Épülettervek/Középület

Pragmatikus esztétika - új Budapesti Velodrom

1/22

új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio

?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
?>
világverseny organizációs rajz - építész: Anthony Gall
?>
helyszínrajz - építész: Anthony Gall
?>
0. szinti alaprajz - építész: Anthony Gall
?>
1. szinti alaprajz - építész: Anthony Gall
?>
2. szinti alaprajz - építész: Anthony Gall
?>
építész: Anthony Gall
?>
déli homlokzat - építész: Anthony Gall
?>
nyugati homlokzat - építész: Anthony Gall
?>
keleti homlokzat - építész: Anthony Gall
?>
a-a metszet - építész: Anthony Gall
?>
b-b metszet - építész: Anthony Gall
?>
építész: Anthony Gall
?>
statikai modell - építész: Anthony Gall
?>
szerkezetek ismertetése - építész: Anthony Gall
?>
üzemeltetési sémák - építész: Anthony Gall
1/22

új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio

Pragmatikus esztétika - új Budapesti Velodrom
Épülettervek/Középület

Pragmatikus esztétika - új Budapesti Velodrom

2017.08.08. 14:43

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Horváth Zoltán Vilmos, Anthony Gall, Szüle Péter

Új Budapesti Velodrom pályázat - 1. díj

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész vezető tervező: Anthony Gall (Gall és Társai Építésziroda)
tervezők: Horváth Zoltán Vilmos, Szüle Péter 
statika: Zalavári István, Sipőcz József (i-quadrat hungária)
tájépítészek: Majoros Csaba, Balogh Andrea (4D Tájépítész Iroda)
látványterv: ZOA Studio

Egyszerű formák, a pragmatikus szempontok feloldása, a műemléki környezet, az épület és a terep összhangja vezérelte Anthony Gallt és csapatát az Új Budapesti Velodrom pályázat koncepciójában, melyet a bíráló bizottság első díjjal jutalmazott. 

Tervezési alapgondolat

Origo

A tervezett új velodrom létrejöttével a kerékpáros élet új origója jöhet létre. Egy origónak kettős szerepe van: kiinduló- és érkezési pont egyszerre. Megerősíti, élteti azokat a szálakat, egységeket, amelyeket összeköt. A tervezett létesítmény egy közösségi tér, nemcsak a sportnak (elit, amatőr), hanem a kerületnek, a városnak és az országnak (azon túlmenően a környező országoknak is) egyaránt.

Az új budapesti velodrom összeköti a különböző léptékű területeket, közösségeket. A Graphisoft Park hiányzó elemeként, azt a Római parttal, a III. kerület lakott környékével köti össze. A Duna menti sétány, rakpart, szabadidős közlekedési útvonalak (kerékpár, Eurovelo 6), a Pestről érkező északi összekötő híd csomópontjánál található (ezek jelenleg nincsenek összekötve).


új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
6/22
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio


 

Összekapcsolás

A tervezett épület sokféle elemet hívatott befogadni és összekötni. Ezek a különbözőségek sok esetben nem is állnak kapcsolatban egymással. A központ egyszerre helyi és országos, sőt - világversenyek megrendezésre alkalmas. Mindennapi és különleges, amatőr és elit, akár egyidősen, akár egyik napról a másikra. Az amatőr, a hobbi szintű rendszeres testmozgás és az elit sport egy helyen jelenik meg.

Az épület elhelyezése és környezete is ellentmondásos, összekapcsolásra vár. A várost a Dunával, a városi rakpartokat a Római parttal és Szentendrével, a dunai szigetekkel és Pesttel. A volt ipari terület, az épített örökség találkozik a budai-pilisi hegységgel, szintén a Dunánál. Az épület tervezésekor az egyik legfontosabb cél, hogy megfelelően oldja meg a vélt ellentmondásokat, tudjon működni nemzetközi elit központnak, ugyanakkor megfelelő módon szolgáljon közösségi központnak a mindennapokban.

Az összekapcsolás a tervezett funkciók kialakításánál is megoldandó feladat, mivel egy velodrom lényegében olyan, mint egy földvár - bent egy hatalmas fallal (1-2 szint magas pályával) körülvett védett tér, ahova csak szűk védett járaton keresztül vezet az út. Ezért a tervezett épület egyik fő eleme, hogy a védett belső teret a külvilággal kapcsolja össze.

Egyszerűség/ egyértelműség

Mivel számtalan funkció kap helyet az épületben, valamint különböző környezeti hatásnak van kitéve, a tiszta és egyszerű, könnyen értelmezhető formákra, a térkapcsolatok átláthatóságára igyekeztünk a hangsúlyt fektetni.


új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
1/22
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio


 

Területalakítási, épület elhelyezés és építészeti koncepció
Az épület elhelyezésénél - elsősorban a műemléki környezet, a természet elemei (Duna, hegyek) és a kirajzolódó jelenlegi és távlati közlekedési útvonalak figyelembevételével - az alábbi szempontok alapján döntettünk :

- az épület nagyléptékének ellenére szabadon álló, van tér az épület körül -
- az épület tág déli tájolású térre nyílik (közösségi oldal), hossztengelye összeköti, gyakorlatilag rávezeti a tekintetet a műemléki tornyokra és a mögötte lévő hegyekre, nem zárja le a Duna felől ezt a látványt
- az épület körül a hossztengely mentén átfolyik a terep, átjárható és körüljárható
- az épület rövid tengelye a közösségi és a sportszakmai bejáratokat köti össze
- a közösségi bejárat a Duna felé nyílik, a szabadidő és a pihenés tereit teremti meg a déli oldalán, míg a sportszakmai bejárat a Gázgyár utca felől, közvetlenül nyílik meg.


Az épület összekapcsolja a terület meghatározó látványosságait, összeköti a logisztikai szálakat (kerékpárutakat, parti sétányokat), hiányzó funkcionális terület felhasználási egységként épül meg.

helyszínrajz - építész: Anthony Gall
9/22
helyszínrajz - építész: Anthony Gall

Kapcsolódás a környezethez

Részleteiben finom, egyszerű tömeg jellemzi az építményt. A lebegő korongként álló velodrom, az átívelő talajhidakkal, a bejáratokkal a természet és épített környezet ötvözeteként létrejött alkotás. Térbeli elhelyezése, A hossztengely összeköti a víztornyokat és a Dunát, így nagyobb rálátást biztosít a műemléki épületegyüttesre. Az épület közösségi bejárata dél felé a Duna sétányra nyílik. Az épületet a domb-gát-föld öleli körül.

A közösségi tér az épületbe folyik be, az épület belső lényegét (a pálya) értelmezve jelenik meg, az általa körbehatárolt terület (küzdőtér) az előcsarnokhoz szervesen kapcsolódik, vizuális összekötetés van a külső világ, az előcsarnok és a küzdőtér között. Így valóban közösségi centrumként is működik.

Városképileg az épület egy nagyléptékű "réten" jelenik meg, elég teret hagyva, hogy az egykori gázgyár emblematikus épületei megfelelő levegőt kapjanak, ugyanakkor kiegészíti őket, észak felől rendezi a területet, eltakarja az északi összekötő híd nem kívánatos látványát, minőségi parkosított területet teremt.
 

új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
7/22
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio


 

Környezeti kialakítás

- Duna parti sétány
- Épület bejáratai előtt nagyléptékű városi terek
- Épület jobb és bal oldalán tervezett zöldfelületi egységek
- Kerékpáros úthálózat
- Tervezett zöldfelületek szerepei, elemei
- Gyalogos, tömegközlekedési és gépkocsi kapcsolatok bemutatása
- Parkolóhelyek
- Világversenyek rendezése
- Akadálymentesség, inkluzív design
 

Funkcionális kialakítás

Az épület nemcsak egy esetleges világverseny megtartására alkalmas, hanem hosszú távon a magyar kerékpársportnak - különösen a pálya sportágnak - ad megfelelő otthont. Az épület - a nemzetközi példák tanulmányozása révén - gazdaságosan üzemeltethető, tartalmazza azokat a funkciókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kerékpársport fejlődjön és szakmai támogatást kapjon.

A létesítmény főbb szempontjai:

- Kiemelt nemzetközi kerékpár központ státusz - regionális központ.
- Fejlesztés/edzés. Nemzetközi, országos és makró-regionális versenyek, események rendszeres megrendezése.
- Közösségi "Legacy" létesítmény: a fő profil mellett lehetőség legyen egyéb sportok, egészségügyi és szabadidős programok választására.
- Az elhelyezkedés - Graphisoft Park, Duna, Budai hegyek közelsége - előnyeire épül.


Főbb elemek:

- UCI által elfogadott (homologizált) Cat. 1 250m hosszú, 8m szélességű pálya
- megfelelő rendezvényi háttér (TV, sajtó, sportolók befogadására alkalmas háttér)
- 2000 állandó ülés, 2000-2500 nem állandó ülés - flexibilis kialakítással, legyen elérhető az UCI által elfogadott (min.) 4500-5000 fő 
- edzői és sport egészségügyi központ
- egész évben kerékpársport használata + a nem használt területek igényelhetősége (bérbe adhatósága)
- pályán belüli terület használhatósága, a pálya geometriának
- futó pálya a felső peremnél
- megfelelő kiszolgáló funkciók: rendezvény, vendéglátói, sport és szabadidős
- közösségi funkciók
 


üzemeltetési sémák - építész: Anthony Gall
22/22
üzemeltetési sémák - építész: Anthony Gall


Funkcionális elrendezés

Az épület 3 + 1 (galéria) szintből áll. A két hosszanti oldala egyben az épület két bejáratát jelenti. A Duna felőli oldal a nagyközösség számára, míg a másik a sportolói, sportszakmai funkciókat tartalmazza.

A közösségi és a sportszakmai bejáratok (föld-, első szint) egymás feletti, és az épület átellenes oldalára kerültek egymáshoz képest. Az épületet 4 oldalról felvezető hídelem-lépcső kapcsolja össze közvetlenül a külső tereppel (ez szolgál a nagy létszámú nézőszám mozgatására, menekítésére, szükség szerint). Az épület teljes magasságában szimmetrikusan elhelyezett 2-2 függőleges közlekedő mag található, amely a közösségi bejárati térnél és a sportszakmai bejárat oldalán van.

Mindegyik szinten körgyűrűként funkcionáló közlekedők találhatóak, az esetleges szintkülönbségek a függőleges magoknál keletkeznek, ahol igénybe vehető lift, lépcső vagy rámpa. A fő szintek mindegyike közvetlenül kapcsolódik a terephez. A küzdőterek a közösségi bejárat felől adott esetben (toló üvegfalak elmozdításával) nemcsak látványban, hanem fizikailag is összeköthetők, funkcionális együttműködésbe hozhatóak.

új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
2/22
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio


 

Építészeti formálás, szerkezet, anyaghasználat

Az épület építészeti formálása a környezetbe illesztés jegyében nagyvonalú, egyszerű formák alkotják. Koncepciónkban a pragmatikus szempontok feloldásában (bonyolult program, környezeti hatások, költségvetés) az egyszerűség, az időtlen geometriákban található ismétlések, szabályok segítettek. Cél volt, hogy az épület és a terep együttműködésbe lépjenek, ezért nagy figyelmet fordítottunk a tájolás, elhelyezés mellett a terep és az épület valódi összekapcsolására.

Meghatározó eleme az épületnek a pálya fedése és burkolata, amely "lebeg" a pályát körülvevő domb felett. Az erőteljes híd-kapu kettős jelentésű motívumok megteremtik a bejáratok helyét, tereit, megadják a megfelelő léptéket. Anyaghasználatban az ipari örökségtől sem idegen épülettömeg egységes réz/fémszövet burkolatot kap, amely a mögötte lévő egyszerű könnyűszerkezeteket árnyékolja, esztétikailag rendezi. A finom textúra és fény/árnyék áteresztés/vetés a régi épületek patinájára és a ligetes környezetre válaszol, azt színben és változatos fény/árnyék hatásával egészíti ki.

Az épület elsősorban pragmatikus mérnöki szerkezet, amely az előregyártás és a mérnöki szerkezetek kigondoltságával szép arányokat és pragmatikusságból adódó esztétikát ad. Az épület belsejében a különleges pályaszerkezet meghatározó, anyagai dominánsak. A legfőbb minőségek az épület különleges tereinek összhatása-, bemutatása. A szükséges rámpák, infrastruktúra őszintén érvényesülnek.


új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio
4/22
új Budapesti Velodrom - építész: Anthony Gall - látványterv: ZOA Studio


 

Könnyített építési technológia

Az épület szerkezete a cölöpökön támaszkodó megerősített lemezalapról indul. A lemezalapról indul az előregyártott felmenő szerkezetek összeépítése, amelyet helyenként monolit födémek segítségével merevítettünk. A perem mentén található előregyártott vasbeton oszlopokra kerül az elemekből összeépíthető csónak tartó. A tetőszerkezet könnyen, daru segítsége nélkül a földön összeállított középső gyűrű felemelésével megépíthető. A szerkezetépítés költséghatékony, a választott kötélszerkezet rendkívüli alacsony acél mennyiséget eredményez (40kg/m2).
 

Fenntarthatóság, üzemeltetési koncepció

Az épület funkcionális felépítése flexibilis területhasználatot feltételez - minél többen, minél több időre használhassák az épületben található szolgáltatásokat. Fenti célt szolgálja a mindennapi üzemmódon belül a párhuzamosság megteremtése, elsősorban a pályán belüli küzdőtér használatával kapcsolatban. A kerékpár edzések mellett ez a tér több funkcióra önállóan használható, de rendezvények megtartására is alkalmas. 

Több üzemmódnak kidolgoztuk a funkciónak megfelelő szellőzési, hűtési, fűtési és bevilágítási koncepcióját. A lehetőségek szerint elsősorban passzív hűtés/fűtés (nyári szellőztetés) valamint a nap használata (közvetett bevilágítás, szükség szerint leárnyékolható) vagy napkollektorok alkalmazása biztosítják. A gépi hűtés/fűtési rendszereknél a talaj és levegő hőcserélők, az épületszerkezetekben hordozott tárolási lehetőségek és a belső körfolyosók csatornaként való használata mind szerves részei.

Nagy különbségek vannak az egyes használati üzemmódok között - több ezer látogatós világverseny, 25-28 fokos belső hőmérséklettel, TV közvetítés miatt korlátozott bevilágítással, éjszakai döntőkkel és egy hétközbeni nyári nap, amikor élsportolói edzés és közösségi használat a jellemző, 18 fok mellett. Ezért a rendszerek több elemből állnak, amik egymást kiegészítve lehetőséget adnak a megfelelő környezet megteremtésére.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk