Egyéb cikkek

Újpesti víztisztító mű

1/6

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

?>
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
?>
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
?>
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
?>
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
?>
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
?>
1/6

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű
Egyéb cikkek

Újpesti víztisztító mű

2010.03.18. 13:47

I. díjban részesült az 14-es számú pályamű. szerző: Mérték Építészeti Stúdió Kft. tervezők: Paulinyi Gergely, dr. Reith András, dr. Komjáthy Attila

I. díjban részesült az 14-es számú pályamű.
szerző: Mérték Építészeti Stúdió Kft.
tervezők: Paulinyi Gergely, dr. Reith András, dr. Komjáthy Attila
szakági tervezők: Albrecht Ute, Barcza Dániel, Varga Ötvös Béla, Váczi Piroska
munkatársak: Burián Gergő, Sidó Kamilla, Lukács Zsombor, Gáspár Gabriella

 

 

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
1/6
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

 

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
2/6
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
3/6
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
4/6
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió
5/6
Újpesti víztisztító mű — Mérték Építészeti Stúdió

 


Részletes bírálat
A pályamű tematikus vezér-gondolata a „VÍZgyár – ECOcity", melynek megvalósítását a műemléki együttes értékes elemeinek megőrzésével és hasznosításával, valamint a határoló két főúttal párhuzamos területsávok változatos beépítésével javasol megoldani. A pályázat körültekintően értékeli az ipari együttes technológia-történeti jelentőségét, és reálisan határozza meg azokat az értékeket, amelyek a hazai víztisztító művek sorából kiemeli és kitüntetett helyzetbe emeli az újpesti telepet. A telepítés tisztán megfogalmazott struktúrája és az egyes technológiai épületek építészeti minősége miatt a pályázat megtartandónak ítéli a szimmetrikusan elhelyezett derítő- és szűrő-épületeket, ugyanakkor a jó színvonalon megtervezett és a telepítés szempontjából kulcshelyzetben lévő irodaházat lebontja. Részlegesen megtartandó kategóriába sorolja az egykori kazánház épületét, melynek egyedi építészeti értékei indokolják a döntést. Koncepcionálisan kiemelendő gondolat, hogy a javasolt új funkció még az eredeti technológiai elemeket, illetve – a szűrőházak több tervben megnyitott homlokzata helyett – megtartásra érdemesnek tartja az építés korára jellemző bevilágító üvegtégla felületeket is.

A pályázat a történeti épületeket nem skanzenbe helyezi, hanem a fejlesztési terület egyenrangú elemeiként hasznosítja. Fontosnak tartja és a tervezett funkcióval biztosítja is az együttes folyamatos használatát, elkerülve ezzel, hogy akár szezonálisan, akár a nap bizonyos szakaszaiban a használaton kívüliség – egyfajta szellemváros-hangulat – legyen jellemző a területen.

A projekt elnevezése (VÍZgyár – ECOcity) hűen tükrözi a kidolgozott funkciót. Azzal, hogy a terület a vízbázis védelmének, a védelem technikáinak és technológiájának kidolgozására felkészített K+F tevékenység helyszíne, utalás történik a hajdanvolt funkcióra és a javaslat nem nélkülözi a jövőbeni fejlesztési irányokra történő odafigyelés érzékenységét sem. Az urbanisztikai struktúra hossz- és haránttengelyes rendszerét egyértelműen haránttengelyes-sávos zónákra bontja. Az É-i véderdő érintkező zónáját „zöld közcélú és szélerőmű parkként" hasznosítja, melyet Ny-ról szállásépületek, K-ről bérirodák határolnak. A második zónában, a háromkaréjos derítő- és szűrőház zónájában energetikai központot helyez el, melyet Ny-ról „magasfüves rét" K-ről bérirodák határolnak. Az egykori haránttengelyben lévő irodaház elbontásával a szűrőházak közötti területen, térszín alatti konferenciaközpontot helyez el, a Váci út felőli bevezető sávban pedig látogatóközpontot épít. A zóna nyugati sávját beépítetlenül, lezáratlanul hagyja. A negyedik zónában a négykaréjos derítő sávja a múzeumi és a kulturális funkció területe, melyet D-ről „szélfarm és gyümölcsös" (ötödik zóna) zár le. A 4. és az 5. zónát K-ről egy F+4-5 szinten beépített, szigorú rendben szerkesztett egyetemi campus, a Ny-i oldalon lazább beépítésű F+8 szintes szolgáltató és kereskedelmi épületek sora határolja.

Elfogadva a tervben javasolt beépítési struktúrát, a pályamű nem minden részletében tudta egyenértékű megoldásokkal igazolni a koncepció helyességét. Az É-K-i külső sáv beépítési javaslatai, a szálloda és az autópálya felőli oldalon elhelyezett „magasfüves rét" esetlegesnek tűnnek, az alkalmazott építészeti eszközök többszólamúsága kissé disszonáns hangzást eredményez. Építészetileg megoldatlan a bejárati haránttengely „kiüresítése", különösen az autópálya felőli K-i oldalon tervezett közpark és bár a Váci út felőli „felvezetése" rendkívül elegáns, mégis vitatható, sőt érthetetlen a konferencia-központ terepszint alá süllyesztése . A Váci úttal párhuzamos sávban látszólag ötletszerűen felsorakoztatott épületek együttese kissé sűrű és a beépítés ritmusának finom hangolásával a Duna felé megnyíló látvány is vonzóbb lehetne. A Váci út, illetve a 2/A út felőli beépítés némileg kiegyensúlyozatlan, azaz a keleti oldal valamivel több beépítést is „elbírt volna", kompenzálva a túloldalon „elszenvedett" szintterület-veszteséget. Megoldatlan továbbá a fejlesztési terület déli lezárása is.

A terv átgondoltan ütemezett fejlesztést tesz lehetővé, melynek első ciklusában a jövedelemtermelő funkciók megteremtését javasolja. A bevételek „visszaforgatásával" valósítható meg a II. ütem, amely egy átgondolt marketing stratégiára támaszkodva felkészíti a közvéleményt a terület fejlesztésének lényegét adó ecocity gondolat befogadására. Nyilvánvaló, hogy a terv jelentős uniós és egyéb nemzetközi támogatásra is érdemes, így a szükséges források valószínűleg előteremthetőek lennének. Az életképes ökováros funkció működése vonzerőt generálhat egy, a környezettudatos település működését tanulmányozó, a szükséges és lehetséges fejlesztéseket előkészítő kutató-fejlesztő központ létrehozásához. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Magyarország vízbázisait tekintve nagyhatalom és a klímaváltozás következményeként a vízkészletek jelentősége a jövőben felértékelődik.

A pályamű a felsorolt ellentmondások ellenére is átgondolt, mivel a globális és a lokális problémák ismeretében tesz kísérletet azok megoldására a környezettudatos fejlesztés területén. Az átgondolt program és a történeti épületeknek a programban történő harmonikus hasznosítása olyan érték, amely indokolja, hogy a Bíráló Bizottság a tervet I. díjban részesítette.
 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.