Épülettervek/Tervpályázat

Hévíz I. ötletpályázat eredménye

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Hévíz I. ötletpályázat eredménye
Épülettervek/Tervpályázat

Hévíz I. ötletpályázat eredménye

2016.05.02. 07:47

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Hévíz

Vélemények:
2

A Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház három építészeti-városépítészeti tervpályázatot írt ki, ezek közül az egyik egy ötletpályázat az épület távlati fejlesztésére szólt. Első díjban Lázár Gyula terve részesült. 

HÉVÍZ I. - Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére 

Tervpályázat tárgya

Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére.

 • 60 hektáros kórházi természetvédelmi terület, park, út- és közműhálózat
 • 340 ágyas új kórház épület tervezése

Az ötletpályázat célja egy fejlesztési koncepció terv készítése, amely segítségével meghatározható és ütemezhető a fejlesztési feladatok egymásra épülő megvalósítása.

A Tervpályázat jellege, formája

Tervpályázat jellege: ötletpályázat
Tervpályázati eljárás formája: Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás
A tervpályázat: titkos
A tervpályázat lebonyolítása:

 • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.
 • 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet a Tervpályázati eljárások szabályairól
 • valamint a vonatkozó tervpályázati kiírás előírásai szerint történt

A tervpályázat beadási határidejéig szabályosan 6 pályamű érkezett, melyek mindegyike megfelelt a kiírásnak, illetve a vonatkozó előírásoknak. A pályaművek felbontása után a Bírálóbizottság megállapította, hogy minden pályamű szabályos volt. A beadandó munkarészek ellenőrzésekor derült ki, hogy a I/1. sz. pályamű nem tartalmazott műleírást, amely kötelező tartalmi elem, ezért a Bírálóbizottság az első plenáris ülésen a pályaművet kizárta és részletes bírálatban nem részesítette.

A Pályaművek bírálati szempontjai

 • a részek megvalósításával létrejövő végső állapot üzemelés-biztonsági, üzemelés-
 • gazdaságossági, orvos-szakmai megfelelősége;
 • a részek ütemes, tervszerű, egymásra épülő megvalósíthatósága;
 • a kórházi ellátás, a szállodai ellátás, a panziós ellátás szétválaszthatósága;
 • a közlekedési kapcsolatok megfelelősége;
 • a gyógyítást és a pihenést szolgáló park és véderdő kialakítás;
 • a fejlesztések megvalósítása alatt a folyamatos üzemelés biztosíthatósága;
 • az új és a megmaradó épületek mennyiben szolgálják a kórház és a város érdekét.

A lebonyolítás rövid ismertetése

A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, mint Ajánlatkérő uniós értékhatárt elérő, nyílt, titkos tervpályázati eljárást lefolytatását kezdeményezte az „Ötletpályázat a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház távlati fejlesztésére - Hévíz I." tárgyában. Az eljárás az Európai Unió hivatalos lapjában (TED) 2016. január 5-én, 2016/ S002-002066 szám alatt közzétett pályázati kiírással indult.

Ezzel párhuzamosan az Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara honlapján is meghirdette az eljárást, valamint annak anyagait ingyenes, előzetes regisztrációt követően elektronikusan elérhetővé tette. A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 7. 23:59 perc volt.

Az Ajánlatkérő a tervezési terület minél jobb megismerését elősegítendő, 2016. január 12-én 10:00 órakor helyszíni bejárást tartott. A bejárásról készült emlékeztetőt az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában 2016. január 18-án valamennyi regisztrált pályázó részére megküldte, valamint a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette.

Az Ajánlatkérő a nagy érdeklődésre való tekintettel az ajánlattételi határidőt egy alkalommal meghosszabbította. Erről 2016. február 3-án, 2016/S 023-036664 szám alatt hirdetményt tett közzé Európai Unió hivatalos lapjában. A módosított benyújtási határidő 2016. március 21. 23:59 perc lett.

A pályázók tisztázó kérdéseket tettek fel a pályázati kiírással és a pályázati dokumentációval kapcsolatban, amelyre az ajánlattevő a válaszokat 2016. február 10-én kiegészítő tájékoztatás formájában küldte meg az addig regisztrált valamennyi pályázóknak, valamint egyidejűleg a válaszokat a Magyar Építész Kamara honlapján is elérhetővé tette.

Az Ajánlatkérő országosan és regionálisan is elismert építész szakértőkből álló Bírálóbizottságot kért fel a pályaművek elbírálására, amelyben az orvosszakmai, környezetvédelmi és gazdasági szempontok érvényesülését a kórház által delegált közreműködő szakértők biztosították. A Bírálóbizottság összetétele az alábbiak szerint alakult:

 • dr. Kvarda Attila, orvos, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház főigazgatója (elnök),
 • Kocsárdi István, építész, a MÉK Zala megyei elnöke (társelnök),
 • Nagy Ferenc, okl. mérnök, az I.C.S Kft. ügyvezetője (szakmai titkár),
 • Karsádi György, építész, Hévíz város főépítésze (tag),
 • Selyem Anikó, építész BFNP építésze (tag),
 • Kruppa Gábor, építész MÉK (tag),
 • Marosi Miklós, építész MÉK (tag).

A bizottság szavazásra nem jogosult, közreműködő szakértői:

 • Kertész Márta, gazdasági igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • dr. Mándó Zsuzsanna, orvos igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Csörnyei Mária, ápolási igazgató (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Juhász János, beruházási osztályvezető (Hévízgyógyfürdő és Szent András Reuma Kórház),
 • Dr. Tóth György, kuratórium elnök (A Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme alapítvány),
 • Kas Gábor, közbeszerzési szakértő,
 • dr. Dencs Gabriella, jogi szakértő,
 • Kovács László, közbeszerzési szakértő.

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. március 21. 23:59 volt. Eddig a határidőig 6 db tervpályázat került benyújtásra (mindegyik állapota, címzése, illetve csomagolása megfelelő volt), amelyet a Bírálóbizottság 2016. március 29-én 10:00 órakor bontott fel.

Bírálóbizottság általános összefoglalója 

A hévízi tó környezetében és a Szent András Reumakórház intézményében a gyógyászatot és gyógyturisztikai szolgáltatásokat szolgáló fejlesztések a legutóbbi évtizedekben nagy beruházások nélkül, elaprózott munkával zajlottak.

A hévízi tó táji környezetét és a hévízi hagyományon alapuló gyógyászatot az itt folyó munka elismeréseképpen időközben hungarikum rangjára emelték, Hévíz városa pedig megpályázta a világörökség címet. A tervezett fejlesztések új lendületet adhatnak az egységes koncepció mentén megvalósítandó beruházásoknak, annak érdekében, hogy az intézmény a hírnevéhez méltó módon működhessen az új szakmai elvárások figyelembe vételével.

Telepítés

A sétány menti épületek városképi védelem alatt állnak. Drasztikus átalakítás nem lehetséges, az épületek korszerű gyógyászati ellátásra alkalmatlanok. Az épületek sétány melletti lineáris mintegy 500 m hosszú elrendezése a fekvőbeteg osztályok valamint a hidro- és balneológiai kezelések működését bonyolulttá és gazdaságtalanná teszi. A kórház mai épületei a sétány felé nem bővíthetők, átellenes irányban a terjeszkedés pedig csak a természeti környezetbe történő durva beavatkozással lehetséges. Fontos szempont volt, és a pályázók részére kötelező feltétel a tófürdővel való fedett, zárt kapcsolat kialakítása is. A Bizottság a pályázók által adott megoldások közül a tófürdő nyugati oldalán, terepszint alatt megvalósítható összeköttetést nem találta támogathatónak természetvédelmi megfontolásokból (felszín alatti vizek). Ezen az oldalon a parkon keresztül vezetett átjáró híd sem lenne szerencsés megoldás. A pályázók másik köre által javasolt, a tófürdő déli bejáratához csatlakozó telepítések megfelelő fedett kapcsolatot tudtak teremteni az új fejlesztésekkel, emiatt a Bírálóbizottság ezt a megoldást tartja megvalósíthatónak.

A pályázatokban megfogalmazott ötletek közül a Bírálóbizottság előnyösnek tartotta azokat, amelyeknek megvalósulása esetén az új fejlesztések kiépüléséig a meglévő funkciók zavartalanul üzemelhetnek. Emiatt a létesülő új kórházi épületnek feltétlenül tartalmaznia kell mindazokat a gyógyászati- és diagnosztikai kezelő egységeket, amit a terület északi oldalán jelenleg rendelkezésre állnak.

A Festetics-fürdőház későbbi esetleges átalakítása lehetővé teszi a gyógyászathoz szükséges medenceterek kialakítását a fekvőbeteg osztályok közvetlen közelében.

A pályázatok értékelésénél a Bizottság azokat a felvetéseket részesítette előnyben, amelyek összeköttetést teremtettek a város déli fejlesztési területével.

A városfejlesztési koncepciója szerint elérendő cél az Ady Endre út lezárása a tó déli kifolyójáig és az átmenő forgalom megszüntetése. A buszpályaudvar kitelepítése szintén szándéka a városvezetésnek. Emiatt a kórház elsődleges bejárata a délnyugati oldalon lesz, ezért azok a pályázatok előnyösebbek, ahol ez a fő megközelítés lehetséges.

Természetvédelem

A hévízi tó és 60 hektáros környezete természetvédelem alatt áll, és kapcsolódik a Kis- Balatonig húzódó lápmezőkhöz. A terület rekreációs és gyógyászati értéke a természeti értékek megőrzése mellett biztosítható. Ennek része a láperdők tervezett revitalizációja.

A láperdők záródása a tó mikroklímájának megőrzésének feltétele. Az erdő területét sétautak, tornapálya és tanösvény kivételével megbontani nem szabad, kimélyített vízi utak és tisztások kialakítása nem kívánatos. Vizes élőhely csak a lefolyó szabályozásától függetlenül lehetséges. A nyugati oldalon a domboldal megbontása természetvédelmi szempontból nem támogatható. A tervezett új épületeknél a helyszín hidrogeológiai és építésföldtani adottságait fel kell tárni.

A pályaművek vizsgálata megerősítette a Bizottságot abban, hogy a kórházfejlesztés csak teljes komplexitásában valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan.

A díjazott pályaművek rangsorolása 

A Bírálóbizottság

 • I. díjban és 4,5 millió Ft + ÁFA díjazásban részesítette az I/3. sorszámú pályaművet.
  Rangszáma: PN00039075938

Szerzők: Lázár Gyula
Szakági tervezők: Fazekas Zoltán
Kabak János
Pirk Ambrus
Tujner Miklós
Sándor Dávid
dr. Zoltán Ferenc
Munkatárs: Bíró Ádám

Szerzők: Gunther Zsolt
Csillag Katalin
Szakági tervező: Lánczi Péter
Munkatársak: Garay-Kiss Dorottya
Klenk Blanka
Bornemissza Júlia
Horváth Péter

 • Rangsorolás nélküli megvételben részesítette az I/4. sorszámú pályaművet
  1 millió Ft + ÁFA összegben.
  Ragszáma: PN00039063670

Szerzők: Kovács Péter DLA
Szakági tervezők: Kerese János,
Papp Szilvia
Dezső Zsigmond
Kocsis Attila
Verbai Zoltán
Munkatársak: Lality Áron
Mester Ádám
Nyitrai Csaba
Varga Mariann

Szerzők: Rutkai Pál András
Csiszér András
Szakági tervező: Kerese János
Vélemények (2)
Mediversum
2016.05.12.
10:29

Tisztelt Szerkesztőség!

Érdeklődéssel olvastam, 2016. május 2-án megjelent Hévíz I. ötletpályázattal kapcsolatos ismertető cikküket.

Sajnos a díjazott munkák közül csak kettő esetében lehet a terveket is megtekinteni, éppen az első helyezett pályaművét nem.

Kérem, hogy amennyiben lehetséges a legjobbnak minősített tervet is szíveskedjenek a honlapon elérhetővé tenni, hogy a szélesebb szakmai nyilvánosság is megismerhesse azokat. 

 

Üdvözlettel: Nagy Gábor

horvathrekalilla
2016.05.12.
12:12

@Mediversum: Kedves Gábor!Minden díjazott tervet elkértünk már az építészektől, és amint megkapjuk őket, publikáljuk is. Kis türelmet kérünk!Üdvözlettel,Horváth Réka 

Új hozzászólás
Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk