| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épülettervek/Középület

Bem téri átalakulás — tervismertető

1/22

Bem tér légifotó

Bem tér légifotó

Bem tér modell

?>
Bem tér légifotó
?>
Bem tér légifotó
?>
Bem tér modell
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/22

Bem tér légifotó

Bem tér légifotó

Bem tér modell

Bem téri átalakulás — tervismertető
Épülettervek/Középület

Bem téri átalakulás — tervismertető

2009.02.13. 23:52

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Turányi Gábor, Turányi Bence, T2.a Építésziroda

Vélemények:
7

Dosszié:

A Bem téri meglévő épület közös történelmi emlékezetünk része, kár lenne végleg eltüntetni. Turányi Gábor és Turányi Bence olyan épületet akartak létrehozni, ami új, önálló egységet hoz létre: a régit magába foglalja, ha úgy tetszik beépíti az új struktúrákba.

Előzmények
A területre korábban érvényes kerületi szabályozás részletes új szabályozási terv készítését írta elő. Az ingatlanokon álló meglévő épületek 2006. év vége óta ideiglenes műemléki védelem alatt állnak.

Párhuzamos meghívásos verseny
A tulajdonos Európa Ingatlanbefektetési Alap a fentiek ismeretében úgy döntött, hogy párhuzamos meghívásos verseny keretében fogja kiválasztani azt a tervjavaslatot, ami a KSZT módosítás alapját képezheti, különös tekintettel a meglévő / megmaradó épületrészekre és az örökségvédelem szempontjaira, valamint ezen eljárás keretében kívánta kiválasztani a Projekt megvalósítására alkalmas koncepciót és a további tervezési munkát irányító építészirodát és tervezőket. Az eljárás két fordulóban 2007. novemberétől 2008. áprilisáig két fordulóban zajlott:

 

Bem tér légifotó
1/22
Bem tér légifotó

Bem tér légifotó
2/22
Bem tér légifotó

Bem tér modell
3/22
Bem tér modell

4/22

5/22

6/22

7/22

8/22

9/22

10/22

11/22

12/22

13/22

 

I. forduló
Mányi István Építész Stúdió / Mányi István
Budapesti Építőművészeti Műhely / Dévényi Tamás
Finta és Társai Építész Stúdió / Guczogi György
MCXVI Építészműterem / Borsay Attila
Tima Stúdió-KÖZTI / Tima Zoltán
Mata-Dór Architektúra / Müller Ferenc
T2.a Építész Iroda /Turányi Gábor és Turányi Bence

II. forduló
Budapesti Építőművészeti Műhely / Dévényi Tamás
MCXVI Építészműterem / Borsay Attila
Tima Stúdió-KÖZTI / Tima Zoltán
T2.a Építész Iroda /Turányi Gábor és Turányi Bence

A tervjavaslatok elbírálásában a tulajdonos képviselői mellett a szakmai szervezetek (MÉK, OLÉH, II. kerületi Önkormányzat) képviselői is részt vettek. A meghívásos verseny eredményes volt, a II. fordulóban I. helyezést kapott a T2.a Építész Iroda Kft. által készített tervjavaslat. A T2.a Építész Iroda Kft. 2008. júniusában teljes körű szerződést kötött az építtető Európa Ingatlanbefektetési Alappal az engedélyezési és megvalósítási szakaszok tervezési munkáira.

Központi Tervtanács
1. A 2008. július 24-én megtartott ülésén az épület Elvi Építési Engedélyezési Tervdokumentációja került bemutatásra. Az elvi engedély célja a telek beépítésével kapcsolatos, a településképi és építészeti valamint a műemléki követelmények tisztázása volt. A Központi Tervtanács a tervet dicsérettel engedélyezésre javasolta.

2. A 2009. január 29-i ülésén az elvi építési fázis építészetileg és műszakilag egyaránt továbbfejlesztett, építési engedélyezési tervi kerültek bemutatásra.

 

14/22

15/22

 

Koncepció
Publikus terek

A földszintet átjárható, élettel teli, valódi publikus térként alakítjuk ki, ahol kereskedelmi és vendéglátó és egyéb szolgáltató funkciók kapnak helyet. Az üzletek, éttermek, kávézók a két belső udvarról és az utcák felől is elérhetők.

A több emelet magas, elliptikus udvarok izgalmas térélményt nyújtanak mind a városi polgároknak, mind az irodai dolgozóknak. Ezek az időjárás viszontagságaitól védett udvarok közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, valamint a környező városi terekhez, utcákhoz, átjárhatóvá teszik a teljes épülettömböt, azonban funkcionális szerepükön kívül az épület energiaháztartásának javításában is jelentős szerepük van.

Minimális, összesen 3 db. függőleges közlekedési maggal, az udvarokba néző látványliftekkel nagy számú és flexibilisen osztható és bútorozható, ideális méretű, 300m2-től indulóan rugalmasan több lépcsőben variálható bérleti egység hozható létre. Az épület kialakítása a mai trendeknek megfelelően legjobban a vegyes rendszerű iroda-berendezési elveket kihasználva érvényesül.

Tömegalakítás
Olyan térplasztikát hoztunk létre, amely egyszerre racionális és emocionális, éppúgy érvényesül benne a vízszintes és függőleges méretek optimalizása mint a dinamikus plasztikai formálás igénye.

 

16/22

17/22

 

 

Régi és új viszonya
A Bem téri meglévő épület, az eredetileg K.u.K laktanyakánt szolgált ház elsősorban nem műemléki vagy építészettörténeti jelentősége miatt érdekes. Az 1956-os forradalom számos fekete-fehér fényképén feltűnik mint háttér, és a rendszerváltás környékén is jelentős politikai események kötődtek az épülethez. Közös történelmi emlékezetünk része, úgy gondoljuk, hogy kár lenne végleg eltüntetni.

A meglévő, ideiglenes műemléki védettséget élvező épületrészekkel kapcsolatban mindvégig irányadónak tekintettük a KÖH vonatkozó állásfoglalását, ami egyértelműen megtartandónak ítélte a Bem tér felőli épületrész első szerkezeti traktusát és a hátsó magtárépület Fekete sas és Bem József utcai homlokzatait. Ez az állásfoglalás képezte a 2008. decemberében hatályba lépett új KSZT vonatkozó rendelkezéseit is, ahol mind a szöveges részek, mind a szabályozási tervlap egyértelműen rendelkeznek a megtartandó részekről.

Ugyanakkor a kezdetektől fogva egyértelmű célunk volt olyan épületet alkotni, ami a mai kor elvárásainak megfelelő szerkezetekkel működik és új, önálló egységet hoz létre: a régit magába foglalja, ha úgy tetszik beépíti az új struktúrákba. Kifejezett célunk a teljes integráció, kerüljük a díszletszerű kiemelést vagy foglalatba helyezést

 

18/22

19/22

 

Funkcionális kialakítás
Az épület 4 alépítményi szinten alápincézett. A -2.-tól -4. szintekig kialakított mélygarázs kizárólag az irodai használók számára elérhető. A -1. szinten részben az irodai vendégek,  részben a földszinti kereskedelmi funkciók és közhasználatú részeket elérni kívánó külső használók számára kialakított gépkocsi tároló kapott helyet.

A felmenő szerkezetek két, nagyméretű a két elliptikus udvar (átrium) köré szerveződnek. Az első udvar a Fekete sas utca, a második udvar a Bem József utca felé nyílik. Az udvarok és a kapcsolódó paszázsok a KSZT valamint az Építtető és a kerületi Önkormányzat között megkötött területrendezési szerződésnek megfelelően közhasználat céljára átadott területek, egymással és a környező utcákkal is közvetlen fizikai és vizuális összeköttetésben vannak.Az épület a földszinten szabadon (időben korlátozottan) átjárható. A közhasználat céljára átadott területek biztosításával KSZT rendelkezéseinek megfelelően lehetőség van a +0,5-ös szintterületi mutató érvényesítésére.

A földszinten kereskedelmi helyiségek és egy étterem kap helyet. Az üzlethelyiségek mind az utcák felől, mind az udvarok irányából megközelíthetők és nagyméretű portálokkal rendelkeznek. Az üzlethelyiségek alapvető rendeltetési célja a későbbi bérlői igényekhez igazodik, várhatóan kereskedelem és vendéglátás. Az épület alapkiépítésekor a szerkezeti, épületgépészeti és közmű rendszerei valamint a parkolási mérleg ennek figyelembe vételével került kialakításra és méretezésre, azzal, hogy a bérlők a funkcionális kialakítást külön építési engedélyezési eljárás keretében engedélyeztetik.

 

20/22

21/22

 

 

Az első emelettől a hetedik emeletig az épület funkciója irodaház. A bérleményi egységek a tömegképzésnek megfelelően egyrészt a külső, utcai felületek, másrészt a belső udvarok (átriumok) köré szerveződnek, így minden egység rendelkezik min. két irányú homlokzati felülettel.

Általános emeleteken a közös lift-előtérből max. 4 bérleti egység bejárata érhető el. Összesen 3 fő függőleges közlekedési mag biztosítja a bérleti egységek megközelítését melyek  egyenként 4 db. felvonót tartalmaznak: jellemzően 3 db. panoráma liftet az udvarok felé és 1 db. teherszállításra is alkalmas biztonsági felvonót. A középső közekedő magban lehetőség van a -1. szinti garázsból liften közvetlenül is elérni a földszinti publikus zónákat.

Az irodaterek cellás és egyterű kialakítású részek rugalmas kombinálásával vegyes berendezési rendszerrel optimálisan  kihasználhatók. A bérleti egységek belső zónáiban kapnak helyet a vizes- és kiszolgáló blokkok, melyek közvetlenül kapcsolódnak a tartószerkezeti szereppel is rendelkező, részben vasbetonból kialakított felszálló aknákhoz.

Vegyes funkciójú irodaház
Budapest, II. kerület Bem tér 3. – Fekete Sas u. 4.

építtető: Európa Ingatlanbefektetési Alap / Török Tamás, Buda Sándor
bonyolító: Főber Zrt. / Désiné Németh Éva
szakértő:  Solun Kft. / Tóth-Deme Miklós

generáltervező: T2.a Építész Iroda Kft.
vezető tervezők: Turányi Gábor és Turányi Bence
projekt építész: Szabó Péter
építész munkatársak: Pinczés Éva, Regőczi Dénes, Skultéti Levente

Beépítési adatok:
telek területe 7224 m²
terepszint feletti beépítettség 5548 m²
terepszint alatti beépítés 6350 m²
építménymagasság 23,00 m
bruttó szintterület 36105 m²
zöldfelület / tetőkert 1766 m²

Vélemények (7)
bardóczi
2009.02.15.
14:05

Kedves kollegák! Ha megkérhetem, ne rajzoljuk 4 szintes mélygarázsok tetejére biggyesztett, mélyárnyékos, fedett átriumokba 10 m magas lombhullató fákat. Se látványtervbe, se keresztmetszetbe. Mert kiröhögtetjük magunkat. A ház átrium megoldásainak alaprajzaiban van gondolat, de egyébként bődületes monstrum lesz ez azon a közlekedésileg terhelt területen, ahol eddig is csak cipőkanállal fért el a közlekedés. Kicsit oldottabb tömeg jobban esett volna + ha már kerület és főváros vagyok, az egedélyeztetés során én biza rálőcsöltem volna a beruházóra a Bem tér környezetrendezését. Ráférne. Annyi azonban bizonyos, hogy Térey Jánosnak (Asztali zene) már nincs igaza: Buda bizony immár "műveleti terület".

solaitid
2009.02.15.
10:08

pedig jó is lehetett volna a régi épület részeinek megtartása. de nem lett az. a tetőkert elég mókás.

nem épp egy dunai panorámára érett homlokzat, bár az éjszakai kivilágítás javít kicsit a képen.

szegény janáky-ház.

zapata
2009.02.15.
13:10

@solaitid: Vesszek meg, ha értem! A szöveg szerint a KÖH azt írta elő, hogy a Bem téri épületnek leglább a közterületek felőli traktusát meg kell tartani. Az én mezítlábas értelmezésem szerint ez azt jelenti, hogy középfőfalastul, utcai tetősíkostul meg kell tartani az első traktust. A terven, ami állítólag betartotta ezt a kikötést, csak egy új épületre ráhúzott kilyuggatott papundekli-szerű applikációt látok, az első trektus pedig sehol. Ezért van az, hogy az ortogonális homlokzati rajzokon ez még majdnem elmegy, de a 3D képeken skurcban a papundekli-applikáció már olyan fals, mintha az ember fogát húznák szárazon. Most akkor be van tartva a KÖH kikötése vagy nincs?

csipoficam
2009.02.15.
01:20

Ennyi munka... borzasztó

Ez is terndi akar lenni, de nem sikerült, sőt

van egy telek, azt tele kell nyomni funkcióval, de csurig

aztán a fennmaradó üres tereket sajtlyukszerűen, vagy szurágásszerűen bele kell integrálni a telek adta hasábba

végül rá kell húzni egy neccharisnyát vagy átlósan vagy nem, és kész

jöhet a fotosop és a seggelés, szinezés

ezt nevezem ötletnek, gratulálok

persze mindez csak az építészeti oldal, mert ezen felül meg kell nyerni a megbízót és a pályázatot, az meg nem mindenki számára adatik meg, csak a sikereseknek

kérdés persze, hogy miben sikeresek vagy tehetségesek, és milyen alkukat kötnek cserébe

 

zsakos75
2009.02.14.
19:31

kédésem továbbra is: miért kell bohócot csinálni abból a szétberhelt, amúgy védett épületmaradványból??? tudom, hogy nagyon zavaró, ha ott egy régi épület, főleg ha ilyen nagy, főleg ha nagyon nem kéne az oda az új beruházás miatt... ha valakinek van erre válasza, ossza meg velem! én nem értem.

köszi

zsuppanandras
2009.02.14.
20:14

@zsakos75: engem főleg az érdekelne hogy ez az épület az átépítés/bontás után megkaphatja-e a végleges védelmet. talán jobb lenne elfelejteni ezt az egészet, és lebontani kulisszásítás helyett. és a kis belső kertért is kár: nap mint nap eljárva előtte mindig arra gondoltam, hogy egyszer ezt jó lenne megnyitni, a kerítésfal helyett csinálni egy vasrácsos kerítést, belül játszóteret, zöld oázis lehetne a forgalomban. úgy látszik, a szabályozási terv készítőiben ilyesmi fel sem merült...

Normális
2009.02.16.
19:42

@zsuppanandras: Kedves Zsuppán Uram,

Igencsak szívemből szólt. Én ezt a környéket lakom körbe, úgy 400 m-es sugarú körben, az 5-ik helyen immár, 55 éve. Az "ERFI-II"-t (CIB-székház) is disznóság volt odaengedni a Ganz-Medve sarokra 10 éve, de a Bem Suli (laktanya, MDF-székház, stb. n.k.t) + Honvéd Levéltár (és nem "magtár") helyére/fölé/köré ereszteni ezt a hatemeletes szörnyűséget, ez igazi gaztett. Nem a tervezőit szidom, hiszen ők abból élnek, hogy azt "tojják", amire az ízlésükből-tudásukból futja. De a terület elkótyavetyélőit, ezt a budiba-dobott-élesztőként-burjánzó-tömeg  -szerű terv elfogadóit semmi nem menti!!

Érdekes, hogy a Canada-centert, meg a vele szemközti wellness-hotelt (igaz, egyemeletnyi tetőt-szaporító bádog-csoda eltüntettetése után) sikerült fékentartani...   

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.