építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

2004. évi Kós Károly-díj díjazottjai

A 2004. évi díjak átadása 2004. december 16-án  az Építészek Házában volt.

A 2004. évi Kós Károly miniszteri díjak  átadása 2004. december 16-án  az Építészek Házában volt.

Egyéni Kós Károly díjat kaptak:

Lovrencsics Lajos, a nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöke
1986-tól látja el a Városvédő Egyesület elnöki tisztségét. Társadalmi tevékenysége az elmúlt évtizedben kiemelkedő volt, melynek súlypontját a város szépítése, történelmi értékeinek megvédése, megóvása, gazdasági fellendülésének segítése képezte.

Rácz Zoltán, építész
Építészeti tevékenysége kötődik az organikus építészethez. A Debreceni Városszépítő Egyesület alapító tagja. Nevéhez és tevékenységéhez több műemléki feltárás segítése, falukutatás, helyreállításban való közreműködés fűződik. Sokirányú munkássága  szakmai könyvek írására és a helyi egyetemeken tartott építészeti, építészet-elméleti, tájépítészeti előadások tartására is kiterjed.

Végh Gábor, Kisbajom polgármestere
1990. óta a község társadalmi megbízatású polgármestere. Kiemelt figyelmet fordít a település fejlesztésére, szépítésére. Több szervezetben is tisztséget vállal. Tevékenységének eredménye, hogy Kisbajom település a "Virágos Magyarország" versenyben különdíjat kapott és elnyerte a "Gondozott, virágos Somogyért" díjat.

Közösségi Kós Károly díjat kaptak:

A miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
Az iskola nagy súlyt fektet arra, hogy a jövő építész generációja - a térség jelenlegi ínséges beruházási helyzetben is -megfelelő életszagú szakmai indíttatást  kapva induljon neki az épített környezet alakítását jelentősen meghatározó szakmai kultúra megtartásához, továbbviteléhez és fejlesztéséhez. Az iskolában folyó magas szintű elméleti és műhelygyakorlati képzés biztosítéka annak, hogy a végzős hallgatók  az építőipar középszintű vezetői karának hasznos, eredményes tagjaként erősítsék a magyar építőipar presztízsét.

Palatinus Polgári Társulás, Révkomárom
A városvédő és városszépítő  Palatinus Polgári Társaság 1999 decemberében alakult. Létrejötte szorosan kötődik a nemrég épült révkomáromi Európa-udvarhoz. Az építészeti megoldás  lényege, hogy a tér egyes épületei  stilizált formában magukon viselik az európai tájegységek építészeti jegyeit. Az Európa udvarban azoknak a magyar uralkodóknak szobraiból  szoborgaléria van, akik sokat tettek a városért, annak felvirágoztatásáért.

A ságújfalui Faluszépítő és Művelődő Egyesület
Az 1998-ban alakult Egyesület tevékenyen vesz részt Ságújfalu és környéke épített és természeti értékeinek megóvásában, a település szépítésében. 1991-ben kezdeményezte és kidolgozta a község épített és természeti értékeinek védelmét szolgáló önkormányzati rendeletet és azóta is figyelemmel kíséri annak érvényesítését. Az Egyesület a településen jelentős szemléletformáló erő, eredményesen törekszik arra, hogy a munkába nagy számban vonjon be fiatalokat. Minden év nyarán ifjúsági faluszépítő tábor szervez.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.

MÉK-MÉSZ vezetősége

vélemény írásához jelentkezzen be »