Pályázatok

Városrendezési tervpályázat kormányzati negyed elkészítésére

2007.02.27. 12:16

A Budapest - Nyugati pályaudvar térségének kormányzati negyedként való fejlesztésére vonatkozó városrendezési tervjavaslatok elkészítése és a kormányzati épület(együttes) tervezése A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. május 21. 24:00    

A pályázaton való elindulás feltétele a tervpályázati kiírás megvásárlása, mely egyben regisztráció is.


A tervpályázat kiírója:  Kincstári Vagyoni Igazgatóság, 1054 Budapest, Zoltán u. 16.


A tervpályázat célja:
A projekt átfogó célja a Budapest területén jelenleg elszórt, változó színvonalú, és többségükben az irodaépületekkel szemben támasztott modern követelményeknek meg nem felelő épületekből a kormányhivataloknak egy egységes, újonnan létrehozott kormányzati épület(együttes)be történő költöztetése, olyan módon, hogy ez a kormányzati épület(együttes) egy újonnan létrejövő, Budapest városszerkezetébe szorosan és szervesen illeszkedő, élő új városrész egyik elemeként jöjjön létre.


A Kiíró célja, hogy az új Kormányzati Negyed fejlesztési területén belül elhelyezendő kormányzati épület(együttes)re vonatkozó, a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programot városépítészeti, építészeti és műemlékvédelmi szempontból magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. A Kiíró célja továbbá az is, hogy az új Kormányzati Negyed teljes fejlesztési területére vonatkozó városrendezési tervjavaslatokat összegyűjtse, és ezek felhasználásával egy olyan új szabályozási terv elkészülését segítse elő, ami biztosítja, hogy a kormányzati épület(együttes) körül kialakuló új városrész Budapest városszerkezetébe szervesen illeszkedjen, és funkciói, elrendezése alapján élő, a város szerves részét képező új negyedként jöjjön létre.

A tervezési megbízás nem terjed ki az új Kormányzati Negyed teljes fejlesztési területére vonatkozó városrendezési terv, szabályozási terv elkészítésére.

 

A tervpályázat keretében kerül sor a kormányzati épület(együttes) tervezési feladata megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat (pályamű) kiválasztására, melynek szerzőjével a Kincstári Vagyoni Igazgatóság tervezési szerződést kíván kötni a kormányzati épület(együttes) engedélyezési, részletes kiviteli tervdokumentációja elkészítésére (minden szakág vonatkozásában). A Kincstári Vagyoni Igazgatóság – saját döntése alapján – a tendertervek elkészítésére is szerződhet a nyertes pályamű szerzőjével, amelyre (ha a Kincstári Vagyoni Igazgatóság erre igényt tart) a nyertes pályamű szerzőjének készen kell állnia, de a KVI nem vállal kötelezettséget arra, hogy a tendertervek elkészítését megrendeli.

 

A tervpályázat jellege, formája: 
A tervpályázat jellege: nyílt tervpályázati eljárás
A tervpályázat eljárási formája: Általános tervpályázati eljárás
A tervpályázat: Titkos

A tervpályázat lebonyolítása:
A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, a tervpályázatokról szóló 137/2004 (IV.29) Kormányrendelet, a tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006 (I.13.) IM rendelet, a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

 

A fizetés feltételei és módja: 

A dokumentáció ellenértéke bruttó 240.000 HUF, vagy ezzel egyenértékűnek tekintett 960 EUR.
 

A pályázók a tervpályázati hirdetményt, a tervezési programot és annak mellékleteit is tartalmazó tervpályázati dokumentáció ellenértékét

  • forintban történő megfizetése esetén: a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (BM BK Zrt.) MKB Bank ZRt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára,
  • euróban történő megfizetése esetén: a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (BM BK Zrt.) MKB Bank ZRt.-nél vezetett 10300002-20260206-48820019 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:

A dokumentáció beszerzésének határideje: 2007.05.11. 12:00

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 2007.05.21. 24:00

 

A Bíráló Bizottság összetétele:

1. Görözdi György, elnök

2. Sylvester Ádám DLA, társelnök

3. Keszthelyi Péter, szakmai titkár

4. Beleznay Éva, tag

5. Daniel Libeskind, tag

6. dr. Hajdu Miklós, tag

 

7. dr. Hans Stimmann, tag

8. Josep A. Acebillo i Marín, tag

9. ifj. Kálmán Ernő DLA, tag

10. Mihályfi László, tag

11. Tétényi Éva, tag

12. Schwarczuk Ágnes, póttag

13. dr. Poczkodi Balázs, jogi szakértő

 

A pályamunkák díjazása:
A Kiírónak a pályaművek díjazására és megvételére bruttó 100 millió HUF áll rendelkezésre.

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2007. június 11-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a tervezők (pályázók) számára (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 (nyolc) munkanapon belül átutalással kifizeti.

Vélemények (3)
Hartmann György Sándor
2007.03.19.
21:37

Ez pedig egy nyílt pályázat, de Hiába mondja Bálint Imre úr (a BÉK elnöke) - http://epiteszforum.hu/?q=node/4885 -: „De amikor előrehaladottabbá vált a helyzet, úgy éreztem, hogy sokkal jobb lenne, ha a BÉK úgy adná meg a rangját ennek a pályázatnak, hogy egy nemzetközileg elismert építészt javasol, s így ezt tettük.” És hiba lelkendezik Eltér István úr (a MÉK) elnöke - http://epiteszforum.hu/?q=node/4956 -: "méltatta a Kincstári Vagyonügynökség pozitív hozzáállását, hogy szakmailag teljes mértékben a Kamarára hagyatkozott, elfogadta a zsűri öszetételére vonatkozó ajánlásaikat, illetve hogy partnernek bizonyult egy európai szintű díjazás és tervezői díj előteremtésében." Ez egy elfuserált tervpályázat! (És hiába lelkendezik már megint Szalai Anna is a mai Népszabadságban, amikor fogalma sincs arról, hogy mi is a tét.) Mert miről is van szó? Íme a kiírás: „A Kiíró célja, hogy az új Kormányzati Negyed fejlesztési területén belül elhelyezendő kormányzati épület(együttes)re vonatkozó, a pályázati kiírásban megfogalmazott tervezési programot városépítészeti, építészeti és műemlékvédelmi szempontból magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslatot megtalálja. A Kiíró célja továbbá az is, hogy az új Kormányzati Negyed teljes fejlesztési területére vonatkozó városrendezési tervjavaslatokat összegyűjtse, és ezek felhasználásával egy olyan új szabályozási terv elkészülését segítse elő, ami biztosítja, hogy a kormányzati épület(együttes) körül kialakuló új városrész Budapest városszerkezetébe szervesen illeszkedjen, és funkciói, elrendezése alapján élő, a város szerves részét képező új negyedként jöjjön létre. A tervezési megbízás nem terjed ki az új Kormányzati Negyed teljes fejlesztési területére vonatkozó városrendezési terv, szabályozási terv elkészítésére.” Tehát hogy is van ez? Valaki egy hatályos szabályozási terv ellenére meghirdet egy olyan pályázatot, amelynek a vége egy terv és ez által egy tervező kiválasztása, akkor amikor ma még senki sem tudja, hogy minek is kell a pályaműnek megfelelni? (Mintha lemásolták volna a Disz téri tervpályázatot. Vagy a VÁTI által kiírt Építészeti központ pályázatát, ahol láss csodát a napokban jelent meg egy magvalósíthatósági tanulmány é közbeszerzési pályázat, holott van nyertes mű és van nyertes tervező!) Tehát ez a pályázati kiírás parttalan, ezért elbírálhatatlan, azaz nem teljesíti a tervpályázatokra vonatkozó rendelet feltételeit. És mindezt már megint leasszisztálta a Építész Kamara és annak az illetékes bizottsága. Ryhe

lastech
2007.03.19.
22:50

@Hartmann György Sándor: EZ: "politika, politika, politika". sajnos, nem először, és sajnos - bár ne így lenne - nem utoljára. nemszeretem dolog ez, de úgy tűnik még mindig nem szakmai kritériumok alapján hoznak döntéseket kicsiny hazánkban szakmai kérdésekben. régóta van ez így, és nem csak ebben a szakmában... de: a kérdésem még mindig: miért lehet nyílt tervpályázatnak tekinteni egy olyan pályázatot, amelynek a kivét díja 240.000 HUF? (Gyorsan hozzáteszem, valószínűleg akkor sem indultam volna, ha 30.000 HUF a kivét, mivel momentán nem foglalkoztat a gondolat, hogy egész városrészeket tervezhessek, még ha talán szabályozási terv szintjén is, mert azt gondolom, túl nagy feladat lenne az érdeklődési körömhöz és tapasztalataimhoz képest is). jogilag nem vitás, hogy nyílt. azonban azt gondolom, hogy a nyílt tervpályázat fogalmát nem erre találták ki. egy ideális világban a nyíltnak nevezett tervpályázatok kivét díja a 0-hoz vagy a jelképeshez kellene konvergáljon, hisz mindenkinek ez az érdeke. komoly (vagy akár komolytalan!!!) építészek ingyen KÖZmunkájára még jobb módszert nem találtak ki. ezek után egy feladat maradna a bizottságnak: kimazsolázni a felhalmozódott anyagból az értékes gondolatokat. ennek feltétele a majdani megrendelő BIZALMA a SZAKMAI bizottságban. ilyen ideálishoz közelítő helyek VANNAK a földön, elég lapozgatni a külföldi (nyugat-európai) pályázati kiírások építészfórumon megjelenő felhozatalát és máris láthatjuk. miért, hogy e lehetőségekkel kicsiny hazánkban a pályázatokat kiírók elenyésző hányadban élnek csak, és leginkább csak (minden logikának ellentmondóan) kisebb volumenű beruházások vagy promóciós pályázatok esetén? egy válaszkísérletet tennék: azért, mert a bunkerfoci szabályai szerint szeretik megszűrni az esélyeseket előre: az az iroda, amelyik képes kifizetni egy ekkora kivét díjat, az elég tőkeerős, tehát nyilván van szakmai presztízse, már "bizonyított". ennek okát csak találgathatom: elégtelen szakmai előkészítés és háttér, a bizottság összetétele is többnyire ezt tükrözi - az elnök a legritkább esetben szokott szakmai tekintély lenni, vagy legalább szakmabeli: politikai vagy jogi szakértő (polgármester, aki egyébként hentes, vagy a jegyző, aki legalább jogász...), jobb - de még mindig nem ideális - esetben intézményigazgató, vagy egy magasrangú vezető (biztos ami biztos, legalább a majdani funkció szakmai bírálatához ért - elvileg, bár tudjuk, sok esetben nem abból lesz az igazgató, aki a szakmájában a legjobb...). magyar ember nem szereti kiadni az őt érintő kérdésekben a döntés jogát "másnak", ráadásul egyetlen szakemberben sem bízik. és ez a dilettantizmus sajnos úgy tűnik a legmagasabb döntéshozatali szintekig elér. és itt azt hiszem összeér a mondandónk, úgyhogy nem is folytatnám... már csak egy kérdés maradt: vajon mit kéne TENNI, hogy ez megváltozzon? lp

lastech
2007.03.19.
15:11

EZ mitől "nyílt tervpályázat"? Ez egy meghívásos tervpályázat, ahol a kiíró mégsem nevezte meg konkrétan, kiket szeretne meghívni. :) vagy inkább :(

Új hozzászólás
Helyek/Infrastruktúra

MOSÓHÁZAK // Egy hely + Építészfórum

2020.09.16. 13:04
00:05:55

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Helyek/Köztér

A GÖMBKILÁTÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.03. 14:12
00:05:11

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk