| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Közélet, hírek

Eredményt hirdettek a váci művelődési ház felújítására és bővítésére kiírt pályázaton

1/3

Részlet a Gereben Marián Építészek győztes pályaművéből. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

Az eredményhirdetésre december elsején került sor. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

Fotó: www.vac.hu

?>
Részlet a Gereben Marián Építészek győztes pályaművéből. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook
?>
Az eredményhirdetésre december elsején került sor. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook
?>
Fotó: www.vac.hu
1/3

Részlet a Gereben Marián Építészek győztes pályaművéből. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

Az eredményhirdetésre december elsején került sor. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

Fotó: www.vac.hu

Eredményt hirdettek a váci művelődési ház felújítására és bővítésére kiírt pályázaton
Közélet, hírek

Eredményt hirdettek a váci művelődési ház felújítására és bővítésére kiírt pályázaton

2022.12.05. 12:58

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Magyarország, Vác

Cég, szervezet:
Vác Város Önkormányzata

Címkék:
ötletpályázat

Összesen 26 terv érkezett be az októberi határidőre, a bírálóbizottság dicsérte a pályaművek magas színvonalát. Az első és második díjak mellett kiemelt megvételben és rangsorolás nélküli megvételben részesült munkákat választottak a mezőnyből. 

Csütörtökön tartották meg a Madách Imre Művelődési Központ felújítása és könyvtár funkcióval való bővítése, környezetének rendezése címmel lezajlott építészeti és tájépítészeti nyílt ötletpályázat eredményhirdetését - derül ki Vác városának hivatalos honlapjáról. Ahogy az összefoglalóban írják, a felhívásra a vártnál is több és nívósabb pályamű (összesen 26) érkezett be; az eredmény a következők szerint alakult:

 • I. díjban részesült a Gereben Marián Építészek Kft. pályaműve. Tervezők: Gereben Péter, Marián Balázs, munkatársak: építészet: Ivicsiscs Júlia, Módi Miklós, Percz Gábor, Tábi Sára építészek, Tihanyi Dominika, Szohr Gábor tájépítészek és Mészáros Olivér gépészmérnök
 • II. díjban részesült Páll András István pályázata
 • Kiemelt megvételben részesült Szunter TiborChen Ming Rong, Soós Zsófia Fruzsina, Szolga Kata és Gellár Jakab közös terve
 • Rangsorolás nélküli megvételben részesült Juhász Kristóf Attila (társtervezők: Pék Elemér, Hőgye Norbert) és a BAHCS MŰVEK Kft. pályaműve, melynek tervezője Helmle Csaba és Báger András, társtervezői: Szabó ÁronSzékely LászlóVirág Anett

Részlet a Gereben Marián Építészek győztes pályaművéből. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook
1/3
Részlet a Gereben Marián Építészek győztes pályaművéből. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

A júliusban kihirdetett pályázatban foglalt feladat a dr. Csányi László körút, a Tragor Ignác utca, az Ősz utca, a Tavasz utca és a Cifra köz által határolt terület városépítészeti- és építészeti átértelmezése volt; ennek keretében tervkoncepciót kellett készíteni a területen álló Madách Imre Művelődési Központ hosszútávú fejlesztéséhez, valamint a csatlakozó szabadterek rendezéséhez, parkolóterület kialakításához. 

Célként a kiíró, azaz az önkormányzat által meghatározott programnak megfelelő épületfejlesztést, a terület identitásának meghatározását, a terület revitalizációját, a kulturális célú fejlesztés elősegítését, valamint az ehhez szükséges közlekedési, környezetalakítási kapcsolatok feltárását jelölték meg, fontos elem volt továbbá az épület bővítése a meglévő épület megközelítésének és belső rendszerének átalakításával. Ahogy a zárójelentésben írták, az ötletpályázat révén meg lehetne alapozni a majdani konkrét tervezési-, fejlesztési programot, a bemutatott településtervezési, építészeti, közlekedési és környezetrendezési elemek pedig alapul vehetők majd a város településrendezési eszközeinek módosításához.

A beküldött munkák értékelése során a bírálóbizottság ezen szempontok szerint értékelt és döntött a rangsorolásról:

 • a városi szövetbe való illesztés, a városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése,
 • karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása,
 • magas szintű építészeti és tájépítészeti minőség létrehozása, időtálló homlokzatkialakítás,
 • funkcionális igények megvalósulása,
 • gazdaságosság, fenntarthatóság, alacsony üzemeltetési költség, környezetbarát megoldások alkalmazása,
 • tervi minőség követelményei: kidolgozottság, részletezettség közérthetőség,
 • ötletpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség, a kiírási dokumentációnak való megfelelés.

Amint az összefoglaló értékelésben olvasható, a tervek mindegyike egyszerű, áttekinthető és érthető volt, emellett kiemelték a pályaművek magas színvonalát is. A bírálat során a kiírásban szereplő szempontokon túl a zsűri arra is nagy figyelmet fordított, hogy a könyvtár integrálása a művelődési házba milyen módon valósul meg, azok miként működtethetők együtt, vagy akár külön-külön is.

"A 26 pályaműből 10 ugyanazt a sémát hozta eltérő megjelenéssel, amelyben a Csányi körútra merőleges összekötő szárnyra került a ráépítés. Ugyanakkor több pályaműben szerepelt a színháztér új épületrészben való kialakítása, és a jelenlegi színháztérben a könyvtári funkció került elhelyezésre. Általánosságban elmondható, hogy alapvetően a felszín feletti építés volt jellemző megoldási javaslat, igaz ez sokszor túl nagy tömegeket eredményezett. Néhány pályamű ugyan javasolt felszín alatti beépítést is, ahová vagy mélygarázs, vagy a könyvtár került elhelyezésre. A park a tervek többségében megmaradt, több tervben a zöldtető kialakításával pótolták a megszűnő zöldfelületet. A zsűri a gazdaságos megvalósíthatóságot, az ütemezhetőséget, a gazdaságos működtetést az értékelésnél kiemelten fontosnak tartotta. Így a túl magas költségű megoldások (pl. mélygarázs), a külön épületekben elhelyezett funkciók nem kerültek támogatásra"

- írták. 

Az eredményhirdetésre december elsején került sor. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook
2/3
Az eredményhirdetésre december elsején került sor. Fotó: Vác Város Önkormányzata Facebook

A zsűri végül egyhangú szavazással választotta legjobbnak a 18-as számú pályaművet, a Gereben Marián Építészek munkáját, amelyet így értékeltek: 

"A terv kidolgozottsága, térszervezési koncepciója, ütemezhetősége és a pályázati anyagként a bemutatásának színvonala is kiemelkedő a teljes mezőny tekintetében. A meglévő épületre felújítási javaslatot tesz, megtartja annak karakteres építészeti elemeit. Az új építés tömegében nem konkurál a meglévővel, miközben határozott építészeti állítása révén arányos kompozíciót hoz létre. A földszinten a homlokzatképzés a meglévő épület karakterét folytatja, az új emeleti szinteket kortárs megfogalmazású, nagyvonalú homlokzat fogja össze. Az új udvar felőli oldalon jelentős kiülésű előtető (tornác) javasolt, amely intenzív használatot tesz lehetővé. Bővítésként, jobban mondva hozzáépítésként fogalmazza meg az új funkciókat. Egy új, a park felé megnyitott, a főút felé zárt udvart hoz létre, amelyet U alakban fognak körül a művelődési ház meglévő traktusában átrendezett és az új könyvtár földszinti funkciói. Igen értékesek ezek a térkapcsolatok és funkciók, továbbá ezek kapcsolódási lehetőségei, amelyek így kertkapcsolattal a legnagyobb értékei a tervnek. A meglévő főbejáratot használja, ugyanakkor lehetőség van a bővítésnél új bejárat nyitására is. Itt a vizesblokk kerülhetett volna kedvezőbb helyzetbe – abban az esetben még nagyobb flexibilitás keletkezne a földszinti, főútra néző traktusban. Az új épületszárny részben alápincézett. Két további emeletre kerülnek a könyvtári funkciók. A kiegészítő funkciók, mint a kávézó, valamint annak teraszkapcsolata, és a zöldtető koncepciója is kiemelkedő, továbbá a park rendezési javaslata, a rózsakert megfogalmazása is jelentős értékeket hordoz. Kiemelendőek a tájépítészeti koncepció javaslatai, amelyek mind a park nagyvonalú kezelése, mind pedig a javasolt, a pályázati léptéken túlmutató részletek tekintetében magas színvonalat képviselnek."

A bírálóbizottság elnöke Matkovich Ilona Zsuzsanna váci polgármester, társelnöke Kajdócsi Jenő okleveles építészmérnök, a MÉK delegáltja volt, Taskovics Andrea okleveles építészmérnök, Vác főépítésze szakmai titkárként vett részt a zsűrizésben. A bizottság szavazásra jogosult tagja volt Terhes Dénes okleveles tájépítészmérnök, a MÉK delegáltja, Mindszenti-Varga Endre okleveles építészmérnök, Prof. Dr. Vasáros Zsolt DLA Ybl-díjas építész, a BME Építészmérnöki Kar Explorativ Építészeti Tanszékének vezetője, Szabó Árpád DLA, a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztikai Tanszék tanszékvezetője, valamint Kovács Balázs, a Gödöllői Művészetek Háza ügyvezetője.

Habár a bizottság sikeresnek ítélte meg a pályázatot, úgy döntöttek, hogy harmadik díjat nem osztanak ki, "mivel a díjazott tervek és a megvételben részesült tervek megoldásai között jelentősebb szintlépcső volt tapasztalható". Az első díjért bruttó négymillió, a másodikért bruttó hárommillió, a kiemelt megvételért bruttó másfélmillió forint járt, a megvétel pályaművenként bruttó egymillió forintot ért. A kiíró úgy döntött, hogy a fennmaradó összeg egy részét, ötszázezer forintot a lakosság bevonása mellett közönségdíjként osztja ki, szavazni december 15-ig lehet a Művelődési Házban, ahol kiállítás is nyílt a pályamunkákból.

A díjazott terveket hamarosan részletesebben is bemutatjuk olvasóinknak. 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.