Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – A Budapesti Műhely pályaműve

1/21

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve

?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
?>
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
1/21

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve

Az Építészet Ligete – A Budapesti Műhely pályaműve
Épülettervek/Tervpályázat

Az Építészet Ligete – A Budapesti Műhely pályaműve

2022.03.17. 15:29

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Budapesti Műhely

Cég, szervezet:
MÉM-MDK

Címkék:
múzeum, örökség, tervpályázat

Építészet Ligete Építészeti Tervpályázat

URL:
budapesti műhely

Tervezés éve:
2021

Stáblista

építész tervezők: Dévényi Tamás, Valkai Csaba, Virág Norbert
munkatársak: Kiss Luca, Técsi Zita
BREEAM szakértők: Szlovák János, Varga Márton – ML2S Sustainable Solutions
látványterv: Oravecz Péter
 

Dosszié:

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ pályázatán a budapesti műhely egy korábbi székhely hiánya miatt is élt az elfogulatlan vizsgálódás lehetőségével. A liget hívószó okán főként a terepszint alatt képzelték el a kortárs épületrészeket, de a felszín fölé is tervezve megbontott épülettömegeket, a főbejárat esetében pedig egy nagy, ledes homlokzatú épületet álmodtak meg.

Tervezési alapgondolat

A tervpályázat kiírásáig nem volt a mindenkori Építészeti Múzeumnak saját kiállítóterme. Ezért a pályázók nem nyúlhattak előképekhez, hacsaknem külföldi példák, esetleg más tematikájú magyar múzeumok nem számítanak annak. Az ilyenfajta múlt nélküliség elfogulatlan vizsgálódást tesz lehetővé, sőt kötelezővé. Ebben a helyzetben az építési hely, annak múltja, alakulása és mai állapota meghatározó megítélésünk szerint. A tervezési program két lépcsős fejlesztési elképzelését is figyelembe véve láttunk neki a gondolkodásnak.

A Városligeti fasor menti XIX. századi díszkertek mára semmivé váltak. A XX. század eleji nagy szanatórium építkezések újfajta kertjei is megsemmisültek a II. világháború utáni, a tömbbelsőre is kiterjedő kórházépítkezés során. Létrejött egy összefüggőnek már nem nevezhető beépítetlen terület, mely a minapi bontások következtében újra összefüggő zöldterületté vált. A szanatóriumok udvari szárnyainak bontása tovább erősítette ezt a karaktert.

A tervezési program nagy. A tervezők alapvetően két út előtt álltak: jellemzően földfeletti vagy földalatti házat tervezzenek. Az elbontott házak nem voltak mind egy szálig értéktelen fércmunkák. Bontásuk nem igazolható szerintünk új ház ideépítésével. A park karakter megőrzése és az „Építészet Ligete" kifejezés megfejtése számára a jellemzően földalatti megoldás tűnik az egyedül szerencsésnek számunkra.

A föld felszínén álló házak – a két szanatórium, a két zársorú, nagy modernista épület és a Radó-Walter villa, függetlenül építészeti kvalitásuktól mindenképpen meg kell maradjanak, hiszen karakterformáló elemek mind. A megmaradt értékes fák megőrzése szintén evidencia számunkra. A nagy házat úgy helyeztük el, hogy nem az építési helyet vettük megkérdőjelezhetetlennek (az módosítható), hanem a fenti értékek mentén alakítottuk ki a beépítési helyet.

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
1/21
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve

A múzeum főbejárata a városias karakterű Városligeti fasor foghíjába kell kerüljön – ez a fontosabb út és nagyon hiányzik az elbontott ház az utca kialakult ritmusához. A Glück szanatórium lebontott épületét idézi meg a főbejárat nagy ledes, áttetsző felülete, amelyen bármi (akár a régi homlokzat is, mert pont akkora) megjeleníthető. A Bajza utcai nagy épülethiány – amennyiben megmarad –  lehetővé teszi, hogy az új park a túloldali Reformáció parkkal egy kertépítészeti együttest alkosson. Innen nyílhat a park és az összes gazdasági bejárat is, a földalatti automata parkolóházzal együtt, valamint a Radó villa is. A földalatti állandó kiállítás felülvilágítói az új architektonikus park fái lesznek.

A parkot bekerítjük, de nappal mindenki számára kinyílik. Fontosnak tartjuk a Damjanich utcai kikötés rendezését is! A felülvilágítós kertet a kávéház keresztben álló, alul átjárható tömege határolja. E mögött lesz a védett helyzetű rendezvényterasz a szorosan hozzá tartozó Space Boxszal. A telek mélyén az Árkai-féle templom tornyára megnyíló süllyesztett, vízelemes alsó rendezvénytéren kívül a református óvoda mögött tervezett játszóterünket említenénk itt, melyet az óvoda is használhatna.

 

Területalakítási, elhelyezési és építészeti koncepció. A beépítési paraméterek vizsgálata

A tervezési terület unikális hely: a historikus, szorosan álló, nagy villaszerű házakkal beépített Városligeti fasor a később nyitott Bajza utcánál éles karakterváltozáson esik át – ligetessé válik. A Fischer József tervezte két, egymás melletti Bajza utcai ház ennek a furcsa világnak a pontos leképezése: a Damjanich utca „rendes" városias, zártsorú beépítése egy nagy sarokházban fordul át a tömbbelsőbe, létrehozva egy quasi út menti házsort (ennek része a 6. és 7. épület), a Radó-Walter villa pedig a ligetes karakter első (és egyben utolsó) eleme, mert a közvetlen szomszédja már a Városligeti fasorra néző Grünwald szanatórium. Ezt az erős karaktert, és az utcáig tartó parkot – melyet a legutóbbi nagyszabású bontások hoztak ismét létre – meg kell őrizni! Az evangélikus templom melletti Reformáció parkkal egy kertépítészeti tériség tud létrejönni, ha nem épül ház a Bajza utca mentén.

A lebontott tömbbelsőben álló házak helyére sem kívánunk újat tervezni – egyszer már kiderült, hogy ennek milyen következményei lesznek! A tervezési program ráadásul ablak nélkül kéri (jogosan) az állandó kiállítás terét – ezért föld alá helyezzük el a legnagyobb térigényű funkciókat: az állandó kiállítást, a többcélú rendezvénytermet és a múzeumpedagógia terét, a hozzájuk szorosan kapcsolódó helyiségekkel, valamint a mélygarázst is. A szükséges és lehetséges bevilágítást felülvilágítók és egy ellipszis alakú süllyesztett tér teremti meg. A földalatti világ karakteres felülvilágítói architektonikus parkot teremtenek, az árnyas süllyesztett tér egy tóval egészül ki, ami értékes mikroklímát eredményez majd. A koros fákat gondosan megőrizzük.

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
8/21
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve

A Városligeti fasor patinás világa kijelölte a főbejárat helyét: az elbontott Glück szanatórium „helyére" kell kerüljön, egyfajta gyógyító építészetként, figyelve a közeli nagy fákra is.  A Bajza utca felőli „ligetes" karakternek nem mond ellent az, hogy innen lehet (és kell) az összes szükséges közúti kapcsolatot biztosítani, beleértve a mélygarázs be/kijáratait is, valamint a park főbejáratát is itt alakítottuk ki. A park a múzeum főbejáratán át is megközelíthető!

A fenti értékszemléletű megközelítés nincs teljes fedésben a szabályozási tervvel. Ezt nem tartjuk problémának, hisz a beépítés látszó volumene nagyon kicsi lesz és az új építési helyek semmiféle hátrányt nem okoznak senkinek. A megfelelő építésjogi környezet megteremtése átgondolt ütemezéssel jól kezelhető.

 

Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, kapcsolódása egymáshoz

A Városligeti fasor: a historikus, nagy villák (és a református templom) közel állnak egymáshoz, előkertes, szabadonálló beépítésben. A kibontott Glück vízgyógyászati intézet foghíjként jelenik meg – nagy távolság alakult ki a két szanatórium között. A foghíjba kerül be, építve az utca jelentőségére, a főbejárat. Itt semmiféle közúti kapcsolatra nincs mód, így ezek csak a Bajza utcai oldalra kerülhetnek.

A Bajza utca: A Radó villa városépítészeti kísérlet arra, hogy a tömbközépen zártsorúan beforduló beépítést fölváltsa a szabadonálló, villás beépítés. Az 1db Bajza utcai telek azonban kevés volt erre. A mai helyzetben természetesen volna mód házat építeni a Grünwald-ház és a Radó villa közé (állt is itt ház eddig), de elveszne a lehetőség a két parkrész (a Reformáció park és a tervezett új park) összekapcsolására. Az összes gépkocsi bejárat mellett a park főbejárata is ide kerül.

A tervezési területen terepszint felett egy új épület jelenik meg, aránylag kis és bontott épülettömeggel. A főbejárat mögött az előcsarnok, a nagy kávézó (a galérián), illetve a gazdasági bejárat és a Space Box van benne. A főbejárati épület egy hosszú, oldalain üvegezett csarnok, mely akadálymentesen kapcsolódik össze a két hajdani szanatóriummal. Ezeknek az önálló funkcióik (Grünwald: étterem, bérirodák, Herzel: klub, kávézó, könyvtár, coworking) miatt saját, Városliget fasori bejárattal is rendelkeznek. Az előcsarnok galériája a nagy kávézó, amely alatt fedett pop-up kitelepülés van jó időben, amely közvetlenül a nagy rendezvénytérre néz. A tér rövidebb oldalát zárja le a Space box, mely kapcsolatban áll a gépkocsival egyszerűen megközelíthető, fedett gazdasági bejárattal. Külön épület a Radó villa, a saját rekonstruált kertjével, eredeti bejárataival.

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
9/21
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve


A 2a szakasz idején a MÉM-MDK irodái a Grünwald ház felső két szintjén lesznek elhelyezve. A 2b szakasz megvalósulása után a 6-7-es épületben lesznek a MÉM-MDK irodái és raktárai, bérirodák, coworking, tetőbár és külön bejárattal megközelíthetően a kutatóhelyek. Az ide kerülő loggiás- teraszos apartmanok is önálló bejáratot kapnak. A Bajza utca felől a terpesztett lemez kerítésbe integrálva alakítottuk ki a két autólift építményét. Közöttük lesz a park főbejárata.


A terület környezetalakítása, a gyalogos- és gépkocsiforgalom megoldása,
a teher- és műtárgyszállítás biztosítása

A jelenleg dimbes-dombos területet az akadálymentes megközelíthetőségek érdekében a meglévő fák tőszintjének megtartása mellett viszonylag sík felületre alakítjuk át. A szükséges földmennyiség a pincetömb kiemelésből adódik ki. A telken belül minimalizáltuk ill. optimalizáltuk a gépkocsival használható felületeket (utakat). A tervezési területen meglévő és tervezett épületbejáratok helye összetett gyalogút rendszert kíván. Arra törekedtünk, hogy egyenes megközelítési utak adódjanak ki, illetve, hogy ne tervezzük túl funkcionálisan a park egyes területrészeit. Amint nincs egyértelmű úti cél, a burkolatok elfogynak és szabad utat engednek a parkban tartózkodóknak.   

A gépkocsi bejáratok csak a Bajza utcáról nyílhatnak. A tömegközlekedési megállók helyét nem módosítottuk. A közterület rendezésével védett kerékpárutat alakítottunk ki a telek előtt és biztosítottunk helyet a be/kihajtásra várakozó gépkocsik számára. A saroktól indulva az első kapu a konyhaüzem gazdasági bejárata, ahonnan az út egyenesen a Grünwald házhoz vezet. Burkolata műanyag fűveremrács. Csak kisméretű áruszállító járművek használhatják. Két autólifthez vezető bejárat készül. A gépkocsitárolók automatizáltak. A gépkocsiban érkezők a park főbejáratánál szállnak ki autóikból. 84 gépkocsi helyezhető el egyszerre.

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
12/21
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve

A Radó villa bal oldalán alakítottuk ki a fő gazdasági bejáratot. Biztosítottuk a megfordulás lehetőségét, de hosszú távon a Damjanich utcai szolgalmi jogra épülő egyirányú úthasználat lenne a jó megoldás. Az út egyenesen a fedett gazdasági bejárathoz vezet, ahol szigorúan korlátozott használatú személygépkocsi parkolókat (7+2db akadálymentes) alakítottunk ki. A manipulációs tér jelentős része műtárgyszállítási okból fedett. Innen szállítják el a szemetet is. Az út tovább vezet a 6-7. épülethez, ahol szintén szükség van rakodási lehetőségre. Itt egy direkt rakodási lehetőséget (akár beállással is) biztosítottunk a Space boxhoz. Ez az út biztosítja az apartmanok taxis elérését is. A 6-7. épület kukaszállítása is innen történhet, vagy a Damjanich utca felé. A két szanatórium épületben kialakított bérirodák ill. a 6. épület bérirodái, valamint az apartmanok bérlői költözéskor a Városligeti fasor szervízútját ill. a sárga színnel jelölt belső utat használhatják.

 

A terület zöldfelületi rendszere, mikroarchitekturális elemei

A tervezési területen egykor díszkertek sorakoztak, amelyek többszöri funkció- és telekmódosítás után gyakorlatilag megszűntek a kórház építése, majd bezárása következtében. A most kialakított ideiglenes park máris pozitív kisugárzású - újra zöldfelület köti össze a két templom közötti területet. Ez a környék második legnagyobb összefüggő zöldterülete.

 Ezt a régi-új értéket messzemenőkig figyelembevéve alakítottuk ki a beépítési koncepciót. A nagy zöldfelület ideiglenessége lehetővé tette azt, hogy nagy talajszint alatti beépítés készüljön, s ez – jelentős figyelmet szentelve a megtartható, és így megtartandó fákra – egy későbbi nagyobb zöldfelület létrehozását eredményezhette más zöldfelületi érték elpusztítása nélkül. Mindennek az lett a következménye, hogy aránylag nagy park alakulhat ki, az elvárt architektonikus karaktert is megjelenítve.

Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműve
14/21
Az Építészet Ligete pályázat - A Budapesti Műhely pályaműveA zöldfelületi rendszer elvei:

Minden tekintetben egyetértünk a Pagony Kft. kiíráshoz csatolt tanulmánya tervezési alapelveivel: Általános hozzáférhetőség, környezeti méltányosság, fenntartható zöldfelületek, szenzoros élmény, testmozgás és egészséges életmód, társadalmi infrastruktúra, közösségi szerepvállalás, gyógyító kert, rezíliencia, oktatás és játék minden generáció számára.

A zöldfelületi rendszer elemei:

1. Meglévő fák: dendrológiai szakvélemény alapján kell kezelni őket. Az átültetésre javasolt Taccus baccaták (Tiszafa) egy helyre kerülnek elhelyezésre, mérgező mivoltuk miatt távol a tervezett játszótértől.

2. Új növények: a biodiverzitás szellemében történik a növényzet kiválasztása, törekedve bennszülött növényfajok alkalmazására.

3. Burkolatok: Vízátvezető tulajdonságú, természetes anyagú burkolatokat alkalmazunk, a szükséges minimális mértékben.

4. Mikroarchitektúra: egységes tervezésű smart szellemiségű berendezési tárgyak kerülnek kiválasztásra, maximálisan törekedve a fenntarthatósági szempontokra. Az építészeti játszótér egyedi tervezésű elemekből áll majd.

5. Víz elem: az árnyas, süllyesztett térben vízmedence létesül, amely különleges mikroklímát eredményez és vadállatok számára is elérhető lesz.

 

budapesti műhely

 

Szerk.: Pleskovics Viola
 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk