Épülettervek/Lakóépület

Passzív társasház Angyalföldön

1/21

100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba

?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
?>
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
1/21

100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba

Passzív társasház Angyalföldön
Épülettervek/Lakóépület

Passzív társasház Angyalföldön

2012.11.19. 21:10

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Nagy Csaba

Vélemények:
1

100 lakásos passzívház

Bruttó szintterület:
9963 m2

Stáblista

építész munkatársak: Pólus Károly, Déri Dániel, Várhidi Bence, Kiss Tamás
helyszín: Budapest, Zsinór utca 23-25., Jász utca 89-91.
telekterület: 4406 m2
bruttó szintterület: 9963 m2
tervezett zöldfelület: 1192 m2    
generáltervező: Archi-Kon Kft.
tartószerkezet: Pintér Tibor - ÉKI TERV Kft
épületgépészet: Sor Zoltán - PhQ Kft.
elektromosság: Dorgai Károly - Dorterv Kft.
passzívház szakértő: Miskolczy Imre - EnergiaTerv Kft.
tűzvédelem: Báder György
közlekedés: Kriskáné Boda Ilona
építtető: Bp. Főváros XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Hamarosan elkezdődik a XIII. kerületben az első magyar minősített passzív társasház építése, amelynek terveit a Nagy Csaba építész vezette csapat jegyzi. A megemelt zöld belső udvar köré szervezett, három tömegre bontott, 100 lakásos együttes példamutató módon, önkormányzati beruházásként készülhet el.

Részletek a műleírásból

Tervezési program

A szabályozási terv és a hatályos jogszabályok keretei között az építési telken egy 100 lakásos passzívház lakóépület együttes helyezendő el, átlagosan 50 m2-es lakásokkal (bruttó alapterület). A tervezési program ehhez a létszámhoz rendeli hozzá a szakmailag szükséges helyiségeket és azok kialakítását.

100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
19/21
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy CsabaElhelyezkedés

A telektömböt a Reitter Ferenc utca, Zsinór utca, Jász utca és a Fáy utca határolja. A tömbön belül - hasonlóan a környező területekhez - megkezdődött az ingatlanállomány cseréje. Ennek hatására a régi, alacsony komfortú épületeket szanálták és helyükre az elmúlt néhány évben új, a korábbinál nagyobb lakóépületek épültek. A lakóépület telke alapvetően vegyesnek mondható lakókörnyezetben, részben zártsorú, részben szabadonálló épületek között helyezkedik el. A telek feltárása mind a Zsinór, mind a Jász utca felől megoldható.

Városrendezés, szabályozási előírások

A telekre a tervezett szabályozási előírásokból egy zárt sorú, előkertes beépítés következik. A 16 méteres építménymagasság földszint plusz 4 emelet magas épületekkel számol, mely megegyezik az újabb építésű saroképület volumenével. A terepszint feletti maximális beépíthetőség 60%, míg a terepszint alatt a telek 70%-a építhető be maximálisan. A zöldfelület minimális mértéke 20% lehet. A kertvárosias megjelenés érdekében előkertek kialakítása szükséges mindkét utca vonalában. Az oldalkertek és a hátsókertek megtartása az OTÉK és a városrendezési tanulmány alapján került meghatározásra. A meglévő szomszédos épületekhez tűzfalasan csatlakozunk.

Beépítési koncepció

Az épületegyüttest a lakásszámból adódó viszonylag nagy volumen és a legkedvezőbb tájolás kialakítása miatt három tömegre bontottuk. Az épületrészek egy belső udvart ölelnek körül, ahol zöldterületet alakítunk ki. A földszint magasságába helyezett udvar alatt létesítjük a parkolókat, részben a pincében, részben a földszinten, illetve a parkolólemez tetején.


100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
2/21
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba 
Passzívház

A passzívház fogalma: a passzívház egy olyan komplex tervezői szemlélettel kialakított épületet jelent, ahol már a tervezés során olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyek az épület hőveszteségét minimalizálják, az épület hőnyereségét maximalizálják, valamint figyelembe veszik és hasznosítják a belső hőforrások energiáját. A tervezés alapvető eszköze és elengedhetetlen része a tervezés során több lépcsőben végzett PHPP számítás (passzívház tervező programcsomag), amelyet a Passivhaus Institut fejlesztett ki, és amellyel a különböző tájoláshoz, épülettömegekhez, alaprajzi variációkhoz és a különböző épületgépészeti megoldásokhoz kapcsolódó energetikai jellemzők tesztelhetők és optimális energiamérleg alakítható ki.

Általános kritérium a „Darmstadt Passivhaus Institut" általi minősítés megszerzéséhez, hogy a fajlagos éves összes primerenergia-szükséglet maximum 120 kWh/(m2év), az n50 légtömörségi nyomásteszt értéke maximum 0,6 1/h, a túlmelegedés gyakorisága maximum 10%, a fajlagos fűtési energiaigény nem lehet nagyobb 15 kWh/(m2év)-nél, vagy a fűtési hőszükséglet nem lépheti túl a 10 W/m2 értéket.

A passzívház tervezésénél és építésénél betartandó legfontosabb szabályok:

Kompakt tömegformálás: törekedni kell arra, hogy egy adott épülettérfogathoz minél kisebb lehűlő felület társuljon. A homlokzati üvegfelületek aránya lehetőség szerint ne haladja meg a 40 %-ot. A nyílászárók iránti követelmény beépített állapotban, hogy U értékük ne haladja meg a 0,85 W/m2K értéket, az egyéb felületek esetében U<= 0.15 W/m2K. (ehhez 25-30 cm vastag hőszigeteléssel ellátott minimum 55-65 cm vastag falszerkezet szükséges).

A telek és a beépítési szabályok által lehetővé tett optimális tájolás: az üvegfelületek többségét célszerű dél-kelet – dél-nyugati irányba tájolni, kisebb részük lehet keleti vagy nyugati tájolású, az északi tájolású üvegfelület lehetőség szerint ne haladja meg az 5 %-ot. A tervezett épület összes lakása kedvező tájolású, nincs északi nyílással rendelkező lakóhelyiség. A főhelységek kifelé fordulnak, elkerülve ezzel a kedvezőtlen átlátásokat.

A nyári túlmelegedés ellen árnyékolók használata szükséges. Az épülettömbök napos oldalai táblás külső árnyékoló szerkezettel felszereltek. Az éjszakai időszakban a nyári túlmelegedés megelőzésére fontos, hogy a lakások átszellőztetése biztosítható legyen. A téli időszakban az árnyékolók megnyitása lehetővé teszi, hogy az alacsonyabb szögben érkező nap sugarai a belső terekbe jutva hőként hasznosuljanak.

Hőhídmentes kialakítás: a passzívházban alapvető fontosságú a hőveszteségek minimalizálása. Erről elsődlegesen a ház fűtött épületrészének külvilággal érintkező felülete, az ún. termikus burok hőszigetelő rétege gondoskodik. A hőszigetelő réteg megfelelő vastagsággal, megfelelő hőszigetelő értékkel kell rendelkezzen, összefüggőnek kell lennie, és nem tartalmazhat számottevő hőhidat. Légtömörség biztosítása. A tervezett szerkezetek, anyagok és a kivitelezés minősége hivatott biztosítani, hogy az épületben nem kívánt, ellenőrizetlen és többlet energiafelhasználást igénylő légáramlások ne lépjenek fel.


100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
4/21
100 lakásos passzív társasház, vezető tervező: Nagy Csaba
Hővisszanyerős szellőzés biztosítása: folyamatos légcserével az eltávolított használt levegő hőenergiájának 70-90%-os visszanyerésével lehet a „passzívház" minősítés elnyeréséhez szükséges energetikai paramétereket biztosítani. A szellőztető rendszer azokban a helyiségekben, ahol tiszta levegőre van szükség (hálószoba, gyerekszoba, nappali, dolgozószoba) légbefúvást, a szennyezett levegőjű helyiségekből (konyha, fürdőszoba, WC) pedig légelszívást végez. A beérkező levegő egy finomszűrőn keresztül jut a lakásba, amely a por és a pollenek nagy részének kiszűrésével tisztább levegőt enged be, mintha a szellőztetés ablakon keresztül történne. A folyamatos légcsere szabályozza a relatív nedvességtartalom szintjét, csökkenti a párakicsapódás, a penészedés veszélyét. A rendszer emellett közel hússzor annyi energiát takarít meg, mint amennyi az üzemeltetéséhez szükséges! A szükséges légcsere mértéke az épülettérfogat 0,3-0,8- szerese. A megújuló energiaforrások használata levegő-víz vagy víz-víz hőszivattyúk alkalmazásával, illetve a háztartási melegvíz-készítésre rásegítő napkollektorok telepítésével történik.

Közlekedési rendszer

A három épületből álló épületegyüttes mind a Jász utca, mind pedig a Zsinór utca felől rendelkezik személybejárattal. Az épület vízszintes közlekedő rendszere az épületek által körbefogott belső udvar köré szervezett pillérekkel, hidakkal tagolt nyitott oldalfolyosó, amely a termikus burkon kívül helyezkedik el. A két vertikális közlekedőmag az épülettömbök között, önálló elemként kapott helyet. Kiemelt közlekedési útvonalként került kialakításra a Jász utcai bejárattól közvetlenül az első emeleti zöldtetőként kialakított belső udvarra vezető lépcső.

A lakások elrendezése

Az épületben 100 lakást alakítottunk ki, átlagosan bruttó 50m2 alapterülettel. A három épülettömbben három különböző, nagyságrendileg 40, 50 és 60 négyzetméteres lakóegység-típus kapott helyet. A kisebb lakások garzon, míg a nagyobbak másfél-, illetve kétszobás kialakításúak. A lakószobák kifelé, a szabad homlokzatok felé tájoltak, a közlekedők irányába csak alárendelt helyiségek néznek.

„A" tömb: 29 db 60 m2-es lakás - nappali + 2db. fél szobás + erkély

„B" tömb: 40 db 48 m2-es lakás - nappali + fél szobás + erkély

„C" tömb: 31db  41 m2-es garzon - nappali + hálófülke + erkély

Parkolás és tárolás

Az OTÉK előírásai szerint a 100 lakóegységhez 100 parkolóhely biztosítása szükséges. A földszint magasságában elhelyezett udvar alatt létesítjük a parkolókat, részben a pincében, részben a földszinten, illetve a parkolólemez tetején. A parkolók megközelítése a Jász utcai oldalról történik, ahol a főbejárat mellett nyitott kerékpártároló egységet is létesítettünk a lakóegységenként előírt 1-1 férőhellyel, összesen 100 kerékpár részére. A pincében minden lakáshoz tároló helyiségek tartoznak.Akadálymentesség

Bár a tervezett épület nem közhasználatú építmény, az akadálymentes megközelíthetőség és használat előírásait szinte maradéktalanul teljesítjük. A telek gyakorlatilag síknak tekinthető, a tervezett földszinti padlóvonal megegyezik a Jász utcai csatlakozó terepszinttel. Az épület biztonságos és akadálymentes megközelítése mind a földszinten, mind a mélygarázson át megoldott. Az épületen belüli közlekedők szélessége és a személyfelvonók mérete egyaránt lehetővé teszi az akadálymentes használatot.

Zöldfelületek és közösségi terek

Az épületeket az utcák vonalától 3-3 méterre visszahúztuk, így előkertek kialakítása vált lehetővé. A tervezési koncepció központi eleme az első emelet magasságában zöldtetőként kialakított udvar, amely közösségi térként is funkcionál. Az épületek mögött, az oldalkertekben összefüggő parkosított zöldfelületet terveztünk többszintes növényállománnyal. A Zsinór utcai épülettömb földszintjén, a főbejárat mellett, az oldalkerthez kapcsolódóan diszponibilis közösségi teret alakítottunk ki a lakóközösség számára.

Vélemények (1)
zim
2013.04.19.
15:47

Nagyon szimpatikus, hogy ebben a léptékben is épül végre passzívház Mo-n.

Az építészeti formálásban furcsálom, hogy az erkélyek 'konzolos' kialakításúak, mert így végig hőhíd-megszakítást kell beépíteni, pedig a fő tömegtől elszakítva, saját lábakon állóként is kialakíthatók lettek volna. (A nyitott közlekedőknél is hasonlóképpen hőhidasnak tűnik a kialakítás.)

Szívesen olvastam volna többet a gépészeti megoldásokról is.

Új hozzászólás
Épületek/Örökség

A MARRIOTT SZÁLLÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.08.11. 11:04
00:06:01

Elizabeth Taylor és Richard Burton nyitotta meg a híres vendégek sorát, de lakott itt Woody Allen és Freddy Mercury is. A háború előtti Duna-korzó híres szállodasorának örököseként az egykori Duna Intercontinental, ma Marriott ötvenegy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és több felújítás után még mindig Budapest vendégeit szolgálja. De mennyire szeretik a budapestiek?

Elizabeth Taylor és Richard Burton nyitotta meg a híres vendégek sorát, de lakott itt Woody Allen és Freddy Mercury is. A háború előtti Duna-korzó híres szállodasorának örököseként az egykori Duna Intercontinental, ma Marriott ötvenegy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, és több felújítás után még mindig Budapest vendégeit szolgálja. De mennyire szeretik a budapestiek?

Épületek/Örökség

AZ ÓBUDAI FALUHÁZ // Egy hely + Építészfórum

2020.08.11. 11:02
00:04:54

Szovjet technológiájú panelház. Magyarország legnagyobb épülete. Egy falunyi ember lakja – innen kapta közkeletű elnevezését is. Budapest városképének meghatározó eleme, remek kilátó, és nem utolsósorban a legutóbbi felújítás óta egy fenntarthatóbb panelkép közvetítője. Ez az óbudai Faluház, ahova Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében kalauzol el minket.

Szovjet technológiájú panelház. Magyarország legnagyobb épülete. Egy falunyi ember lakja – innen kapta közkeletű elnevezését is. Budapest városképének meghatározó eleme, remek kilátó, és nem utolsósorban a legutóbbi felújítás óta egy fenntarthatóbb panelkép közvetítője. Ez az óbudai Faluház, ahova Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében kalauzol el minket.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk