Épülettervek/Középület

Sportkomplexum ül a fűben - a Kerepesi úti Sportpark pályázat 2. díjas terve

1/6

Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor

?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
?>
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
1/6

Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor

Sportkomplexum ül a fűben - a Kerepesi úti Sportpark pályázat 2. díjas terve
Épülettervek/Középület

Sportkomplexum ül a fűben - a Kerepesi úti Sportpark pályázat 2. díjas terve

2017.05.12. 10:30

Projektinfó

Kerepesi úti Sportpark tervpályázat - II. díj

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész tervező: Bózsó Csongor

építész munkatársak: Bózsó Barna, Bakaity Beáta

Letölthető dokumentumok:

A tervezett épületek úgy terülnek el a domb tetején, hogy első látásra nem is gondolnánk, hatalmas sportcsarnokokat rejtenek valójában. Bózsó Csongor, Bózsó Barna és Bakaity Beáta annak érdekében, hogy a nagy tér- és belmagasságú csarnoképületek tömege ne telepedjen rá a környezetre, részben a föld alá süllyesztették azokat - a park és a falak kapcsolatát füves rézsű lágyítja. 

Alapvetések

A terület építészeti karakterét néhány alapvetéssel határoztuk meg. A terület temető felőli része képezzen összefüggő zöld folyosót. A park sáv a későbbiekben a Salgótarjáni út felé folytatható, helyet adva további szabadidős amatőr vagy profi sport lehetőségeknek. A zöld folyosót a vasút felől védendő, az elhelyezendő épületeket a terület vasút felőli oldalán elnyújtva helyezzük el, mintegy védőfalat alkotva a park számára. A nagy tér- és belmagasság igényű csarnoképületek részben legyenek a föld alá süllyesztve, hogy tömegük ne telepedjen rá túlságosan a parkra. A park és az épületfal kapcsolatát a kettő közé átmenetet képző füves rézsűvel tovább lágyítanánk. A rézsű tovább csökkenti a tömeghatást, erősíti a parkot. Épületeken felüli területet vesz ugyan el, de parkként funkcionál és a látogatók zöld lelátója lehet. A csarnokok bevilágítása a rézsűből kiemelkedő homlokzatokon körben mattított üvegsávval történjen, ahol lehet, ott a rézsűt övező fedett teraszokkal leárnyékolva.

A védőfalat alkotó és egybefüggő hosszanti beépítésben a funkcionális egységek legyenek soroltak, de egyúttal tagoltak is. Elhelyezési sorrendjük a Kerepesi út felől indulva:

 • előkert
 • közös tömbben sport-szállás és orvosi központ
 • összekötő nyaktag mögötte a parktól elválasztott gazdasági udvarral
 • I. csarnok
 • a csarnokokat összekötő sportközpont
 • II-III. csarnok közös tömbben

A beépítés és a vasút közé kerüljön egy végigfutó szervizút a Salgótarjáni út felé gyalogos útban való folytatási lehetőséggel. Erről az útról nyíljanak a csarnokok alá telepített parkolók lehajtó rámpái, néhány nyitott parkolóhely és az egyik sportolói bejárat is.


Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
6/6
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó CsongorA választott sávos, de mégis kompakt beépítés hagyja a legnagyobb és egyúttal egybefüggő zöldfelületet szabadon. A két csarnoktömböt összekötő sportközpont előtti parkrész legyen a központi szabad nyitott tér helye. Ennek a területnek az épületre merőleges tengelyére esik a temető úthálózatának összefutó végpontja is. Itt megengednénk a temetőn keresztül a Fiumei út felé a gyalogos átközlekedést, melynek hangsúlyozására a telek határon földszintes kapu építményt helyeznénk el, aminek fedett-nyitott terasza a központi teret is ki tudná alkalmi rendezvények során szolgálni. A szabadtéri pályákhoz csak a lelátók kiszolgálására vezessen szilárd burkolatú út, a többi pályát a gyepfelületen keresztül lehessen megközelíteni, a fűre lépni szabad elv alapján. Az épületsávot és a parkot egyaránt előkert válassza el a Kerepesi úttól. Az előkert és a park közé kerüljön egy pergola jellegű kapuépítmény. A kapuépítmény mögött alakuljon ki egy fogadótér vízfelülettel, szökőkutakkal, teraszokkal, játszótérrel. A parkban elhelyezendő játszóterek legyenek tematikusak: a kapuépítmény mögötti vizes, a központi tér közelében szelídebb használatra szánt, és hátul egy mászós kalandjátszótér.


Megközelítés

Személygépkocsival: a vasút mellett vezetett szerviz útról nyíló közös rámpán a szálloda és a sportterületek elválasztott mélygarázsaiba, illetve az útról nyíló felszíni parkolókba. A garázsokból közvetlen lépcsőházak és liftek vezetnek a sportszállás és orvosi központ, valamint a fedett sport területek tömbjeibe.

Busszal: a sportszállás előtti parkolóba.

Gyalogosan: a sportszállás és sportorvosi tömb a Kerepesi út felől az előkerten át közvetlenül. A fedett sportlétesítményekhez a sportolók és a VIP vendégek a csarnoktömböket középen összekötő, a sportközpont két oldalán kialakított bejáratokon keresztül juthatnak be. A többi látogató a csarnoktömböket övező rézsűn keresztül elölről és hátulról közelítheti meg nézőtereit. A külső pályák látogatói a hátsó közönségbejárat melletti külön portán keresztül érhetik el a kültéri öltözőket.

Teherforgalom: a szervizútról nyíló gazdasági udvaron és a mélygarázsokon keresztül. Mindkettőhöz teherfelvonók is kapcsolódnak.


Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
1/6
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor


Térrendszerek

A funkciócsoportok lineárisan soroltak.

-2. szint

 • Csak a fedett sportlétesítmények alatt teremgarázs, mely szerkezetileg kihasználja a felette lévő pályaterek nyújtotta szerkezeti szabadságot.

-1. szint

 • Kerepesi út felől a sportszállás alatt raktárak és gépészet, a mögötte lévő gazdasági udvar alatt parkoló
 • a fedett csarnokterek pályaszintjei; mellettük, közöttük öltözők tárolók

Földszint

 • első tömbben szálloda előcsarnok és étterem, orvosi tömb recepció, mellette a tömb mögötti gazdasági udvarra nyíló műhelyek és az udvart a parktól elválasztó nyaktagban raktárak
 • gazdasági udvar
 • hármas tagolású tömb: I. csarnok - sportközpont – II. és III. csarnok, három oldalán a park felől füves rézsűvel
 • A tömb elején és végén a nézők bejáratai, középen a tömb két oldalán a sportolói és VIP bejáratokkal. A külső sportpályákat kiszolgáló öltözők a tömb hátsó traktusában a rézsű alatt kaptak helyet. Bejáratuk a hátsó nézőközönség bejárattal közös helyen, de elválasztottan nyílik.

Emeletek

 • sportszállás 1- 5. emeleten szobaegységek, 6. emeleten szobaegységek és tetőteraszok
 • orvosi terek az 1-3. emeleten, legfelül zöld tetővel
 • fedett sportterületek, sportközpont :
  • az emeleten elől és hátul a csarnokok légterei, gépészet és üzemeltetési helyiségek, középen a sportközpont helyiségei
  • az emelet felett tetőterasz


Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
5/6
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó CsongorA nagy sportcsarnok nézői a süllyesztett pályaszint révén az egyoldalas nézőtér tetejéhez érkeznek meg. Amennyiben megnövelt nézőtér igényű eseményt rendeznek, mobil lelátók állítása a pályák felől történhet. Ezekben az esetekben, a megnövekedett menekülési útkeresztmetszetet a pályatérből nyíló és a szervizút felé kivezető közlekedővel biztosítottuk.

A VIP nézők a sportközpontban elhelyezett zónájuk felől közelíthetik meg a nézőtér legfelső sorában kijelölt helyeiket. A sportközpont emeletére telepített étterem előteréből feljutást biztosítottunk a rézsű tetejével egy szintben lévő teraszra, ahol nyitott vendéglátó egységnek, illetve pihenőhelyeknek adtunk helyet. A teraszt lifttel is elérhetőre terveztük.

A II. sportcsarnok ellátókapacitása egy mobil lelátókkal 600 főre növelt nézőteret is ki tud szolgálni. A szétszedhető mobil lelátók a pályák padlószintjén lévő tároló helyiségekben elraktározhatók.

A kompakt telepítés a gazdasági udvar közös használatát teszi lehetővé, ami az egyidejűségeket is nézve, a funkcionális elemek kiszolgálását kisebb területen elintézhetővé teszi, mintha azok külön épületekben lennének elhelyezve. A sportszállás, orvosi központ és a fedett sportközpont közé helyezett gazdasági udvarra műhelyeket és raktárakat nyitottunk.

A fedett pályák öltözői elválasztott közlekedési rendszerűek.


Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
2/6
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor


Szabadtéri elemek

A parksávban lineárisan soroltak:

 • előkert
 • gyalogos főbejárati kapuépítmény
 • agora, játszótér
 • I. csarnok mögött kosárlabda pályák
 • központi tér ideiglenes étkezősátorral, játszótér, a temető felől gyalogos mellékbejárat
 • teniszpályák
 • futball pályák
 • egyéb pályák
 • strandröplabda pályák
 • játszótér

A vasút melletti sávban lineárisan soroltak:

 • buszparkoló
 • szerviz út és a róla nyíló: gazdasági udvar, nyitott parkolók, gyalogos út a Salgótarjáni út felé


Szerkezet, homlokzatok

Monolit vasbeton tartószerkezeteket terveztünk, a csarnokterek fedése acél rácsostartó. A szálloda és sportközpont homlokzatburkolata fehér eternit, fautánzatú HPL anyagú árnyékoló lamellákkal. A fedett sportterületek tömbjének homlokzatai látszóbeton felületűek, matt üveg világítósávval, a teraszokon és a terasztetők alján kültéri faburkolattal.


Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor
4/6
Kerepesi úti Sportpark tervpályázat, II. díj - építész: Bozsó Csongor


Energetika, fenntarthatóság

A kompakt telepítés gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. A csarnokok lesüllyesztése hőtechnikailag előnyös megoldás. A csarnokterek ablaksávjai nagyrészt a terasztetők által árnyékoltak. Ahol nem, ott a szálloda homlokzatain külső árnyékolólamellákat alkalmazunk. Az épületegyüttes fűtését-hűtését talajszondás hőszivattyúval és távfűtéssel kombinálva tervezzük. A csapadékvizet tároljuk és másodlagosan felhasználjuk a vizesblokkokban. A világítás intelligens vezérlésű LED fényforrásokkal történik. Az üzemeltetést számítógépes vezérlésű épületfelügyeleti rendszer segíti.

Bózsó Csongor

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk