Épülettervek/Középület

Zöldfalba burkolva - a Fővárosi Művelődési Ház új épülete

1/7

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete homlokzat - Félix Zsolt

FMH új épülete - Félix Zsolt

FMH új épülete - Félix Zsolt

?>
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
?>
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
?>
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
?>
FMH új épülete homlokzat - Félix Zsolt
?>
FMH új épülete  - Félix Zsolt
?>
FMH új épülete  - Félix Zsolt
?>
1/7

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete homlokzat - Félix Zsolt

FMH új épülete - Félix Zsolt

FMH új épülete - Félix Zsolt

Zöldfalba burkolva - a Fővárosi Művelődési Ház új épülete
Épülettervek/Középület

Zöldfalba burkolva - a Fővárosi Művelődési Ház új épülete

2011.09.06. 10:51

Hamarosan elkészül a Fővárosi Művelődési Ház új tömbje, amelynek tervei Félix Zsolt DLA, az Építész Stúdió munkatársának nevéhez fűződnek. A koncepció alapját a zöld homlokzattal kialakított, az elődjénél jobban kihasználható kulturális központ és a mellé helyezett lakótömb épület-párosa képezi.

Előzmények
Az FMH újjáépítésének koncepciója az épület mostani adottságai miatt vetődött fel. A jelenlegi épületben viszonylag sok kihasználatlan helyiség van, az épület állapota leromlott, felújítására a tulajdonos TEMI-nek gyakorlatilag nincsen lehetősége. A teljes beépített területnek alig felét tudja most jól hasznosítani a Fővárosi Művelődési Ház, a nagyméretű épület fenntartási költségeire nincs elegendő pénz. Az átalakítás arról is szól, hogy az FMH működéséhez szükséges - a jelenleginél kisebb, de ugyanakkor gazdaságos -, modern épület létrehozásával egy befektetési lehetőség is létrejöjjön, így a XI. kerület értékes helyén egy beépíthető telekrész alakulhasson ki.

Ütemezés
Az 1951-ben Dávid Károly tervei alapján készült, eredeti FMH épületre bontási tervdokumentációt készítettünk, amelyben két ütemben kértük a bontás engedélyezését. Ennek első ütemében az épület déli szárnyát, a főbejárattól délre eső kétszintes részt, valamint a körtermet bontottuk el. Ezt követően az FMH a megmaradó épületrészt használja tovább - nyilvánvalóan nehezebb szervezési háttérrel és szűkösebb téri lehetőségekkel -, de működőképes marad az építkezés teljes időtartama alatt. A nagyterem továbbra is használható, a teljes gépészeti és elektromos ellátást a megmaradó épületrészben már szakaszolták, az átállás-átköltözés gyakorlatilag 2010. április elejéig lezárult. Az első ütem elbontása után a kialakuló kisebb telekrészre épül meg az új FMH-t és egy lakóháztömböt magában foglaló együttes. Az építkezés befejezése után az FMH beköltözik az új épületébe és megkezdődhet a második ütem, amelynek során a megmaradó régi épületet bontják el.

 

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
1/7
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
2/7
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt
3/7
FMH új épülete, helyszínrajz - Félix Zsolt

 

 

Beépítés
A beépítési koncepcióban a telek legjobb kihasználtsága mellett arra törekedtünk, hogy az FMH igényeit kielégítő épületet önálló elemként próbáljuk megfogalmazni. Ezért a pinceszinten még teljes beépítettségű területen - a szabályozás betartása mellett - a föld felett elkülönülő tömegek jelennek meg, amelyek közül a kisebb, tömörebb megjelenésű az FMH-t, míg a keskenyebb, magasabb tömeg a lakóházat foglalja magában. Az új épületegyüttes magassági viszonyaival jobban illeszkedik a helyszín léptékéhez, hiszen a jelenlegi tömeg kétszintes magasságát a környező épületek jóval meghaladják a Fehérvári út felőli oldalon. A beépítés a telek adottságait követi, a külső tér csupán a két tömeg között nyílik ki jobban,  levegősebbé téve a köztes területet. A Fehérvári út felől egy 1,5 méteres kinyúlású előtető köti össze a két tömböt, amely befordul közéjük is, szorosabbra fűzve a két épület kapcsolatát. Az FMH tömbjének hátsó és oldalsó részein található, a földszint felett kinyúló konzolok a tervezett zöld homlokzat növényeinek ültetéséhez szükséges földmennyiséget tartalmazzák.

Alaprajzi szervezés
Az FMH épület alaprajza két lépcsőházra szerveződik, amelyek közül a hátsó kert felőli mindig egy tágas, zsibongó-előtér funkciójú átriumhoz kapcsolódik, míg a másik a füstmentes menekülő lépcsőház. A termek kialakításában, méretük meghatározásában a mostani igényeket igyekeztünk kielégíteni. A pincei részben egy mintegy 200 m2-es koncertterem, valamint egy kisebb szekcióterem kap helyet, mellette két 15 fős öltözővel, valamint a raktározási funkciókat ellátó helyiségek jelentős részével. A pincében találhatóak az irodai dolgozók és kiszolgáló személyzet számára nemenként kialakított öltözőblokkok is. A menekülő lépcsőház mellé egy kisebb liftet terveztünk a személyzet és a közönség függőleges közlekedésére, amely - elhelyezkedése miatt - akár a díszletek mozgatására is jól használható,.

 

FMH új épülete homlokzat - Félix Zsolt
4/7
FMH új épülete homlokzat - Félix Zsolt

 

 

A földszinten egy nagyterem található, mellette egy kisebb kiszolgáló teremmel. Ezek nagyméretű nyílásaikkal az utca felé néznek, ezért az itt zajló eseményeknek reklámjelentősége is van, hiszen az utcáról látható a benn zajló történés. A földszinten igyekeztünk elhelyezni a ház szükséges kiszolgáló funkcióit is, így az információt elsősegélyhellyel, az e-pontot a szélfogóban, valamint a jegypénztárat, a ruhatárat, a büfét, valamint a mozgássérült és normál közönségforgalmi wc-t.

Az első emeleten és galériaszinten kapott helyet egy 296 főt befogadó nagyterem, amely kisebb színházi előadások tartására is alkalmas. A színpad mobil elemekből épül fel, tehát  esetleges elbontása után egy nagy egybefüggő terem áll rendelkezésre bálok és más  rendezvények számára. A nagyterem belmagassága két szintet fog át, ezért az első emeleti galéria is a tér részévé válik. A nagyterem hátsó részében egy hangosításra szolgáló technikai helyiséget alakítottunk ki. A nagyterem előtere továbbra is a hátsó kert felőli, háromszög alaprajzú térben található, ahol egy kényelmes lépcső és két lift szolgálja a vertikális közlekedést. Az első emeleten - a hátsó lépcsőhöz kapcsolódóan - öltözők sora és egy díszletraktár épül az esetleges színházi előadások számára, míg a galériaszinten a TEMI, mint tulajdonos irodáit és tárgyalóját helyeztük el. A folyosó egyik oldalát teljes felületen irattári funkcióra használjuk fel, az ide készülő beépített szekrényekkel. A TEMI dolgozóinak a közlekedővel egy légtérbe kerülő kis teakonyha áll rendelkezésére.

A harmadik emelet az FMH dolgozóinak helyet adó irodákat tartalmazza, emellett négy különböző méretű termet is kialakítottunk itt, a szükséges számú vizesblokkal. A hátsó háromszög alaprajzú területen a közlekedő-zsibongó-előtér számára olyan teret kerestünk, ahol a különböző programokra igyekvő, különböző korosztályú látogatók keveredhetnek egymással. Ezért ebben a térben a járófelület alapterülete fölfelé haladva egyre kisebb, fokozatosan bővülő rálátást biztosítva az alatta elhelyezkedő szintekre. Az átriumnak ez a függőleges irányú áttörése a teret igyekszik tágítani és szeretné összefogni az épület teljes vertikumát.

 

FMH új épülete  - Félix Zsolt
5/7
FMH új épülete - Félix Zsolt

FMH új épülete  - Félix Zsolt
6/7
FMH új épülete - Félix Zsolt

 

 

A lakótömb kialakításánál is az egyszerűség felé próbáltunk lépéseket tenni. Ez a tömegformálásban viszonylag jól érezhető, viszont a funkció megvalósítása nem volt könnyű feladat ezen a helyszínen, mert a tömb leghosszabb homlokzati felülete észak felé néz. A déli tájolás hátránya, hogy a lakások kénytelenek az FMH udvarára tekinteni, de remélhetőleg a viszonylag kis lakásméretek mellett ez a kompromisszum még felvállalható. A lakások mérete a 30 m2-től a 70 m2-ig terjed, ezek mindegyike széles, világos folyosóról nyílik. A tetőtéri szinten két extra igényű lakás kialakítására volt lehetőség, amelyekhez nagyméretű tetőterasz is társul. A lakótömbnél a közkedvelt erkélyt loggiák kialakításával igyekeztünk kiküszöbölni, hogy az egyszerű tömbszerűséget ne aprózzák el a kiugró erkélylemezek, valamint hogy az épület külső megjelenését minél egységesebben tudjuk tartani. A pinceszinten 20 gépkocsi elhelyezését tudtuk megoldani, az autók az Újházi utca felől érkeznek a telekre, és a lakóház északi homlokzata előtti lehajtó rámpán érkeznek a terepszint alá. A parkolók mellett a lakók számára pincei tárolórekeszeket is terveztünk. A lakóház földszintjén kiadható területet alakítottunk ki, itt egy áruház fog nyílni.

Homlokzati koncepció
Az épület homlokzati koncepciója a városi szövet egyre intenzívebb beépítésére reagálva született meg. Tervezői szándékunk, hogy a 14,50 m magas FMH tömb egyetlen zöld tömegként jelenjen meg. Az egész épületet erre alkalmas növényekkel, például vadszőlővel futtatnánk be, amely gyakorlatilag burkolatként jelenne meg. A hőszigetelt vasbeton fal előtt, a földszint feletti sávtól felfelé egy rozsdamentes acélsodronyokból álló háló készül, amelyet a mögötte lévő falhoz rögzítenek. Ehhez a hálóhoz tud kapcsolódni a homlokzatot benövő növényzet. A táptalajt a földszint feletti konzolban lehet elhelyezni, ennek  magassága 100 cm a növények beültetéséhez szükséges, megfelelő nagyságú földtömeg biztosítása érdekében. A szükséges tápanyagot - megfelelő időközönként - a csepegtető öntözőhálózat segítségével lehet eljuttatni a növények számára. Az acélsodrony-háló a homlokzat felső részéhez közeledve megritkul, ezért az itt sűrűbben megjelenő nyílások előtt nem lesz teljes a zöld takarás. A bejárat feletti előtetőre színes növényt ültetnénk, például levendulát. Az FMH zárófödémére is igyekszünk zöldet telepíteni, hiszen a lakóépületből folyamatosan ráláthatnak erre az ötödik homlokzatra, ezért itt extenzív zöldtető készül, amely a ház hőháztartásának is rendkívül jót tesz. Az FMH földszinti sávjában pedig fekete betonburkolat készül.

Félix Zsolt DLA


Fővárosi Művelődési Ház (FMH) új épülete

vezető tervező: Félix Zsolt DLA
szakági tervezők:
tartószerkezetek: Kovács és Kovács Mérnök és Építésziroda Kft.
épületgépészet: Mangel Épületgépészeti Iroda
épületvillamosság: Kelevill Villamossági Tervező Bt.
tűzvédelem: BO-SEC Bt.
külső közművek: Kádár Komplex Kft.
környezetrendezés: Garten Stúdió Kft.
környezetvédelem: Frama01dbH Kft.
közlekedés: közlekedés Kft.
generáltervező: Építész Stúdió Kft.

tervezés éve: 2008
kivitelezés éve: 2010-
megrendelő: BHG-F45 Ingatlanforgalmazási és Ingatlanfejlesztési Kft.

 

 

Vélemények (2)
fovarosi.blog.hu
2012.04.18.
08:29

Itt olvasható több cikk is az FMH-ról: http://fovarosi.blog.hu/tags/fmh -- http://fovarosi.blog.hu/ --

petrusferenc
2011.09.06.
14:39

Petrus Ferenc A magyar zöldfalas társadalom nevében szeretném megköszönni ezt az épületet. Amennyiben Félix Zsolt úgy gondolja, szívesen leközölnénk mi is egy cikket az épület zöldfalairól, a zoldfal.blog.hu-n. Annyit tennék még hozzá, hogy szakirodalmi adatok alapján ezek a zöldfalak jelentős részt vállalnak majd az épület nyári hűtésében. Mivel az első évben még nem lesz teljes a zöldfelület, érdemes lenne feljegyezni az épület nyári energiaszükségleteit, így néhány éven belül kimutatható lenne, hogy a növények árnyékolása és párologtatása mekkora energiamegtakarítást jelent.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.