Épülettervek/Hallgatói terv

Nyugati Átmeneti Élet-TÉR

1/33

Borítókép, forrás: Kiss Laura

?>
Borítókép, forrás: Kiss Laura
?>
A helyszín, forrás: Kiss Laura
?>
Valós szituáció, forrás: Kiss Laura
?>
Aktualitás, forrás: Kiss Laura
?>
Hajléktalanellátó intézmények rendszere, forrás: Kiss Laura
?>
Személyes látogatások, forrás: Kiss Laura
?>
Páros szálló programja, forrás: Kiss Laura
?>
Átfogó program az egész területre, forrás: Kiss Laura
?>
Ideiglenes építészet - kezdeti koncepciók, forrás: Kiss Laura
?>
Konténerek, forrás: Kiss Laura
?>
Tereprendezés, forrás: Kiss Laura
?>
Madártávlat a területről, forrás: Kiss Laura
?>
Beépítés az egész területre, forrás: Kiss Laura
?>
Megközelítés a startup irodák felől, forrás: Kiss Laura
?>
Terepmetszetek, forrás: Kiss Laura
?>
Homlokzat, forrás: Kiss Laura
?>
Megközelítés a Podmaniczky utcáról, forrás: Kiss Laura
?>
Megközelítés a Podmaniczky utcáról, forrás: Kiss Laura
?>
Agora - Nyitott oldal Podmaniczky utca felé, forrás: Kiss Laura
?>
Homlokzatok, forrás: Kiss Laura
?>
Belső zárt oldal a zajvédő fal felé, forrás: Kiss Laura
?>
Homlokzatok, forrás: Kiss Laura
?>
Alaprajzok, forrás: Kiss Laura
?>
Fedett közösségi terek szintenként a konténerek elcsúsztatásával, forrás: Kiss Laura
?>
Fedett közösségi terek szintenként a konténerek elcsúsztatásával, forrás: Kiss Laura
?>
Közlekedők, forrás: Kiss Laura
?>
Közösségi nappalik összenyitva, forrás: Kiss Laura
?>
Közösségi nappalik összenyitva, forrás: Kiss Laura
?>
Kültéri - beltéri közösségi terek átmenete, forrás: Kiss Laura
?>
Konténerre épülő szerkezetek, forrás: Kiss Laura
?>
Makett, fotó: Kiss Laura
?>
Makett, fotó: Kiss Laura
?>
Kiss Laura
1/33

Borítókép, forrás: Kiss Laura

Nyugati Átmeneti Élet-TÉR
Épülettervek/Hallgatói terv

Nyugati Átmeneti Élet-TÉR

2014.11.25. 14:17
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Kiss Laura

Átmeneti Élet-TÉR - Nyugati grund (Budapest)

Tervezés éve:
2014

Bruttó szintterület:
394 m2

Stáblista

Építész konzulens: Dankó Zsófia
Épületszerkezettan konzulens: Laczkovics János
Építéskivitelezési konzulens: Rostás Zoltán
Tartószerkezettan konzulens: Nagy Zsuzsa
Épületgépészeti konzulens: Egri István

Dosszié:

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

A Nyugati pályaudvar és környékének rendezésére már sok városépítészeti koncepció született; a 2008-ban leállított Kormányzati Negyed programja óta azonban a területen semmilyen beruházás nem történt. A korábbi MÁV épületeket kiürítették, az illetéktelen behatolások során az értékeket széthordták. Erre a területre készült Kiss Laura Hauszmann-díjas diplomamunkája.

Valós szituáció

A távlati tervek a Főváros által még kidolgozás alatt vannak; kiemelkedő cél lenne a Nyugati Pályaudvarból a sínek kihozatala, és lefedése; valamint egy hatalmas zöldfolyosó kiépítése egészen a Városligetig. Ezek a hosszabb távú költséges beruházások és a szomszédos területek teljes rehabilitációja illetve revitalizációja és felértékelése az újabb 2020 –as Európai Uniós támogatási periódusig biztosan nem fognak megkezdődni. A Városépítési Főosztály számos érintettel, a tulajdonos MNV Zrt.-vel, a VI. kerülettel és szakmai, civil szervezetekkel közösen szeretné kitalálni a terület átmeneti hasznosítását az elkövetkező évekre.

Diplomamunkám elkészítése során a Terézvárosi Önkormányzattal közös konzultációk során összeállítottunk egy irányadó programot a 80.000 m2 – es terület Keleti, a gyalogos alagút és a Dózsa György út közötti 12.000 m2-es szakaszára, melyet kidolgoztam és konkretizáltam építészeti formában.

Közös munkánk hivatalos összegzése:

Nyugati pályaudvar barnamezős területe a Ferdinánd híd és a Dózsa György út között - Projekt tartalmának összefoglalása: A projekt szorosan kapcsolódik a „volt kormányzati negyed környezetvédelmi veszélymentesítése projekthez".

A Nyugati pályaudvar „fal" szerű viselkedése elválaszt két városrészt, mely által a Podmaniczky utca peremvidékké, ezzel együtt szegregációs területté változott. A terület pozitív irányú megítélésén az sem sokat segít, hogy a hajléktalan probléma itt jelentkezik leginkább, köszönhető ez a női hajléktalan szállónak, illetve a terület elhagyatottságából adódó, hajléktalanok számára meghúzódás lehetőségét megteremtő területeknek.

A terület rehabilitációjával nem történik meg az ott „élő" emberek rehabilitációja, így azt célszerű együtt kezelni, és a Ferdinánd hídon túli területen helyet biztosítani az egy éven át tartó felzárkóztatást, szocializálódást, közösségbe való újra beilleszkedést segítő funkcióknak.

Valós szituáció, forrás: Kiss Laura
3/33
Valós szituáció, forrás: Kiss Laura


A kedvező együtthatás és a befogadó készség, mobilitás biztosítására, a terület nagyobb részén startup cégeknek javasolunk helyet biztosítani, akiknek a vállalkozásuk kezdeténél fontos az alacsony költségű mégis városközponti irodabérlés.

A területen az ideiglenesség kényszere, mint alapfeltétel kizárja a hagyományosan épített szerkezetek alkalmazását. Alternatív a hátrányt előnnyé változtató megoldásként konténerek által alkotott fél-mobil telepek alakítását javasoljuk a területen a különböző funkcióknak megfelelően. A konténer a vasút miatt is kézenfekvő megoldást jelent. Az összes építménynek mobilnak kell lennie, hogy akár a lakó vagy bérlő igénye szerint pár év elteltével új helyszínre kerülhessen. A konténereknek köszönhetően a megvalósítás is töredék áron történhet egy állandó építmény bekerülési költségéhez képest.

A terület használatával, a szociológiai problémák kezelésével lassan beindul a terület vérkeringése, ezáltal a felértékelődése, és a jövő beruházásainak a lehetőségének a megteremtése."

Átfogó program

A tervezést megelőző szociológiai kutatás során célom volt felderíteni, hogy a fővárosi hajléktalan ellátásban mi a legnagyobb hiány; illetve hogy mi az a megoldás, ami a felemelkedés és visszailleszkedés lehetőségét is magában foglalja. Látogatásaim során volt szerencsém szakemberekkel egyeztetni a programot illetően; valamennyien egyetértettek abban, hogy jelenleg a hajléktalan párok kénytelenek külön szállókban elhelyezkedni, hiszen nem igen léteznek koedukált szállók. A hajléktalan társadalomban fokozottan jelentkezik az elmagányosodás problémája; nem csak az emberi kapcsolatok létesítése a nehéz, azoknak megtartása is komoly erőfeszítést igényel, ha nincs tere az együttélésnek. Közös erővel pedig a talpra állás is könnyebb lenne.

Személyes látogatások, forrás: Kiss Laura
6/33
Személyes látogatások, forrás: Kiss Laura


Az átmeneti szálló intézményi keretei biztosítják egy évre a lakhatást a felvételt nyert lakónak; (természetesen a bentlakás szigorú szabályokhoz kötött); majd a szállóból egyenesen albérletbe költöznek a lakók (abból a kötelezően félretett pénzből, ami az egy év alatt összegyűlik).

Fontos programi elem, hogy az intézmény hálóként is szolgálna azok számára, akik éppen elvesztették lakásukat és az utcára kerülnének. Tehát a ’felülről érkezők’ is felvételt nyerhetnek az intézménybe. Köztudott, hogy minél több utcán eltöltött idő után egyre nehezebb a visszailleszkedés.

Az átmeneti otthon nem csak lakhelyet biztosít a bentlakóknak, hanem speciális program során különböző módon segítik a bentlakók talpra állását. Fontos a közösségi események rendszeressége, de az individuális foglalkozások is; az ún. esetszobákban szakemberek hétről hétre foglalkoznak a lakókkal. A munkakeresés folyamatában is szakmai segítséget kap mindenki, aki igényli. A szervezett napi programokon felül a szálló kialakításánál fontos szempont, hogy az elősegítse az interakciók természetes kialakulását, miközben mindenkinek meglegyen a saját elkülönített lakrésze.

Fontos, hogy más társadalmi rétegekkel is kapcsolatba kerüljenek; az átfogó program különböző elemei arra is hivatottak, hogy az embereket bevonzzák az utcáról. A Terézvárosi Önkormányzat által javasolt startup irodák körét további javaslatokkal bővítettem: bolhapiac az utca szintjén egy időszakos köztéren, illetve különböző kiadható műhelyek és művészeti stúdiók.

Átfogó program az egész területre, forrás: Kiss Laura
8/33
Átfogó program az egész területre, forrás: Kiss Laura


A terület rendezése, beépítés

Podmaniczky utca mellett hosszan nyúlik el az átlagosan 50 m széles, jelenleg barnamezős terület; mely az utcától jelentős mértékben izolált. A 12.000 m2 egészének rendezését egyben kell kezelni a területi sajátosságok miatt. A tereprendezés feltétele a későbbi hasznosításnak is, lévén hogy a területnek jelenleg nincs bejárata, nem megközelíthető.

A barnamezős övezet szennyezett földjének felső egy méterét ki kellene cserélni, ez azonban önmagában meghaladná az átmeneti hasznosításra szánt összeget. A terep okos átrendezésével kikerülhető lenne a föld elvitele és új hozatala. A növényesítés igényeinek megfelelően koncentrált területeken (mint például a kerítés mentén, illetve a 3,5 m magas kötelezően előírt hang-gátló fal mentén) leásással, illetve mélyebbről kiásott föld szétterítésével teljes értékű talajt nyerhetünk.

Tereprendezés, forrás: Kiss Laura
11/33
Tereprendezés, forrás: Kiss Laura


A Podmaniczky utca felé a területet jelenleg a 1,0–2,5 m-es szintkülönbséget támasztó múlt századi masszív kő-támfal és az annak tetején futó kerítés határolja. A kerítés elbontásra kerül, a támfal struktúrája viszont megmarad; az utcától való elszigeteltség oldására csak helyenként lesz megbontva ezáltal kijelölve a terület két bejáratát, ahol is az utca szintje folytatódik mint beharapás.

Az épület elhelyezését, a beépítés milyenségét a tájolás, illetve a barnamezős préri megosztásának igénye indokolta. Az épület elhelyezkedéséből adódóan létrejön egy agora, a publikus zóna (tölcsér az utcáról; célja, hogy bevonzza az embereket a bolhapiacra is), illetve az elvonulás tere a hátsó ’dombok’ felé.

Alaprajzok, forrás: Kiss Laura
23/33
Alaprajzok, forrás: Kiss Laura


Építészeti koncepció

Egyik legfőbb tervezési szempont volt a gazdaságos megvalósítás, valamint mobil szerkezetek alkalmazása. Diplomatervemben használt ipari konténereket alakítok át lakófunkcióra alkalmassá.

Fő alkotó elv, hogy a privát funkciók zárt konténerekben, a közösségi funkciók pedig a konténerek között kapnak helyet. A konténerek elcsúsztatásával köztes átmeneti közösségi zónák jönnek létre.

Konténerenként 2 lakóegység található (2x2 fő számára) az emeleteken; illetve 1-1 speciális konténer mozgáskorlátozottak számára a földszinten. A közösségi tereket a földszinten konténerek oldalának kibontásával és köztük áramló tér létrehozásával oldottam meg. A kivágott konténerfalakat tolófalakká alakítva lehetőség van a terek lezárására illetve összenyitására igény szerint.

Kialakítás

Fontos gazdaságossági szempont, hogy a konténereken kívül ne legyen szükség további tartószerkezetekre. Így a közlekedőrendszer a konténer targoncás emeléséhez kialakított nyílásaiból konzolosan lóg ki; az eltartott árnyékoló hullámpala tető pedig a legfelső szinti konténerekre mint felépítmény kerül.

Fedett közösségi terek szintenként a konténerek elcsúsztatásával, forrás: Kiss Laura
24/33
Fedett közösségi terek szintenként a konténerek elcsúsztatásával, forrás: Kiss Laura

Az épület kialakításánál külön figyelmet fordítottam arra, hogy minden egyes konténerben természetes úton lehessen megoldani a szellőzést. Az épület tájolásából és elhelyezéséből adódóan keresztirányban az összes konténer átszellőzik. Valahány lakószobának ablaka nyílik ÉNY, illetve DK irányba is.

Gondolkodni kell a megvalósításon kívül az elbontásra ill. áthelyezésre is. Minden konténer önálló gépészeti egységként van kezelve lehetővé téve a későbbiekben különböző struktúrák felépítését, egy-egy elem önálló használatát.

Kiss Laura

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk