Pályázatok/Magyar

Tervezd meg a budapesti Olimpia arculatát!

1/1

?>
1/1

Tervezd meg a budapesti Olimpia arculatát!
Pályázatok/Magyar

Tervezd meg a budapesti Olimpia arculatát!

2015.10.01. 08:29

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország, _Magyarország

Dosszié:

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pro Progressio Alapítvány nyilvános, titkos ötletpályázatot hirdet a Magyar Olimpia Bizottság támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem aktív nappali tagozatos hallgatói és doktoranduszai részére.

A pályázat célja

Az egyetemi hallgatók aktivizálása a 2024-es Olimpia 2016-ban történő hivatalos és sikeres megpályázása, - a megrendezés jogának elnyerése esetén - annak sikeres lebonyolítása és ezen keresztül az ország gazdasági és társadalmi megújulásának előmozdítása érdekében.

A BME szellemi műhelyeinek az adott cél érdekében történő felkutatása a 8 kar, 8 diszciplína területén. A pályázók kreatív, újszerű ötleteinek és vízióinak megismerése az Olimpia vagy valamelyik sportág megrendezésével kapcsolatosan, ill. a saját szakterületükön a játékok által generált magyarországi JÖVŐKÉP megfogalmazása. A BME szellemi potenciál összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása, hogy azok megismerésével és esetleges felhasználásával a pályázati anyag erősödhessen.

A pályázat programja

A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdések valamelyikére várja a választ a pályázóktól:

 • Milyen vízió(k)ra épülhet Magyarország pályázata a 2024-es Olimpia megrendezésére annak érdekében, hogy az eredményes legyen?

 • Miként lehet a legolcsóbb, a legfenntarthatóbb és legkörnyezettudatosabb Olimpiát rendezni?

 • Milyen eszközökkel aknázhatók ki leginkább az Agenda 2020 lehetőségei?

 • Miként szerezhető meg az Olimpia rendezésének legnagyobb társadalmi támogatottsága?

 • Melyek lehetnek a 2024-es Olimpia egyes sportágainak és egyéb létesítményeink optimális helyszínei?

 • Mely és milyen legyen a budapesti Olimpia egy-egy meghatározó, szimbolikus létesítménye, épülete?

 • Mi és milyen legyen az Olimpia emblémája, emblematikus épülete, „jele"? Mi és milyen legyen a rendezvény logója, mi köré épüljön a „brandje"?

 • Milyen eszközökkel támogatható Budapest és az ország - egy közös cél érdekében történő - „újraegyesítésének" gondolata, szükségessége és különleges aktualitása?

 • Milyen innovatív fejlesztési lehetőségeket rejt magában a 2024-es Olimpia a főváros és az ország gazdasági fellendülése, különös tekintettel infrastruktúrájának megújulása tekintetében?

 • Milyen módon tud a megújulás eszköze lenni az ország és a főváros közlekedési hálózata, valamint Budapest és folyója, a Duna kapcsolatának újragondolása és erősítése:
       az Olimpiára való felkészülés idején,
       az olimpiai események idején, és
       az Olimpia utáni időszakban a megmaradó létesítmények (az infrastruktúra és az épületállomány) utóhasznosítása révén?

 • Milyen hívószavakkal és arculattal pályázhatunk sikeresen a 2024-es Olimpia megrendezési jogáért és tehetjük emlékezetessé annak megrendezését?

 • Milyen környezetvédelmi, informatikai, energetikai, gazdasági kérdéseket kell kiemelten kezelni, ill. megoldani?

 

Beadandó munkarészek

A pályázatra beadható minden olyan elképzelés, mely a fenti 2. pontban és pályázati kiírás mellékleteiben meghatározott felvetésekre, programpontokra, vagy ahhoz kapcsolódóan akár azok csak egy részére is érdemben válaszol, azokra reagál. A különböző diszciplínák esetében a kiíró várja - a PwC Megvalósíthatósági tanulmány ismeretében, az abban írtakat nem megismételve - azokat a kreatív, újszerű gondolatokat, melyek akár a tanulmányon felülemelkedve, a saját szakterülethez tartozó részfeladatok leginnovatívabb megoldását adják.

A pályázatra október 30-ig, elektronikus úton lehet regisztrálni. A leadási határidő november 9. A beadandó a pályázatot erre az elektronikus postacímre, anonimitást biztosító fájlküldő szolgáltatással megküldve 

vagy

maximum egy darab, álló formátumú A0-ás tervlap a vízió közlésére legalkalmasabb méretben és technikával, digitális formában, 150 dpi-s felbontásban, JPG formátumban mentve (a tömörítés módja olyan legyen, hogy a képek méretei egyenként ne haladják meg a 15 MB-ot). A pályázatra 1 db video anyag is beadható, szintén 15 MB-os korlátozással. (A fájlküldő szolgáltatás használata során feladóként is az olimpia2024/kukac/urb.bme.hu címet kell megadni!)

vagy


maximum 10 A/4 méretű, álló formátumú, gépelt oldal, leírás és mellékletei: számítások, képek, grafikonok, rajzok, hatásvizsgálat elemzések.
A beadott dokumentumoknak a megadott határidőig kell feltöltésre kerülniük! (A végső határidő teljesítésének nem a feltöltés megkezdése számít!)
A beadási határidőt követő 15 percen belül a pályázat bonyolítója a beérkezett pályaművek kódszámát a beérkezést követően, csoportosan közzé teszi egy nyilvános weboldalon. Ez a formai követelmények teljesítését nem jelenti, csak kizárólag a pályamű benyújtását igazolja vissza.

A nyertes pályázatokról 2015. november 20-ig a Bíráló Bizottság nagyobb felbontású, nyomtatásra alkalmas képeket (400 dpi-s felbontásban, PDF és TIFF formátumban) fog bekérni.
A pályázatnak kötelező tartami munkarészei nincsenek (sem szöveges, sem rajzi). Az egyes pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel tudják a legátfogóbban és a legérthetőbben bemutatni víziójukat, a meghatározott formátumok betartásával.


A pályázat titkosságának biztosítása

 • A pályázók névvel, oktatási intézménnyel és postai címmel regisztrálhatnak az ezen az elektronikus postacímen,

 • a beadandó pályázati lapokon szerepeltetnek egy 8 jegyű tervpályázati kódot (4 betű + 4 szám, ami természetesen nem utalhat sem a nevükre, sem a karukra, minden más azonosító jel kizáró ok!),

 • a beadási határidőig ajánlott levélben postára kell adniuk egy szabvány borítékban a készítők adatait (név, lakhely, telefon, e-mail cím), de a borítékon feladóként csak a 8 jegyű kód szerepelhet! A levelet a „Olimpia 2024" BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. II/93 címre kell elküldeni. A pályázat során, ha a pályázók konzulenst is igénybe vesznek, akkor a konzulens nevét és tanszékét is fel kell tüntetni a pályázókat bemutató zárt borítékban!

 

A pályázatok elbírálásának legfontosabb szempontjai

 • Milyen mértékben szolgálja a pályázat a jelen kiírás 1. pontjában rögzített céljait, illetve elégíti ki a 2. pontban ismertetett programját, ezen belül is kiemelten:
       az ország és a főváros megújulásának innovatív fejlesztését,
       az Olimpia létesítményeinek utóhasznosítását,
       a 2024-es Olimpia 2016. évben történő hivatalos és eredményes          megpályázását és annak sikeres megrendezését?

 • Mennyire kreatív, mennyire ötletes a pályázat tartalma?

 • Mennyire veszi figyelembe és fejezi ki a pályázat az ország különleges adottságait, lehetőségeit és sporthagyományait?

 • Mennyire nyújt a pályázat meggyőző, pozitív képet az Olimpia 2024. évi megrendezésével kapcsolatos közös elhatározásról, eltökéltségről és általában véve Magyarországról?

 

A pályázat díjazása

A nyertes pályázatok díjazására összesen 1.500.000.-Ft áll rendelkezésre, amelyből a legnagyobb díj összege 400.000.-Ft, a legkisebb összege pedig 100.000.-Ft lehet. Eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja a nyertes pályázatok között.
A legkreatívabb, egyedi és leginnovatívabb pályaművek díjazására a Pro Progressio Alapítvány további 1.000.000,-Ft összeget ajánl fel, melyet a Bíráló Bizottság több pályamű elismeréseként differenciáltan oszt szét.
A díjak egyszeri ösztöndíjként kerülnek a nyertesek részére kifizetésre.
A pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a pályázati anyagban foglaltak a beadást követően a pályázatkiíró tulajdonát képezik, és azt szabadon felhasználhatja, harmadik félnek rendelkezésre bocsáthatja.


A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamennyi nappali tagozatos aktív hallgatója és aktív doktorandusza, aki regisztráltatta magát, és akivel szemben nem áll fenn a pályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem.
A pályázaton egyénileg és maximum 3 fős csoportokban lehet indulni. A csoportos munkában nem kizárt a tagok több karról történő részvétele.

 

A Bíráló Bizottság

Elnök:  Dr. Józsa János a BME rektora

Tagok:  Dr. Nagy Zsigmond a MOB nemzetközi igazgatója, Dr. Pakucs János a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Pálfy Sándor DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanár, Siklós Erik a MOB marketing és kommunikációs igazgatója, Varga Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar egyetemi docens

Titkár: Fenes Tamás DLA BME Építészmérnöki Kar tanársegéd (A pályázattal kapcsolatos technikai kérdések őt ezen a címen lehet keresni.)

A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába a BME karok szakértőit is bevonja.

 

A pályázat lebonyolításának menetrendje

Pályázat beadása: 2015. november 9-én (hétfőn) 18 óra, elektronikus úton
Nyilvános eredményhirdetés: 2015. november 25. 19 órakor a BME Aulájában
Nyilvános bemutatás, kiállítás: 2015. november 25. a BME Aulájában

A tervpályázati kiírás mellékletei letölthetők a Vision Budapest honlapról

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk