építészet : környezet : innováció

A budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciója és bővítése - meghívásos tervpályázat eredménye

Diákok, tanárok és a diákok szüleinek véleményét is figyelembe vette a zsűri, amikor döntést hozott a Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium rekonstrukciós tervpályázatán. Az öt meghívott iroda terveinek versenyében végül az Építész Stúdió alkotóinak koncepciója került ki győztesként.

A Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, (továbbiakban Kiíró) 2010. május 24-én párhuzamos tervezési megbízás keretében meghívásos tervpályázatot írt ki az iskola és környezetének rekonstruk­ciójára, illetve bővítésére.

A tervezésre 5 építész team-et kért fel:

vezető tervezőket és munkatársait.

A felkért tervezők a megbízást elfogadták és a megadott határidőre mind az öten szabályosan beadták pályaművüket 2010. szeptember 20-án.

A Bíráló Bizottság (BB.) (tagjai: Cselovszki Zoltán - V. kerület, Belváros-Lipótváros főépítésze, Mezős Tamás - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) elnöke, Fegyverneky Sándor - NFGM, országos főépítész, Nagy Sándorné Ildikó - Ward Mária Iskola felújítási összekötő, Knáb Judit - Congregatio Jesu tartományfőnöknő) a terveket két plenáris ülésen 2010. szeptember 21-én és szeptember 27-én bírálta, illetve a közbülső napokon az egyedi bírálatok folytak. A BB. a tervek alapján megállapította, hogy a pályázati munkák mindenben teljesítették az elvárásokat és igen alapos, gondos, magas színvonalú tervek. A BB megállapította, hogy a pályázat sikeres és eredményes volt.

 

A diákok zsűrizik a terveket
A diákok zsűrizik a terveket
A diákok zsűrizik a terveket
 

 

Összefoglaló értékelés
A tervezési program külön kitért azokra az igényekre, amelyek az elmúlt száz év alatt az iskolai életben, műszaki előírásokban megváltoztak. Ide tartozik az épület akadály-mentesítésének megoldása, mozgássérült liftek, vizesblokkok kialakítása, a tűzrendészeti előírások teljesítése, közösségi terek kiképzése, a megfelelő gépészeti helyiségek, korszerű szaktantermek (természetismereti, fizikai, kémiai, számítástechnikai, testneveléshez szükséges termek és kiszolgálásuk) biztosítása. Higiéniai követelmények teljesítése diákoknak, tanároknak, műszaki dolgozóknak. Mind az öt terv alapvetően teljesíti a XXI. századnak megfelelő, korszerű iskola tervezésének követelményét. Minden terv tartalmaz, elsősorban az új tornatermi szárny alatt, autóparkolókat, a hely szűkössége miatt általában gépkocsi liften át megközelítve és kerékpár tárolót.

A tervezési programot mindenki tételesen elég következetesen teljesítette, de az alapterületekben és a funkciók kapcsolatában az ARCHI-KON Kft. és a Teampannon Kft. jelentősen eltért a kiírástól.

 

A diákok zsűrizik a terveket
Fegyverneky Sándor
Fegyverneky Sándor, Eltér István, Cselovszki Zoltán, Mezős Tamás

Szavazás

 

Mind az öt terv megegyezik abban, hogy az egyházi és világi hagyományokat tiszteletben tartja. Így az iskola lelki életéhez szükséges helyiségek, a programot követve, mindenütt a földszintre kerültek. Csupán a szükséges hely fenntartását kértük, részletes kidolgozás nélkül. A világi hagyományok tiszteletben tartása annyiban kérhető számon, hogy az iskola hagyományos oktatási-nevelési rendszerben működik. Ehhez vártuk a programban szereplő helyiségek biztosítását, s ezt a tervezők általában teljesítették is.

A tervek általában teljesítették a gazdaságos építés lehetőségét valamint az ütemezhetőséget is. Az ütemezhetőség azonban fontos szempont volt a bírálatnál, hogy az iskola átépítését legalább két önálló ütemben az új építményt pedig egy harmadik ütemben szét lehessen választani. Az üzemeltet­hetőséggel kapcsolatban pedig fontos szempont volt, hogy az iskola minden egyes ütemben teljes értékűen működhessen. 

 

Ward Mária Iskola - Építész Stúdió
Ward Mária Iskola - Építész Stúdió
Ward Mária Iskola - Építész Stúdió
 

 

A részletes bírálatok alapján a BB egyhangú döntést hozott, mely szerint

Keller Ferenc és munkatársai - Építész Stúdió Kft.

által kidolgozott tervet tartja összességében a legjobbnak.

Ajánlások a kiírónak
A BB. azt ajánlja a Kiírónak, hogy a továbbtervezésre a szerződést a Keller Ferenc és munkatársai által képviselt Építész Stúdió Kft-vel kösse meg.

A továbbtervezés során elsősorban a BB által tett kritikai észrevételekre kell nagyobb figyelmet fordítani. Ennek megfelelően érdemes a tervezési programot kismértékben módosítani. Fontos, hogy az épület külső megjelenésére több változat is készüljön, hiszen a tervnek ez a része kapta a legtöbb kritikát. (Földszinti homlokzat kismértékű zárása, a tető mellvéd további perforálása, a homlokzati anyagok és színek jobb megválasztása, stb.)
Az Aulában megfontolandó a földszint fölötti új födém részleges áttörése, az alsó szint jobb bevilágításának biztosítása érdekében.

A továbbtervezés során nagy figyelmet kell fordítani a RENDHÁZZAL való összes kapcsolat lehetőségének megteremtésére.

A BB. a beadott pályamunkák alapján javasolja a további 4 pályamű költségtérítésének kifizetését.

vélemény írásához jelentkezzen be »