Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 1. csoport

1/12

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing családosoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing vegyes lakóösszetétellel - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

1. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

?>
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
 Mintaterv, Cohousing családosoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv, Cohousing vegyes lakóösszetétellel - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
1. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
1/12

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing családosoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv, Cohousing vegyes lakóösszetétellel - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

1. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

REPLAN - 1. csoport
Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 1. csoport

2015.06.11. 09:46

A REPLAN kutatás bemutatását folytatva, az első csapat munkája következik: Közösségi csoportházak a kertvárosban - XVII. kerület, Rákosmente. A terület vizsgálata és a problémák feltárása után a csoport javaslatokat tett, majd önkéntesek bevonásával tervezték meg a megoldást. 

A REPLAN projekt részeként az 1. csoport Budapest külső szuburbánus területeit vizsgálta. A kutatás során alkalmazott módszerek négy lépésben épültek egymásra. A csoport először a szuburbánus területek általános és egy konkrét helyszínre vonatkoztatott problémáit tárta fel. Második lépésként a problémák enyhítésére javaslatokat dolgozott ki, a megoldási lehetőségeket következő lépésben a helyszínre mintatervi variációkban vázolta fel. Negyedik lépésben önkéntesek bevonásával participatív folyamatban a csoport mintatervet dolgozott ki.


Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
2/12
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
A terület

Budapest belső szuburbanizációs zónájában, Rákosmente ketrvárosi övezetében található a kutatás helyszíne. A telek a jelenleg beépítetlen Nyilas-tábla része, pozitív adottsága a zöldterület közelsége. Északi oldalán halad el a Rákos-patak, délkelet felől fákkal sűrűn borított sáv határolja, keleti oldala a Szabadság sugárútról közelíthető meg. Környezetére a szabadonálló, illetve zártsorú beépítési mód jellemző.

A Nyilas-tábla városszövetbe való integrálására már több kísérletet tett Rákosmente Önkormányzata, de a megfelelő fejlesztési irányt még nem jelölték ki. Egy 2009-es építészeti ötletpályázat célja öko-szemléletű városrész kialakítása volt.


A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
8/12
A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Problémák és javaslatok

A szuburbanizációs területek fenntarthatósági problémáit a problématérkép mutatja be. A felvázolt általános problémák a kutatási helyszínen különböző mértékben relevánsak.

A szuburbánus területek általános problémáira: szétterülő, családi házas övezeteire, monoton, identitás nélküli jellegére, a köztes funkciók hiányára a kutatás innovatív megoldásként csoportházas beépítést javasol. Ez köztes sűrűségével átmeneti sűrűséget tud teremteni és a szomszédsági tervezés elveit alkalmazva a környezetét is kezeli.

Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
3/12
Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

A gyors ütemben létrejött szuburbánus területeket a társas elszigeteltség, a közösségi kapcsolatok hiánya jellemzi. A jelenségre a cohousing kínál megoldást, mint olyan lakhatási forma, amelyben a lakók a közösségi összefogás erejével fejlesztik környezetüket, valamint közös tereket, feladatokat, tevékenységeket osztanak meg egymással.

A kutatás olyan modellt kínál, ahol a lakók szomszédsági együttműködése a cohousing elvei alapján és a köztes, átmeneti jelleg a csoportházas beépítési formával együttesen valósul meg.


Mintatervi variációk

A kutatás harmadik lépésében a XVII. kerületi helyszínre három mintatervi variáció készült. A variációk öt olyan változó mentén formálódtak, mint (1) lakóösszetétel, (2) lakástípusok, (3) tulajdonviszony, (4) sűrűség, (5) közös részek arányai. Ezekhez rendelve a funkciók elrendezési sémáit alakultak ki a beépítések formái. A változók és elrendezési sémák meghatározása működő cohousingok és csoportházas beépítések vizsgálatán alapul. 


Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
4/12
Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
A három mintatervi variáció kiindulási alapja a lakóösszetétel - 50 év felettiek, családosok, vegyes lakóösszetétel - a többi változó ennek függvényében egy-egy lehetséges forgatókönyv. A valóságban a cohousingok tervezési döntéseit a lakóközösség participatív folyamat során hozza meg.


Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
5/12
Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Participatív tervezés 

A kutatás negyedik lépésében a korábban vázolt harmadik variáció került kidolgozásra. A mintaterv döntései a cohousingokra jellemző közösségi tervezési folyamat modellezése során születtek meg. A cohousing létrehozási folyamatot a nemzetközi szakirodalom öt alapvető lépésre osztja, melyet leegyszerűsítve a kutatás három lakótalálkozón modellezett. A kísérlet önkéntesek bevonásával történt, meghirdetésére nyilvános fórumokon került sor, a csoportba 29 fő jelentkezett.

Egy cohousing lakóközösségének alakulásásnál fontos az alapvető értékek és célok definiálása. A későbbi folyamatban ezek mentén hozzák meg a konkrét döntéseket. Vitás helyzetek esetén az értékek hivatkozási alapot képeznek. Ezt figyelembe véve az első találkozó a csoport a közös céljainak és értékeinek meghatározásáról szólt.

A második alkalmon a különböző funkciók elrendezési lehetőségeiről, a lakástípusokról, valamint a közös funkciókról ötletelt és döntött a csoport. Az ötleteket cetlis módszerrel gyűjtötték a lakók, majd ezeket kategóriákba rendezve súlyozott szavazás után állt össze a közös funkciókat fontossági sorrendben szerepeltető lista.

A harmadik találkozó fő célkitűzése a beépítés közös megtervezése volt. A pénzügyi számítások egy költségkerettel számoltak azt feltételezve, hogy a beépítésben egy lakás egyenértékű egy környékbeli, új építésű családi házzal. Az álmoknak és a létesíthető funkcióknak a keret kimerülése szabott határt.


3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
12/12
3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
Mintaterv

A 3. lakótalálkozón a tervezési program meghatározását a közösségi tervezés követte. A beépítés a megszavazott orsószerű telepítést, központi közösségi épületet és út menti szolgáltató blokkot tartalmaz.

A közösségi tér egy, az út mentén ívesen húzódó pavilonszerű épületben konyha-étkezőt, sporttermet, két hobbi szobát, vizesblokkot, mosókonyhát és raktárakat foglal magába. Kelet felől kisebb napközi és pékség határolják a bekötő utat. A belső út két végén a parkolók és kerékpártárolók egy-egy blokkban helyezkednek el.

A kerti elemek sorát gazdagítja a két egységben telepített konyhakert és az alatta elrejtett esővízgyűjtő, a felső közösségi zónában telepített sportpálya, a közösségi épület mellett játszótér, illetve rekreációs kert.

A beépítésben a lakóegységek négy-öt elemenként fűrészfogasan kapcsolódnak össze és sorolódnak az orsószerűen futó belső út mentén. Az eltolások privát és félprivát kerteket teremtenek, a kertek és lakások között akadályozzák az átlátásokat. A lakók különböző igényei, illetve cserélődése miatt fontos, hogy az alaprajzok belül egyedileg alakíthatóak.

Az életformát tekintve a közösség ökotudatos szemléletet, megosztott gazdálkodást célzott meg. A megosztott autóhasználat, a közös termesztés,  a közösségi vásárlás, a közös mosókonyha, a belső hulladékkezelés, a komposztálás részei az ökológiai koncepciónak. A high-tech fenntarthatósági elemek magas ára miatt azok megvalósítására kevés lehetőség nyílt, helyette soft-, low-tech megoldások kerültek előtérbe, mint kedvező helyi mikroklíma kialakítása, vagy növényzet telepítése és megtartása


Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
9/12
Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Megvalósíthatóság

A terv ugyan nem épült meg, a kutatás kitért a megvalósíthatóságra is. Számba vette a megtakarítási lehetőségeket, a hosszú távú bevételi forrásokat. Kitért a cohousingok működéséhez nélkülözhetetlen szabályzatra és menedzsmentre, valamint a munkacsoportokból álló szervezeti felépítésre. Végül az itthon még ismeretlen cohousing akadályait és lehetőségeit tárgyalta.


Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
10/12
Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
Babos Annamária, K. Theisler Katalin

 


Közösségi csoportházak a kertvárosban - XVII. kerület, Rákosmente

Csoportvezető: K. Theisler Katalin, építész

Munkatársak:
Babos Annamária, építészhallgató
Paskuj Benedek, szociológus
Somogyi Flóra, szociológus hallgató
Munkatársak a participatív folyamatban
Közösségben Élni tagok: Glatz Zsófia, építész / Horogh Petra, építészhallgató / Komlósi Bence, építész / Koncz Péter, építész / Lukács Zsófia, építészhallgató

Önkéntes lakóközösség:
Csúsz István / Fekete Dániel / Kádár Piroska / Kiszel Nóra / Komlós Marcell / Kósa Balázs / Kóti Zsófia / Miklós Rita / Némethné Apáti Anna / Sáfián Fanni / Schlenker Ádám / Simor Máté / Szász Jolán / Tóth Andrea / Zafir Ibolya Indra

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.