építészet : környezet : innováció

Elkészült a Diósgyőri Gimnázium Miskolcon

Építészet: Taba és Társai Mérnöki Iroda Kft.
Taba Benő építész vezető tervező, Tőzsér Iván építész tervező

részlet a műleírásból

Előzmények
A miskolci Diósgyőri Gimnázium vezetősége 2003. februárjában meghívásos tervpályázatot írt ki a címben megnevezett feladatra vonatkozóan. Az 5 miskolci, ill. borsodi tervező csapat közül társaságunk pályamunkája kapta az első díjat, így a jelenlegi munkára is mi kaptunk felkérést. A tervpályázat kiírói határozott fejlesztési koncepciót tártak az építészek elé, mely több ütemre bontva, fontossági sorrendet fölállítva gyűjtötte csokorba az elképzeléseket. Végül az építészeti megoldások a funkcionális igények és a rendelkezésre álló (ill. meghatározott) anyagi eszközök együttesen szabták meg a jelenlegi engedélyezési terv térprogramjának határait.


a korábbi épület és környezete


A korábbi állapot
A Gimnázium 1950-es években épült, Dávid Károly építész tervei alapján. Az épület alagsor + földszint + 1 emeletes, három fő épületszárnyból áll:
A. épület: (a Kiss tábornok úttal párhuzamos, főbejárati tömb)
földszint: főbejárat, előcsarnok, főlépcső, tantestületi helyiségek, ebédlő, melegítő konyha, gazdasági irodák, gondnoki lakás
alagsor: gázkazánház, raktárak és karbantartó műhelyek irodákkal, diák-klub
I. emelet: természettudományi előadók és szertárak (fizika - kémia) + 4 db tanterem, WC csoportok
B. épület: (É-D-i tengelyű tantermi számy)
földszint: 9 db különböző méretű tanterem, a nyaktagnál könyvtár helyiséggel
I. emelet: 9 db hasonló méretrendű tanterem
C. épület: (tornatermi blokk)
kosárlabda pálya méretű tornaterem, fiú - lány öltöző-blokk, alkalmi színpad, a nyaktagnál testnevelői irodákkal beépítve. A területen található még egy egyszerű szerkezetű, földszintes tömegű melléképület, melynek tetején található a hajdani csillagvizsgáló kupolája.

Mindegyik épület falazott szerkezetű, (km. tégla) kis lejtésű magastetős tömegű, racionális, a funkciót jól kifejező homlokzati tagolású. Meghatározó építészeti felületek; mészkő (helyi) bütűk és lábazatok, dörzsölt vakolat (csont szín), nyílászárók, tető trapézlemez (semleges).

 

 


Megoldások

A tantermek számának növelését az udvari tantermi szárnyhoz kapcsolt, arra merőleges, új épülettestben oldjuk meg. Földszinten a nagyobb méretű tantermek, emeleten a kissebbek és a csoportszobák kapnak helyet. Ezt az épületszárnyat úgy alakítottuk ki, hogy a későbbiek során a sportpálya irányába lelátók kialakítására nyíljon lehetőség.

A közösségi tereket, a többfunkciós helyiségeket utcai irányba, az előkert területén építjük meg. Ezzel biztosítjuk, hogy a fejlesztés végrehajtását követően nemcsak összenyitható, felfűzhető nagy tereket nyerünk, de a gimnázium épületének homlokzati felületei, "arca" is közelebb kerül a Kiss tábornok utcához, közvetlenebb kommunikációt biztosítva a várossal.

 A reprezentatív terek első eleme az új aula. A meglévő tornaterem keleti oldalához, valamint a jelenlegi főépület előcsarnokához kapcsolódik. Kétszintes tömegét acéltartó födém zárja le. Ezzel a szerkezeti kialakítással biztosítjuk, hogy a négy homlokzati felület (2 belső - 2 külső) bármilyen nagy megnyitást kaphasson. Az aula központi szerepét, jó megvilágítását és a külső terekkel való vizuális kapcsolatát jelentősen növeli a jelenlegi tornatanári helyiségek új épületbe való átszervezése és helyükön udvari kapcsolat biztosítása. Itt kerül kialakításra az új központi lépcsőház is, mely a vertikális közlekedés fötengelyét adja.


A másik nagy hangsúlyt biztosító épülettömeg a könyvtár - díszterem és kapcsolódó helyiségei. A "tortaszelet" alakú építmény utcai oldala a föbejárat felé történő közvetlen irányultságot fejezi ki, míg a belső oldalon a könyvtár­olvasóterem, médiatár és a tantestületi helyiségek felé biztosít közvetlen kapcsolatot. A kiállító előtér északi irányban -egy igényesen telepített belső kerthez, pációhoz csatlakozik. A díszterem és az aula nagyobb épülettömegét a föbejárati új előcsarnok és az előtte húzódó árkád és oszlopsor fogja össze egy építészeti egységgé.


A tantestületi helyiségekhez kapcsolódó bővítéseket az "A" épület keleti végéhez épített tömegben biztosítjuk. Itt egy új lépcső építését terveztük a földszinti gazdasági irodák és az alagsori konyha és műhely "adminisztratív" kapcsolatának biztosítása érdekében. A korábbi térképtár helyett a folyosó oldalán kialakított zárt szekrényekben oldjuk meg a szemléltető eszközök tárolását. A tantestületi helyiségek udvari oldalán egy kilépő terasz megépítését terveztük, mely ünnepségek alkalmával protokoll emelvénnyé átalakítható.


Az alagsor - pinceszint jelentős átalakításon megy keresztül. Lényegesen megnő e felület használati értéke a területet "keresztbe - metsző" nagyátmérőjű gázvezeték áthelyezésével a helyiségek padlóvonalát egy síkba hozzuk, a 2 középfőfalat pilléresítjük, az északi oldalon található rézsű támfalat átértékeljük. E tágító, tisztázó tevékenységeket követően az ott lévő raktárak, műhelyek átcsoportosításával, áthelyezésével kialakítható egy tágas, jól használható étterem a hozzá kapcsolódó konyha helyiségeivel. A klubként is használható étterem előterében központi WC-csoport és személyzeti öltözők is helyet kapnak. Az udvar felé meghúzódó támfal átépítésével nemcsak az alagsor megvilágítottsága növekedik jelentős mértékben, de kultúrált szabadtéri étkezésekre is felületet biztosíthatunk. (Növényzet, ivókút - díszkút?).

A tornatermi öltözőblokkok korszerűsítését is elvégeztük. A korábbi öltöző épület új födémet kap és a tornaterem tömegét meghosszabbítva egységes formát nyer emeletráépítéssel. Így az öltözők száma megkétszereződik, a vizes-blokkokat összeforgatva közös gépészeti egységként alakítottuk ki. A jelenlegi színpad helyén alakítjuk ki a két szintet összekapcsoló lépcsőt. Az öltözőkhöz rendeljük az orvosi szobát, és az aula-galériához ebben a blokkban biztosítunk WC csoportot. E létesítmény tetőterében kap helyet a tornaterem és az új aula szellőző gépháza és berendezései.Az iskola imázsához hozzátartozó udvari csillagvizsgáló funkcióját a főépület tetején kilátó-terasszal kombinált módon valósítjuk meg.


Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a főbejáratokat rámpával is elláttuk. Mindhárom (ill. 4.) tetőtéri szintet összekötő lift megépítésére van mód és a közösségi vizesblokkokba mozgáskorlátozottak számára kialakítandó WC-mosdókat terveztünk.

szöveg és fotó: Taba és Társai Mérnöki Iroda Kft.


Építészet: Taba és Társai Mérnöki Iroda Kft.
Taba Benő építész vezető tervező, Tőzsér Iván építész tervező
Statika: Molnár Sándor vezető tervező
Gépészet: Nagy Gábor vezető tervező
Elektromosság: Kucskár Mihály
Tűzjelző hálózat: Malinkó Nándor tűzvédelmi rendszertervező
Viziközművek, burkolatrendezés: Vámos Csaba közmű-út tervező
Az építészfórumon korábban bemutatott terv élénk vitát váltott ki olvasóinkból. Itt bemutatjuk az elkészült miskolci gimnázium épületét.

 

 

5 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »