Épülettervek/Középület

A mindentudó fal - Aquincum romjainak újragondolása

1/16

romterület

?>
romterület
?>
helyszínelemzés, élmények
?>
megközelítés
?>
környezet
?>
helyszínrajz
?>
kapcsolatok
?>
aqui fal
?>
északi fal
?>
déli fal
?>
tematikus útvonalak
?>
fókuszpontok
?>
macellum
?>
árnyjátékok
?>
régi múzeum
?>
ütemezés
?>
Címlap
1/16

romterület

A mindentudó fal - Aquincum romjainak újragondolása
Épülettervek/Középület

A mindentudó fal - Aquincum romjainak újragondolása

2014.08.12. 13:05
MÉD

Projektinfó

Múzeumépület és romterület rehabilitációja, Aquincumi Múzeum

Tervezés éve:
2014

Stáblista

Konzulens: Major György DLA

MÉD:

Aquincum területét az elmúlt években komolyan fejlesztették, azonban az egységes építészeti gondolat mindezidáig hiányzott. Sok a teendő, ezt annál inkább látni fogja, ha végigolvassa a BME Építészmérnöki Kara Építőművészeti Doktori Iskolája által kiírt ötletpályázát győzteseinek gondolatait.

“Krisztus utáni 214. évben, egy szép napos nyári reggelen.
A város nem a megszokott módon ébredt. Az álmos csendes lustálkodásnak nyoma sem volt, mindenki izgatottan tette a dolgát. Nagy esemény volt ez a település történetében, hiszen azon a napon érkezett Marcus Aurelius Caracalla római császár, hogy édesanyjával részt vegyenek Aquincum legfontosabb ünnepségén…"


BEVEZETÉS, KONCEPCIÓ

Magával ragadó, a múzeum falain és a romterület kerítésén messze túlmutató hely. Egy külön világ. Iskolásoknak, fiataloknak, családoknak, a történelem szerelmeseinek, a római kor szakértőinek, a szép sétákat kedvelőknek, nekünk.

Az Aquincumi Múzeum és romterület átalakítására eddig is sok - jól megalapozott - igény, ötlet és vízió gyűlt össze a Kiíró részéről. A helyszín többrétű vizsgálata és megtapasztalása után, a Kiíró szándékait figyelembe véve a legfontosabb tervezési feladatokat a következőképpen fogalmaztuk meg: az Aquincumi Múzeum és romterület gyalog is könnyen megközelíthetővé váljon! Fontosnak tartjuk, hogy izgalmas vizuális kapcsolat alakuljon ki a területtel a Szentendrei útról, emellett felülről is rá lehessen látni a romkertre, hogy egyben lehessen érzékelni és megélni a régvolt várost. Egységesen megjelenő világ kialakítása a Múzeum és a romterület falain belül és azon kívül, egyúttal erősíteni és láthatóvá tenni a romterület külső kapcsolatait, összetartozását a további, Budapesten található korabeli romokkal, illetve erősíteni a vizuális és térbeli kapcsolatot a polgárváros többi részével. 

romterület
1/16
romterület


helyszínelemzés, élmények
2/16
helyszínelemzés, élmények

További fontos feladat, hogy segítsük az Aquincumi romterület belső világának felfedezését és megismerését még több vizuális, téri élmény révén: tervezzünk tér-rekonstrukciókat, hozzunk létre tematikus útvonalakat a romok korabeli funkciójának kiemelésével, és a felfedezéshez a képzeletet is segítségül hívjuk mesék, személyes történetek formájában.

A tervünkben javasolt beavatkozások között szerepelnek “komoly", magasabb költségű beruházások, de ugyanilyen fontosak - ha nem még fontosabbak - a “soft" eszközök: a kis költségű, apró beavatkozások, gesztusok, melyek közelebb hoznak minket Aquincum világához.

helyszínrajz
5/16
helyszínrajz

TERV

KÜLSŐ KAPCSOLATOK A KÖZVETLEN KÖRNYEZETTEL ÉS A VÁROSSAL

Az aquincumi romterület kapcsolata a várossal és közvetlen környezetével fontos eleme a tervünknek. Ez a kapcsolat egyrészt a terület határain elhelyezett új “Mindenttudó fal" révén valósul meg, amely térbeli összeköttetést tesz lehetővé a nyugati oldalon fekvő jelenleg feltáratlan romterülettel és az amfiteátrummal, miközben vizuális kommunikációs felületet ad a Szentendrei út felé. Másrészt pedig a polgárváros városfal nyomvonalának térbeli jelölésével érzékelteti a régvolt város egységét és léptékét az Aquincumi Múzeum romterületén túl is. Végül javasoljuk minden korabeli budapesti rom egységes információs felülettel való ellátását - így kívánjuk jelezni a római kori emlékek összetartozását.

MINDENTTUDÓ FAL

Jelenleg egy szűk járda és bicikliút vezet el a Szentendrei úton süvítő autók mellett, és alig vesszük észre a mellettünk elterülő romterületet. Ennek helyére álmodtuk meg a megemelt gyalogos útvonalat, hogy sétára invitáljuk az erre járókat. Fő célcsoportunk a HÉV felől érkező gyalogos forgalom, de az új útvonal és az eddig ismeretlen szemszögből elénk táruló romterület látványa minden látogató számára új élményt nyújt.

A Szentendrei út mentén, a romterület nyugati határán egy "mindenttudó" falat alakítunk ki, amely összeköti a terület északi és déli oldalát, véd a forgalom hang-, és zajterheléstől, valamint összeköti a Múzeum területét a Szentendrei út túloldalán található, még feltárásra váró romterülettel és amfiteátrummal.

északi fal
8/16
északi fal

FELTÁRÁS, BEJÁRATOK

A romterülettel való kapcsolat kialakítására három lehetőséget kínálunk. Első találkozásként a “Mindenttudó fal", mint megemelt járdán való sétálás passzív, de emlékezetes rálátást kínál a polgárváros romjaira - ez jegy nélkül, szabadon látogatható. A múzeum területére két különböző bejárati lehetőséget és két jegytípust javaslunk: “sétajegy" a romterületre és “múzeum jegy" a múzeumi kiállításokra.

A tervezett “Mindenttudó fal" és a Szentendrei úti kiállítási csarnok találkozásánál új bejárati csomópontot jelölünk ki. A romterületre bejutni az új “Mindenttudó fal" bejárati “kapuján" keresztül, valamint az északi bejáraton át lehetséges (nyári nyitvatartás idején). A “kapu" egy új jegypénztárat és infopontot is magába foglal.

A “múzeum jegy" egyben belépésre jogosítana a múzeumi kiállításra a Györgyi Dénes és Román Ernő építészek által tervezett impozáns historizáló épület főhomlokzatán megnyitott régi-új bejáraton keresztül. Ez nagyobb szerkezeti változtatások nélkül és a belső kiállítási útvonal minimális mértékű módosításával elegánsan megoldható.

ÉLMÉNYPONTOK

A romterület történetét és tereit három egymásra épülő eszköz segítségével javasoljuk életre hívni: a tematikus útvonalak, az ezekre épülő kiemelt fókuszpontok és a mese útvonalak segítségével.

tematikus útvonalak

A romok funkcióiból kiindulva öt alapvető csoportot és útvonalat ajánlunk fel az idelátogatónak: (1) szakrális helyek, (2) lakóházak, (3) közfürdők-magánfürdők, (4) üzletek-vásárcsarnok, (5) középületek-műhelyek.

tematikus útvonalak
10/16
tematikus útvonalak

fókuszpontok

A fókuszpontokon az eredeti belső terek egy-egy szeletét állítjuk vissza absztrahált módon.
A visszaállítandó elemek pontos részletei, mérete, formája a feltételezett korabeli állapot alapján történik, emiatt kiemelten fontosnak tartjuk a visszaállítás megfogalmazásánál a régészekkel való közös munkát. A kiválasztott fókuszpontok: (1) Marcus Antonius Victorianus mithraeuma, (2) Nagy lakóház, (3) Nagy közfürdő, (4) Vásárcsarnok-Macellum, (5) Törvényház-Basilica.

Az általunk javasolt áttetsző falak és vízszintes lezáró elemek – geometriai kiterjedéseikkel – belülről különleges térélményt biztosítanak a romok kétdimenziós világában, miközben kívülről nem zavarják a romterület összefüggő látványát. A felületek megjelenítése, áttetszősége és kapcsolata a romokkal rímel a meglévő védőépületek felületeivel (kopolit üvegpalló), a LED-panel – fehér áttetsző polikarbonát szendvicsszerkezet sötétedés után is alkalmazható, szórt homogén megvilágítással.

mese útvonalak és árnyjátékok

A fókuszpontokhoz vezetnek az általunk tervezett-javasolt mese útvonalak is: egy-egy valóság alapú, rejtélyeket kereső történet helyszíneit végigjárva megtapasztalhatjuk a korabeli aquincumi hétköznapokat, hangulatokat.

Aquincum tüzei mára kihunytak, a történelem éjszakába csomagolta számunkra a felületek híján eltűnő tereket és sötétbe burkolta az egykor itt pezsgő életet. Ne a felületeket állítsuk vissza, hanem a fényt! A mese pedig, ha lemegy a nap, árnyjátékká változhat a romok között. A felületek, amelyek nappal információkat hordoznak, éjszaka az előadások megjelenítőivé válnak. Napközben a történeteket olvasni lehet, kiemelt napokon pedig árnyszínházi előadás folyhat a fényből rekonstruált polgárvárosban. Mintha visszaköltöznének az egykor ezekben a házakban élők árnyalakjai.

árnyjátékok
13/16
árnyjátékok

MEGLÉVŐ VÉDŐÉPÜLETEK

A meglévő védőépületek megfogalmazása és visszafogott anyaghasználata (kopolit üvegpallók, beton) az újabb rétegekkel együtt (körbefonódó növényzet) ma az aquincumi romterület szerves részét képezik. A védőépületek anyaga és romokhoz való viszonya példaértékű és inspiráló az új kiemelt fókuszpontok számára, építészeti kialakításuk és a romokhoz való érzékeny kapcsolatuk miatt ezeket az értékeket megtartjuk és bekötjük az általunk tervezett mese-, és tematikus útvonalakba.

ROMOK ÁLLAGMEGÓVÁSA

A falmaradványokat, hasonlóképpen a Hajnóczi-féle helyreállításhoz (forrás: Műemlékvédelem 1993/1.) ráfalazással kívánjuk megvédeni. A tönkrement részeket megfelelő minőségű és összetételű habarccsal a korábbi formájukban állítjuk helyre - ezáltal a romkert önmagában történetinek tekinthető vizuális élménye nem változik meg.

RÉGI MÚZEUMÉPÜLET - REHABILITÁCIÓ ÉS ÚJ FUNKCIÓ

A régi múzeumépületet eredeti állapotában állítjuk vissza, rekonstruálva a homlokzati díszeket. Az épületegyüttes egyrészt teret adhat az új látogatóbarát funkcióknak (múzeumbolt, kávézó, könyvtár és múzeumpedagógia), másrészt lehetőséget nyújt a megpihenésre a romkerti séta közben.

régi múzeum
14/16
régi múzeum

KERT - VÍZ - PIHENÉS

A meglévő zöldfelületeken túl újabb zöld pihenőhelyeket alakítunk ki a feltáratlan romok felett. A belső udvarok, kertek hajdani vízfelületeit sekély víztükör segítségével jelenítjük meg. A lapidárium és a régi múzeumépület között pihenő-kézműves rétet alakítunk ki. Hosszútávú elképzelésünk szerint a jelenlegi palacsintázó saroktelkét csatlakoztatjuk Aquincum területéhez: itt kiemelkedő minőségű és hangulatú, tematikus "római" étterem kerülhet kialakításra egy új épületben.

ÜTEMEZÉS ÉS TÁVLATI TERVEK

A romterület határain belül fontosnak tartjuk a meglévő épületállomány építészeti kialakításának egységes kezelését, a múzeumhoz méltó megfogalmazását, szükség esetén fokozatos átalakítását, továbbá a romterület további feltárását és határainak fokozatos bővítését. Fontos a római kori emlékek információs rendszerének egységes kezelése és az összetartozás érzékeltetése, végül pedig a jövőben is szoros kapcsolat ápolása oktatási intézményekkel és fiatal kutatókkal.

A tervezett “soft" és “komoly" beavatkozások rugalmasan tudnak alkalmazkodni az Aquincumi Múzeum aktuális lehetőségeihez és igényeihez - ezáltal az általunk megálmodott jövő már holnap elkezdődhet.

Budapest,
2014. május 20.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk