Épülettervek/Középület

Szimbiózis több síkon - a 3. díjas új Budapesti Velodrom terv

1/15

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

az Óbudai Gázgyár

az Óbudai Gázgyár

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
az Óbudai Gázgyár
?>
az Óbudai Gázgyár
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
?>
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
1/15

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

az Óbudai Gázgyár

az Óbudai Gázgyár

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

Szimbiózis több síkon - a 3. díjas új Budapesti Velodrom terv
Épülettervek/Középület

Szimbiózis több síkon - a 3. díjas új Budapesti Velodrom terv

2017.07.24. 14:35

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

Új Budapesti Velodrom pályázat - 3. díj

URL:
Marp Építésziroda

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész vezető tervező: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra

tartószerkezet: V. Nagy Zoltán (Lapidarium Statika)

tájépítészet: Hómann János, Pécsi Máté (Objekt Tájépítész Iroda)

 

A Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál és Lukácsi Nóra által tervezett Velodrom harmadik helyezést elért terve az építészeti/tájépítészeti eszközrendszer összehangolásával, az egykori gázgyár építészeti és városépítészeti értékeinek közvetítésével törekszik egy kortárs kerékpáros világ megteremtésére.

Építészeti koncepció

A hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidő kerékpársport magasabb színvonalra emelésének egyik záloga lehet egy új infrastrukturális feltételeket teremtő Velodrom építése, amely egyúttal az Óbudai Gázgyár eddig elhanyagolt részei megújulásának is lökést adhat. Az építészeti koncepció több gondolati elem egymásra rétegzett együtteséből táplálkozik, amelyben a hely erős jelentéstartalmakkal bíró történelme (Aquincum, Óbudai Gázgyár), a tágabb környezet karakteres világa (Római-part), a Duna jelenléte, a terület szomszédságában legújabban fejlődő tudományos-oktatási campusok (Graphisoft / IBS), a kerékpársport egyszerre tradicionális és innovatív világa mind szerepet játszik.


az Óbudai Gázgyár
2/15
az Óbudai Gázgyár


A Velodromot absztrakt síkon erős referenciális kapcsolat fűzi az Óbudai Gázgyár ipari világához, amely építésének korában innovatív, világszínvonalú építészeti-technológiai együttes volt. Az egykoron a dunai látképet - a ma is látható tartálytornyokon túl - uraló gáztároló tartályok a korabeli európai testvéreivel együtt egy sajátos ipari építészeti toposzt jelentettek. Méretében, karakterében, jelenlétének erejével az új Velodrom az egykoron létezett gáztartályokkal vetekszik.

A területen egykoron óriási mennyiségekben állt és használták fel a szenet, amely majd egy évszázadig biztosította a városi gázt Budapest számára, azaz áttételesen szemlélve a város fennmaradásának, fejlődésének egyik motorja volt. A szén fizikai jelenléte hatalmas dombokban-halmokban öltött testet, amely hosszú évtizedekig a gyár meghatározó látványeleme volt. A szén, a szénatomok kapcsolódásai, allotróp módosulatai olyan inspiratív formai referenciák, amelyek áttételesen szintén szerepet játszottak.

Az egyedisége révén messziről felismerhető, méretében domináns új Velodrom meghatározó látványeleme a Duna-partnak, a körülötte lévő tervezett tájból-domborzatból kiemelkedve, azzal funkcionálisan összeforrva azonban a várossal több síkon értelmezett szimbiózisra törekszik. A tartószerkezeti struktúra kerékpárküllők asszociációját is kínáló külső feszített rudas elemrendszere egyben az épület karakteres homlokzatképző eleme is, amely egy kerékpárral is körbejárható fedett-nyitott bejárati teret határol.


új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
9/15
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra


Területalakítás

A koncepció az épület formálásán és elhelyezésén túl a terület/táj integratív felhasználását, és a meglévő épített elemekhez való kapcsolatot is definiálta. A terület mint táji elem, a dominánsan zöld környezet, a meglévő műemlék épületek és azok szellemi-fizikai kontextusa, a területfelhasználás innovatív módjai, a kiírás által megfogalmazott célok mind vizsgálat tárgyai voltak.
A koncepció igazodik a tágabb terület hármas tagoltságához, amely a környezetalakítás erősíteni és rendezni kíván. A Graphisoft és IBS campus által belakott tudományos-oktatási harmad ligetesen fásított napi használatú intenzív kertjei adottságként kezelendők. A volt Gázgyár műemlékegyütteséhez vizionált kulturális harmad nyílt nagyvonalú gyepdomináns szabadterei (közrét) egyfajta alapsíki kulisszái a műemléki épületeknek, kiváló rendezvényhelyszínek is egyben.

A Velodrom megvalósulásával létrejövő sport/szabadidő harmad pedig - terepadottságaiban, ligetes-szoliter fásításaiban, és szabadtérhasználatában - dinamikusan változó környezet, amely a Velodromhoz kapcsolódó kerékpáros közösségi élet befogadására és megélésére hív. Az egykori szénhalmok elvont transzformációja révén megvalósuló domborzat a Velodrommal szimbiózisban él, biztosítja az arénaszint felső megközelítését, amely a Duna felé kiváló panorámát nyújtó, a régi római-parti csónakházak kilátóteraszait is megidéző átmeneti köztér.


új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra
1/15
új Budapesti Velodrom - építész: Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra


Szerkezetiség

A Velodrom terét dominánsan alakító kupola aláfeszített reciprok szerkesztésű membránhéj, melyet az alátámasztó V-pilléreken kívül az épület külső kontúrján elhelyezett húzott feszítő rudak tartanak egyensúlyban. A kupola geometriája koncentrikus mintázattal generált, ennek megfelelően sugár mentén elemszimmetriával rendelkezik. A térbeli szerkezet kihasználja a poláris szimmetriát, így esztétikus és anyagfelhasználásban gazdaságos szerkezeti kialakítást eredményez. A külső húzott feszítőszerkezetek kerékpáralkatrészeket idéző világa egyben teret határoló, és formát meghatározó elemmé válnak.

A Velodrom tervezett szerkezeti rendszere így kettős karakterű, a kerékpársport tradicionális és innovatív jellegéhez hasonlatos, önmagában is jelentést hordozó megoldás.

Dévényi Márton, Gyürki-Kiss Pál, Lukácsi Nóra (Marp)


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.