Épülettervek/Hallgatói terv

Az Antal-Lusztig-gyűjtemény új otthona Debrecenben – Batizi-Pócsi Gergő diplomaterve

1/24

Helyszíni képek

?>
Helyszíni képek
?>
Helyszíni képek
?>
Helyszíni képek
?>
Tervezési terület
?>
Helyszíni képek
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
?>
Batizi-Pócsi Gergő
?>
1/24

Helyszíni képek

Az Antal-Lusztig-gyűjtemény új otthona Debrecenben – Batizi-Pócsi Gergő diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Az Antal-Lusztig-gyűjtemény új otthona Debrecenben – Batizi-Pócsi Gergő diplomaterve

2012.08.02. 09:32
MÉD

Szép és nehéz feladatot választott Batizi-Pócsi Gergő diplomaterve témájául: a debreceni Baltazár Dezső tér és Füvészkert utca 40 éve beépítetlen saroktelkére az Antal-Lusztig-gyűjteménynek otthont adó képtár koncepcióját vázolta fel, a Modem és a Déri Múzeum közelében. A nagyvonalú program mentén kialakított kortárs múzeum tömege kettős arculattal reagál a környező heterogén városszövet beépítésére, amelyhez rugalmasan alakítható, áramló belső térrendszer társul.

Előkép

Az Antal-Lusztig-gyűjtemény Debrecenben


A személyhez kötődő műgyűjtemény önarckép, végső soron tükör, a gyűjtés pedig életforma. Ha az életpálya vagy a gyűjtői aktivitás lezárul, a tükör képe fixálódik, dokumentum jellegéhez az emlék-kép minősége társul. Akár így, akár úgy találkozunk a szuverén gyűjtői teljesítménnyel, nem lehet kétségünk afelől, hogy a gyűjtemény műalkotás. Sokkal egyértelműbben az, mint a tudományos módszerességgel és a történeti reprezentáció igényével összeállított múzeumi gyűjtemények.

 

Helyszíni képek
1/24
Helyszíni képek

Helyszíni képek
2/24
Helyszíni képek

Helyszíni képek
3/24
Helyszíni képek

Tervezési terület
4/24
Tervezési terület

Helyszíni képek
5/24
Helyszíni képek

 

 

A debreceni Antal-Lusztig-gyűjteményben egyesül a magángyűjtemények fejlődésének két fázisa. Az unoka műgyűjtői aspirációit pénzével és példájával is támogató anyai nagyapa, Lusztig Sámuel megállapodott gyűjteménye - mint szellemi és anyagi örökség - beépült abba a hatalmas expanzióba, amit dr. Antal Péter gyűjtése jelent az antik iparművészeti emlékektől a népművészeti és etnológiai tárgyakon át a jelenkori művészeti produkciókig. Az efféle „nem tiszta profilú" gyűjtemények látens vezérelve a Malraux-i „musée imaginaire" fogalma. És azután egyszer csak fordul a kocka. A képzeletbeli múzeumból valódi lesz, az illékony tükörkép kimerevedik.

Tervezési program

A tervezési helyszín Debrecen belvárosában, a Füvészkert utca és a Baltazár Dezső tér találkozásánál található. Az általam választott problémára már sokan kerestek építészeti megoldást, de mindmáig megoldatlan ez a beépítési szituáció. A belváros szempontjából ez egy jelentős beforratlan seb. A helyszín legszembetűnőbb pontja egy hatalmas, magányosan árválkodó, félgangos társasház, amelynek tűzfala közel 40 éve beépítetlenül csatlakozik az utcaképbe és zárja le, vagy éppen nyitja meg a Füvészkert utcát. A környező épületek elég vegyes korúak, kezdve talán az 1803-ban Péchy Mihály tervezte Debreceni Református Kollégium és Általános Iskolával és a Református Nagytemplommal, a Györgyi Dénes által 1923-ban tervezett Déri Múzeummal, emellett említést érdemel a Posta épülete, az Országos Rendelőintézet és zárásként a Kölcsey Központ és a Modem. A mintegy 200 év lenyomatát tükröző épületek igen sokszínű képet kölcsönöznek a tervezési helyszínnek.

A településszerkezetről először század elejéről találtam térképeket, Borsos József főépítészi tevékenységének idejéből. Akkoriban a Füvészkert utca még kikanyarodott a Bethlen utcára, és a Gönczy, ill. a Hüvelyes utcák is innen nyíltak, amelyek találkozásában volt a - ma már nem látható - Kölcsey-ház is.  Ezen utcák közül ma már csak a Füvészkert utca maradt meg, amely kikanyarodik az egykori Gönczy utca nyomvonalán a Hunyadi utcára. Maga a tervezési helyszín és közvetlen környezete az 1960-as évek végéig beépített terület volt. Az  1970-es évek elején a Hunyadi utca kiépítése vágta keresztbe a környéket, elkezdődött a Bethlen utcán a „panelrengetek" építése, valamint a régi Kölcsey Központ területének megtisztítása, rendezése. Egy 1972-es és 1973-as képen jól látszik, hogy a gangos társasház ettől kezdve maradt magányos az egyik oldalról - ennek már közel 40 éve. Későbbi képeken is látható, hogy tényleges megoldásra sosem került sor, a tűzfal a mai napig éket vág a belváros látképébe.

