/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

Király-ház Pécs belvárosában

1/25

?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
1/25

Király-ház Pécs belvárosában
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

Király-ház Pécs belvárosában

2007.01.16. 13:10
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pécs, Magyarország

Építészek, alkotók:
Fábián László, Bukovszky Péter

MÉD:

Építészet: Fábián László, Bukovszky Péter

Előzmények
2003-ban Pécs város Önkormányzata pályázatot írt ki az ingatlan területének a hasznosítására. A pályázatot a Wigo Kft, mint fejlesztő cég nyerte meg a Mérték Stúdió tanulmánytervében megfogalmazott épület tervével.

A tervezett létesítmény a Pécs Belváros Szabályozási Tervének módosítása során megfogalmazott és az Önkormányzat által jóváhagyott feltételek alapján készült. A tervnek nem tárgya a szabályozási tervben kialakított új köztér, a Búza tér északi felének visszaállítása. E tér kialakítására az Önkormányzat pályázat útján kereste a megfelelő megoldást, amelynek megvalósítása sajnos késedelmet szenved, bár a mélygarázs továbbépítése tervben már megfogalmazódott, és következményei a megépült épületben is megvalósításra kerültek.

A vázlatterv elkészítése során Pécs főépítészével többszöri konzultáció történt, majd a területi Főépítészi Iroda Tervtanácsa tárgyalta a tervet először konzultációként, és ott elhangzottak alapján a terv átdolgozva került a Tervtanács elé, ahol az átdolgozott verziót a Tervtanács elfogadta. Az elfogadott változat került továbbtervezésre és az elhangzott vélemények nyomán a következő módosítások kerültek a tervbe:

  • A homlokzati kőburkolat hasított, illetve fűrészelt vagy stokkolt kivitelben kerül az épületre.

  • Az MTESZ székház felé a tetőfelépítmény a tűzfal vonaláig a magastető volumenét idéző sávban meghosszabbodik.

  • Az északi hegyesszögű sarok a földszinten árkádosan átjárható.

  • Az északi homlokzat nyílásrendszere harmonikusan fordul át a keleti és nyugati homlokzatra egyaránt.

  • A keleti homlokzat nyílásrendszere tovább tagolódik.


Környezeti összefüggések
A tervezési terület Pécs belvárosának keleti kapuja az ún. "Budai kapu", amely a Belváros gyalogos zónájának az egyik végpontja. A szabályozási tervben megfogalmazott koncepció, ami a beépítés alapja, új hangsúlyt hoz létre a legfontosabb gyalogostengely keleti végpontján. Valamikor az Irányi Dániel tér, mint Búza tér a piac funkciójával a legfontosabb teresedésnek számított a város területén. A régi tér a szanálások, a közlekedési átrendeződések és az új fejlesztések következményeként elveszett, funkcióját más belső területek vették át.

Az új környezeti elemek egy széttöredezett teret eredményeztek, a megépült házak különálló karakterekkel versenyeznek a szomszédos műemléki, műemlék jellegű földszint + egy – kétemeletes beépítéssel.

Észak-dél irányban a Belváros elkerülő útja hangos közlekedéssel határolja a beépítést. Keleti irányban magasabb intenzitású lakótömbök váltják föl a belvárosi életet. A déli szomszédtelkek új építésű intézmények, többemeletes szintszámmal, tömbszerű beépítéssel. A környezet három oldalról döntően magastetős jellegű épületekkel van körülépítve. A terület a városközpont része annak egy potenciális új élménypontja. 

A beépítés koncepciója
A tervezett beépítés léptékét, beépítésének vonalát a Szabályozási tervmódosítás részletesen meghatározta, kevés teret hagyva a szabad gondolkodásnak.

Az épület a déli oldalon csatlakozik a szomszédos, már meglévő beépítéshez, a MTESZ Székházhoz. Ez a csatlakozás tűzfalas, ám a már ott lévő beépítés ennek ellentmondó kialakítással készült, különböző szinteken, különböző elrendezésű nyílások nyílnak a telekre a tűzfalon. A beépítés ezért e meglévő helyzetet figyelembe kell, hogy vegye és a tűzfal síkjától a nyílások környezetében el kell maradnia a beépítésnek. A földszinten az épület a tűzfalon be- és kijárati nyílásokkal is rendelkezik, sőt a most kiszabályozott és a fejlesztés tárgyát képező telekre egy kétszintes szélfogóépítménnyel átnyúlik, arra ráépít. A tervezett beépítés a földszinti be- és kijáratok közlekedését továbbra is biztosítja, de a felülépített építményt mindenképpen bontani kell.

A beépítés vonalát az egykori Búza tér nyugati térfala, a meglévő keleti főforgalmi út határa és a déli oldal tűzfaltakarása rajzolta ki. Ez egy észak-déli hossztengelyű „L" alakú beépítési vonalat eredményezett, a kialakult telekhatárolásoknak megfelelő sokszögű poligonnal.

Az építménymagasságot a szomszédhoz való csatlakozások, illetve a beépített környezethez való illeszkedés határozta meg. Ezen magasságokból egy döntően kettős jellemző magassággal rendelkező épület jelenik meg. A keleti oldalon 12,5m párkányú F+3 szintes, a nyugati oldalon 7,5m párkányú F+2 szintes ház. Az északi csúcs ráadásul hegyesszögű, itt a két oldal magassági váltását az F+3 szint visszahúzásával, befordításával és lelépcsőzésével oldottuk meg. A tömegalakítást nyugati oldalon magastetős jellegű tetőkialakítással visszük közelebb a szemközti utcavonal műemlékjellegű megjelenéséhez.

Az épület gyalogosan körbejárható, sőt átjárható, gépkocsival a délnyugati sarkon lehet behajtani a mélyszinti parkolókba, illetve egy gépkocsi-áthajtón lehet a belső üzletek és a lakószintek kiszolgálását megoldani, kizárólag célforgalom számára.

Az épület közlekedési rendszere két függőleges közlekedési magra épül, a lépcsőházak a pincei mélyszintektől a tetőszintekig végighaladnak. Mindkét lépcsőházat egy–egy lift szolgálja ki a mélyszinti parkolóktól, és egy többlet lift készül a mélyszint és a földszinti üzletek vagy első emeleti irodák számára. 


 

 

A tervezett funkciók
Az elképzelt rendeltetés városközponti tevékenységek és szükségletek halmaza. A földszint közönségforgalmú tereké, esetlegesen az első emeletre is kapcsolódóan, üzletek, szolgáltatások, irodák, vegyes méretrendben a tényleges eladások függvényében kialakítva a végső méretekben. Az emeleti szintek döntően lakások, túlnyomórészt kis méretűek. Az első emelet nyugati, csendesebb oldala is lakásfunkciójú.

A tervezett két pinceszint döntően gépkocsitároló, a szükséges gépészeti helyiségekkel és kiegészítő funkciókkal. (szellőzés, vízgépészet, hőközpont.)

A tetőfelépítményen belül gépészeti terek, liftgépház, hűtőgépház, aggregáthelyiség kerül elhelyezésre. Az első emelet felett belső udvarok alakulnak ki, amelyek zöldtetős kialakításúak, illetve az irodaszint belső felületeinek felülvilágítóinak elhelyezését teszik lehetővé.

A közönségforgalmú funkciók végleges programja a marketingmunkát követő, végleges eladások vagy bérbeadások függvénye, így ezen a terven belül ezek kiszolgálására egy alapellátás biztosítható. Az ettől eltérő funkciók majd új eljárást igényelnek.

Az épület megépítéséhez szükséges minimális zöldterület a beépítés magas százaléka miatt az épület tetőszintjén készített zöldtető felülelettel biztosított. Ennek fenntartására beépített locsolóhálózat készül. A tetőfelület a felépítményből közvetlenül megközelíthető.


 

Az építés
Az építés során több, elsősorban szervezési problémával kellett megküzdeni, amelyek némiképp befolyásolták az építés menetét és jelentős többletmunkát okoztak a tervezőknek, kivitelezőknek, ezért az építés az előre tervezetthez képest lassabban készült. Erre még ráterhelt az ingatlanpiac megtorpanása, ezért az egész folyamat további küzdelmeket okozott. Jelentős problémát jelentettek a területen áthaladó közművek, amelyek kiváltása az építés alapfeltétele lett. A szomszédos épület homlokzatként kialakított tűzfalának problémarendszere nem könnyítette meg a feladat megoldását, így azt is némiképp át kellett alakítani. Mindezek ellenére az épület, ha itt–ott némi eltéréssel is, de megőrizte a koncepciót, a tömeg környezetbe illesztését úgy érzem sikeresen megoldottuk.

A legjelentősebb eltérés a pinceszinteken készült volna, ahol a keletkező új városi tér alatt további, a várost szolgáló mélyparkolók épültek volna egy közös garázslejárattal. Ma úgy tűnik az Önkormányzat a vállalkozók tempóját nem tudta követni, ezért elmaradt a közvetlen és jelentős térfejlesztés ami az épület és tágabb környezetének egészét fogalmazta újra.

Remélem a további városi fejlesztések során sikerül beilleszteni a hiányzó mozaikdarabokat és a Király utca egy kiegyensúlyozott és méltó térbeli, társadalmi hansúlyt kap a „Budai kapu"-nál, a megújult Búza téren.

Fábián László
építész


Beruházó : Farkas András ügyvezető igazgató - WIGO Kft.
Tervező : dr. Komjáthy Attila stúdióvezető - Mérték Stúdió Kft.
Építészet: Fábián László, Bukovszky Péter
Statika: Perl Tamás, Maros József
Gépészet: Pavlics Károly
Elektromosság: Hegyi Béla
Közmű: Kész Tibor
Épületszerkezetek: dr.Horváth Sándor
Sprinkler: Farkas Levente
Kertészet: Szabó Gábor
Kivitelezés: helyi vállalkozók a WIGO Kft. szervezésében (részletes info a WIGO nál)

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.