Európa felfedezése, az országkép gazdagítása - több mint 1400 km.

Mány                   
Az út harmadánál, Pest és Fejér megye határán, a Vértes és a Gerecse közötti völgyben fekszik Mány. A több, mint 900 éves településen 2300-an laknak. Az utóbbi években egyre gyakoribb jelenséggé vált, hogy a fővárostól elszakadni vágyó fiatal családosok a környéken telepednek le. A falu iskolája, óvodája, a különböző öntevékeny körök mind ezeknek a lelkes új lakóknak a közreműködésével jöttek létre, és működnek mind a mai napig. A Mária-út építői a faluban élő lelkes segítőkre és önkéntesekre is számítanak mind az építésnél, mind a fenntartásnál.

 

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
14/22
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
15/22
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán
16/22
Zarándokszállás kápolnája Mányon - Lang Zoltán

 

 

Viszonyulás a mezőhöz
A szántóföldek raszterében sokszor villanyoszlopok, kutak, keresztek, malomházak, magtárak, tornyok tömegei jelennek meg. Az idő múlásával az igáslovak és traktorok nyomvonalai magától értetődő természetességgel rajzolták ki ezeknek a tömegeknek a határvonalait. Ezek a helyek állandó kontúrral jelennek meg a körülöttük hömpölygő búza-, kukorica-, napraforgóföldek között.

Viszonyulás a faluhoz
Az épület a falu határában helyezkedik el. Annak vonzáskörzetében, mégis kiszakadva a falusi élet mindennapjaiból. A fárasztó nap végén megérkezünk a faluba, ugyanakkor néhány száz méterrel el is hagyjuk. Az utazó úgy tér nyugovóra, hogy elétárul a következő nap szakasza. A vendégház nem marasztal, hanem továbbindít.

 

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
17/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

 

 

A zarándokszállás                    
A tervezendő épület elsősorban nem a busszal érkező zarándokcsoportokat célozza meg, hanem azokat a zarándokokat, akik sok kilométerrel a hátuk mögött egy biztos helyet keresnek, ahol álomra hajthatják fejüket. A ház a településtől távolságtartó, nem zökkenti ki őket a gondolataikból, hanem szervesen beépül az úton szerzett élmények közé, és úgy próbál meg vendégházként funkcionálni, hogy nem marasztal, hanem másnap reggel továbbindít az úton.

A Mányt Zsámbékkal összekötő betonútról egy traktor szélességű földút indul a Szil-völgybe. Az itt elterülő nádast repce- és búzatábla öleli körül. Szerettem volna, ha ezek a színes foltok, és a traktorok nyomvonalai nem változnának. A szállás ezért a művelés alól kivont területen helyezkedik el. A nádas „végét" néhány szilfa jelöli ki, melyek támpontot adtak a telepítéshez.

 

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
18/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
19/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
20/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán
21/22
Zarándokszállás Mányon - Lang Zoltán

 

 

Működés       
A zarándokszállást két önkéntes tartja fönt, akiknek saját lakrészük van. A faluból járnak ide, a délutáni órákban nyitják ki a szállás kapuit. Akik korábban érkeznek, lehetőségük van az úthoz és épülethez egyaránt tartozó kertben megpihenni. A cél az, hogy az estére összegyűlő zarándokok abban a néhány órában egy kis közösséget alkossanak. A vacsora és a reggeli elkészítése és elfogyasztása közösen történik. A bevásárlást az önkéntesek végzik.

Lang Zoltán


Konzulensek:
építészet: Fejérdy Péter DLA
épületszerkezettan: Páricsy Zoltán
tartószerkezet: Cséfalvay Gábor
épületkivitelezés: Pém Attila
épületgépészet: dr. Palócz Miklós, dr. Majoros András
Opponens: Sajtos Gábor

 

Vélemények (12)
épitészkacsa
2020.01.30.
11:16

Én is egyetértek a felettem lévő hozzászólókkal, azzal egésziteném még ki, hogy nem is ritka eset, hogy jó tervek (jó koncepcióval, tartalommal, grafikával) még csak ötöst sem kapnak az egyszerűséget olyannyira kedvelő tanszéken, konkrétan tudok olyan tervről , amiben koncepcionális bravúr is volt , amit egy korábbi hozzászóló emlegetett és hiányolt ebből a munkából (jogosan), és az "csak" négyest kapott, mert az egyik itt oktató itész nem akarta megérteni és túl "bonyolultnak" nevezte :) Egyáltalán nem volt igaza. de volt olyan ismerősöm is, aki diplomájára két félévnyi tervezés után csak hármast kapott (sokszor ekkora léptékű volt, nekem az ő terve is tetszett, a rossz jegyet nem értettem..)Ezek után elég nevetséges, hogy egy kukoricagóré kap hauszmann-dijat.

hakkelmarton
2010.10.24.
11:07

Szerintem, nem érdemes gratulálni egy névtelen petícióhoz. Elkeseredett persze bárki nyugodtan lehet, de egy internetes fórumom anonim morogni biztos, hogy nem "bátor" dolog.

Lehet, hogy azért nem szoktak sokezer négyzetmétereket - kortárs és előremutató koncepció alapján bravúrosan mozgató - diplomatervek díjakat nyerni, mert gyanús: ipari méretekben még annyira sem lehet a diákok szakmai tudását lemérni. Téveszme, hogy minőség és mélység léptékfüggő lenne. Egyszerűen nem logikus, hogy egy tapasztalatlan építészhallgatónak miért kellene a diploma apropóján úgy csinálnia, mintha hat vagy tizenkét hónap alatt tudna tervezni egymaga egy akkora és olyan házat, amin valós megbízás esetén egy egész iroda (külső szakági irodák bevonásával) dolgozik ennél sokkal hosszabb ideig. Szerencsére senki, soha nem állította, hogy erről szólna az építészoktatás. 

Sokszor olvasni itt a fórumon, hogy ez itt a vég. A keserűség könnyű és hálás attitűd, éppen ezért divatos is, rég óta. Szép dolog, hogy Lang Zoli nem a várva várt zseniként robban be a diplomadíjasok közé, hanem "koncepciótlanul", naivan, azaz azt hozza magával, amire egy megállás nélkül patetikusan panaszkodó szakmának sokkal inkább szüksége van: derű-t. Azt pedig, hogy kiből lesz jó építész, ki tervez majd tiszta elgondolások útján helyénvaló házakat biztos, hogy nem egy felületesen ítélkező diplomadíj-bizottság mondja meg, ezért felesleges a féltékenykedés.

üdv. hm

uilo
2011.07.11.
06:19

@hakkelmarton: Valamit nem tenni. Ehhez bölcsesség kell. Örülni a kevésnek. Ehhez érettség kell. Feltűnősködés helyett csend és jó minőség. Ami bizony nagyon is kortárs.

kezdoepitesz
2010.10.22.
22:31

Kedves Elég volt építész!

Szeretnék gratulálni! Először a bátorságodhoz, másodszor ahhoz hogy ezt ide le merted írni.

Sajnálatos mód 2010-ben az 50m2-es fa bungalók kapjáka diploma díjat. Ezt nem szabadna engedni, de mint a diplomaosztón elhangzott ez egy BME-től "független" bizottság osztja ki, kizárólag a közép tanszéken végzetteknek, így biztos azt illeti a díj aki arra valóban MÉLTÓ. Átnézve az idei Hauszmann díjas terveket, az a benyomásom, hogy ezeket a díjakat a  Közép-2 tantárgyhoz írták volna ki. Egyik sem éri el a diplomamunka megkívánt szintjét.Ezek mind-mind féléves tervek, amik kiválóak, de nem diplomavédésre alkalmas tervek, sajnálatos módon mégis ezek kapnak díjat, ellenben a VALÓDI munkával szemben

Ez szomorú, de nem meglepő... változásra semmi remény ez itt a vég kezdete.

2010.10.22.
10:50

Úgy vélem itt nem egy építészeti atrakcióra volt szükség...Nem egy "Hadid" házra...hanem sokkal mélyebb és igenis előremutatóbb gondolatokra...(Zumthor,Shigeru Ban csakhogy sztárokat említsünk allűrök nélkül...) az értékekkel érzékenyebben bánó modorra...

Ha a tervező meg tud maradni olyannak mint a terve akkor megérdemelte a díjat...szerintem a kelleténél nem fogja többre értékelni...

Sok sikert!

polly
2010.10.23.
22:07

@PÉ: Ez így szép és jó, de. Miért csak az bánik "érzékenyen az értétekkel", aki egy falu mellé fa parasztházat tervez? Nem monom, hogy Zaha típusú palota kéne oda, de mégiscsak a 21. századi építésznek nem biztos hogy csak ilyen irányba lehet menni. Ez nekem nagyon maradi. És a mélységet és előremutató gondolatokat még mindig nem fedeztem fel ebben a tervben. Felvilágosíthatna valaki, szerinte mik is azok?

Zumthor, Shigeru Ban épületeire ha ránézek, rögtön lerí róluk, h kortárs...

kisspetya
2010.10.21.
09:21

Teljesen egyet értek az előttem szólókkal. Ez tragédia! Nézem az itt közölt terveket és a hideg futkos a hátamon. Nem a hallgatókat kritizálom, hanem azokat akik oktatják őket. Mégis hová vezet ez? Ebből az alapanyagból hogyan lesz friss, atraktív, KORTÁRS építészet? Vagy annyi önbizalmunk, önbecsülésünk sincs hogy megpróbáljunk affelé tartani? Az építészetnek mindíg az adott kor technológiai színvonalát kellene tükröznie. Persze a hely szelleméhez mérten! De az itt közölt terveken ennek nyomát sem látni. A legrosszabb, hogy a terveket elküldőkkel meg elhitetik, hogy mekkora sztárok, pedig éretlen gyümölcsök akiknek a napfény hiányában nincs és nem is lesz esélyük beérni!!

Kiss Péter

Elegvolt
2010.10.20.
21:21

Tisztelt Fórumozók!

 

Előre is leszögezném, a kritika nem a terv alkotójának, hanem az a zsűrinek szól.

1. Hauszmann díj:

 Úgy gondolom, hogy a díj olyan hallgatónak járna, akinek diploma munkája előremutató, lendületes, többiek közül magasan kiemelkedő, a kar és az alkotó összetett és újszerű gondolkodását tükrözi. 

2. Valóság:

Jelen terv összetettsége egy diplomamunkához méltatlan. Egy ilyen léptékű épületben nem lehet számon kérni a hallgató szakmai tudását. Ez megbocsátható, amennyiben rendelkezik koncepcionális bravúrral. A leírásban építészeti koncepcióról azonban szó sem esett.

3. Elbírálás:

 Az urambátyámozás vállalhatatlanul mélyre süllyesztette a színvonalat.

Nehéz volt nyomdafestéket tűrő kritikát írni.

tisztelettel: 

Elkeseredett építészmérnökök 

 

polly
2010.10.20.
22:27

@Elegvolt: Szerintem sincs rendjén, hogy egy "fabódé" kap Hauszmann díjat...

Szép a grafika, lelkiismeretes munka. De ez nagyon sok diplomáról elmondható. Kérdésem, mi alapján emelkedik ez ki a többi közül? Mert lehet, hogy bennem van a hiba, de nem látom, hogy bármivel is "kiemelkedne", sőt, egy parasztházat látok fából. Vissza a gyökerekhez? Minél konzervatívabb annál jobb? Nem szeretik a profok, ha valaki túl nagyot álmodik?

Nekem ebből az jön le, hogy olyan tervet választottak, ami nekik "szimpatikus", az ő  világnézetüket/gondolkodásmódjukat tükrözi. Gratulálok.

 

csipoficam
2010.10.20.
22:56

@Elegvolt: Na, felébredtem én is.

Hát igen én is, annak idején diplomára terveztem egy kb. 5000 nm-es középületet. Ami nem is olyan nagy. De megcsináltam. Megtanultam, hiszen addigra értem el azt a tudásbeli szintet, milyen füstmentes lépcsőházat tervezni és szépen elhelyezni, mekkora léptékű gépészet kell egy nagy épületnek, milyen tartószerkezetet igényel, milyen komoly előírásoknak kell megfelelnie stb. Tervezetem vagy 1,5 évig. Minedezek mellett terveztem ezt nem egy mezőre, hanem Budapest egyik legnehezebb telkére, egy összetett történelmű városi helyszínre. Mesterem dicsérte bátorságomat stb. És addig csiszolgattam, amígnem elégedett lettem vele. Mindenki szerette a tervet, az egész tanszék imádta; mondták, sőt, felhívtak telefonon- nehogy ne add be diplomadíjra! Aztán nem kaptam semmit.

De nem sajnálom, mert nem ez a fontos. Rengeteget tanultam a diplomatervem készítése alatt. 

A most közölt terv rendkívül szép, nagyvonalú, bár igen egyszerű tervezői feladat. Tényleg elég ennyi egy diplomára?

 

kek-szakall
2010.10.21.
06:35

@polly: semmi alapján, a többi is ilyen

"mi alapján emelkedik ez ki a többi közül"

az építészet is a szellem, a kommunikáció irányába ment...a valóságtól már ez távoli nagyon.

évek óta megy. már EZ az egyetemi oktatás.a tanárok konkurenciát látnak a hallgatókban?ezért? "félrevezetik" őket! szándékosan??

lakóépület 10 éve nincsen, egy sem. (kb)

kérdezem Matuscsák nevet hány diploma kapcsán látni? él még az "öreg"?Ő biztos nem adná a nulla szerkezeti munkához a nevét...    szégyen.

egy-fo-epitesz
2010.10.21.
06:40

@csipoficam: funkció nem volt?

hangmuzeum vagy

kórház ?   :)

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.