 

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
6/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
7/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

 

 

Komolyabb helyszín- és területvizsgálat elvégzését követően úgy döntöttem, hogy mivel a belvárosnak ezen részén csupán ez az egy, ténylegesen lakófunkciójú épület maradt és komolyabb műemléki problémák nem indokolják ennek a megmentését, a Füvészkert utca 6. szám alatt található ingatlant elbontottam, és a tervezési területemhez csatoltam. Ezzel a tervezési területem 2063 m2-es lett.

A választott programnál igyekeztem debreceni vonatkozású témát feldolgozni.  Néhány éve a Modemben láttam Antal Péter debreceni ügyvéd milliárdokat érő kiállításának, az Antal-Lusztig gyűjteménynek egy tematikus kiállítását, amely nagyon tetszett, főleg, hogy maga a műgyűjtő-tulajdonos tartott nekünk tárlatvezetést, amely igen emlékezetes volt. Ezután gondoltam úgy, hogy érdemes lenne létrehozni egy olyan képtár- és galériaépületet, amely otthont ad a képeknek, tárolási és restaurálási lehetőséget biztosít, helyet ad a gyűjtemény hazai és külföldi tárlatainak bonyolítását végző szakembereknek, ugyanakkor egy folyamatosan cserélődő tematikus kiállításnak is teret ad a megfelelő kiszolgáló funkciókkal. Mindez a Déri Múzeum és a Modem közvetlen közelében helyezkedne el, így egy „múzeumi háromszög" jönne létre. A koncepcióm egy olyan kortárs képtár tervezése volt, amely méltó otthona lehet Magyarország egyik legnagyobb és legtekintélyesebb kortárs magángyűjteményének. A tervezés alapgondolatait az egyszerűség, mértékletesség, esztétika, harmónia, fenntarthatóság szempontjai adták.


A tömegalakításban fontos szempont volt a jó arányrendszer, a környezettel való kommunikálás - főleg a Füvészkert felőli oldalon a szomszédos ház ablakosztásával való összhang, valamint a tér felé a kifolyó forma egyfajta térelemként való értelmezése. A telepítés, beépítés végső kialakulása rengeteg variációt követően született meg. A környező tömbökhöz és épületekhez való igazodás kiemelkedően fontos volt számomra.  A meglévő épületek erővonalait, elhelyezkedését vizsgálva, valamint  a közvetlen szomszéd épülethez való csatlakozás és a tömb bezárásaként jött létre ez a háromszög alapterületű épület, amely lezárja a beépítési szituációt és nyugalmat teremt a területen. Az épületnek ez a része meglehetősen tömör, zárt, csak a Füvészkert utca felőli főbejárat hasítéka és az ablaksorolás törik meg a „csendet". A sötétszürke, szórt vakolat szilárd, feszes, hűvös eleganciát kölcsönöz az épületnek. A főbejárat függőleges bevágásának ellenpontjaként is értelmezhető a gazdasági bejárat és a mellette ferdén betörő falszakasz, amely eltérő, szálcsiszolt fémborítást kapott. A pinceszintet három teljes szint követi, majd az épület befejezéseként - mintegy ötödik homlokzatként - egy félig fedett, nyitott tetőterasz zárja le az épületet, amely a szomszéd tűzfalhoz való csatlakozást is megoldja. A ház másik nagy egysége ebből a szerkesztett geometrikus formából indul, egy belső, kétszintes fogadó galériából, amelynek ellipszis formájából építkezve, szinte kifolyik a szabadba és egy teljesen transzparens üveg homlokzatú épületrésszé bővül. Az épületnek ez a része már csak földszintből és emeletből áll. A kétszintes üvegfal előtt klímahomlokzat húzódik végig, amely a nyári túlmelegedés és a téli túlzott lehűlés ellen nyújt védelmet. E két ellentétes épületrész teszi egy komplex egységgé és a belváros szerves részévé az épületet.

 

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
8/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
9/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
10/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
11/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
12/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
13/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

 

 

A belső funkció kialakítása és megtervezése szintén nagyon fontos volt számomra, hiszen egy kiállítótér és galéria különböző tereket és belmagasságokat igényel. A belső térbe a főbejárati nyiladékon keresztül érkezünk, ahol egy kétszintes közlekedő-kiállítótérben helyezkedik el a recepció. A háromszög alakú épületben a galéria háttérfunkcióját helyeztem el, így a földszinten múzeumi bolt, ruhatár, raktár, mosdók, lépcsőház és a teherlift kapott helyet. Az első emeleten a restaurátor műhely, labor, raktár, mosdó és teakonyha található. A restaurátor műhelyből közvetlenül átmehetünk a kiállítótérbe, akár a tárlat feltöltését is el lehet innen végezni. A második emelet az adattárolás és igazgatás szintje, itt a könyvtár, irodák, tárgyaló, mosdó és teakonyha kapott helyet. Zárásként a tetőteraszon a gépészetet és a kiállítóteraszt helyeztem el. A terasz pihenőhelyként is funkcionál, ahol a vendégek elmélkedhetnek a látottakról. Tárolásra a pince szolgál, a műtárgyakat szak- és általános raktárakban lehet biztonságosan elhelyezni. Az épület gépészeti rendszere és a hulladéktárolás is a pincében kapott helyet.

Az amorf épületrész földszinti részébe egy ellipszis alakú aukciós terem (előadóterem) került szakraktárral, valamint a recepciótól szűkülő-táguló közlekedőrendszer vezet a kávézóhoz, amely 60 cm-rel alacsonyabban helyezkedik el és közvetlen kapcsolatban áll a külső szabadtéri résszel, amely színpadként is használható. Innen egy térbe fordított lépcső és egy lift vezet az emeleti kiállítórészbe, ahol szabadon alakítható, a tárlat igényeit kielégítő válaszfalrendszert alakítottam ki. Az úgynevezett „blackbox" technológiát alkalmazva a képek a zárt belső részeken szabadon elrendezhetők, ugyanígy a világítás is teljesen szabadon tervezhető, alakítható. A henger alakú rész magasabb belmagassága akár nagyobb képek, szobrok bemutatását is lehetővé teszi.  Az üvegfal mentén a közlekedő sávok és a szobrok helyezhetők el. A középső, ellipszis alakú részhez érve felülről is leláthatunk a bejárati galériára, így a nagyobb képzőművészeti alkotásokat több szemszögből is meg lehet tekinteni. A színvilág kortárs galériához illően egyszerű, letisztult, ezért a falak fehér vakolt kialakítást kívánnak, az öntött padló viszont tükröződő felületű, amely a kiállítási tárgyak hatását és élményét is fokozza. Az üvegfal természetes megvilágítása ellen árnyékolóval lehet védekezni.

 

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
14/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
15/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
16/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
17/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
18/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
19/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
20/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
21/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő
22/24
Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv) - tervező: Batizi-Pócsi Gergő

 

 

Perneczky Géza művészettörténész szerint Debrecen képzőművészeti nagyhatalom, köszönhetően az Antal-Lusztig-gyűjteménynek, ami magyarázatot ad arra, honnan is származik az a több száz, már-már elfelejtett vagy újra felfedezett mű, amely megtöltötte és felduzzasztotta az utóbbi években megjelent szakmunkák és albumok oldalait.

Batizi-Pócsi Gergő


Antal-Lusztig Képtár a Baltazár Dezső téren (Diplomaterv)

Batizi-Pócsi Gergő
23/24
Batizi-Pócsi Gergő


tervező: Batizi-Pócsi Gergő
tervezés éve: 2012
bruttó szintterület: 1980 m2 (+ 187 m2 tetőterasz)

Konzulensek:

építészet: Prof. Puhl Antal DLA
épületszerkezettan: Törös Attila
statika: Bogdándy Béla
építéskivitelezés: Törös Attila
épületgépészet: Nagy Imre
opponens: Lévai Tamás

 

Vélemények (2)
Pákozdi Imre
2012.08.03.
06:23

Nem tájidegen ez a terv; ott, ha a mai állapotokat nézzük, semmi sem tájidegen, ami a tömegével nem nyomja agyon a környezetét. Szép belső tereket sejtető, igényes munka. Nagyon jó ötlet a régi bérház elbontása. Az "amorf épület" merész ötlet, kérdés, hogy 1. nem üli e meg azt a kis teret, amelybe merészen behatol (ez a makett-képek alapján aggályos); 2. a telibe üvegfalas homlokzat energetikai fényűzése indokolt-e? Szerintem nem. Értem a nagy, világos ablakok iránti igényt, de talán nem szentségtörés, túlságosan avantgard gondolat csípő- vagy derékmagasságú falakat javasolni... Szerintem a környező épületek ablakosztásához, jellegéhez is jobban illeszkedne a merészen retrós, szinte modernista homlokzati megoldás.

racsostarto
2012.08.02.
18:44

Ez kimeríti a tájidegen fogalmát...

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk