építészet : környezet : innováció

A Zsolnay Kulturális Negyed — félidőben

A Pécs2010 kulturális fővárosi év kiemelkedő projektje a Zsolnay gyár rehabilitációja és az új kulturális negyed, illetve egyetemi központ kialakítása a nemzetközi tervpályázaton első helyen végzett MCXVI Építészműterem – Csaba Katalin, Herczeg László, Pintér Tamás János – tervei szerint.
Bemutatjuk a koncepciótervet.
" A gyárnak létező építészeti karaktere van. A helynek létező hagyománya van.
Az élet, az ember hiányzik. A program koncepciója oltja be a területet élettel.
Az építész dolga ebben a helyzetben a műtétet végző orvoséhoz hasonló.
Csak a mérnöki hozzáállás, az óvatos, körültekintő bontások és az arányos,
a térnek és funkciónak megfelelő új építés lehet a megfelelő viselkedés.

részlet a tervpályázat műleírásából

 

Pécs, Zsolnay negyed, archív

 

Bevezetés
Pécs városa 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) cím birtokosa lesz. A programsorozatokhoz kapcsolódóan beruházások indultak. Ennek legnagyobb projektje a Zsolnay gyár rekonstrukciója. A város nevével egybeforrott, patinás Zsolnay gyár történetében új fejezet kezdődik. Az utóbbi évtizedekben a gyár egyedülálló hangulatú épületegyüttese méltatlan állapotok közé került. Az épületek jelentős része használaton kívül került a technológia változása és a termelés fokozatos visszaesése miatt. Kulturális hasznosításuk korábban is felmerült, de főként financiális okok miatt nem történt változás.

Az EKF lehetőséget teremtett a kivételes hangulatú épületállomány és park megmentésére és a város vérkeringésébe való bekapcsolására. A területen jelenleg is működő gyár átköltözik a keleti épületrészekbe, az így felszabaduló területeken olyan kulturális-művészeti övezet létesül, amely nem csak a város turisztikai palettáján lesz új színfolt, de maguk a városlakók is egy teljesen újszerű, tartalmas kikapcsolódásra csábító létesítménnyel gazdagodnak.

 

Zsolnay Mauzóleum, archív
A Zsolnay Gyár a Mauzóleum felől, archív
Pécs, Zsolnay Gyár, archív

 

A Zsolnay Kulturális Negyed a terv szerint évente mintegy 200 ezer látogató befogadására válik alkalmassá, informatív látogatóközponttal, parkolóval, kávézókkal, egyetemi közösségi terekkel, pezsgő kulturális élettel. A projekt keretében megszépül az értékes növényeket rejtő és műemlék szobrokkal, vázákkal díszített Zsolnay gyár parkja, az épületegyüttesekkel együtt, amelyek funkció szerint négy negyedbe tagolódnak:

Míves negyed: Az épületkerámiákkal is gazdagon díszített, legimpozánsabb épületeket foglalja magában, ahol a Zsolnay család és a gyár történetét bemutató kiállítás, szecessziós kávéház, rendezvényhelyszínek, kézműves utca, rezidens szállások és művészeti vállalkozásokat segítő terek kapnak helyet.

Alkotó negyed: Az egykori pirogránit üzem és környékének újjáélesztésével jön létre, ahol kortárs művészeti alkotásoknak otthont adó kiállítóterek, műtermek, művészeti alkotóházak járulnak hozzá a kreatív alkotáshoz, valamint ifjúsági rendezvények, próbatermek és rendezvényterem kap helyet.

Családi és gyerek negyed: A területrész lelkét a Zöld-házba (egykori DO-ZSO) költöző Bóbita Bábszínház jelenti majd, amely gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt színes programokat kínál megújuló helyszínén. A negyedben emellett kézműves foglalkozások, családi játszótér, szabadtéri színpad és egy a „Csodák Palotájához” hasonlatos interaktív tudományos-technikai kiállítás teszi élménydúsabbá az idelátogatók kikapcsolódását.

Egyetemi negyed: A Zsolnay Kulturális Negyed déli részének, a 6-os úttal elválasztott épületegyütteseit a PTE Művészeti Kar intézetei veszik birtokba, ideális helyszínt teremtve ezzel egy európai színvonalú művészetoktatási bázis létrehozásához.

 

Míves negyed
Alkotó negyed
Egyetemi negyed

 

Előzmények
A nemzetközi nyílt tervpályázatot 2008 januárjában írta ki Pécs MJV Önkormányzata. A tervpályázaton irodánk, az MCXVI Építészműterem nyerte el az I. díjat, majd felkérést kapott a bontási, vázlat-, engedélyezési és a tender tervdokumentáció elkészítésére. Épületenként külön tervezőcsoportok alakultak (10 építész team) a megszokottól eltérő nagyságú és bonyolultságú feladat színvonalas építészeti és műszaki megoldása érdekében. Elkészültek a terület művészettörténeti előtanulmányai, készültek közmű és geodéziai felmérések, valamint statikai tanulmányok az épületek állapotáról. Az épületek építészeti és műszaki felmérését elkészítettük.

Az összevont műemléki tervtanács helyszíni bejárást és konzultációt tartott. A bejárás során a helyszín és a meglévő épületek megismerésén túl bemutatásra kerültek épületenként a tervezett építészeti megoldások. A tervtanács tagjai hasznos észrevételeket tettek, összességében egyetértettek az építészeti szándékokkal és folytathatónak ítélték a munkát. A szakhatóságok helyszíni bejárásokon és közös tervbemutatók keretében is tájékoztatást kaptak a tervezési folyamatról.

 

Pécs, Zsolnay Gyár, légifelvétel
Helyszínrajz, eredeti állapot
Helyszínrajz, bontások
Helyszínrajz, új építés

 

2008. szeptember 1-én elkészült a vázlattervi dokumentáció. Ebben a tervezési program pontosítása történt meg a megrendelő és a jövendőbeli használók igényeit figyelembe véve, a szaktervezők bevonásával, költségelemzéssel. Dokumentálásra került az épületek építészeti felmérése és 200-as léptékben a tervezett átalakítások építészeti és műszaki megoldása. Pécs közgyűlése egyetértett a Zsolnay Kulturális Negyed vázlattervének tervi megoldásaival, felkérték a tervezőket a tervezési munka folytatására, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.

A tervek bemutatásra kerültek a Központi Építészeti - Műszaki Tervtanács előtt. Balázs Mihály építész opponens külön kiemelte a több tervezőcsapat együttes munkáját, ami által változatos építészeti megoldások születnek, megőrizve a területre most is jellemző heterogén karaktert. A műemlékes és pécsi tagokkal kibővített országos testület az elkészült anyagot kitűnőnek minősítette.

Az építési engedélyezési tervek 2008 november elejére készültek el. Az engedélyezési eljárásokat megindították. Az engedélyezési tervekkel párhuzamosan újabb pontosító alapfeltárások, talajmechanikai szakvélemények készültek, valamint elkészültek az egyes épületek nedvesedését vizsgáló állapotfelmérési diagnosztikák.

A tendertervekben konkrét műszaki megoldások születtek a teljes épületállomány és környezetük műszaki megújítására.

Funkciók, építészeti szándékok
Míves negyed
Célunk a meglévő struktúra fellazítása, a belső udvarok összenyitása, bejárhatóvá tétele volt. A negyedben található funkciók alapvetően a Zsolnay Kulturális Negyed turisztikai igényeit elégítik ki. A funkciók elhelyezésénél figyelembe vettük az épületek elhelyezkedését, szerkezeti feltételeit, valamint történeti hagyatékát.

 

Míves negyed, E8-48 tömb, jelen
Míves negyed, E8-48 tömb, jelen
Míves negyed, E8-48 tömb, terv
Míves negyed, E8-48 tömb, terv

 

A Míves negyed két nagy épületegyüttesből áll: a központi sűrű beépítésű épülettömegből, valamint a negyed északi határolását adó épületláncból. A két épületegyüttes között kialakult utcát meg kívánjuk őrizni és „kézműves” utcaként újra kívánjuk éleszteni. A „kézműves” utca folytatódik a leendő gyártás és a központi épületegyüttes nyugati homlokzatai között is.

E9-E10 A földszinten 6 db kézműves üzlet kap helyet, az északi bejárat két oldalára pedig portásfülke, valamint látogatói információs pont és vizes blokk kerül. Az emeleten 10 db rezidens szállást alakítottunk ki.
Műemléki rekonstrukció, a jelenlegi, nyers állapot megőrzésével, néhány apró mai beavatkozással.

E11 A „kézműves” utcát a kerttel és üvegházzal összekötő lépcsőház mellett cukrászda kap helyet az épületben.
Az itt állt épület kubatúrájával megegyező új építés kortárs eszközökkel.

E12 Az alagsorában borozó található, mely kiegészítéseként az egy szinttel lejjebb lévő, bejárattal rendelkező pincéből „bortrezort” alakíthatunk ki. A földszinten a terület igazgatását ellátó irodák találhatók. Az emeleti szinteken 5 db inkubátor irodahelyiség foglal helyet.
Korhű, a jelenlegi állapotokat kiegészítő műemléki rekonstrukció.

E13 A Zsolnay gyár család- és gyártörténeti kiállítása lesz.
Az eredeti, építéskori állapottal megegyező műemléki rekonstrukció, mai belsőépítészeti eszközökkel.

 

Míves negyed, E12-19 tömb archív
Míves negyed, E12-19 tömb jelen
Míves negyed, E12-19 tömb terv
Míves negyed, E12-19 tömb terv
Míves negyed, E12-19 tömb terv
Míves negyed, E12-19 tömb terv

 

E14 A földszinten étterem, az emeleten „Eozin Art Café” helyezkedik el az épület déli traktusában, az északi épületrészben pedig a kiállító termeket és a kávézót, éttermet kiszolgáló vizes blokkok, konyha, lépcsőházi blokk.
Az eredeti, építéskori állapottal megegyező műemléki rekonstrukció, mai belsőépítészeti eszközökkel.

E15 Zsolnay Manufaktúra mintaüzlete
Az eredeti, építéskori állapottal megegyező műemléki rekonstrukció, mai belsőépítészeti eszközökkel.

E16 Az alagsorában az udvarra szervezve 4 db inkubátor műhely lesz kialakítva, az épület hátsó traktusában a negyedben dolgozók számára öltöző blokkot helyeztünk el. Az emeleti szinteken vállalkozói terek kaptak helyet.
Bontásokkal és kiegészítésekkel átalakított épület, funkciót követő felújítás.

E18 Az épületben tovább üzemel az eozingyártás, meglévő technológiájával, de felújított környezetben mintaüzemmé alakul.
Elsősorban belső átalakítás, a homlokzat rendbetételével.

E17,19 Az épület keleti és déli szárnyaiban három szinten rezidensszállásokat alakítottunk ki, a nyugati épületszárnyban a Zsolnay Design Központ kap helyet.
Óvatos, a belső kerámiákat is védő műemléki felújítás kortárs belsőépítészeti eszközökkel.

 

Míves negyed, E16-18 tömb koncepció
Míves negyed, E16-18 tömb terv
Míves negyed, E16-18 tömb terv

 

Alkotó negyed
Célunk a meglévő struktúra megszabadítása az idegen hozzáépítésektől és az épületek kapcsolódásának tisztázása.

Alapvetően két részből áll, a volt pirogránit üzem udvar köré szerveződő épületeiből, illetve a Sikorski Műteremházból.

E 26,27,28,29,78

Az épületegyüttes fő használója a Pécsi Ifjúsági Központ. Próbatermek, műtermek, műhelyek, oktató helyiségek kerülnek a meglévő épületekbe. Szintén itt kapnak helyet a Kortárs Művészeti Központ és a Mediátor Egyesület alkotó terei. Az E29-es épület helyén új épület épül, amely egy multifunkcionális rendezvényteret foglal magába Zsolnay Színházterem néven. Ez koncertek, előadások, színházi események és egyéb nagy létszámú rendezvények befogadására alkalmas tér lesz, amely akár az udvaron kialakuló rendezvénytérrel is összenyitható.
Műemléki rekonstrukció, az udvart kiegészítő új épület elhelyezésével.

E24 Az egykori Sikorski Műteremházba Gyugyi László értékes Zsolnay kerámia-gyűjteményét befogadó kiállítóterek kerülnek kialakításra, az ehhez szükséges kiszolgáló funkciókkal.
Műemléki rekonstrukció, elsősorban a belső struktúra megtisztításával.

 

Alkotó negyed, E24 tömb terv
Alkotó negyed, E24 tömb belsőterv
Alkotó negyed, E26-78 tömb archív
Alkotó negyed, E26-78 tömb jelen
Alkotó negyed, E26-78 tömb terv
Alkotó negyed, E26-78 tömb terv
Alkotó negyed, E26-78 tömb terv

 

Családi és gyerek negyed
Célunk a minél nagyobb összefüggő parkfelület kialakítása, a beépítés megnyugtató kitisztázása.
A negyed fő alkotóeleme a park, amely részben meglévő zöldfelületekből, illetve épületek elbontásával és a DO-ZSO területének bekapcsolásával alakul ki. A terület közparkként működik, ahol a korcsoportos játszóterek elsősorban gyerekeknek készülnek, ugyanakkor minden ide látogatónak kikapcsolódást biztosítanak. A negyedhez két épület kapcsolódik, a Bóbita Bábszínház, illetve az E 31-es Zsolnay Galéria épülete.

E 30 Az egykori zöld ház épületébe a Bóbita Bábszínház költözik. Az épület mellett szabadtéri színpad kerül kialakításra.
Műemléki rekonstrukció, bábos toronyórával.

E 31 A volt vizsgáló labor épületében gyerekeknek szóló interaktív tudományos-technikai állandó kiállítás létesül. Az új támfalas kialakítású épületrészbe 1000 m2 alapterületű, nagytermes időszakos kiállítótér kerül. Az épületben kap helyet az új pécsi planetárium.
A parkot záró támfalszerű új építés, a városi beépítés beengedése a területre.

 

Családi és gyerek negyed, E31 tömb koncepció
Családi és gyerek negyed, E31 tömb terv
Családi és gyerek negyed, E31 tömb terv

 

Egyetemi negyed
Célunk egy mai, a művészeti kar igényeinek megfelelő épületegyüttes létrehozása, a meglévő épületállományon tett arányos beavatkozásokkal.
A negyed az északi és a déli területnek a Zsolnay Vilmos út mellé csoportosuló épületeit hasznosítja. Itt a PTE teljes Művészeti Karát és a PTE Kommunikáció és Médiatudomány Tanszékét helyezzük el. Az épületek és a környezet átalakulása egy európai szintű művészeti oktatóbázis létrehozását eredményezheti.

 

Egyetemi negyed, E1 tömb gyalogoshíd
Egyetemi negyed, E1 tömb makett
Egyetemi negyed, E1 tömb látványterv

 

E 1 Gyalogoshíd, látogatói központ, menza
Új építés, szándék szerint a két területet összekötő jelképszerű elem.

E 32,33 PTE Művészeti Kar, Vizuális Művészeti Intézet, Mediális Művészetek Intézete,
Művészeti Kar könyvtára. A megmaradt kemencék terébe bújtattuk a könyvtárat.
Műemléki rekonstrukció, kisebb kiegészítésekkel, átalakításokkal.

E 34-74 Janus Egyetemi Színház, PTE Művészeti Kar, Szobrászati Tanszék
Az egymás mellé épült többszintes csarnoképület esetében a fény lejuttatása volt a legnagyobb építészeti kihívás. A ház új ruhát kapott.

 

Egyetemi negyed, E32-33 tömb jelen
Egyetemi negyed, E32-33 tömb, látványterv
Egyetemi negyed, E34-74 tömb jelen
Egyetemi negyed, E34-74 tömb, makett
Egyetemi negyed, E34-74 tömb, látványterv

 

E 82 Parkolóház
A parkolás koncentrált megoldása egy visszacsupaszított, zölddel befuttatott csarnok átalakításával.

E 2,22 PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet, Doktori Iskola, Kerámia Oktatási és Kutatási Műhely
A ház egy traktusának bontásával, a míves negyed épülete kiszabadul, a beépítésben új utca jön létre, a zenélő ház körbejárhatóvá válik. A zenészek és keramikusok épületei, új, mai, csinosabb ruhát kaptak.

E 25 PTE Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárum
A ház emeletráépítése erősen különbözni akar az alsó szigorú struktúrától, az új elem városi jelként kíván viselkedni.

 

Egyetemi negyed, E2-22 tömb archív
Egyetemi negyed, E2-22 tömb jelen
Egyetemi negyed, E2-22 tömb, terv
Egyetemi negyed, E25 tömb archív
Egyetemi negyed, E25 tömb jelen
Egyetemi negyed, E25 tömb terv

 

Külső terek:
Az északi terület
A támfalak, kerámiák, téri elemek rehabilitálásán túl tiszta összefüggő zöldfelületek kialakítása, mindenki számára élhető, használható külső terek kialakítása, a funkcióknak megfelelő hierarchiába rendezése volt a cél. A területen található számtalan eredeti burkolatból – jellemzően sárga keramit – minél többet igyekeztünk felszínre hozni és felhasználni.

A déli terület parkosítása
Kortárs eszközökkel létrehozott park-campus, a Zsolnay-forrás vizének felhasználásával kialakított vízfelületekkel.

 

Északi terület, környezetrendezés
Déli terület, környezetrendezés

 

 


Generáltervező:
MCXVI Építészműterem Kft.
www.mcxvi.hu

felelős tervezők:
Csaba Katalin - Míves Negyed
Herczeg László - Egyetemi Negyed
Pintér Tamás János - Alkotó és Családi Negyed

Míves negyed épületei:
E8-11, 48
építész tervező: Lukáts István
építész munkatárs: Kadia Dalma, Szilvássy Erika, Perényi László
statika: Maros Gergő

E12-15
építész tervező: Rádóczy (f) László, Köves András, Bokor Csilla
építész munkatárs: Mészöly Csaba, Perényi László, Suvák Csaba, Csizmadia János,
Varga Zsuzsa

statika: Maros József

E16-18
építész tervező: Csaba Kata
építész: Demeter László
építész munkatárs: Balogh Bence, Szlovák János
statika: Dangelné B. Franciska

E17-19
építész tervező: Helfrich Gábor, Konrád Péter
statika: Dangelné B. Franciska

Alkotó és Családi negyed épületei:
E24
építész tervező: Laczó Zoltán
építész munkatárs: Barna Balázs, Pálóczi Tibor
statika: Horváth Kund

E26,27,28,78
építész tervező: Papp Glória, Mórocz Tamás
építész munkatárs: Kanyó Mihály
statika: Harsányi Csaba
E30
építész tervező: Kamarás Bálint, Molnos Attila, Szilvási Attila
építész munkatárs: Bende Attila
statika: Rabb Péter

E31
építész tervező: Pintér Tamás János
építész: Demeter Ágota
Munkatárs: Kovács Dénes, Krajcsó Péter
statika: Szőnyi László

Egyetemi negyed épületei:
E01
építész tervező: Herczeg László
építész: Hajdú Gábor
építész munkatárs: Álmos Gergely
statika: Szőnyi László

E02-22
építész tervező: Pethő László
építészek: Tolnay Barbara, Molnár Zsófia
munkatársak: Végh Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Göde András, Gál Béla
statika: Szőnyi László

E25
építész tervező: Sztojka Gábor, Koós Marianna
építész munkatárs: Donkó Eszter
belsőépítész: Szabó Bernadett, Koczoch Judit
statika: Késmárky Zoltán

E32-33
építész tervező: Herczeg László
építész: Weichinger Mónika, Borsos Melinda
építész munkatárs: Kunczi András, Mechle Balázs, Rantal Gábor
statika: Szőnyi László

E34-74
építész tervező: Somogyi Tamás, Tóth Tamás
statika: Kádár Gergely

E82
építész tervező: Herczeg László
építész: Kormányos Anna
statika: Szőnyi László

tájépítészet
Északi terület:
Mohácsi Sándor, Radics Mónika, Pécsi Máté, Kuti Zalán, Gyüre Borbála, Pintér Klára Katalin - S73

Déli terület:
Kovács Árpád, Tihanyi Dominika, Lukács Kati, Thurnay Dorottya - Új irány

művészettörténész: Orosz László
régészet, falkutatások: Dr. Gere László
kerámia kutatás: Dr. Kovács Orsolya
kerámia restaurátor: Várbíró Erzsébet

épületgépészet: Kolarovszky László, Gáspár Tibor, Jeszták Urszula - Kőrös Consult Kft.
közmű: Kész Tibor
épületvillamosság: Kovács Zsuzsa, Sándor Dávid, Peták András - Inter-ház-tech Kft.
külső út és közmű: Egyházi Ferenc - Pro Urbe Kft.
tűzvédelem: Szabó Norbert
akusztika: Wittner Kálmán
szinháztechnológia: Gebei András, Strack Lőrinc
konyhatechnológia: Kovács Zsolt - Inox-therm Kft.
bontások: Horváth Zoltán
környezetvédelem: Novák Attila
liftek: Makovszky Zsolt
makett: Szőke Marianna
animáció: Horváth Eszter, Vörös Márton Ferenc

3 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »