Épülettervek/Tervpályázat

Hévíz I. ötletpályázat eredménye

1/1

?>
1/1

Hévíz I. ötletpályázat eredménye
Épülettervek/Tervpályázat

Hévíz I. ötletpályázat eredménye

2016.05.02. 07:47

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Hévíz

Vélemények:
2

A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot írt ki, ezek közül az egyik egy ötletpályázat az épület távlati fejlesztésére szólt. Első díjban Lázár Gyula terve részesült. 

HÉVÍZ I. - Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére 

Tervpályázat tárgya

Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére.

 • 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út- és közműhálózat
 • 340 ágyas új kórház épület tervezése

Az ötletpályázat célja egy fejlesztési koncepció terv készítése, amely segítségével meghatározható és ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

A Tervpályázat jellege, formája

Tervpályázat jellege: ötletpályázat
Tervpályázati eljárás formája: Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
A tervpályázat: titkos
A tervpályázat lebonyolítása:

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
 • 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól
 • valamint a vonatkozó tervpályázati kiírás előírásai szerint történt

A tervpályázat beadási határidejéig szabályosan 6 pályamű érkezett, melyek mindegyike megfelelt a kiírásnak, illetve a vonatkozó előírásoknak. A pályaművek felbontása után a Bírálóbizottság megállapította, hogy minden pályamű szabályos volt. A beadandó munkarészek ellenőrzésekor derült ki, hogy a I/1. sz. pályamű nem tartalmazott műleírást, amely kötelező tartalmi elem, ezért a Bírálóbizottság az első plenáris ülésen a pályaművet kizárta és részletes bírálatban nem részesítette.

A Pályaművek bírálati szempontjai

 • a részek megvalósításával létrejövő végső állapot üzemelés-biztonsági, üzemelés-
 • gazdaságossági, orvos-szakmai megfelelősége;
 • a részek ütemes, tervszerű, egymásra épülő megvalósíthatósága;
 • a kórházi ellátás, a szállodai ellátás, a panziós ellátás szétválaszthatósága;
 • a közlekedési kapcsolatok megfelelősége;
 • a gyógyítást és a pihenést szolgáló park és véderdő kialakítás;
 • a fejlesztések megvalósítása alatt a folyamatos üzemelés biztosíthatósága;
 • az új és a megmaradó épületek mennyiben szolgálják a kórház és a város érdekét.

A lebonyolítás rövid ismertetése

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, mint Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő, nyílt, titkos tervpályázati eljárást lefolytatását kezdeményezte az „Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére - Hévíz I." tárgyában. Az eljárás az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2016. január 5-én, 2016/ S002-002066 szám alatt közzétett pályázati kiírással indult.

Ezzel párhuzamosan az Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara honlapján is meghirdette az eljárást, valamint annak anyagait ingyenes, előzetes regisztrációt követően elektronikusan elérhetővé tette. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 7. 23:59 perc volt.

Az Ajánlatkérő a tervezési terület minél jobb megismerését elősegítendő, 2016. január 12-én 10:00 órakor helyszíni bejárást tartott. A bejárásról készült emlékeztetőt az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában 2016. január 18-án valamennyi regisztrált pályázó részére megküldte, valamint a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette.

Az Ajánlatkérő a nagy érdeklődésre való tekintettel az ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbította. Erről 2016. február 3-án, 2016/S 023-036664 szám alatt hirdetményt tett közzé Európai Unió hivatalos lapjában. A módosított benyújtási határidő 2016. március 21. 23:59 perc lett.

A pályázók tisztázó kérdéseket tettek fel a pályázati kiírással és a pályázati dokumentációval kapcsolatban, amelyre az ajánlattevő a válaszokat 2016. február 10-én kiegészítő tájékoztatás formájában küldte meg az addig regisztrált valamennyi pályázóknak, valamint egyidejűleg a válaszokat a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette.

Az Ajánlatkérő országosan és regionálisan is elismert építész szakértőkből álló Bírálóbizottságot kért fel a pályaművek elbírálására, amelyben az orvosszakmai, környezetvédelmi és gazdasági szempontok érvényesülését a kórház által delegált közreműködő szakértők biztosították. A Bírálóbizottság összetétele az alábbiak szerint alakult:

 • dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök),
 • Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök),
 • Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft. ügyvezetője (szakmai titkár),
 • Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag),
 • Selyem Anikó, építész BFNP építésze (tag),
 • Kruppa Gábor, építész MÉK (tag),
 • Marosi Miklós, építész MÉK (tag).

A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:

 • Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány),
 • Kas Gábor, közbeszerzési szakértő,
 • dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő,
 • Kovács László, közbeszerzési szakértő.

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 21. 23:59 volt. Eddig a határidőig 6 db tervpályázat került benyújtásra (mindegyik állapota, címzése, illetve csomagolása megfelelő volt), amelyet a Bírálóbizottság 2016. március 29-én 10:00 órakor bontott fel.

Bírálóbizottság általános összefoglalója 

A hévízi tó környezetében és a Szent András Reumakórház intézményében a gyógyászatot és gyógyturisztikai szolgáltatásokat szolgáló fejlesztések a legutóbbi évtizedekben nagy beruházások nélkül, elaprózott munkával zajlottak.

A hévízi tó táji környezetét és a hévízi hagyományon alapuló gyógyászatot az itt folyó munka elismeréseképpen időközben hungarikum rangjára emelték, Hévíz városa pedig megpályázta a világörökség címet. A tervezett fejlesztések új lendületet adhatnak az egységes koncepció mentén megvalósítandó beruházásoknak, annak érdekében, hogy az intézmény a hírnevéhez méltó módon működhessen az új szakmai elvárások figyelembe vételével.

Telepítés

A sétány menti épületek városképi védelem alatt állnak. Drasztikus átalakítás nem lehetséges, az épületek korszerű gyógyászati ellátásra alkalmatlanok. Az épületek sétány melletti lineáris mintegy 500 m hosszú elrendezése a fekvőbeteg osztályok valamint a hidro- és balneológiai kezelések működését bonyolulttá és gazdaságtalanná teszi. A kórház mai épületei a sétány felé nem bővíthetők, átellenes irányban a terjeszkedés pedig csak a természeti környezetbe történő durva beavatkozással lehetséges. Fontos szempont volt, és a pályázók részére kötelező feltétel a tófürdővel való fedett, zárt kapcsolat kialakítása is. A Bizottság a pályázók által adott megoldások közül a tófürdő nyugati oldalán, terepszint alatt megvalósítható összeköttetést nem találta támogathatónak természetvédelmi megfontolásokból (felszín alatti vizek). Ezen az oldalon a parkon keresztül vezetett átjáró híd sem lenne szerencsés megoldás. A pályázók másik köre által javasolt, a tófürdő déli bejáratához csatlakozó telepítések megfelelő fedett kapcsolatot tudtak teremteni az új fejlesztésekkel, emiatt a Bírálóbizottság ezt a megoldást tartja megvalósíthatónak.

A pályázatokban megfogalmazott ötletek közül a Bírálóbizottság előnyösnek tartotta azokat, amelyeknek megvalósulása esetén az új fejlesztések kiépüléséig a meglévő funkciók zavartalanul üzemelhetnek. Emiatt a létesülő új kórházi épületnek feltétlenül tartalmaznia kell mindazokat a gyógyászati- és diagnosztikai kezelő egységeket, amit a terület északi oldalán jelenleg rendelkezésre állnak.

A Festetics-fürdőház későbbi esetleges átalakítása lehetővé teszi a gyógyászathoz szükséges medenceterek kialakítását a fekvőbeteg osztályok közvetlen közelében.

A pályázatok értékelésénél a Bizottság azokat a felvetéseket részesítette előnyben, amelyek összeköttetést teremtettek a város déli fejlesztési területével.

A városfejlesztési koncepciója szerint elérendő cél az Ady Endre út lezárása a tó déli kifolyójáig és az átmenő forgalom megszüntetése. A buszpályaudvar kitelepítése szintén szándéka a városvezetésnek. Emiatt a kórház elsődleges bejárata a délnyugati oldalon lesz, ezért azok a pályázatok előnyösebbek, ahol ez a fő megközelítés lehetséges.

Természetvédelem

A hévízi tó és 60 hektáros környezete természetvédelem alatt áll, és kapcsolódik a Kis- Balatonig húzódó lápmezőkhöz. A terület rekreációs és gyógyászati értéke a természeti értékek megőrzése mellett biztosítható. Ennek része a láperdők tervezett revitalizációja.

A láperdők záródása a tó mikroklímájának megőrzésének feltétele. Az erdő területét sétautak, tornapálya és tanösvény kivételével megbontani nem szabad, kimélyített vízi utak és tisztások kialakítása nem kívánatos. Vizes élőhely csak a lefolyó szabályozásától függetlenül lehetséges. A nyugati oldalon a domboldal megbontása természetvédelmi szempontból nem támogatható. A tervezett új épületeknél a helyszín hidrogeológiai és építésföldtani adottságait fel kell tárni.

A pályaművek vizsgálata megerősítette a Bizottságot abban, hogy a kórházfejlesztés csak teljes komplexitásában valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan.

A díjazott pályaművek rangsorolása 

A Bírálóbizottság

 • I. díjban és 4,5 millió Ft + ÁFA díjazásban részesítette az I/3. sorszámú pályaművet.
  Rangszáma: PN00039075938

Szerzők: Lázár Gyula
Szakági tervezők: Fazekas Zoltán
Kabak János
Pirk Ambrus
Tujner Miklós
Sándor Dávid
dr. Zoltán Ferenc
Munkatárs: Bíró Ádám

Szerzők: Gunther Zsolt
Csillag Katalin
Szakági tervező: Lánczi Péter
Munkatársak: Garay-Kiss Dorottya
Klenk Blanka
Bornemissza Júlia
Horváth Péter

 • Rangsorolás nélküli megvételben részesítette az I/4. sorszámú pályaművet
  1 millió Ft + ÁFA összegben.
  Ragszáma: PN00039063670

Szerzők: Kovács Péter DLA
Szakági tervezők: Kerese János,
Papp Szilvia
Dezső Zsigmond
Kocsis Attila
Verbai Zoltán
Munkatársak: Lality Áron
Mester Ádám
Nyitrai Csaba
Varga Mariann

Szerzők: Rutkai Pál András
Csiszér András
Szakági tervező: Kerese János
Vélemények (2)
Mediversum
2016.05.12.
10:29

Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődéssel olvastam, 2016. május 2-án megjelent Hévíz I. ötletpályázattal kapcsolatos ismertető cikküket.

Sajnos a díjazott munkák közül csak kettő esetében lehet a terveket is megtekinteni, éppen az első helyezett pályaművét nem.

Kérem, hogy amennyiben lehetséges a legjobbnak minősített tervet is szíveskedjenek a honlapon elérhetővé tenni, hogy a szélesebb szakmai nyilvánosság is megismerhesse azokat. 

 

Üdvözlettel: Nagy Gábor

horvathrekalilla
2016.05.12.
12:12

@Mediversum: Kedves Gábor!Minden díjazott tervet elkértünk már az építészektől, és amint megkapjuk őket, publikáljuk is. Kis türelmet kérünk!Üdvözlettel,Horváth Réka 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk