Közélet, hírek

Átadták a MÉSZ-MÉK diplomadíjakat

2013.10.10. 11:47

Az Építészet Napján a Koós Károly teremben adták át a MÉK-MÉSZ Diplomadíjakat. Az 5 díjazott mellett ketten dicséretben, egy pályázó pedig különdíjban részesült. Gratulálunk valamennyiüknek!

DIPLOMA DÍJ ÉRTÉKELÉS - 2013 OKTÓBER

A zsűri elnöke: Csontos Csaba építész
Tagjai: Thorma Sarolta tájépítész, Páll Anikó, Hajnal Zsolt, Lente András és Helmle Csaba építészek.

Elnöki beszámoló
A döntéseinket vitázva, egyetértésben hoztuk meg. ( Nem szótöbbséggel.)
A bírálat, illetve a kiválasztás szempontja a téma választás , és a helyszín kiválasztása, az építészeti feladat magoldásának műfajszerűsége, a tervezett mű városépítő hatása, a környezetre gyakorolt hatása, netán a fejlesztés markáns megmutatkozása voltak egyfelől, másrészt az előadásmódot, a szerkesztést, a műszaki, építész- mérnöki megnyilatkozást, rátermettséget figyeltük és értékeltük.
A hagyományoknak megfelelően öt diplomadíjat adományoztunk és két tervet részesítettünk dicséretben. Egy terv értékeit különdíjban részesítettünk. A különdíjat azért adtuk, mert diplomadíjasnak értékelni nem tudtuk, de a dicséretesnél többre értékeltük.
A díjazottak között kategórián belül rangsort nem állítottunk föl.

Dicséretek

1. Varga Noémi : A tivadari ártér hasznosítása, uszadékfa feldolgozó brikettgyártó úszó "üzem" - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Úszó alaptesten (mint egy pontonon ) felállítandó könnyű faszerkezetes üzem, amely a diplomatervben mint alaphelyzet, az ártéri erdőkbe tömegesen érkező uszadékfa feldolgozását célozza meg. A feldolgozás szárítást, fabrikett gyártását jelenti. Az üzem mobil, a feladathoz választott helyszínre mehet. Víz és napenergia és a nyersanyag rendelkezésre áll. Út, alapozás nem szükséges. (Álló üzem ártéren jószerivel nem építhető.) A működéshez nyersanyagszállítás nem szükséges. Munkaerő bőven van. Gazdasági, természetvédelmi és szociális szempontból a javaslat sikerrel kecsegtet. A három szempontból végzett kutatásokról és a Tisza és árterének változásairól a műleírás ad tájékoztató ismertetést. Az ötlet és annak megoldása más rendeltetéssel is hasznosítható: pl. gyümölcs feldolgozóként, vagy pihenés, fürdőzés szolgálatában.
A gondolat és annak ábrázolása megítélésünk szerint figyelemre méltó, dicsérettel ismerjük el.

2. Kiss András : Uszoda és sportközpont Győrött a Bercsényi ligetben - BME, Építészmérnöki Kar

A választott helyszín közel van Győr központjához. A terület középkori zárt sorú beépítése elpusztult. Ebből az időből ránk az utca vonalvezetése maradt meg, mert azt az üzemi épületek nem torlaszolták el. Az üzemi épületek elrendezését és megjelenésük fotóit a Kult. Örökségvéd. Hiv. őrizte meg. Ebből a korszakból két hatalmas kémény maradt meg. A Rábca medrét (itt) feltöltötték, ez a térség a Bercsényi liget. A tervező a terület kisebbik részét veszi igénybe a középkori utcavonal és az egykor volt Rábcasor között. Itt áll az egyik említett kémény, derekán víztartállyal, amelyet a tervező sikerrel kapcsol a tervezett sportközpontba.

A terv még két fontos részletet is – újraértelmezve - , de megőrzött a gyártelep együttes beépítéséből : a kéményt körülvevő udvart és a telek ellentétes rövid oldalán az Erkel utca mentén egy szabad előteret, amelyet az utca felől csak kerítés, két oldalán épület határol. Ebbe az előtérbe csatlakozik a valamikori középkori utca, hogy aztán a területen túl ismét utcaként folytatódjék. A tervező nyilvánvalóan kompakt városi beépítést képzelt, amely három oldalon a telekhatáron álló tömör felülettel jelentkezik, apró nyílások tömegével oldva, kevés nagy nyílással áttörve, amelyek a közönség számára és városi összekötés miatt kellenek. A kéményes udvar a 33-as vízipóló medence elhelyezésére szolgál, az Ecet utcának háttal álló lelátóval. Ezt az udvart keskeny belső kert köti össze az Erkel utca mentén a régi szabadon hagyott előtér helyén alakított köztérrel. A belső udvarok és a köztér felőli homlokzatok fém-üveg szerkezetek.

A terv az épületegyüttes város fejlesztő szerepének hangsúlyos megoldásáért részesül dicséretben.

Különdíj

Sághegyi Éva és Varga Panna: South Cadbury látogató központ - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet

A helyzet szokatlan : a szigorlati tervet ketten készítették, s az ábrázolt épület és szabadtéri létesítmény nem adott lehetőséget külön is kerek két feladatra, ez a terv két szigorló kolléga közös műve. Továbbá a helyszín Angliában van és még az is lehetséges, hogy ott sem konkrét, csak föltételezés. (Camelot váráról senki nem tudja megmondani, hogy létezett-e.) A terv nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megtestesítse, a látogatóknak közvetítse Camelot misztériumát. A látogató központ földalatti elhelyezése, a feltételezett várfal vonalának fénycsíkkal való megjelenítése mint építészeti vízió elbűvölte a zsűrit is, miközben azt is érzékeltük, hogy a vízió valóságos megjelenítéséhez szükséges mérnöki készségek iránt a tervezők kevesebb érdeklődést mutatnak.
A zsűri a tervet „dicséretnél" többre értékelte, ezért adtuk a „Különdíjat".

Lássuk most már a DIPLOMADÍJAS szigorlati terveket

1. Losonczi Júlia : Csepel Művek területén nagyüzemi virágkertészet - BME, Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

Csak első hallásra meglepő a helyszín és a funkció társítása. Végignézve a terveket rájöhet a szemlélő, hogy nincs lehetetlen. Az élet maga ennél meghökkentőbb csodákat is produkál. A témaválasztás fennkölt, a produkció: barna mezőben egy meglévő acélszerkezet korábban daruzott csarnok átváltozása nagyüzemi növényházzá, kutatást, fejlesztést, és még a munkásoknak ellátást, megújulást is szolgáló létesítménnyé. A produkció kidolgozása méltó a fennkölt gondolathoz, Diplomadíjjal ismertük el.

2. Lóránt Zsófia: Csepel K-NY multimodiális csomópont, kerületközpont-köztér - BME Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

Ez egy rangos középület, nagyon erős, nagyon kisugárzó városrendezési hatással, hangsúlyosan közlekedési, szervezési célzattal. Közösségi rendeltetései: irodaterek és inkubátorház az első emeleten, szolgáltatások, jegypénztárak, utasok várója a fszt-en, autóbusz pályaudvar a -1 szinten. Szándékosan nem pincét mondok, mert a csaknem 90 x 140 m külméretű építmény középen nyitva van, a nap az autóbusz megállóhelyek szintjére is bőven besüt. Az égre nyitott középső felület mérete kb 55 x 90 m. Az autóbusz forgalmi szintet 4 db 12 x 16,5 m méretű zöldtető felület és 6 gyaloghíd takarja, amely egyenként 200 m2 alapterületű fedett várót is biztosít a földszinti fedett nyitott és zárt várakozókon kívül. A gazdag, változatos funkcióhoz nagyméretű kerékpár tároló -rampás megközelítéssel- az első emeleten, térszíni (szerény méretű) autóparkoló, és autóbusz forgalmi szinten szupermarket is tartozik. Az első emeletről gyaloghíd és kerékpáros híd vezet a Csepel Művek főkapujához , és ellenkezőleg gyaloghíd K irányban. Nagyvonalú, elegáns középület és köztér keletkezett a forgalom szervezéssel összefüggésben. Diplomadíjjal ismerjük el.

3. Szödényi Katinka: Nyíregyháza, tanuszoda az ÖRÖKÖS földi lakótelepen - BME Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

A probléma felvetés – a lakótelepen lakó polgárok életét miként lehetne az építészet – városépítés – tájépítészet eszközeivel jobbítani - valóságos és közérdekű. Kétségtelen, hogy a lakóépületek egy kaptafára épültek, intézmények, szolgáltatások, vendéglátás szinte teljesen hiányoznak. Ha mégis épültek, sok esetben fájdalmasan csökken az a zöldterület, amely ugyan rendszerint jellegtelen, nem tud visszahívó hatást sugározni, nem válik emlékezetessé és még gondozatlan is. Nyíregyháza egyik nevezett lakótelepére Szödényi Katinka sikeres javaslatot tett a tanuszoda telepítésével, építészeti és tájépítészeti eszközökkel.

Döntött arról, hogy az épületet tető felületével a közpark részévé teszi. Ugyanakkor belső térképzése , a belmagassága, az összefüggő légtér, és átrium, a bejárat megoldásával nagyvonalú, a mellékhelyiségek tömbösítve és alacsonyan tartott külön lehatárolása révén tagolják a belső teret. A szigorlati tervet a helyszín elemzésétől az épület kitalálásáig és a részletek gondos megoldása tekintetében elismerésre méltónak találtuk, Diplomadíjjal ismertük el.

4. Pintér Norbert : Szentes (kórházterület ) új mozgásszervi rehabilitációs osztály - BME Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

A működő pavilonos kórház területén a terápiás helyiségek kerülnek új épületbe, amely fedett és zárt, az emelet magasságában vezetett összekötő folyosó segítségével kapcsolódik a meglévőhöz, amelyben a továbbiakban csak a betegszobák és az ápolás helyiségei maradnak. A bővítmény a pavilonos rendszerhez szervesen illeszkedik. A kert egy részét jól lehatárolja,a meglévőépületekkel együtt keretbe foglalja. Olyan természetesen áll, olyan hatást ébreszt, mintha már régóta ott állna, noha építészeti megfogalmazásában eltéveszthetetlenül a kor szülötte. Az alaprajzok szerkesztése, a különböző belmagasság –igényű terek összerendezése, az épület tömege egyaránt azt sugallja, hogy ez másképp nem is lehetséges, ez így természetes. Az épület tagolása, a terek belmagasság szerinti összerendezése az oldalnézetek és a tető felülnézet tekintetében is harmonikus illeszkedést eredményezett a régiek és az új épület között.

A terv szép példája annak az építészeti magatartásnak, hogyan kell egy meglévő elrendezést, rendszert az új elemmel folytatni, tovább építeni. Diplomadíjban részesítettük.

5. Kokas Balázs : Mohács, Ökoturisztikai Látogatóközpont a Szabadság szigeti Kis- Duna ág és a védmű töltés között - Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Mohács várossal északra átellenben a Duna keleti partján van az Alsó-Kanda nevű kis település, a védőmű keleti oldalán. Itt a védőmű nyugati oldalán jelölte ki a tervező az általa választott téma helyszínét, olyan ponton, amely autóval – természetesen a mentett oldalon -, jól megközelíthető. A töltés koronán épült meg az EUROVELO 6 kerékpárút. A Szabadság szigetet élő folyó ág választja el a keleti parttól. A sziget és az ártér fokozottan védett terület. A látogató központ ennek határvonalán épülhet meg. A védett területen csak tanösvény létesíthető a látogató központtól a szigetre vezető hídig. A téma választás, a környezeti koncepció, a turisztikai és energia koncepció a fokozott természeti védelem jegyében született. Az épület alakja, szerkesztése légies. Kizárólag acél váz oszlop elemei és a lépcső egyik fala érintkezik a talajjal. ( a 450 m2-ből 5 m2 ) Burkolatként, padlón, falon, mennyezeten öregített akácfa deszka burkolat szerepel a tervlapokon. A hőszigetelő üvegezésű ablakok, ajtók, üvegfalak is akácfa szerkezetből készülnek. Az épület tartó szerkezetei, hő és vízszigetelése, burkolatai a természeti környezet lehető maximális megkímélése jegyében születtek.

A megnyerő előadásmód is ezt a szándékot sugallja. Diplomadíjban részesítettük.

Budapest, 2013 október 7.-én
Csontos Csaba sk.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk