Pályázatok/Magyar

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése

1/4

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése

?>
Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése
?>
Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése
?>
Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése
?>
Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése
1/4

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése
Pályázatok/Magyar

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér tervezése

2016.04.13. 09:31

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Kazincbarcika

Kazincbarcika Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet, melynek célja a kazincbarcikai Völgy-parkban létesítendő fedett-nyitott rendezvénytér megtervezése, mely a Kazincbarcika Belvárosának nemrég megújult zöldfelületében, a belvárosi rekreációs területén belül többfunkciós, közösségépítő rendezvényhelyszínként működne, és egyben a város új emblematikus, színes, a Kolorcityimázst tovább erősítő építményévé válna. 

Ötletpályázati dokumentáció 
Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér

1. Az ötletpályázat kiírója 

Kazincbarcika Város Önkormányzata
3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

2. Az ötletpályázat címe 

Az ötletpályázat címe: „Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér"


Az elkészítendő pályamű részletes leírása


3. Tervezési feladat

A kazincbarcikai Völgy-parkban létesítendő fedett-nyitott rendezvénytér megtervezése, mely jelentős léptékű művészi, közterületi alkotásként Kazincbarcika Belvárosának nemrég megújult játékos-ligetes zöldfelületében, a belvárosi rekreációs területén belül többfunkciós, közösségépítő rendezvényhelyszínként működne, és egyben a város új emblematikus, színes, a Kolorcityimázst tovább erősítő építményévé válna.


4. Helyszín adottságainak ismertetése

A tervezési terület Kazincbarcika város központi részén található. A terület jelenlegi funkciója városi, belterületi zöldövezeti park.

A városközponti Völgy-park közel 730 x 90 m alapterületű zöldterületet kelet felől az Egressy Béni utcához kapcsolódó keretes beépítésű lakóterület (Munkácsy tér, Ságvári tér, Rákóczi tér és egy új gyűjtőút), a szolgáltató egységek (posta, kereskedelmi egységek) és a Dísz tér a Polgármesteri Hivatallal határolja. Délről játszóterek, míg nyugatról az Építők úti kisebb közparkok felé tekintő lakóházak, a római katolikus templom telke, a park északi egységében épülő Don Bosco Sportközpont területe, északról pedig a Jószerencsét út keretezik.

Kazincbarcika város szerkezetében a Völgy-park, mint zöldterület, meghatározó szerkezeti elem. A város, mivel használatában még „élőbbé, lüktetőbbé" kívánja fejleszteni a parkot, a déli fekvésű parkrészletben már valósított is meg beruházásokat a lakosság megelégedettségére. Szükségessé vált azonban a további funkcionális gazdagítás, melynek célja a vonzerővel rendelkező területhasználatok által a lakosság rövidebb és hosszabb idejű ott tartózkodásának elérése.

A park déli egysége képezi a jelen tervezési feladat fogadó területét, mely a Liget út és a szabadidő- és játszópark közötti parkrészlet, hozzávetőlegesen mintegy 420 x 90 m kiterjedésű terület, melyben a völgyi jelleg jelentősen érződik. A völgyet kelet és nyugat felől is hosszan rézsűvonalak kísérik. A Liget úttól déli irányban közel 3 %-os lejtéssel emelkedik a völgy. A keresztirányú felszín változatos.

A kialakítani kívánt fedett-nyitott rendezvénytér helyszíne a Völgy-parkot délről lezáró, a játszótér felé emelkedő, rézsűk által szegélyezett plató lenne, mely méltó lezárását adná a Liget-, és Völgy-parkok É-D irányú tengelyének, mintegy megkoronázva azt.

A tervezett rendezvénytérrel szemben elvárás a többcélú hasznosítás, mely a már kialakult környező funkciókhoz kapcsolódva bizton lehetséges, pl. a parkban kibővített fórumhoz kapcsolódva, részben átvéve annak szerepét. A park közvetlen szomszédságában lévő Mezey István Művészeti Központ külső helyszíneként rendezvények, kiállítások megrendezésére is alkalmasnak kell lennie. A játszótér és a Művészeti Központban működő Gyermekek Háza, Egressy Béni Városi Könyvtár funkciókhoz is jól kell kapcsolódnia.

A fedett-nyitott rendezvénytér szabadtéri színpad szerepét is betölthetné a városi fesztiválok, ünnepségek során, azaz alkalmasnak kell lennie kisebb koncertek, egyéb kulturális rendezvények, események befogadására.

Kihasználva a terepadottságokat némi kiegészítéssel arra a magasságra helyezhető a fedett-nyitott rendezvénytér, mely a szabadtéri színpad kialakításához amúgy is indokolt lenne. Továbbá fontos szempont, hogy a közönség számára óriási terület áll rendelkezésre a park területén, melynek mind az É-D-i, mind a K-Ny-i gyalogos kapcsolatai rendelkezésre állnak.

A Völgy-parkot keretező utak irányából, kelet felől 2,5-3"-as, míg nyugat felől 5-6"-as rézsűvel kapcsolódik az épített környezet a gyepes völgyhöz. A völgyi terepen a felesleges felszíni vizek 1 %-os keresztirányú lejtéssel haladnak a volt nyílt vízelvezető árok, a „mélyvonal" felé. A Völgy-park közművekkel terhelt. Gázvezeték, térvilágítást szolgáló elektromos vezeték és új kandeláberek, vízvezeték, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna és távhő-vezeték található a területen.

A terület talajmechanikai szempontból nem tekinthető még részlegesen sem előterheltnek. A talajvíz nem közelíti meg a felszínt (1. geotechnikai kategóriába javasolták). A környék talajvizeinek befogadója a Tardona-patak. A területen a völgy irányába áramló, leszálló jellegű talajvíz található. A mértékadó maximális talajvízszint a terepszint alatt 147,00 mBf szinten vehető fel, mely elsősorban nyomásszint, így a talajvíz megjelenésére 1,5 m mélységig nem kell számítani. Az MSZ-1998-1:2008 szabvány szeizmikus zónatérkép szerint a kijelölt fogadó terület az 1. zónába tartozik. A feltalaj minősége A-2, azaz bizonytalan. A területen visszatükröződik a hagyományos ártéri üledéksor: gyökeres áthalmozott feltöltés (a terület nagy részén 20-110 cm vastag gyökerekkel átszőtt inhomogén, salakos, zúzottköves, talaj anyagú kevert feltöltés); közepesen plasztikus rétegek (kötött fedő, anyaga változatos, terepszint alatt 3,3-4,5 m mélységig, közepesen térfogattartó, közepesen plasztikus sovány és közepes agyagok, nehezen tömöríthetőek, de erózióra nem veszélyes); kissé plasztikus rétegek (iszapos, teherviselésre nem alkalmas, nem térfogatváltozó, erózióra hajlamos).

A Völgy-park vonzását a déli parkrészletben kialakított nagyszabású játszótéri egységeken túl a völgyi fekvésből adódó védettség érzete és a növényi keret látványa adja. Ez utóbbiban az elmúlt időszakban fakivágások ugyan történtek, egyrészt a meglévő faállományban bekövetkezett állapotromlás következtében, másrészt a távhő-vezeték, és a Völgy-parkot kísérő új gyűjtőút építési munkái miatt. A játszótéri egységek mellett új sétány és lépcsőrendszerek épültek, valamint jelentős mértékű növényállomány /cserjeszint/ fejlesztés is történt, mely fejlesztések 2016-ban tovább folytatódnak.

A Völgy-parkkal a hatályos Településrendezési terv is részletesen foglalkozik. A helyszín kijelölésre került, és fejlesztési területként belekerült a szabályozásba is.

5. Az ötletpályázat kidolgozása során figyelembe veendő sajátos szempontok és követelmények 

 • Az elhelyezendő új funkcionális elem tervezése során figyelembe veendő a Völgy-parki szabadidő- és játszópark eddig megvalósult és folyamatban lévő fejlesztése, valamint a közelben lévő Mezey István Művészeti Központban működő Gyermekek Háza funkció is, ezért ilyen szempontból kombinált használatra is alkalmas legyen a leendő nyitott-fedett rendezvénytér.
 • Szükségszerű figyelembe venni a kazincbarcikai városimázs építés részeként évek óta megvalósuló Kolorcityimázst, valamint az annak keretében évről évre megvalósuló 1 hónapos kulturális és művészeti Kolorfesztivált, melynek a jövőben a tervezendő felépítmény is méltó helyszínül tud szolgálni.
 • A tervezéskor különös figyelmet kell fordítani a telepítési helyszín jellege miatt a statikai vizsgálatokra, a fogadó terület teherbírásának, rétegrendjeinek vizsgálatára, tehát a megfelelő felépítmény és tartószerkezet tervezése kiemelt fontosságú.
 • A tervezéskor szintén figyelmet kell fordítani a fedett-nyitott közösségépítő rendezvénytér funkcionális és kreatív meg- és kivilágítására, a közműkiállások szükségességére, valamint az érintésvédelmi előírásokra, melyekre vonatkozóan szintén javaslatot várunk a tervezőtől.
 • Biztosítani szükséges a rendezvénytér közmű ellátását is, (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) azonban szociális blokkok és egyéb kiszolgáló funkciók nem szükségesek az építménybe, legfeljebb raktár funkció.
 • A pályázat elbírálásánál szempontként jelenik meg a felépítmény ár-érték aránya. A fedett-nyitott rendezvénytér generálkivitelezése nem haladhatja meg a nettó 50 millió Ft bekerülési értéket.
 • Az elsődleges településképi szempontok (mint hosszú távú szempont) mellett gazdaságilag is minél kisebb terhet rójon a településre (mint rövid-közép távú szempont).


6. Az objektív összehasonlítást megkönnyítő, a pályázó által szolgáltatandó adatok kérdőlapja 

A kérdőlap az ötletpályázati dokumentáció mellékletét képezi, amelyet a zárt borítékba kell helyezni.


7. A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja 

Ha a beadott pályamű a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.


8. A pályázat célja és a pályaművek elbírálásának az öltetpályázat tárgya szerinti sajátos szakmai szempontjai 

 • hogy a döntéshozókat rávilágítsa a fogadó területtel kapcsolatos rövid és hosszú távú megoldandó problémákra, amennyiben van ilyen,
 • hogy a kiírás tartalmán túl is kérdéseket vessen fel, és azokra megoldást keressen,
 • hogy meghatározza a lehetséges beépítést a kazincbarcikai Völgy-park zöldterület kijelölt fogadó területén,
 • hogy gazdaságos és a településszerkezetbe illeszkedő elhelyezés, felépítmény kerülhessen kialakításra.

A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési lehetőségeket tisztázni, cél, hogy városképi fejlődés szempontjából kedvező újabb karaktert meghatározni, mely alapján kerülne meghatározásra a végleges tervezési program.

Fentiek miatt a pályázat értékelésénél kiemelt jelentőségű a környezet vizsgálata, illetve hogy milyen képet vizionál az építmény tágabb környezetében.

Bírálati szempontok:

 • A tervezett létesítmény építészeti megoldásai és ötletei, városképi megjelenése mennyiben felelnek meg a megújuló Kazincbarcika új modern, arculatának.
 • A tervezett létesítmény mennyire felel meg a rendeltetésének és funkciójának, a többcélú hasznosítás lehetőségének.
 • Illeszkedik-e a Völgy park megvalósult elemeihez és tervezett fejlesztési elképzeléseihez
 • A rendezvénytér megfelelő kiszolgálása, valamint a gépjárművel történő megközelítése biztosított e, és ez mennyire illeszkedik a park mai rendszerébe és a hétköznapi használatba
 • Belefér-e a megadott költségkeretbe.

9. A tervezési program szerinti rendeltetés, használhatóság, a gazdaságosság követelmény

Tervezési program

Helyszín: Kazincbarcika, Völgy-park (1130/34 és 1132/6 hrsz.)

Tervezési terület mérete: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
A terület beépíthetősége: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
Maximális épületmagasság: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
(http://www.kazincbarcika.hu/hu/onkormanyzat)


10. Környezetvédelmi köveletelmények, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményei 

A tervezés során előtérbe kell helyezni a környezetvédelem, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményeit.


11. A formai és tartalmi előírások, a pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke ás formai előírásai 

helyszínrajz: M=1:2000
helyszínrajz: M=1:500
alaprajzok: M=1:500
metszetek: M=1:500
legalább 4 db fix nézőpontú látványterv – tömegvázlat, helyszíni fotók felhasználásával
építészeti műleírás

Összesen: legfeljebb 10 db A/3 lap

Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.

BORÍTÉK (szabvány fehér A/4 méretű boríték mindennemű felirat nélkül lezárva):

 • benne: kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(i)jének adataival (melléklet);
 • benne: a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD vagy DVD) és egy színes papír alapú példányban;
 • benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad.

A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.


12. A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadásának módja 

A díjazásban nem részesült pályaműveket a pályázó legkésőbb 2016. június 30-án személyesen veheti át a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)


13. Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk

Az eredményhirdetésre 2016. június14-én 10.00 órakor kerül sor a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.).


14. Az öltetpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények) 

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • akivel szemben a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) és 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.


Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésében való közreműködésre vállalkozik;
 • aki azzal, hogy a közös pályázatot benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
 • A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
 • Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta;
 • akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

Az ötletpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

Az ötletpályázatból történő kizárás okai
A Bíráló Bizottság

 • az ötletpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
 • kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
 • kizárhatja a meghatározott „részvételi feltételeket" nem teljesítő pályázókat.

Amennyiben a kizárás okai a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki.

Amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek" teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.


15. A teljes ötletpályázati dokumentáció elektronikus elérésének módja 

A teljes ötletpályázati dokumentáció térítésmentesen letölthető:
Kazincbarcika Város Önkormányzat honlapjáról. 
Magyar Építész Kamara honlapjáról. 

 

16. A pályaművek benyújtásának helye, határideje és módja

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (III. 2. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be egy eredeti példányban a Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály címére (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 206. iroda).

A csomagon kérjük feltüntetni:
„Ötletpályázat– Kazincbarcika,Völgy-parki rendezvénytér"

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2016. május 30. (hétfő) 24:00

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

17. A pályaművek díjazására és megvételre szánt összeg 

A pályaművek díjazásra és megvételére bruttó 2.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: 1.000.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege: 100.000,- Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősít.


18. A Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak (póttagjainak) neve és az általuk képviselt szervezet, a Bíráló Bizottság munkája 

A Bíráló Bizottság összetétele

Szavazásra jogosultak:

Elnök: Lautner Emőke - városi főépítész
Társelnök: Hegedűs-Medgyesy Anett - Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető
Tag: Pétervári György - önkormányzati képviselő
Tag: Bernáth Mihály - építész
Tag: Dobos Sára - kert- és tájépítész
Tag: Sztupák Péter - főtanácsadó
Tag: MEK által - delegált

Bíráló Bizottság Póttagja

Szakmai titkár: Dr. Battyányi Anita

A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet előírásait betartva határozta meg.

A Bíráló Bizottság munkája, döntése

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.


19. Az öltetpályázat helyszíni szemléje, valamint a pályázatra vonatkozó kérdések benyújtásának-, és a válaszok megadásának módja és határideje 

A kiíró 2016. április 20-án 10.00 órakor helyszíni szemlét tart.

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016. április 22-ig tehetnek fel elektronikus levél útján a hegedus.m.anett@kazincbarcika.hu címre és a 06/48/514-706 fax-számon.

A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2016. április 29-ig megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a

 • www.kazincbarcika.hu, valamint a
 • www.mek.hu honlapon közzéteszik.

A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig módosíthatja, egészítheti ki a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (Bíráló Bizottság összetétele) kivételével, valamint addig léphet vissza is az ötletpályázat lebonyolításától.

20. Az ötletpályázat kiírás részletes programja 

Az ötletpályázat lebonyolításának időtáblázata

 • Ötletpályázat meghirdetése: 2016. április 11.
 • Helyszíni szemle időpontja: 2016. április 20., 10:00 óra
 • Kérdések határideje: 2016. április 22.
 • Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. április 29.
 • Pályaművek postára adásának határideje: 2016. május 30., 24:00 óra
 • Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása: 2016. június 14., 10:00 óra
 • Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. június 30.


21. Az ötletpályázat eljárásra vonatkozó jogszabályok 

 • Az ötletpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése
 • Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
 • Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
 • Az ötletpályázat: TITKOS
 • Az ötletpályázat lebonyolítása:
 • a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet;
 • valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.


22. A nyelvhasználatra vonatkozó részletes szabályok 

A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.


23. A pályaművek rangsorolására, az eljárás menetére vonatkozó tájékoztatás 

Az ötletpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése

A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2016. június 14-ig a pályázat eredményét kihirdeti és a pályázati díjakat, a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül megfizeti.

Az eredményhirdetés pontos ideje és helye:
2016. június 14., 10:00 óra
Kazincbarcika Polgármesteri hivatal földszinti tanácsterme
(3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Kiíró lehető teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró minden pályázónak postán megküldi.

A kiíró, - a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. Az ötletpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát.

A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.
A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.


24. A pályaművekre vagy annak egyes részeire vonatkozó felhasználási jogok ajánlatkérő általi megszerzésével kapcsolatos tájékoztatás 

A pályaművek és ötletpályázati eredmények felhasználása

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja.

A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

Kazincbarcika, 2016. 04. 11.

Szitka Péter
polgármester

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk