Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.

1/15

Birkás Zoltán

?>
Birkás   Zoltán
?>
Élő   József
?>
Román  László
?>
Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects
?>
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota  Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects
?>
Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects
?>
Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
?>
1/15

Birkás Zoltán

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.
Épülettervek

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat – LEN Architects Kft.

2011.08.16. 11:33

Részletesen bemutatjuk az Újpalota Közösségi Ház ötletpályázatára a LEN Architects Kft. által készített pályaművet.

01 építészet
A pályázati munka célkitűzései

Mint az ötletpályázati dokumentációból ismeretes, a tervpályázat célja olyan tervjavaslatok összegyűjtése, amelyek az alulhasznosított Fő teret a városrész fontos területévé teszik, az Újpalotai Közösségi Háznak pedig rendeltetésének megfelelő színvonalú egyedi arculatot adnak. Megítélésünk szerint mindez lehetetlen a téren jelenleg álló magántulajdonban lévő kereskedelmi egységek elhelyezésének újragondolása nélkül. A helyszíni bejáráson elhangzottak alapján fontos szempont a zöldfelület fenntartási költségeinek a jövőre nézve kedvező befolyásolása.

 

Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects
4/15
Újpalota főtere madártávlatból - LEN Architects

5/15

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
6/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
7/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Újpalota  Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
8/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

 

Tervezett térhasználati koncepció és építészeti arculat
A tervezési területet két oldalon forgalmas fő közlekedési útvonal, további két oldalán a panelházakat kiszolgáló parkoló utca határolja. Egyetlen határozott térfallal jellemezhető, egy tízemeletes lépcsőházakból álló lakóház monoton tömege zárja le a délkeleti oldalt. A délnyugati oldalon a közeli iskola sportpályájának egyszerű, teljesen transzparens kerítése húzódik. A két fő közlekedési út ( a Nyírpalota út és a Zsókavár utca) közül a Nyírpalota út a jelentősebb, ez jelenti az összeköttetést a belvárossal és az M3-as autópályával. A Zsókavár utca széles szabályozású, 2x2 sávos, középen zöldsávval és villamospályával, az utca végében a villamos végállomásával. Ennek ellenére forgalma csekély, ezért is lehetett már az eredeti, Tenke Tibor-féle koncepció szerint is a szolgáltatások utcája. Erre utal a meglévő áruház, a posta és az emeletes épületben elhelyezett üzletsorok, valamint a pontházakat a földszint felett összefogó, az út felett is átívelő tető. Az eredeti beépítési terv a Fő tér területére is hasonló, ide kiegészítő funkciókat szánt, meglehetősen intenzív területhasználattal.

Kereskedelmi egységek
A pályázati javaslat ezt a gondolatot eleveníti fel az élelmiszerbolt és a cukrászda Zsókavár utcára telepítésével, az épületsávban más funkciónak (kisebb alapterületű szolgáltatók, ruházati üzlet) is lehetőséget biztosítva. A beépítési vonalat a kialakult állapot szerint a tízemeletes lakóházak adták, az üzleteket kiszolgáló parkolók illeszkednek a lakótelep parkolósávjába.

Közösségi Ház
A Közösségi Ház lebegő tömege a fő teret két zónára osztja, miközben a földszinten transzparenciát és széles, a tér léptékéhez igazodó átjárást biztosít - elérve ezzel azt, hogy a két térrész között a vízuális kapcsolat és az egység megmaradhasson. A földszinten és az első emeleten a fogadófunkciók, információ, mosdók, irodák, kávézó helyezkednek el, a második, látszólag zárt, perforált felületű tömegbe kerültek a csoportszobák, öltözők és az előadó. A lépcsőházból kilépve, egyes helyiségeket fedett-nyitott folyosón lehet megközelíteni. A perforált homlokzat és a befelé forduló, átriumra tájolt helyiségek intimitást biztosítanak az itt zajló eseményeknek. A közösségi épület tömege összefogja a teret, annak díszletévé válik, összhangba kerülve a közösségszervezés, összefogás gondolatával. A két különböző funkciót szeparálva magába foglaló két épülettömb egymásra merőleges telepítésű, szerkezetét tekintve egymástól dilatációval elválasztott.

Zöldfelületek
Az újpalotai lakótelep nagy, összefüggő zöldfelületekben gazdag. A fásított gyepfelületek a lakótelep domborzati viszonyainak megfelelően sík területek, a helyi lakók elvétve használják ki a kialakult szokások, illetve a padok hiánya miatt. A Fő térre tervezett zöldfelületek ezen a helyzeten kívánnak változtatni. A tervezési területen mesterséges dombokat hozunk létre, melyek hiánypótló tájépítészeti elemek a sík környezetben. A változatos terepmozgásra a hiányzó térfalak miatt is szükség van, elterelik a figyelmet a megszokott lakótelepi elemekről, sajátos térérzetet kölcsönöznek. Kitakarják a látványból a lakóházakat kiszolgáló parkolókat, ami szintén segíti a Főtér rangbéli kiemelkedésének lehetőségét. A rézsű felkúszik a kereskedelmi épülettömb zárófödémére, zöldtetőként fejeződik be a Zsókavár utca felől. A tér felől így ez a tömb nem érzékelhető, a rézsűre „támaszkodó" Közösségi Ház elkülönülő harmadik emeletének izgalmas építészeti helyzetet teremt. Az itt elhelyezett nagyelőadóból kijárat nyílik a zárófödém feletti zöldtetőre és a rézsűre.  Az intenzíven gondozott, és a helyben összegyűjtött esővízzel, vagy mélyfúrású kútvízzel öntözött, gyepesített dombok teljes egészében át vannak adva a lakosság használatára, rendezvény esetén lelátóként használhatóak. A háromszögekre bontható formák egyes felületei kertészeti eszközökkel emelkednek ki a gyepesített felületek közül.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
9/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects
10/15
Az esővízgyűjtő tó háttérben a közösségi ház - LEN Architects

Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects
11/15
Újpalotai dombok nyári melegben - LEN Architects

 

 

Burkolt felületek
Az új burkolt felületeken kétféle, hasonló minőségű, színes zúzalékkal és kötőanyaggal készült monolit beton burkolatot alkalmaztunk. A legnagyobb területen ez a felület teszi ki magát a rendezvényteret és a tómedret. A másik burkolatot a térre bevezető útvonalak megjelölésére használtuk, ezek az útvonalak teremtik meg a kapcsolatot a tömegközlekedési vonalak megállóhelyeivel is, egyértelműen vezetve a gyalogosokat. A Közösségi Ház transzparens földszintjének padlóburkolataként ugyanaz a beton burkolat jelenik meg, mint a tér kialakításánál, ezzel is jelezve a földszint átmeneti tér jellegét. A külső-belső tér hangulatát csupán az üvegfalak befolyásolják.

Meglévő emlékművek
Az újpalotai lakótelep alapkövét eredeti helyén tartjuk meg. A Tenke Tibor emlékművet és a Miskolc városától kapott emlékművet a tervezett Közösségi Ház és a Nyírpalotai út közötti térrészen helyezzük el.

Vízfelület, vízelvezetés
A rendezvénytér mellé tervezett vízfelületet dombok és sétautak ölelik körül. A mesterséges tómeder a felületalakítási koncepciót erősíti - a burkolt rendezvénytér felülete átvált negatív formába, a tómeder tulajdonképpen a térből formálódik - legmélyebb pontjának környezetében alakul ki egységes burkolattal. Mivel a szomszédos dombok tó felé lejtő felületei is ezt a szerkesztési elvet követik, tehát a dombfelület síkja folytatódik mederként, minden burkolt és zöldfelület egységesen a vízzel borított legmélyebb pont felé lejt, a tér-vízfelület egy térkompozíciót alkot. Lehetőség nyílik a területről és a tér körüli épületek tetőfelületéről összegyűjtött esővizet idevezetni. Túlfolyók biztosítják az állandó vízszintet és a mindig friss vízkészletet, az ezeken keresztül elfolyó vizet föld alatti ciszternában gyűjtjük össze. Innen minimális energiaráfordítással szivattyúzható víz a zöldfelületek öntözéséhez. A rendszer mélyfúrású kútvízzel is ellátható. Ezzel a megoldással szabályozható a tér hőháztartása.

Tágabb környezet
A lakótelep fiatalok közötti népszerűsítéséhez, a helyi lakosság és az albérletben lakók megtartásához szükség lenne a panelos technológiával épült lakótelepek felújítási és fejlesztési kérdéseinek helyes megválaszolására. Az energetikai szempontok mellett szükséges lenne teret adni építészeti törekvéseknek is, hogyan lehetne a közösségi kapcsolatokat erősíteni épített eszközökkel. A panelépületek homlokzatfelújításánál elterjedt hőszigetelt, színezett felületek helyett hogyan lehetne kreatívabb, esztétikusabb és időtállóbb arculatot adni az épületeknek, netán ökológiai szempontból közelíteni meg a kérdést (zöld homlokzatok). Megoldandó feladat a lakóházak parkolási problémáinak megoldása, a terv erre az épületvégek (bütük) mellé állított parkolótornyokkal ad javaslatot, melyekben autólifttel lehetne megoldani kb. 60 gépkocsi tárolását. Ez komoly lehetőség a növekvő gépkocsiállomány mennységi és minőségi tárolására. Homlokzatai lehetőséget teremtenek egységes tömör növényállomány telepítésére.

Világítás, térbútorok
A tér építészeti arculatához illeszkedő utcabútorok (pad, szemetes, információs pont, tömegközlekedési jelzőtáblák) és világítás került megtervezésre.

Kertészet
A háromszögekre bontható dombok és rézsűk izgalmas növénytelepítési lehetőségeket tartogatnak különböző fűfajták, sás telepítésére. A meglévő faállomány ritkításra kerül a rendezvénytéren illetve a kereskedelmi blokk területén, ugyanitt új fák és növényzet telepítésre nyílik lehetőség. A tér északi csúcsán a faállományt megtartjuk.

02 közlekedés
Tömegközlekedés

Újpalota Fő tere jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Jelentős számú autóbuszjárat, villamos halad el itt, a metróbővítés a környéket érinti. A belvárosból rövid időn belül megközelíthető, így rendezvény esetén akár tágabb környezetéből is számíthat nagyobb érkező forgalomra. Az érintett vonalak megállóit a tervezés többnyire nem érintette, a tervezési területre eső buszmegállók helyét megtartottuk. Zöld villamospálya kialakítására teszünk javaslatot.

 

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
13/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects
12/15
Kereskedelmi zóna a Zsókavár utca felől - LEN Architects

Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects
14/15
Újpalota Közösségi Ház ötletpályázat - LEN Architects

 

 

Gépjármű-közlekedés, parkolás
A tervezési terület gépjármű-közlekedését megváltoztattuk a tér nyugalmának érdekében. A Legényvár utca – Zsókavár utca torkolat megszűnik, így az átkelő forgalomra nem lesz lehetőség. A továbbiakban zsákutcaként működő Legényvár utca lakói a Nyírpalota út felől könnyűszerrel megközelíthetik a lépcsőházakat. A forgalom változása kedvező lesz a sportpálya számára is, hiszen az áthelyezett élelmiszerbolt forgalma nem fogja terhelni ezt az útszakaszt. A rendezvényre érkezők a Legényvár utcában kialakított felszíni parkolókat használhatják. Az utca lakói továbbra is a házuk előtt lévő, terv szerint felújított és fásított parkolót használhatják. A kereskedelmi egységek számára az üzletek előtt alakítottunk ki fásított parkolókat, melynek megközelítése a Zsókavár utcából történik.

Gyalogos közlekedés
A Fő tér burkolt járdáinak nyomvonalát a várható közlekedés útvonalainak vizsgálata alapján alakítottuk ki. A busz- és villamosmegállókból a burkolatváltásban jelentkező hangsúllyal vezetjük a gyalogosokat a térre. A gyalogos közlekedés széles átjárón áramlik át a közösségi ház alatt.  Nagyobb mértékű átmenőforgalomra a tér Zsókavár utcai bejárata és a 173-as busz megállója között várható. A Zsókavár utcára merőlegesen érkező, a teret is érintő útvonal szélessége alapján kétoldalt sátrakkal felállított vásár tartására is alkalmas. A Zsókavár utca átellenes oldalának fejlesztése során kialakulhat a pontházak első szintjén illetve a meglévő emeletes üzletsor helyén egy új kereskedelmi, szolgáltató központ.  A terv javaslatot tesz eme új épület emeleti szintje és a tervezési területen elhelyezett kereskedelmi egység zöld tetőfelülete között egy út feletti átjárhatóságra.  A tört vonalú híd mint jövőbeli vízió jelenik meg. A Fő tér és a hozzá kapcsolódó útvonalak teljes mértékben akadálymentes kialakításúak.

Kiszolgáló forgalom
A kereskedelmi egységek feltöltése a Fő teret nem érinti, az épület előtt kialakított parkolóból történik. A tér belső útvonalai kizárólag gyalogos zónák, rendezvény vagy a közösségi ház egyéb igényének esetén gépjárművel megközelíthetők.


"Ötletpályázat „Budapest XV. kerület újpalotai lakótelep Fő terének környezetalakítására és az itt lévő Újpalotai Közösségi Ház fejlesztésére, nagyarányú bővítésére"

 

Birkás   Zoltán
1/15
Birkás Zoltán

Élő   József
2/15
Élő József

Román  László
3/15
Román László

 

 

vezető tervezők: Birkás Zoltán, Élő József, Román László - LEN Architects

 

Kapcsolódó oldal:

Újpalota Közösségi Ház bővítése ötletpályázatának eredményhirdetése

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk