Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 1. csoport

1/12

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

?>
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
 Mintaterv, Cohousing családosoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv, Cohousing vegyes lakóösszetétellel - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
1. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
?>
3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
1/12

Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

REPLAN - 1. csoport
Nézőpontok/Tanulmány

REPLAN - 1. csoport

2015.06.11. 09:46

A REPLAN kutatás bemutatását folytatva, az első csapat munkája következik: Közösségi csoportházak a kertvárosban - XVII. kerület, Rákosmente. A terület vizsgálata és a problémák feltárása után a csoport javaslatokat tett, majd önkéntesek bevonásával tervezték meg a megoldást. 

A REPLAN projekt részeként az 1. csoport Budapest külső szuburbánus területeit vizsgálta. A kutatás során alkalmazott módszerek négy lépésben épültek egymásra. A csoport először a szuburbánus területek általános és egy konkrét helyszínre vonatkoztatott problémáit tárta fel. Második lépésként a problémák enyhítésére javaslatokat dolgozott ki, a megoldási lehetőségeket következő lépésben a helyszínre mintatervi variációkban vázolta fel. Negyedik lépésben önkéntesek bevonásával participatív folyamatban a csoport mintatervet dolgozott ki.


Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
2/12
Vizsgált terület Budapesten belüli helyzete - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
A terület

Budapest belső szuburbanizációs zónájában, Rákosmente ketrvárosi övezetében található a kutatás helyszíne. A telek a jelenleg beépítetlen Nyilas-tábla része, pozitív adottsága a zöldterület közelsége. Északi oldalán halad el a Rákos-patak, délkelet felől fákkal sűrűn borított sáv határolja, keleti oldala a Szabadság sugárútról közelíthető meg. Környezetére a szabadonálló, illetve zártsorú beépítési mód jellemző.

A Nyilas-tábla városszövetbe való integrálására már több kísérletet tett Rákosmente Önkormányzata, de a megfelelő fejlesztési irányt még nem jelölték ki. Egy 2009-es építészeti ötletpályázat célja öko-szemléletű városrész kialakítása volt.


A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
8/12
A telek helyzete a XVII. kerületben, a környék közlekedési infrastruktúrája - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Problémák és javaslatok

A szuburbanizációs területek fenntarthatósági problémáit a problématérkép mutatja be. A felvázolt általános problémák a kutatási helyszínen különböző mértékben relevánsak.

A szuburbánus területek általános problémáira: szétterülő, családi házas övezeteire, monoton, identitás nélküli jellegére, a köztes funkciók hiányára a kutatás innovatív megoldásként csoportházas beépítést javasol. Ez köztes sűrűségével átmeneti sűrűséget tud teremteni és a szomszédsági tervezés elveit alkalmazva a környezetét is kezeli.

Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
3/12
Szuburbanizációs területek problématérképe - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

A gyors ütemben létrejött szuburbánus területeket a társas elszigeteltség, a közösségi kapcsolatok hiánya jellemzi. A jelenségre a cohousing kínál megoldást, mint olyan lakhatási forma, amelyben a lakók a közösségi összefogás erejével fejlesztik környezetüket, valamint közös tereket, feladatokat, tevékenységeket osztanak meg egymással.

A kutatás olyan modellt kínál, ahol a lakók szomszédsági együttműködése a cohousing elvei alapján és a köztes, átmeneti jelleg a csoportházas beépítési formával együttesen valósul meg.


Mintatervi variációk

A kutatás harmadik lépésében a XVII. kerületi helyszínre három mintatervi variáció készült. A variációk öt olyan változó mentén formálódtak, mint (1) lakóösszetétel, (2) lakástípusok, (3) tulajdonviszony, (4) sűrűség, (5) közös részek arányai. Ezekhez rendelve a funkciók elrendezési sémáit alakultak ki a beépítések formái. A változók és elrendezési sémák meghatározása működő cohousingok és csoportházas beépítések vizsgálatán alapul. 


Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
4/12
Mintatervi variációk változói - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
A három mintatervi variáció kiindulási alapja a lakóösszetétel - 50 év felettiek, családosok, vegyes lakóösszetétel - a többi változó ennek függvényében egy-egy lehetséges forgatókönyv. A valóságban a cohousingok tervezési döntéseit a lakóközösség participatív folyamat során hozza meg.


Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
5/12
Mintaterv, Cohousing 50+-osoknak - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Participatív tervezés 

A kutatás negyedik lépésében a korábban vázolt harmadik variáció került kidolgozásra. A mintaterv döntései a cohousingokra jellemző közösségi tervezési folyamat modellezése során születtek meg. A cohousing létrehozási folyamatot a nemzetközi szakirodalom öt alapvető lépésre osztja, melyet leegyszerűsítve a kutatás három lakótalálkozón modellezett. A kísérlet önkéntesek bevonásával történt, meghirdetésére nyilvános fórumokon került sor, a csoportba 29 fő jelentkezett.

Egy cohousing lakóközösségének alakulásásnál fontos az alapvető értékek és célok definiálása. A későbbi folyamatban ezek mentén hozzák meg a konkrét döntéseket. Vitás helyzetek esetén az értékek hivatkozási alapot képeznek. Ezt figyelembe véve az első találkozó a csoport a közös céljainak és értékeinek meghatározásáról szólt.

A második alkalmon a különböző funkciók elrendezési lehetőségeiről, a lakástípusokról, valamint a közös funkciókról ötletelt és döntött a csoport. Az ötleteket cetlis módszerrel gyűjtötték a lakók, majd ezeket kategóriákba rendezve súlyozott szavazás után állt össze a közös funkciókat fontossági sorrendben szerepeltető lista.

A harmadik találkozó fő célkitűzése a beépítés közös megtervezése volt. A pénzügyi számítások egy költségkerettel számoltak azt feltételezve, hogy a beépítésben egy lakás egyenértékű egy környékbeli, új építésű családi házzal. Az álmoknak és a létesíthető funkcióknak a keret kimerülése szabott határt.


3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
12/12
3. lakótalálkozó - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
Mintaterv

A 3. lakótalálkozón a tervezési program meghatározását a közösségi tervezés követte. A beépítés a megszavazott orsószerű telepítést, központi közösségi épületet és út menti szolgáltató blokkot tartalmaz.

A közösségi tér egy, az út mentén ívesen húzódó pavilonszerű épületben konyha-étkezőt, sporttermet, két hobbi szobát, vizesblokkot, mosókonyhát és raktárakat foglal magába. Kelet felől kisebb napközi és pékség határolják a bekötő utat. A belső út két végén a parkolók és kerékpártárolók egy-egy blokkban helyezkednek el.

A kerti elemek sorát gazdagítja a két egységben telepített konyhakert és az alatta elrejtett esővízgyűjtő, a felső közösségi zónában telepített sportpálya, a közösségi épület mellett játszótér, illetve rekreációs kert.

A beépítésben a lakóegységek négy-öt elemenként fűrészfogasan kapcsolódnak össze és sorolódnak az orsószerűen futó belső út mentén. Az eltolások privát és félprivát kerteket teremtenek, a kertek és lakások között akadályozzák az átlátásokat. A lakók különböző igényei, illetve cserélődése miatt fontos, hogy az alaprajzok belül egyedileg alakíthatóak.

Az életformát tekintve a közösség ökotudatos szemléletet, megosztott gazdálkodást célzott meg. A megosztott autóhasználat, a közös termesztés,  a közösségi vásárlás, a közös mosókonyha, a belső hulladékkezelés, a komposztálás részei az ökológiai koncepciónak. A high-tech fenntarthatósági elemek magas ára miatt azok megvalósítására kevés lehetőség nyílt, helyette soft-, low-tech megoldások kerültek előtérbe, mint kedvező helyi mikroklíma kialakítása, vagy növényzet telepítése és megtartása


Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
9/12
Mintaterv helyszínrajza - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária

Megvalósíthatóság

A terv ugyan nem épült meg, a kutatás kitért a megvalósíthatóságra is. Számba vette a megtakarítási lehetőségeket, a hosszú távú bevételi forrásokat. Kitért a cohousingok működéséhez nélkülözhetetlen szabályzatra és menedzsmentre, valamint a munkacsoportokból álló szervezeti felépítésre. Végül az itthon még ismeretlen cohousing akadályait és lehetőségeit tárgyalta.


Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
10/12
Kutatás összefoglalása - problémák és lehetősége - ábra, fotó: K. Theisler Katalin, Babos Annamária
Babos Annamária, K. Theisler Katalin

 


Közösségi csoportházak a kertvárosban - XVII. kerület, Rákosmente

Csoportvezető: K. Theisler Katalin, építész

Munkatársak:
Babos Annamária, építészhallgató
Paskuj Benedek, szociológus
Somogyi Flóra, szociológus hallgató
Munkatársak a participatív folyamatban
Közösségben Élni tagok: Glatz Zsófia, építész / Horogh Petra, építészhallgató / Komlósi Bence, építész / Koncz Péter, építész / Lukács Zsófia, építészhallgató

Önkéntes lakóközösség:
Csúsz István / Fekete Dániel / Kádár Piroska / Kiszel Nóra / Komlós Marcell / Kósa Balázs / Kóti Zsófia / Miklós Rita / Némethné Apáti Anna / Sáfián Fanni / Schlenker Ádám / Simor Máté / Szász Jolán / Tóth Andrea / Zafir Ibolya Indra

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk