Épülettervek/Hallgatói terv

Szentgotthárd új zeneiskolája – Németh Eszter diplomaterve

1/30

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Jelenlegi épület
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
?>
Németh Eszter
?>
1/30

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Szentgotthárd új zeneiskolája – Németh Eszter diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Szentgotthárd új zeneiskolája – Németh Eszter diplomaterve

2012.08.14. 13:10
MÉD

Németh Eszter diplomatervében a történeti hagyományokra alapozva új zeneiskolát álmodott Szentgotthárd főtere és parkja közé. A tervezett beépítés - a városszövet problémáit mérsékelve - egy  átjárható, városi rendezvénytérként is használható udvar köré szerveződik, a nyitott intézmény koncepciójának megfelelően. A környezet léptékéhez illeszkedő, mégis karakteresen kortárs hangvételű épület fehér perforált fémlemezzel burkolt tömegei a jövőbeli bővítés lehetőségeit is magukban hordozzák.

„…Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek…"
Babits Mihály: A második ének (1928.)


Téma

Diplomamunkám témájának kiválasztásakor egyértelmű volt számomra, hogy olyan kérdést fogalmazzak meg, amely már régóta foglalkoztat, és legjobb tudásom szerint szülessen rá válasz. A személyes kötődés és érintettség így szükségszerű: a helyszín az a város, ahol felnőttem, az épület pedig annak az intézménynek az új otthona, amely óvodás koromtól az érettségiig kísért. Zeneiskolát terveztem Szentgotthárdra.

 

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
1/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
2/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
3/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
4/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
5/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

 

 

Az intézmény

Az ének-zenei kultúra kiemelt fontosságának történeti gyökerei vannak a településen, és napjainkban ez az intézmény példás sikerrel és elhivatottsággal látja el feladatát. A lakosságot óvodás kortól felnőttkorig tanítja a zeneművészeti, képző- és iparművészeti területen. Annak ellenére, hogy a város életében kiemelkedő szerepet tölt be, jelenlegi épületében az alapvető feltételek hiányoznak a sikeres szakmai munka folyatatásához.

Telepítés és a kialakított környezet

A tervezés során az intézmény szerepéhez méltó környezetet kerestem. A választott helyszín egy történeti térfal része a városközpontban, mely a főtér és a történeti park közé ékelődik. Alapvető volt számomra, hogy az új környezet legyen élettel teli, inspiráló, ugyanakkor adjon lehetőséget az elvonulásra, elmélyült alkotásra is. Célom volt a központ városszerkezeti problémáinak mérséklése: az intenzív használatú zónáknak átjárhatóságot biztosítani, egyúttal rehabilitálni a szomszédos udvart és a parkot.

Az udvart - utalva egykori kiemelt szerepére - többfunkciós városi rendezvénytérként képzeltem el, amely hétköznap a környező vendéglátó egységek kitelepülési lehetőségét adja, piactérként is működik (virág-, zöldség-, gyümölcsárusítás), valamint városi ünnepségeket, szabadtéri rendezvényeket is befogad, megszüntetve az eddigi hiányt.

 

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
6/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
7/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
8/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

 

 

Az épület koncepciója

A meglévő beépítés vonalának folytatásával az épület maga lesz a jelenleg elszigetelt terek közti átjutási csatorna: az útvonalat két szárny fogja közre. A perspektívában szűkülő jelleg erősítésével (az egyik szárny kibillentésével) a térélmény erősödik: a két szabad tér között feszültségi zóna alakul ki, amely mindkét irányban fokozza a megérkezés élményét. A szomszédos térfalak továbbvitele és kibontása a park felé térben érzékelhetővé teszi ezt a zónát, ami  az arra mozduló gerincek és emelkedő ereszek tovább hangsúlyoznak. A városi szövetből induló épület felszabadul, majd elsimulva, nyugodt tömeggel érkezik a parkhoz. A két szárny összekötésével ebben a zónában ötvöződnek az épületen kívüli és belüli mozgások, a különböző közlekedési felületek. Kívül-belül megélhető házat kapunk, amelynek megtapasztalható nyitottsága jól tükrözi az intézmény oktatási szemléletét.

A terek szervezése és tulajdonságaik

A ház három, egymáshoz szervesen kapcsolódó szárnyra oszlik, a koncepció fontos részét képezi az általuk közrefogott tér. A funkcionális terekből szakmai alapon csoportokat képeztem, hiszen igényeik, forgalmuk, jellemző használatuk azonos. A képzőművészeti műhelyet a park felőli épületrészben, a földszinten alakítottam ki, így  az alkotóudvarral és a parkkal egyaránt kommunikálhat. Az egyszerre legnagyobb tanulói létszámot mozgató csoportos termek a bejárathoz közel, egymás fölé kerültek. A déli szárny emeletén helyezkedik el az egyéni hangszeres termek csoportja. Az előadóterem helyének meghatározásánál kiemelt szempont volt, hogy független, lehatárolt egység lehessen: várhatóan itt kell számolni a legnagyobb előforduló hangerővel. A helyiség többfunkciós: oktatás zajlik itt, rendszeres (akár „külsős") próbák helyszíne, és a kisebb tanulói, illetve tanári koncerteket is itt tartják. A közlekedőterek rendszere a koncepció fontos része. Szervezésének köszönhetően az épület izgalmasan bejárható és kívülről is megtapasztalható lesz. Az alkalmazott megoldás kialakításánál a gazdaságosság is szerepet játszott.

A lehetséges fejlődést figyelembe véve a koncepció két ütemre oszlik. Az első ütem a terveken szereplő épület és a tőle északra fekvő udvar egy része az alkotóterasszal, a második ütem esetlegesen a teljes szomszéd telek (udvar és épület) hozzákapcsolása az intézményhez (további csoportos termek és képzőművészeti műhelyek).

 

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
9/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
10/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
11/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
12/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
13/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
14/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

 

 

Alkalmazott anyagok

Az anyagok kiválasztására döntően hatott a város léptéke. Célom volt, hogy a hangsúlyt a ház ne a környezete feletti uralkodástól, hanem a saját tisztaságától kapja. Olyan anyagokat kerestem, amelyek alkalmazkodnak a hagyományos építészeti formához, mégis kortársak tudnak lenni. Mivel az épület a meglévő térfalakat közvetlen és pontos csatlakozással folytatja, alapvető tulajdonságként megőriztem a falak és tető anyagának különbözőségét. A hely léptéke miatt ezt rendkívül fontosnak éreztem, így esett a választás a törtfehér vakolatra és az eloxált felületű alumíniumlemezre.

A homlokzati felületek a térfal sodrását hangsúlyozzák, a történés együttes megjelenésük  része. Célom volt ezért a nagy felületek tisztaságának és egyszerűségének megtartása. A belső nyitottságának, barátságosságának elengedhetetlen eszköze a fény beengedése úgy, hogy a terek megőrizzék meghittségüket. Ezért alkalmaztam fehér perforált fémlemezt, amely helyenként elhúzható árnyékolóként rugalmasan funkcionál. A külsőnek ez az időbeli változása tükrözi a belső használatát - élővé teszi az épületet. A tömegben megkülönböztetést kaptak a két szárnyat összekötő hidak. A kísérő térfalakkal szemben legfőbb tulajdonságuk a könnyedség és légiesség; nyitottságuk célja a különböző síkon történő mozgások ötvözése. Az épület monolit vasbeton tartószerkezettel készül, amelynek rugalmas alkalmazhatósága tette lehetővé a ház jellemző tulajdonságainak megtartását.

 

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
15/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
16/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
17/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
18/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
19/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
20/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
21/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
22/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
23/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Jelenlegi épület
24/30
Jelenlegi épület

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
25/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
26/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
27/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve
28/30
Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

 

 

Akusztikai jellemzők

A telepítésből adódóan épület és környezete között akusztikai szempontból nincsen zavaró kapcsolat, a külső határolószerkezetek ilyen szempontból nem igényelnek átlagostól eltérő megoldásokat. A termek közti áthallás kiküszöbölését a tartószerkezet maga teljesíti. A visszhangosság kialakulásának megakadályozására perforált elemekből álló, megtört felületeket alkalmaztam.

Németh Eszter


Zeneiskola, Szentgotthárd - Németh Eszter diplomaterve

Németh Eszter
29/30
Németh Eszter

konzulens: dr. Kondor Tamás
opponens: Koller József
szerkezet: dr. Perényi László, Szován Géza
akusztika: Wittner Kálmán
gépészet: Dankó Zoltán
fotók: Kovács Péter
 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk