Épülettervek/Hallgatói terv

Életmentő kubusok - vízimentő bázis terve Zánkára

1/17

Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

?>
Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
?>
1/17

Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Életmentő kubusok - vízimentő bázis terve Zánkára
Épülettervek/Hallgatói terv

Életmentő kubusok - vízimentő bázis terve Zánkára

2012.07.04. 12:04
MÉD

Vásárhelyi Miklós diplomatervében valós igényre kereste az építészeti megoldást: egy európai színvonalú vízimentő bázis koncepcióját vázolta fel a zánkai gyermeküdülő területére. A rendeltetéshez illően racionális szerkesztést, kubusos formálást, valamint a fa és a beton kombinációját mutató terv a jövőben - az elképzelések szerint - az ilyen irányú fejlesztések pályázati anyagának részét képezheti.

Előzmények

A feladat kiválasztásában szerepet játszott, hogy a korábbi évek során megismerkedtem a balatoni vízimentők munkájával, akiknek működése itthon, jelenleg indokolatlanul hátrányos helyzetben van. A témaválasztásomat illetően a végleges döntést a 2011-es Kékszalag vitorlás verseny résztvevőinek emberfeletti teljesítményét látva hoztam meg.

A kutatási munkát a jelenlegi helyzet és körülmények átfogó feltárásával kezdtem. Az adatgyűjtés során kerültem kapcsolatba Bagyó Sándor úrral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével, akivel többszöri konzultációt folytatva ismertem meg a tevékenységük elvégzéséhez szükséges összes feltételt. Egy esetlegesen megvalósuló vízimentő bázisról kialakult határozott elképzelése is azt jelezte számomra, hogy munkám nem öncélú iskolai feladat, hanem talán egy jövőbe mutató és komplex elképzelés első pillére lehet. A jelenlegi helyzetben a működéshez szükséges állami és egyéb források megszerzése minden évben nehézségekbe ütközik és a megszerzett támogatások csak a működést fedezik, fejlesztésre gyakorlatilag nincs lehetőség. A kialakult állapotot megismerve még fontosabbnak éreztem egy olyan, európai normákhoz igazodó bázis megtervezését, mely jövőbe mutató megoldásaival megteremti a munkavégzéshez szükséges összes feltételt. A későbbiekben a tervdokumentáció része lehet egy olyan pályázati anyagnak (mint elképzelés), mely a források előteremtésére tesz kísérletet.

 

 

Tervezési koncepció

Egy olyan vízimentő bázis létrehozását képzeltem el, amely a felé támasztott összes követelménynek és előírásnak teljes mértékben megfelel, a szakemberek munkavégzését maximálisan támogatja és kiszolgálja. Felszereltsége, léptéke és színvonala megfelel a mai kor elvárásainak és megegyezik egy fejlett nyugat-európai ország hasonló intézményének fejlettségével.

Az épület formálásának a tervezés elejétől fogva meghatározó eleme volt egy olyan több kubusból álló tömeg megalkotása, mely jól láthatóan választja szét a bázis különböző funkcióit. Az egymás után sorolt egységek közötti kapcsolat pontszerű, ezzel egy rendszerezett alaprajzi struktúra megteremtése volt a cél. A tervezés során hangsúlyos volt - a funkcióból is eredően - egy általános rend, egy ésszerű felépítés megteremtése és az öncélú térszerkesztés szinte teljes kizárására való törekvés. E mellett fontos volt a vízimentők olyan igényeinek és elképzeléseinek a figyelembe vétele, mely közvetlenül és közvetetten is biztosítják a zavartalan és komfortos munkavégzést, a holt időkben pedig a nyugodt pihenést az ügyeletben dolgozók számára. A tömegformálás során szándék volt a környezetbe való illeszkedés, de ugyanakkor bizonyos fokig a kiemelkedés együttes megvalósulása is. A belső megalkotása során egy olyan homogén rendszer és látvány megteremtése, mely szinte ipari megjelenéssel rendelkezik, hangsúlyozva és kiemelve mentőállomási funkcióját.    

A közeli éttermi épületen kívül a több száz hektáros területen lévő rengeteg fa szerkezetű kisebb építmény hatása irányított az anyagválasztásban. A betont és a faanyagot együttesen használom fel, oly módon, hogy a homlokzatokon a fáé, míg a beltérben a betoné a főszerep, így az anyagok mindkét esetben finoman kiegészítik egymást.

 

 

Törvényben foglalt feltételek


A 2006-os Eüm rendelet 2011-es kiegészítésében található a Vízimentő bázisra vonatkozó rész:

„3. Vízimentő bázis feltételei:

a) elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a vízi mentőegység késedelem nélküli kivonulását, vízről, illetve szárazföldről is jól megközelíthető;

b) az OMSZ rendszerébe integrált, a mentőfeladatok fel-, illetve átvételére és a mentőegységekhez továbbítására megfelelő hírközlő eszközökkel ellátott;

c) alkalmas a következőkre:

  • ca) a szolgálatban lévő szakszemélyzet - a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka- és tűzvédelmi normák szerinti - elhelyezésére,
  • cb) a vízimentőjármű és egészségügyi felszerelése, valamint a speciális vízi mentéshez szükséges eszközök készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére,
  • cc) a vízimentő jármű tankolására, egyszerű karbantartására,
  • cd) légi mentőjármű, mentőhelikopter és szárazföldi mentőgépjármű fogadására, betegátadás céljára;

d) közvetlen betegellátásra nem szolgál."


Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - konstruktőr diploma
tervező: Vásárhelyi Miklós

Vásárhelyi Miklós
1/17
Vásárhelyi Miklós


tervezés éve: 2012
bruttó szintterület: 465 m2
helyszín: Zánka, Gyermeküdülő
konzulensek
építészet, szerkezet: Markó Balázs 
szervezés: Velősy András 
statika: Horváth Katalin
külsős konzulensek
statika: Mihók Barna
gépészet: Faragó Tamás

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
2/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
3/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
4/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
5/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
6/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
7/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
8/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
9/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
10/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
11/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
12/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
13/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
14/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
15/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós

Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
16/17
Vízimentő bázis, Zánka diplomaterv - tervező: Vásárhelyi Miklós
Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Ráckevei szerb ortodox templom // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:36
9:11

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Nézőpontok/Történet

Blaha Lujza tér // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:33
10:06

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk