/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Pályázatok

Tartalék Légiforgalmi Irányító központ (ANS-III) épület tervezési pályázata

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Tartalék Légiforgalmi Irányító központ (ANS-III) épület tervezési pályázata
Pályázatok

Tartalék Légiforgalmi Irányító központ (ANS-III) épület tervezési pályázata

2007.09.05. 11:04

A nyílt, titkos pályázatra a postára adás határideje: 2007. november 15. Helyszíni szemle: szeptember 7. 10.00, Budapest, XVIII. Igló utca 33-35.

A tervpályázat tárgya
Tartalék Légiforgalmi Irányító központ (ANS-III) épület tervezése
Tervezési helyszín
A HungaroControl Zrt. jelenlegi, XVIII. ker. Igló utcában található irodaépületével közvetlenül szomszédos, 4389 m2-es beépítetlen terület, melyet a Forgó utca és a zajvédelmi töltés határol.
A tervezendő épület a tartalék légiforgalmi irányító központ funkció mellett szimulációs és oktatási célokra kerül hasznosításra, tudásközpont funkciót tölt be, valamint irodai tevékenység ellátására is szolgál. A tervezendő épület a kettő meglévő épületből álló komplexumhoz harmadik elemként fog kapcsolódni.
A jelen építészeti tervpályázat tárgyát képező ANS III fejlesztés elsődleges funkcionális célja a Tartalék Légiforgalmi Irányító központ létrehozása, amelyből a jelenleg üzemelő irányító központ működési képtelensége estén ellátható lehet a légiforgalmi szolgáltatás a meglévővel azonos személyzettel, lényegesebb átállási késedelem nélkül.
Az alapfunkcióból következő szabad kapacitásokat felhasználva az irányítástechnológiai berendezések — lényegében folyamatos jelleggel — oktatás/képzési célokra lesznek hasznosítva. Továbbá kiegészítve ezeket egyéb szakmai és nyelvi képzési eszközökkel, könyvtárral, kialakul az a Tudásközpont, amely a magas színvonalú szakemberképzés céljait szolgálja.
A megtervezendő épület biztosítja a HungaroControl Zrt-nek a tudásközpont és a könyvtár működtetésében kulcsszerepet játszó szervezeti egységének színvonalas irodai elhelyezését is, valamint konferenciák megrendezésére alkalmas helyszínt is. A tervezési feladat kiterjed a meglévő épülettel való összeköttetés tervezésével.
A tervezendő épület fő helyiségeinek összesített alapterülete hozzávetőlegesen 6000 m2.
A helyiségekkel kapcsolatos részletes követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

A tervpályázat célja
A kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a továbbtervezési feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt. A Kiíró a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott Pályázóval a Kbt. 125. § (5) bekezdése, a 137/2004 (IV.29.) kormányrendelet 1. § (3), valamint a 20. § (1) bekezdése alapján építési engedélyezési dokumentáció, továbbá kivitelezésre irányuló építési beruházás ajánlati dokumentációjának (tenderterv) elkészítésére kíván szerződést kötni.

A tervpályázat kiírója és lebonyolítója
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35.
www.hungarocontrol.hu
Kapcsolattartó: Csábi Enikő Tel.: 293-4219Fax: 293-4222
e-mail: csabi.eniko/kukac/hungarocontrol.hu

A tervpályázat jellege, formája

A tervpályázat jellege: NYÍLT
A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
A tervpályázat: TITKOS
A tervpályázat lebonyolítása a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, 137/2004.(IV. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, valamint a tervpályázati kiírás és dokumentáció előírásai szerint történik.

A tervpályázaton való részvétel feltételei
A részvétel egyetemi szintű építész szakirányú végzettséghez van kötve.
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
• aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
• aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás, valamint a tervpályázati dokumentáció feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
• akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
• aki személyében vagy a tervpályázati adatlapon feljegyzett módon biztosítani tudja, hogy
- ha magyarországi letelepedésű a pályázó –személyében a pályázat tervezési feladatának és a továbbtervezési feladatnak az elvégzésére a hatályos jogszabályok, különösen a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rend. szerint teljes körűen jogosult,
– ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó – a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot, valamint az erről szóló jogosultság igazolást a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, illetve a pályázat benyújtásakor a budapesti Építész Kamaránál Regisztrációval rendelkezik és a regisztrációs számot a mellékelt borítékban elhelyezte.

A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi személy vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
• amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
• amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak,
• amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
• amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.

A tervpályázati dokumentáció beszerzésének helye, időpontja, költsége
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2007. november 15. 13.30
A tervpályázati dokumentáció 20 000,- Ft +ÁFA összegért a HungaroControl Zrt. Közbeszerzési Irodája árusítja.
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció munkanapokon 9.00- 11.00 óra között, valamint a pályázatok benyújtásának határideje napján 9.00 – 11.00 óra és 12.00 – 13.30 óra között az átvétel helyekén megjelölt címen lehet személyesen beszerezni, , illetve ugyanezen pontban megjelölt elérhetőségeken lehet kérni a postai vagy elektronikus rendelkezésre bocsátást. Az ellenérték megfizetése a +36-1/293-4035 telefonszámon történő előzetes bejelentkezés alapján a fenti pontban megjelölt cím alatti pénztárban készpénzfizetéssel, vagy a BNP PARIBAS magyarországi fióktelepénél vezetett 13100007-02504530-00313482 számú számlájára átutalással teljesíthető. A dokumentáció átadása készpénzfizetés esetén a befizetési bizonylat, átutalás esetén az átutalási megbízás cégszerűen aláírt másolatának, valamint a cégszerűen aláírt titoktartási nyilatkozatátadása ellenében történik. A titoktartási nyilatkozat formanyomtatványa a csabi.eniko@hungarocontrol.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen szerezhető be. A dokumentáció megvásárlása hiányában érvényes pályázat nem nyújtható be. Közös pályázat esetében elengedő, ha a közösen pályázók egyike vásárolja meg a dokumentációt a saját nevében. A dokumentáció másra nem ruházható át. A pályázati dokumentáció magyar nyelven érhető el, a dokumentáció fordítási költségei a pályázót terhelik.

Az átvétel helye: Budapest, XVIII. Igló utca 33-35. ANS II. III. emelet 441. szoba. Bejelentkezés: Bognár Imréné irodavezetőnél.
Tel.: (+36 1) 293-4035
e-mail: imrene.bognar/kukac/hungarocontrol.hu
Fax: (+36 1) 293-4036

A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 24 millió Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege bruttó 10 millió Ft, a díj legkisebb összege bruttó 700 ezer Ft.
A megvétel legkisebb összege: 700 ezer Ft
A díjak száma és a megadott kereteken belüli elosztása: a Bíráló Bizottság döntése alapján.

A tervpályázat időtáblázata
A tervpályázat meghirdetése: 2007. augusztus 17.
A helyszíni szemle időpontja: 2007. szeptember 7. 10.00, Budapest, XVIII. Igló utca 33-35.
A kérdések benyújtásának határideje: 2007. szeptember 19.
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2007. október 1.
A pályaművek postára adásának határideje: 2007. november 15.
A pályázat eredményének kihirdetése 2007. december 4-ig.
A díjak átutalása: 2007. december 19-ig.
A tervpályázat nyilvános bemutatása 2007. december 19-ig.
A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2008. január 05-ig.

A Bíráló Bizottság összetétele
Reimholz Péter elnök, építészmérnök, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Karácsony Tamás DLA, társelnök, építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék
Hortobágyi Éva tag, építészmérnök, a HungaroControl Zrt. Igazgatóságának tagja
Geiger Györgyné tag, építészmérnök, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Ajtai Szilárd tag, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Nagy Tamás tag, építészmérnök, a Magyar Építész Kamara delegáltja
Székely Zoltán tag, HungaroControl Zrt.
Görbicz Ferenc tag, HungaroControl Zrt.
Csábi Enikő tag, szakmai titkár, építészmérnök, HungaroControl Zrt.
Dr. Toma Gábor, jogi szakértő, HungaroControl Zrt.
Lévai Tamás póttag, munkatárs az ANS II tervezésénél

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.