építészet : környezet : innováció

Budafoki piac tervpályázat

Megosztott 3. díj 1. számú pályamű: Zéró Energia Ház Kft., vezető tervezők: Rohács Viktor József, Viszneki András, Halasi Szilárd

Megosztott 3. díj 1. számú pályamű
Zéró Energia Ház Kft.
vezető tervezők: Rohács Viktor József, Viszneki András, Halasi Szilárd
munkatárs: Háberland Jenő

 

Budafoki piac - Zéró Energia Ház
Budafoki piac - Zéró Energia Ház
Budafoki piac - Zéró Energia Ház
Budafoki piac - Zéró Energia Ház
Budafoki piac - Zéró Energia Ház
Budafoki piac - Zéró Energia Ház
 

 


Részletes bírálat
A pályamű igen részletes elemzésen alapul, amely a terület szerepét a tágabb térségben keresi, és a tervezési koncepció meghatározásához szükséges elemeket tartalmazza. A városháza előtti rendezvényteret, az új piacot és az ahhoz kapcsolódó létesítményeket, valamint a zöldterületeket egy igényesen megformált, vízfelülettel gazdagított sétányrendszer köti össze, amelynek mentén differenciált méretű és funkciójú terek jönnek létre. A területen lévő egyes tömbökre tett javaslatok mértéktartóak, illeszkednek a terület kisvárosias karakteréhez. Az iskola mögötti tér tisztán zöldfelületi felhasználása nem célszerű, mert a zaj így nem fogható le, kérdéses még a garázs tetején elhelyezett sportpálya is. Elhibázott a Városháza teret a vasút túloldalával felüljáróként történő összekötése., a Pécsi út Duna utcai kapcsolatának hiánya.

Az új piac a jelenlegi piac zavartalan működése mellett valósítható meg. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, a parkolás egyszintes mélygarázsban megoldott. Előnyös a szint alatt a parkológarázs Mária Terézia és Pécsi út felőli kétoldali megközelítése. Értéke a tervnek, hogy a hagyományos piac karakterét kívánja megteremteni. Az épület középpontjában az őstermelői árusító tér helyezkedik el, a többi funkció U-alakban ezt veszi körül. Az elrendezés lehetővé teszi a piac megnyitását a sétány felé. A tervezett Pécsi utca mentén az épület a várható forgalmi terhelést figyelembe véve zárt, a sétány irányába oldódik. Jó koncepcionális elem az árufeltöltés Pécsi utca menti elhelyezése. Előnyös a II. ütemben a meglévő faállomány megtartása. Nem szerencsés azonban a terület teljes kinyitása a Mária Terézia utca felé, mert ennek városképi megjelenése továbbra is zaklatott marad. A piac technológiája jól működő épületet eredményez.

Az építészeti megfogalmazás sajnos a városrendezési sémán nem tudott túllépni, durva, szegényes eszköztár jellemzi a tervet, a fedett-nyitott terek sematikus gesztusok maradnak.

A tervet a Bíráló Bizottság urbanisztikai értékei és a piac funkcionális megoldásai miatt megosztott 3. díjban részesíti.

vélemény írásához jelentkezzen be »